Gör den kritiseradeGymnasielagen permanent

Ensamkommande barn/unga som registreras som asylsökande men efter Migrationsverkets prövning inte anses vara flyktingar eller alternativt skyddsbehövande och således fått avslag på sin asylansökan. Ska, anser jag,  om de själva vill det och om vissa förutsättningar i övrigt uppfylls kunna ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd för ändamålsenliga studier som kan leda till en anställning inom de områden där offentliga-och privata sektorn efterfråga arbetskraft och i övrigt kan bedömas vara kostnadseffektivt för samhället. (Detsamma ska även gälla för ungdomar i åldern 18-24 år. )

I tillämpliga delar bör den kritiserade sk Gymnasielagen ligga till grund för möjligheten till utbildning men initialt inriktas på yrkesvux samt att kravet på varaktig försörjning inom 6 månader ersätts av arbetsmarknadens allmänna regler för arbetssökande. 

 Johny Samuelsson, god man

Statistik

Artiklar visade
2016263
Back to Top