God man akuten
Finns för dig som är god man och/eller särskilt tillförordnad vårdnadshavare och för övrigt för dem som arbetar med ensamkommande barn  eller på annat sätt är engagerad i arbetet med ensamkom mande barn och unga.


Godmanakuten är helt fristående men det finns ett engagemang i RGMV, Riksföreningen gode män och vårdnadshavare för  ensamkommande underåriga.


Konfidentiellt
Frågor om uppdraget som kommer till "akuten" via mail besvaras om och när det är möjligt. Namn och ort där du är verksam bör alltid uppges. Uppgifter behandlas konfidentiellt.

Observera
Det är du  själv som ansvarar för hur du använder materialet i god man akuten.Jag är övertygad om att det är goda råd, men ansvaret är ditt.
"Akuten" är ständigt under arbete och i mån av tid görs ändringar och förbättringar, det som är påbörjats men inte är klart blir möjligen det om tiden medger, ambitionen finns, men uppdragen tar sin tid.

Statistik

Artiklar visade
1280305
Back to Top