Glädjande och rättvist

Något skäl att inleda en förundersökning har inte funnits anser kammar åklagaren och därmed frias en god man från alla anklagelser som framförts mot henne i en polisanmälan en advokat gjort gällande trolöshet mot en snart 17 årig flicka.  Enligt kammaråklagare fanns det ingen anledning att anta att ett brott har begåtts. Detta eftersom en god mans roll är att sörja för huvudmannens ekonomi och person, inte att sköta rättsliga angelägenheter. 
Den gode mannen har  tillbakavisat anklagelserna som grundlösa och den uppfattningen har även Gode män Vårdnadshavare, RGMV deklareret i olika sammanhang. Att hon nu får rätt är både glädjande och rättvist.Bristande kvalitet

RGMV har många gånger påtalat bristande kvalitet (kvalitetsstyrning/ kvalitetssäkring) inom flera av samhällets funktioner för asylsökande barn och ungdomar. Vi har även kraftfullt hävdat och framfört till beslutande organ att konsekvensen av dessa brister är mycket allvarliga och kan vålla samhället stor skada på kort sikt men även i ett längre perspektiv.
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/460-bristande-kvalitet.html


Europas största flyktingläger avvecklas

Till Italiens hamnar kommer sedan sommaren 2018 inga migranter eller flyktingar och på Cara Mineo på Sicilien, Europas största flyktingläger, finns idag mindre än tvåhundra boende jämfört med över fyra tusen 2015-2017. Enligt uppgift kommer Cara Mineo att vara helt avvecklat inom de närmaste två åren.


Glädjande och rättvist

Något skäl att inleda en förundersökning har inte funnits anser kammar åklagaren och därmed frias en god man från alla anklagelser som framförts mot henne i en polisanmälan en advokat gjort gällande trolöshet mot en snart 17 årig flicka.  Enligt kammaråklagare fanns det ingen anledning att anta att ett brott har begåtts. Detta eftersom en god mans roll är att sörja för huvudmannens ekonomi och person, inte att sköta rättsliga angelägenheter. 
Den gode mannen har  tillbakavisat anklagelserna som grundlösa och den uppfattningen har även Gode män Vårdnadshavare, RGMV deklarerat i olika sammanhang. Att hon nu får rätt är både glädjande och rättvist.


Bristande kvalitet

RGMV har många gånger påtalat bristande kvalitet (kvalitetsstyrning/ kvalitetssäkring) inom flera av samhällets funktioner för asylsökande barn och ungdomar. Vi har även kraftfullt hävdat och framfört till beslutande organ att konsekvensen av dessa brister är mycket allvarliga och kan vålla samhället stor skada på kort sikt men även i ett längre perspektiv.
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/460-bristande-kvalitet.html


 

Europas största flyktingläger avvecklas

Till Italiens hamnar kommer sedan sommaren 2018 inga migranter eller flyktingar och på Cara Mineo på Sicilien, Europas största flyktingläger, finns idag mindre än tvåhundra boende jämfört med över fyra tusen 2015-2017. Enligt uppgift kommer Cara Mineo att vara helt avvecklat inom de närmaste två åren.


 

Ungdomar rekryteras för att tvätta pengar. Gode män bör vara uppmärksamma på avvikande transaktioner

Kriminalitet,drogmissbruk,destruktiva gängaktiviteter utnyttjande av unga som knarkkurier och nu också allt vanligare att kriminella rekryterar ungdomar att tvätta pengar som kommer från brott. Ungdomarna luras, lockas eller tvingas att ta ut eller föra över pengar från sina konton som de själva fått överfört. (Polisen 12 mars 2019)
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/penningtvatt/
https://www.youtube.com/user/polisen


 

En minskning från över 14000 till ca 1000 gode män för ensam kommande på 5 år

Från och med den 1 januari 2015 gäller att alla 230 överförmyndare/ nämnder ska lämna de uppgifter om  sin verksamhet som länsstyrelsen begär. (Förmyndarskaps förordningen,1995:379 26 §) Men hitintills är det bara 190 av dem som lämnat uppgifter gällande 2018. 
Några exakta uppgifter om hur många gode män för ensamkommande barn/unga som förordnats under 2018 finns därför inte men gissningsvis kan det handla om ca 1000. Men sannolikt kommer den siffran att halveras under 2019 då färre ensamkommande söker sig till Sverige och många får sin ålder uppskriven.

 

Färre än 2018 

244 ensamkommande barn/unga, varav 56 flickor, har fram till april 2019 registrerats som asylsökande i Sverige. Under  motsvarande period 2018 registrerades 388.Flertalet som kommit i år är från Marocko (39), Syrien (39), och Somalia (29), Afghanistan (18)  och Irak (15). 194 av dem var i åldern 13 till 18 år.

Under samma period utreste självmant 28 till hemlandet eller Dublinland. Till hemland 17 varav 11 till Albanien. Till Dublinland överfördes 11 (4 till Danmark, 3 till Tyskland och 2 till Belgien. Utresta med tvång 4. Till hemland, Armenien 1 och till Dublinland 2, Bulgarien och Finland.


Offentligt biträde bör utses av domstol

Riksdagens justitieutskott säger nej till regeringens förslag om att åklagare ska få utse offentliga försvarare. Av likartade skäl borde inte Migrations verket få utse offentliga biträden i asylärenden utan en domstol, anser RGMV. 
http://www.dagensjuridik.se/2018/04/lagstiftarens-elefant-i-rummet-migrationsverkets-ratt-att-forordna-offentliga-bitraden 


 

Alltid roligt med bra lösningar och lyckliga slut

Sex gånger på en vecka fick en familj på 7 personer resa fram och tillbaka mellan två kommuner som vägrade  ta ansvar för dem. Rättrådiga insatser av en god man och vidsynthet av socialtjänsten i Simrishamn ledde till slut, att  familjen som kommit hit på anknytning fick en fast punkt i tillvaron och att pojken fick ha kvar sin boendeplacering och kunde fortsätta med studierna. 
https://www.rgmv.se/aktuellt/458-familjeanknytning-det-som-borde-vara-gladje-blir-till-sorg-och-kaos.html … … 


 

Det viktiga samtalet-Återvändande projektet

Principerna i FN:s konvention om barnets rättigheter är lämpliga som utgångspunkt för berörda myndigheter, utifrån respektive ansvarsområde, samt för gode män när samtal ska föras med ett barn som befinner sig i något av asylprocessen alla skeden.
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/461-det-viktiga-samtalet-atervandandeprojektet.html

Rättsmedicinalverkets svar om ålders bedömningar

RMV har av Justitiedepartementet ombetts att yttra sig över Statens Medicinsk-etiska råds (Smer) skrivelse om medicinska åldersbedömningar i asylprocessen. (RMV 2019-03-22)

https://www.rmv.se/aktuellt/rattsmedicinalverket-svarar-pa-smers-skrivelse-om-aldersbedomningar/


 

Anmälan om verkställighetshinder

En god mans roll är att sörja för huvudmannens ekonomi och person, inte att sköta rättsliga angelägenheter som att anmäla verkställighetshinder eller ansöka om inhibition. Däremot uppmärksamma behovet av sådana åtgärder  och bevaka att de blir gjorda. Men inte sällan är det ändå en god man som gör anmälan. 

Det är möjligt att söka pengar för ett par timmars juridisk hjälp och tolk hos Rättshjälpsmyndigheten men bättre vore om det juridiska biträde som förordnats i asylärendet åläggs uppgiften att i förekommande fall anmäla hinder mot verkställighet. 

https://www.rgmv.se/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=194


  
Svåröverskådligt och komplext när tillfälliga lagen förlängs

Förlängningen av den tillfälliga lagen kommer att innebära betydande svårigheter för sökande att få en överblick över regelverket och leda till än mer komplexa avvägningar när Migrationsverket ska pröva ärenden.
(Migrationsverket 2019-03-18)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-03-18-Svaroverskadligt-och-komplext-nar-tillfalliga-lagen-forlangs-enligt-remissvar.html28 miljoner tonåringar på flykt

Idag be­finner sig 28 mil­joner barn på flykt i världen, enligt UNICEF. Uppskattningsvis 14 miljoner av dem är i åldern 13-18 till år. Således skulle man kunna säga att 28 miljoner tonåringar är på flykt vilket inte gör saken bättre men åtminstone synliggör dem.Rättrådig och visat kurage
En erfaren god man i Värmland som sedan 2007 utan anmärkning förordnats för många ensamkommande utsattes för starka påtryckningar av ett religiöst samfund och en lokal organisation i syfte att hon skulle frångå vad uppdraget kräver och gällande regelverk. 
Då hon vägrade utsattes hon för kränkande mail, förtal och en advokat anlitades som i uttalande till media tog heder och ära av henne och även gjorde en polisanmälan.
Trots den stora press hon utsatts för har hon agerat rättrådigt och visat kurage. 
www.rgm.se (Uppdraget som god man 11)
Välkommen som medlem  

Bli medlem nu och bidra till att medborgare även fortsättningsvis kan förordnas som gode män för ensamkommande barn/unga och att förutsättningar och villkor blir  bra och rimliga.
Oavsett om du är eller  har varit god man för ensamkommande barn/unga eller på annat sätt varit eller är engagerad kring ensamkommande är ditt bidrag betydelsefullt.  Välkommen som medlem. 


Enkelt att bli medlem


Betala med bankgiro 869-5900

Betalningen, 100 kr sker på samma sätt som när en vanlig räkning betalas men på raden OCR-nummer/meddelande skriver du ditt  namn och E-postadress. 

...eller SWISH nr: 1232638740

 Som meddelande, skriv ditt namn och E-postadress.Välkommen som medlem!

 

 Kontakt/information 


Talespersoner 

P-O Nygren 0702 372910 

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Johnny Samuelsson 0704820410  
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

  

Nyhetsbrev 

Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410, Karin Senter 

  

Länsombud, rådgivning:   www.rgmv.se 

  

Hemsida: www.rgmv.se  

Facebook: RGMV, Twitter: RGMV   

  

Medlemskap och prenumeration: www.rgmv.se 

  

Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson 

Redaktör:  Johnny Samuelsson

 

 

Statistik

Artiklar visade
2016288
Back to Top