Lägesrapport kring situationen för de NGL ungdomar som vi jobbar med i Min Framtid.

Som ni vet är kraven på att få förlängt uppehållstillstånd, eller att få stanna kvar, för NGL ungdomar jättehårda. Detta orsakar stora psykiska påfrestningar hos dem.

Många läser ettåriga eller lite längre yrkesutbildningar och är färdiga till hösten med sina studier. Samtidigt har vi den rådande situationen med Covid-19 som orsakat dem ännu mera stress. En del har svårt att klara sina studier som nu sker på distans. Det är även svårt att få praktikplatser i relevanta yrken. Jag har just nu 2 ungdomar som har sökt förlängning för sina NGL uppehållstillstånd och har fått avslag på grund av ej godkända betyg, ringa brott  och andra anledningar. En av dem behöver praktisera för att fullgöra sin utbildning men  hittar inte någon praktikplats inom byggbranschenmed anledning av Corona pandemin. Jag har personligen ringt till 20 byggföretag inom Sörmlands län, men fått nej från alla. Ingen vill ta emot några utrikesfödda ungdomar på praktik, vilket är jättetråkigt.

Alla ungdomar vi jobbar med känner uppgivenhet och stress, för att hitta jobb inom 6 månader efter avslutade studier. Dessutom är en fast anställning nästan omöjligt att få för de flesta, även för ungdomar som är uppvuxna här i Sverige och kan svenska språket flytande.

De här NGL ungdomarna kämpar jättehårt för att klara sina studier. De lär sig svenska språket, så mycket de kan, på kort tid. De har inte några vuxna anhöriga som kan hjälpa dem och ge stöd. De klarar allt på egen hand, för att ha en chans att få bygga sina liv här i Sverige. Men ändå får de käppar i hjulet!

Kort sagt, ungdomarna känner att de blir orättvist behandlade och mår psykiskt och fysiskt dåligt över all stress som de blir utsatta för. Även deras motivation att studera vidare sjunker. Vissa funderar på att åka till kriget I Syrien bara för att de är så deprimerade och uppgivna, att de börjar tappa bort sina drömmar och mål i livet.  Hoppas att denna text kommer att återuppliva medmänsklighet hos de som har befogenhet att ändra denna lag och krav för ungdomarna.

Projektet Min Framtid genomförs av Rädda Barnen och medfinansieras av Europeiska socialfonden.

 Ha en trevlig dag.

 Med vänliga hälsningar

Aysel Yusubova.

 

Statistik

Artiklar visade
2016529
Back to Top