Någon ljus framtid är inte i sikte. Livet handlar mest om att få mat för dagen, någonstans att sova på natten och framtiden är aldrig längre bort än dagen därpå.

Alltför många skötsamma kompetenta ungdomar som sökt sig hit för utbildning, jobb och en vilja att bidra till samhällsutvecklingen i Sverige och kanske också i vissa fall genom remitteringar bidra till utveckling och fattigdoms bekämpning i hemlandet. Lever nu efter att deras ansökan om asyl eller studier avslagits i stället år efter år illegalt på gator och torg och kan ha hamnat i kriminalitet, drogmissbruk och andra destruktiva sammanhang. Samhället erbjuder ingen hjälp eftersom ungdomarna enligt gällande lagstiftning borde ha lämnat landet. I många fall är de kvar för att de inte kan återvända ”tomhänta” eller andra omständigheter. Men oavsett anledning, anser jag, att har samhället en moralisk skyldighet att hjälpa ungdomar som blivit drogberoende att få hjälp mot missbruket och för dem som hamnat i kriminella gäng, hjälp att ta sig ur gänget och inte minst viktigt en utbildning som leder till arbete.

En stor andel ensamkommande som av olika skäl lämnat sina hemländer har kommit till Sverige under det senaste decenniet. Sedan 2010 har drygt 63 000 av dem sökt asyl här, fler än hälften av dem under år 2015 och i åldern 16-18 år.  Dom kommer i huvudsak från Afghanistan, Marocko, Somalia och Syrien och pojkar är påtagligt överrepresenterade De främsta orsakerna till att de lämnat sina hemländer är krig och konflikter, våld och politisk förföljelse, etnisk diskriminering tvångsrekrytering till soldater, samt en önskan om ett bättre liv och en ljusare framtid med möjligheter till utbildning och välfärd.

En ljusare framtid har det blivit för många med benägen hjälp av gode män och de gör nu nytta som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor eller som svetsare, barnskötare, elektriker, robottekniker etc. Flertalet av dem har fått uppehållstillstånd men beslut om utvisning, överföringar till första asylland har också varit förekommande.
Synen på i grunden starka och kompetenta  barn/unga som passiva objekt i behov av vård och behandling, en icke ändamålsenlig utbildning med ofta kort studietid har medfört att många inte klarat studiemålen att bli behöriga till en utbildning som gjort dem anställningsbara utan hamnat i ett utanförskap och/eller bidragsberoende. För dem som fått beslut om utvisning men av olika skäl inte kunnat återvända hem har ett okänt antal hamnat i kriminalitet, drogmissbruk och hopplöshet.

Johny Samuelsson, god man

Statistik

Artiklar visade
2057027
Back to Top