Undervisning på distans och möjligheter till varaktig försörjning


Någon statistik på området finns av naturliga skäl ännu inte men uppgifter från gode män runt om i landet och information från Skolverket pekar på att den distansundervisningen som den 18 mars 2020 rekommen derades för gymnasieskolan generellt tycks fungera förhållandevis bra och att de farhågorna som funnits om motsatsen tycks överdrivna. Inget talar således för att färre elever än vanligt uppnår studiemålen, kanske är det till och med så, att fler gör det vilket möjligen kan förklaras av att det individuella stödet blivit större, studieformen passar många bättre samt att stödåtgärderna i olika avseenden är mer omfattande. 
Men den individuella variationen är troligen stor och först när de får sina betyg i juni är det möjligt att utvärdera distansundervisning ur ett pedagogiskt perspektiv samt de psykosociala aspekter av enstaka besök i skolan och att mestadels sitta hemma och studera

.Många ungdomar kommer sannolikt att uppnå studiemålen och beroende av studieinriktning också kunna uppfylla kraven på en varaktig försörjning om de valt till exempel vård-och hantverks utbildningar där utsikterna till en anställning redan efter avslutade studier 2020 kan bedömas som goda då efterfrågan inom den offentliga-och privata sektorn av den typen av arbetskraft är stor. 
För elever som av olika anledningar inte klarar av studier på distans eller utbildat sig för jobb i branscher där arbetslösheten är hög är situationen en annan. De behöver mer tid för att uppnå studiemålen och en varaktig försörjning vilket är beroende av hur lång tid det tar för samhället att ”starta om” efter Coronapandemin och att arbetsmarknaden normaliseras. 
För dessa bör regeringen vidta särskilda åtgärder för att syftet med de tillfälliga uppehållstillstånden ska kunna uppnås.Kravet på varaktig försörjning inom 6 månader bör slopas och i istället bör arbetsmarknadens allmänna regler för arbetssökande tillämpas för de elever som uppnått studiemålen och är på väg ut i arbetslivet.

Statistik

Artiklar visade
2016519
Back to Top