Nätverket i Göteborg för ensamkommande barn/unga ställde frågor till Migrationsverket

Krav att göra klart en påbörjat utbildning enligt gymnasielagen innan man kan söka jobb för att få uppehållstillstånd - rätt uppfattad? Några få under tiden jobberbjudande och skulle kunna hoppa av för att tjäna pengar. På sikt vinner dock samhället om de har en utbildning i botten.

Svar: För att man ska kunna få tillstånd pga. försörjning om man är under 25 år (PUT pga. arbete enligt tillfälliga lagen) krävs att man har genomfört             a) gymnasieutbildning eller motsvarande,
            b) yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på arbetsmarknaden och som ges inom ramen för ett introduktionsprogram i  gymnasieskolan, eller
            c) sammanhållen yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen eller den särskilda utbildningen för vuxna

 

Spårbyte när man har börjat en utbildning måste den fullföljas enligt inlämnad utbildningsplan - det finns ingen  chans att ändrar inriktning?

Svar: Det beror på var man är i processen och vilken av 16 §§ som tillämpas. Som huvudregel ges möjlighet till byte mellan nationella program.

 

Vad händer om man inte klarar av alla moment/samtliga utbildningskrav, få man gå om eller söka som vårdbiträde i stället för som undersköterska?

Svar: Det beror på var i processen sökande befinner sig. Man bör skilja på uppehållstillstånd  pga. studier och fortsatt uppehållstillstånd pga. att man ej är klar med studierna (16g §).

 

Efter fullföljda studier behövs intyg på tillsvidare anställning, men den är inte knuten till den utbildningen? Sedan två års jobb för PUT?

Svar: Jobbet behöver inte ha någon koppling till utbildningen. Ett krav är dock att man har en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning som löper minst två år framåt i tiden.

 

De som läser teoretiska program  och är studiebegåvade får INTE FORTSÄTTA till universitetsstudier utan måste först jobba i minst två år?  

Svar: Man får naturligtvis fortsätta med universitetsstudier, men det finns ingen tillståndsgrund för det i tillfälliga lagen. Man bör således ha ett arbete som man kan försörja sig på och som är en tillsvidareanställning eller löper minst två år framåt i tiden.

Hur ställer man sig till "anställning 2 år"? Bara tillsvidare eller kan man fylla på efterhand eller.....? Inget enkelt idag

Svar: Vid beslutstillfället ska man kunna uppvisa ett anställningsavtal som är tillsvidare eller löper minst två år fram i tiden från beslutstillfället.

 

På ansökningsblanketten står bla ang individuell studieplan. Motsvarande planeringsdokument från Komvux eller folkhögskola.  Har hört att MV inte godkänner folkhögskolor men det står på blanketten som sagt. Vad gäller?

Svar: Gymnasiestudier kan bedrivas inom ramen för folkhögskolan och kan då ge rätt till tillstånd. Det är dock bara studier på gymnasienivå som åsyftas då, och inte studier på grundskolenivå.

 

Sänds kod för webbansökan ut?
Svar: Ja

 

Vad bör bifogas ansökan, förutom individuell studieplan?
Svar: Individuell studieplan viktigast. Det kan vara bra att bifoga ett intyg från skolan av tex lärare som visar att man faktiskt studerar på skolan. Det är dock fri bevisföring som gäller.

 

Hur lång är väntetiden på beslut?
Svar: Varierar beroende på omständigheterna.

 

Vilket dokument behöver ungdomen ha, om UT går ut innan nytt beslut kommit? Behöver en begära inhibition, om beslutet inte skulle komma innan UT går ut?
Svar: Migrationsverket fattar alltid beslut om inhibition ifall vi inte hinner fatta beslut under giltig tillståndstid.

 

Om ungdomen är i slutet av sin gymnasieutbildning, kan hen redan nu ansöka om förlängning både för återstående period av studierna, och för ytterligare 6 månader för att söka arbete?

Svar: 16 i § (tillstånd för etablering på arbetsmarknaden) kan endast beviljas efter avslutade studier. Man har alltid rätt att skicka in ansökan men Migrationsverket kommer inte att fatta beslut innan sökande har tagit examen.

Statistik

Artiklar visade
2057038
Back to Top