Godmanakuten
Finns för dig som är god man och/eller särskilt tillförordnad vårdnadshavare och för dem som arbetar med ensamkommande barn  eller på annat sätt är engagerad i arbetet med ensamkommande barn och unga.


Godmanakuten är helt fristående men det finns ett engagemang i RGMV, Riksföreningen gode män och vårdnadshavare för  ensamkommande underåriga.


Konfidentiellt
Frågor om uppdraget som kommer till "akuten" via mail besvaras om och när det är möjligt. Namn och ort där du är verksam bör alltid uppges. Uppgifter behandlas konfidentiellt.

Observera
Det är du  själv som ansvarar för hur du använder materialet i god man akuten. Avsikten är att det som skrivs ska vara till hjälp , men ansvaret är ditt.
"Akuten" är ständigt under arbete och i mån av tid görs ändringar och förbättringar och  det som är påbörjats men inte är klart blir möjligen det om tiden medger, ambitionen finns, men uppdragen tar sin tid.

Min uppfattning är att asylrätten och rätten till återförening ska värnas men utifrån gjorda erfarenheter  som god man för ensamkommande barn och unga finns det skäl 

Statistik

Artiklar visade
1304332
Back to Top