På flygplatsen inför en resa med familjen till Senegal blev jag ombedd av en äldre dam att ta med en resväska med barnkläder. På den tiden tämligen omedveten och okunnig om världens ondska tog jag aningslöst emot väskan och blev  utskälld av en tulltjänsteman som  upprörd upplyste mig  om att väskan kunde innehålla vad som helst och att mitt agerande var oansvarigt.

Så här efteråt med många års erfarenhet som god man för ensamkommande barn/unga och medveten om att världen inte bara är god utan att det även finns en ondska som till exempel handel med barn och unga, förstår jag tulltjänstemannens reaktion.

Jag har också förståelse för att vanliga medborgare gömmer barn/unga som ska utvisas eller överföras även om jag anser att lagstiftningen ska följas och att det i många fall kan vara obetänksamt och kanske av fel skäl. Tycka synd om dem är respektlöst och nedvärderande att känna empati är en annan sak och möjliggör konstruktiva tankar och handlingar.

Problemet med gömda barn/unga är, att även om man gärna vill tro att de i flertalet fall göms av hyggliga medborgare också göms av personer som utnyttjar dem i olika avseenden. Att det förhåller sig så är problematiskt för hur ska man veta vilka som utnyttjar barn/unga eller utifrån egna behov och inte för deras bästa.

Något luttrad av tillvaron under många år med ensamkommande, myndigheter och advokater  och erfarenheter som inte alltid varit goda skulle jag själv aldrig gömma någon. Däremot göra allt för att de ska kunna stanna i Sverige om det är det de vill  eller vidta de åtgärder som behövs för att de ska kunna återvända till hemlandet eller första asylland med sådana förutsättningar att de själva kan skapa sig en bra framtid där.

Det som borde vara självklart är det sällan. Om det vore så skulle vi självklart ta hand om de ungdomar som vistas på gator och torg utan någon framtid i sikte bara en morgondag som är lika eländig och hopplös som dagen innan. 

Hur? En bättre värld men i väntan på att det ska hända en utbildning som ger arbete för ungdomar som migrerat eller flytt från sina hemländer i hopp om ett bättre liv. Att inte ge dem det innebär  att vi förlorar den generation ungdomar som skulle kunna åstadkomma en bättre värld. 

(I juni 2014 antogs en ny resultatstrategi för Afghanistan som omfattar 4,8 miljarder kronor för perioden 2014-2019. Biståndets fokus är på demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, samt på utbildning och ekonomisk utveckling.(SIDA 2018-08-18) 
https://www.sida.se/Svenska/Har-arbetar-vi/Asien/Afghanistan/Vart-arbete-i-Afghanistan/


 

Statistik

Artiklar visade
2056994
Back to Top