• Rätt till alla...

Massage - Lämnar L - Tiger om beslut - African cup - Dålig beredskap

Förutom de krämpor jag under ett par år vant mig vid har värk i ett ben tillstött och jag fick svårt att gå. Eftersom jag inte ville besvära vårdcentralen kontaktade  jag Rehab i Tomelilla för att boka tid för massage. Det gick bra, men först om två veckor varför jag vände mig till en lokal massös och fick tid inom ett par timmar. 


Det finns flera skillnader mellan klassisk svensk massage och thaimassage som till exempel att det inte bara är jag som befinner mig på massagebänken utan även den som masserar. Men som vid klassisk massage var det skönt långa stunder och jag önskade att det aldrig ska ta slut men så smärtsamt emellanåt att det var svårt att härda ut och jag övervägde att putta ner massösen och ta mig därifrån.  
Men dag går jag  bättre och planerna på att skaffa en käpp eller kryckor hat övergivits. Men benet värker och jag känner mig mörbultad vilket märkligt nog kan tas som bevis på att massagen var bra.

Pratade med ett par bekanta liberaler som inte längre deltog i föreningens möten eftersom de upptogs av tråkiga och ofattbart långdragna mindre meningsfulla redogörelser från KF, KS och nämnder. En har nu också lämnat partiet på grund av ledningens agerande och vägval. Efterdyningarna efter partirådets möte i mars 2021 som lett till splittring, missnöje och att såväl medlemmar som väljare övergett partiet ger anledning till eftertanke och reflektion om vad Liberalerna vill uppnå och om det finns anledning att bli kvar i partiet. Det finns det inte tycker jag,
 men efter moget övervägande hänger jag kvar åtminstone fram till Riksmötet i vår för att hålla mig informerad och med förhoppningar att styrelsen på riksplanet meddelar att de ställer sina platser till förfogande vilket jag vid olika tillfällen framfört och skulle kunna medföra att L fortsatt kan bli representerade i Sveriges Riksdag.

Dessutom hoppas jag att den lokal föreningen skärper sig och styrelsen förklarar, i stället för att tiga om saken, varför de tog bort en väldigt bra hemsida med tillhörande nyhetsbrev som initierats av ordföranden som enligt min mening samt professionella bedömare på området skulle gett föreningen många nya röster och behållit gamla väljare inför valet i september. Hur liberalt är det?
Utan liknelser i övrigt får det mig att tänka på Socialminister Lena Hallengren (S) agerande när hon förnekar att regeringen av politiska skäl undanhåller information från coronakommissionen, men med den skillnaden att hon i alla fall uttalar sig.


G
hana  förlorade överraskande mot Komorerna i African cup med 2-3. Det gjorde de också i en finalmatch mot Egypten för många år sedan då jag och mina döttrar följde matchen på ett cafe i utkanterna av Sharm el-Sheikh tillsammans med ett hundratal entusiastiska egyptier.

För det Somaliska landslaget går det dock inte bra och inte heller för landet som under lång tid haft svaga regeringar och inbördes konflikter mellan, regeringstrupper, klaner och islamist grupper som Al-Shabab
Sådana förhållanden och återkommande perioder av torka har inneburit att tusentals somalier av en befolkning på ca 16 miljoner sökt sig till bl. a Sverige och nu är den största gruppen utrikes födda från Afrika.  

Statens arbete med att förebygga olyckor har brister och beredskapen att handskas med konsekvenserna av en olycka är inte tillräckligt god om det skulle hända en olycka eller sabotage vid ett kärnkraftverk visar Riksrevisionens granskning.

Att det nu flyger drönare över våra kärnkraftverk borde borde inte minst av den anledningen föranleda försvarsmaktens och polismyndighetens att vidta åtgärder då en drönare kan åstadkomma skador på ett kärnkraftverk och få konsekvenser som vida överträffar pandemin.
Men med sedvanlig handfallenhet och hänvisning till olika bestämmelser känner sig  myndigheterna förhindrade att vidta omedelbara åtgärder för att få bort drönarna och nöjer sig i stället med att granska dessa händelserna i en samordnad nationell utredning. 

 

Fadime

Till minne av Fadime Sahindal som mördades av sin far i hederns namn för 20 år sedan.

 

Om det ena och andra

Det som är bra med munskydd är i alla fall att man kan diskutera om det är bra eller inte, deklarerar en expert glatt och en annan demonstrerade här om dagen på TV hur man sätter på sig ett munskydd. En tämligen komplicerad metod visade det sig och användbar i en TV studie men inte på ett pågatåg, i busskön eller på väg in i affärer och således helt onödig information.
Ser fram emot ett inslag då någon expert förklarar hur jag ska ta på mig vantar och mössa vilket skulle vara underhållande. I övrigt konstaterar jag, att vi aldrig har haft så många som utger sig för att vara experter och uttalar sig om det ena och andra men vet så lite.
Men det finns undantag, det visade två forskare som  redogjorde för sin forskning hur hjärnan påverkats vid svår covid respektive långvariga effekter vid post-och långtids covid. 

I övrigt förklarade Finansminister Mikael Damberg och Energi- och digitaliseringsminister  Khashayar Farmanbar vid en pressträff på morgonen vilka medborgare som får bidrag som kompensation för höga elräkningar samt att bidragen snarast ska utbetalas av el bolagen. 
Vid en pressträff senare idag  kommer Folkhälsmyndigheten och antar jag Socialminister Lena Hallengren redogöra för nya bestämmelser, restriktioner, karantän regler etc.
Myndigheten och ministern har över tid visat att man kan krångla till allting om man är tillräckligt opedagogisk och min gissning är att endast ett fåtal av Sveriges vuxna befolkning kan redogöra för vad som gäller idag och för den delen i morgon efter pressträffen.

 

Förläng din livstid - Allt för Sverige 

16 januari-22
Du kan förlänga din livstid  med små förändringar. Det framgår av ett stort antal vetenskapliga artiklar som riktar fem råd till oss som har intresse för saken.

1) Rör på dig. 4000 steg/dag räcker
2 )Satsa på antioxidanter 
3) Drick 3-4 koppar kaffe och 1-2 glas vin dagligen
4) Sköt om din mun 
5) Bli optimist 

För min del är råd nr 1 inget problem bra dagar då jag både cyklar och simmar så långt att det med råge överträffar 4000 steg om dagen.
Beträffande råd nr 2 får jag byta märke på olivoljan till den kallpressade Monini och äta mer bär, nötter, nypon och mörka grönsaker.
Råd nr 3 klarar jag lätt med råge när det gäller kaffet men kommer nu öppna en av vinflaskorna som jag köpte i Italien för flera år sedan.
Råd nr 4 kan innebära ett tandläkarbesök för säkerhets skull trots att allting verkar bra.
Slutligen råd nr 5 som utan tvekan är det svåraste att uppfylla i tider av pandemi och andra kriser. Emellertid är det värt ett försök och därför ska jag i morgon boka en tid för provtagning i tron att jag får en tid, slå upp tidningen för att läsa att finansministern ändrat sig och i stället för bidrag till vissa sänker elskatten för alla och dessutom skatten på bensin och disel. Därtill tror jag på ljusare tider och att allting blir mycket bättre redan i vår. Det bara är så.

Allt för Sverige, vilket fantastiskt trevligt, lärorikt och underhållande Tv program och vilken suverän programledare. I en anda av optimism hoppas och tror jag, att Allt för Sverige blir de 8 riksdagspartiernas och 349 ledamöternas mål inför valet i september. 
Det skulle vara bra för landet, anser jag och troligen för hela svenska folket om alla partier började samarbeta med målet, Allt för Sverige.

 

Kris - Hotar grundläggande funktioner - Tänk om 

13 januari-22

P
recis som jag misstänkt är det kris i Sverige vilket jag blev övertygad om efter att varit inne på MSB och krisinformation.se samt följt medias rapportering om en galopperande pandemi, rekordhöga el kostnader och priser på bensin- och disel.
Att regering, myndigheter, regioner, kommuner och 349 riksdagsledamöter är lika handfallna vid omikron utbrottet som för två år sedan då pandemin kom till Sverige och att Finansminister Mikael Damberg (s) envisas med bidrag till vissa i stället för skattelättnader för alla gör inte saken bättre.
Själv har jag inget att bidra med annat än, att mitt i en rekordhög smittspridning försöka bli frisk, kritisera ett i flera avseenden icke fungerande politiskt system samt svaga myndigheter. Jag tar på mig skygglapparna, överlåter åt mer begåvade personer att vidta åtgärder och anmäler mig i stället till ett evenemang på Österlens museum om släktforskning på lördag.

Enligt, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB  är definitionen på en kris en händelse i fredstid som hotar grundläggande funktioner och värden i samhällets, exempelvis elförsörjningen, människors hälsa eller frihet”.
krisinformation.se beskrivs mer konkret vad som är kriser till exempel:

Gräs och skogsbrand
Händelser utomlands
Höga temperaturer
IT-störningar och informationsstörningar
Kemikalieolyckor
Livsmedel och dricksvatten
Kärntekniska olyckor
Personskador
Ras och skred
Smitta och pandemier

Kriser och händelser
Stormar och oväder
Strömavbrott
Telestörningar
Terrorism
Transportstörningar
Vattenbrist
Översvämningar

 

Tänk om de 8 partierna i riksdagen och de 349 ledamöterna i stället för att göra egna finter och kritisera andras passningar kan se sig som ett lag som spelar för Sverige med målet att vinna och samspela snyggt för den publik som möjliggjort att de är på planen och kan spela.

 
 
Sänk arvodet för riksdagsledamöter - Valperioder på tre år - Edsvurna förtroendevalda -  Färre ledamöter i Riksdagen 

 

9 januari-22

Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja de 349 ledamöternas arvoden med 1 600 kronor till 71 500 kronor i månaden från och med den 1 januari 2022.
Det är dubbelt så mycket som de 36200 per månad en utbildad byggnadsarbetare tjänar och nästan tre gånger mer än de 25000 kronor i månaden ett vårdbiträde inom hemtjänsten har i lön.

Det är Riksdagens arvodesnämnd, en myndighet under riksdagen bestående av tre personer (Johan Hirschfeldt, tidigare justitiekansler,  Peter Egardt  tidigare landshövding i Uppsala län samt Barbro Holmberg tidigare migrationsminister) som beslutar hur höga riksdagsledamöternas månadsarvoden ska vara. 
Någon motpart finns inte och någon förhandling förekommer inte. Det förhållandet innebär att den svenska modellen att reglera löner och anställningsvillkor genom förhandlingar inte tillämpas.Det omständigheten kan möjligen förklaras av att riksdagsledamöter inte anställda utan har ett uppdrag av sina väljare att representera dem i riksdagen.

Även om jag har förståelse för det anser jag att det skulle vara fördelaktigt av flera skäl om dessutom tre rättrådiga och i övrigt lämpliga politiskt obundna medborgare från det civila samhället ingick i arvodesnämnden.

Jämfört med de flesta inom väljarkåren har riksdagsledamöterna mycket höga månads­arvoden och ersättningar. Dessutom förmånliga pensionsvillkor till skillnad från många äldre.
Det förhållande bidrar till misstron mot politiker och med tanke på de problem som finns i samhället med kriminalitet, en ifrågasatt sjuk-och hälsovård, migrationspolitiken och i många fall svaga myndigheter kan det ifrågasättas om de 349 ledamöterna gjort sig förtjänta av sina höga arvoden, ersättningar och pensionsförmåner.

Riksdagsleda­möter ska vara representativa både för sitt parti och och för folket. Den egna övertygelsen, förståelse att uppdraget innebär att representera medborgarna och göra Sverige till ett bättre land ska avgöra en kandidatur till förtroendeuppdraget som riksdagledamot, inte ekonomiska överväganden.
Kanske skulle arvodet fastställas till ett prisbasbelopp per månad, vilket år 2021 var 47 600 kronor

 

7 januari-22

1994 fattade riksdagen ett beslut som innebar att valperioden avseende riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige förlängdes från tre till fyra år.Tycker nog att det var ett misstag och att valperioder om tre år är bättre och ska tillämpas.

Uppdraget som riksdagsledamot ställer höga krav på omdöme och uppförande och förtroendevalda bör därför som jag ser det åläggas att svära en ed att upprätthålla vad som sägs i regeringsformen, lagar och förordningar.
Ett straffrättsligt personligt ansvar ska i förekommande fall kunna tillämpas vid missbruk av ställning eller försummade av åtaganden och vad som i övrigt framgår av uppförandekoden som förtroendevald riksdagsman. Liknande åtgärder bör också gälla för ledamöter i region-och kommunfullmäktige.

Med nu gällande ordning har Sverige 349 riksdagsledamöter. Som jämförelse har Finlands lagstiftande församling 200 ledamöter, Stortinget i Norge 169, Alltinget på Island 63  och Folketinget i Danmark 179.
Enligt min mening, pekar ingenting emot att det går att halvera antalet riksdagsledamöter i Sverige till 174 utan några som helst negativa effekter. Däremot talar  en minskning för  ett antal positiva effekter vad avser kostnader, riksdagen som arbetsplats samt medborgarnas möjlighet till kännedom om de folkvalda och de beslut de tar. Motsvarande åtgärder skulle med fördel tillämpas för Region-och kommunfullmäktige.

 

Att bli äldre - Vad händer efter döden - "När fan blir gammal blir han religiös" - Thomas tvivlaren - Bli ett högre väsen eller en råtta - Efter döden - Rätten till sin egen död  

     

 3 januari 2022

Att bli äldre är oundvikligt liksom att vi förr eller senare kommer att dö. Att förlika sig med den tanken är en bra idé det är det också att göra upp planer för framtiden och inte leva som om varje dag är den sista möjligen med undantag för prinsesstårtor.
Min ålderdom har hitintills i takt med med stigande ålder inneburit vissa fysiska och psykiska begränsningar som innebär att all planering och vardagliga sysslor måste göras med hänsyn till en varierande hälsa och förmåga vilket inte vållar några större problem. 

Minnet försämrats vilket kan leda till långa köer på ICA om kortkoden tillfälligtvis glömts bort och en osäkerhet om framtiden har infunnit sig vilket innebär att jag överväger om det är lönt att köpa ett årskort till kommunens badanläggningar eller om det kanske är lite väl optimistiskt.
Det som kan vara bra med att bli äldre är en obegränsad ledighet om man inte vill eller kan arbeta, möten med hyggliga människor som håller upp dörrar och bär väskor och expediter som hämtar varor om man ser lite förvirrad ut. Det är också bra med skohorn som har långt skaft.
Till det mindre bra hör vissa krämpor, ekonomin, kvaliteten vad avser sjuk-och äldrevård, att ses som ett kostnadskrävande problem i stället för en tillgång som kan bidra till samhällsbyggnaden med erfarenheter och visdom. 


Hur som helst, om ett par veckor ska jag prata med en reporter på YA om, ”Sista hjälpen”, en kurs som jag deltagit i men också ett forskningsprojekt om tankar och åtgärder inför döden. Som en förberedelse inför det mötet funderar jag mer än vanligt på  livet och döden, religion, rätten till sin egen död, praktiska åtgärder inför och efter döden.
Att reflektera över sådana frågor medan livet pågår är givande och ökar medveten samt förståelsen för vad som är viktigt i livet och vad som inte är det. 

Om livet har jag lärt mig att ingenting med några få undantag är självklart och att vad som händer efter döden oklart. Olika religiösa riktningar anser sig dock veta med hänvisning till olika källor, att antingen kommer man till himmelriket, paradiset, helvetet, återföds eller uppnår andliga tillstånd.
Personer som varit nära döden berättar: 

"I ändan av tunneln lyster ett behagligt ljus". "Jag ser strålande färger, öppna vackra landskap. "Jag möter vita skepnader och bekanta som dött".
Men vetenskapen förklarar sådana upplevelser med att de är hallucinationer orsakade av kritiska biologiska tillstånd, som till exempel syrebrist i hjärnan. Nära döden upplevelser ger således ingen information om vad som händer efter döden. 

Vetenskapen har inga svar och de olika religionernas alternativ kan man inte vara säker på. Så vad ska man ska tro är en  befogad fråga och att vara agnostiker en rimlig hållning i sammanhanget. Men i livets slutskede är tvivel inte till någon hjälp utan snarare skäl till oro då ingenting sägs om vad som händer efter döden för de som inte bekänner sig till någon religion.  
En oro som troende inte behöver bekymra sig om  som tror spå ett liv efter detta, men jag har ingen aning.  


”När fan blir gammal blir han religiös” är ett gammalt ordspråk som kan tolkas som att inget är beständigt.Thomas tvivlaren föddes i Galileen i Israel och jag på söder i Stockholm  och trots avståndet i tid och rum kände vi båda tvivel till tron. Om man inte vet vart man ska hur ska man då känna till vägen dit? 

Hur som helst behöver man inte vara hin håle för att ändra sig vilket den gode aposteln Thomas gjorde och bekände sig till den kristna tron.
Kunde han så kan jag åtminstone fundera på att överge en princip för att inte riskera att råka illa ut. Men frågan är då vilken religion? Kanske kristendomen och hoppas  på himmelriket, eller hinduism och bli ett högre väsen men med risk för att i stället bli råtta eller som tidigare pedagog buddism för att uppnå nirvana/upplysning.

Tål att fundera på men det brådskar inte och för övrigt köpte jag ett årskort.


Efter döden är det mycket som måste ombesörjas. Begravning ska planeras, räkningar betalas, bostaden tas om hand och bouppteckning upprättas med mera. Frågan är om jag ska vida vissa åtgärder för att underlätta för mina döttrar som i mitt fall får ordna upp saker och ting om jag inte gör det. Eller låta allt vara och bara ge information om koder till olika konton så att de blir sysselsatta. Det lutar åt det senaste eftersom de vet vad som behöver göras och ordnar det utan problem. 
(När en person som helt saknar anhöriga dör anmäls dödsfallet till bland annat kommunens Socialförvaltning vars boutredare gör hembesök hos den avlidne för att leta efter eventuella kontakter med släktingar i form av brev, vykort eller annat som kan ge vägledning. Finns det över huvud taget ingen som kan ta hand om allt efter den avlidne är det kommunen som förvaltar dödsboet och även finansierar begravningen om dödsboet saknar tillgångar.)


Argument för rätten till sin egen död handlar företrädesvis om principen, att likaväl som varje människa äger rätten till sitt eget liv bör de rimligen också ha rätt till sin död och inte omyndigförklaras på sin dödsbädd. 
Passiv dödshjälp är laglig i Sverige och innebär en läkare avstår från att ge livsuppehållande behandling efter samtycke från patienten eller då det inte är är möjligt om en patient  är döende eller ligger i koma, kan samtycke inhämtas från dennes anhöriga. 
Till skillnad från passiv dödshjälp är aktiv dödshjälp inte tillåtet i Sverige men är det i många andra länder.  Nederländerna var först med att införa aktiv dödshjälp 2006, därefter följde Belgien och Luxemburg. Även Italien tillåter dödshjälp, och i två amerikanska delstater, Washington och Oregon, får läkare lov att skriva ut dödliga doser läkemedel som patienten får ta själv. Schweiz är ett välkänt exempel, där dödshjälpkliniken Dignitas hjälpt många avsluta sitt liv på individernas egna villkor. Även Spanien har infört möjligheten till aktiv dödshjälp.
Argument för rätten till sin egen död handlar företrädesvis om principen, att likaväl som varje människa äger rätten till sitt eget liv bör de rimligen också ha rätt till sin död och inte omyndigförklaras på sin dödsbädd. 

(Sverige folkmängd uppgick i slutet av 2021 till drygt 10 miljoner och av dessa var 20 procent eller omkring 1,6 miljoner över 65 år och av de 90 000 personer som avlider i Sverige varje år är cirka 80 procent 65 år eller äldre.(SCB,SKR))

(Under 2020 dog 1168 personer av säkert fastställda suicid i Sverige. Av dessa var 839 män och 323 kvinnor och 6 var barn under 15 år. Ytterligare 273 fall registrerades där det fanns misstanke om suicid men där avsikten inte kunnat styrkas.) 

 

 

Nyårslöften, allting kan bli bättre

Ett nytt år och tid för nyårslöften som visar att det finns hopp om framtiden och en tro på att allting kan bli bättre Men löften är snarare en viljeakt än en realistisk möjlighet och mindre än hälften av oss lyckas hålla våra nyårslöften.
Men det är inte hela världen, det är tanken som räknas och dessutom finns det en uppsjö av ursäkter att ta till om det skulle behövas. Som till exempel att det är mänskligt att fela och att det är bättre att sikte mot stjärnorna, spänna en båge etc.  

Nyårslöften handlar vanligtvis om vardagliga ting som, att sluta röka och gå ner i vikt men också om att bli en bättre människa. En tumregel är att nyhetslöftet inte bör var för ambitiöst och föregås av reflektioner, funderingar och målsättningar. Var i stället spontan, låt magkänslan bestämma och se nyårslöftet som en möjlig förändring på sikt. Som till exempel:

-jag lovar att röka mindre i januari och överväga att sluta helt 2025.
-jag lovar att jogga till bilen på garageuppfarten tre dagar i veckan första kvartalet 2022 men avvaktar med att ställa upp i Vasaloppet eller Stockholm maraton tills andan faller på. 
-jag lovar att på prov bara småäta tio gånger varje dag i en månad och på sikt åtta men inte sluta helt och hållet.

Om eller när löftena händelsevis uppnås är det i sig själv en belöning. Men för att nå målet kan motivationen  förstärkas ytterligare med belöningar som ombyggnad av köket, en ny träningsutrustning, en bättre middag på restaurang, en ny bil eller  resa till Italien. 

Slutligen. Ett löfte bör alltid vara, att inte förebrå dig själv och ha dåligt samvete för ett eller flera brutna löften. Dessutom, formulera löftena så, att de kan tolkas till din fördel om de bryts och inte leder till kritik eller ifrågasättande från omgivningen utan snarare hyllningar för att du försökte. 

Gott Nytt År!

 

Julen varar till påska - Minst 500 kronor för en behandling - låg- och medelaktivt radioaktivt avfall

Dec 28
O
m julen kan sägas att den varar till påska och är önskningarnas tid möjligen också besvikelsens omiönskningarna inte  slår in.

Det finns inga begränsningar för antalet önskningar men jag bestämde mig trots det bara för tre. Ett pussel, fred på jorden och ett slut på pandemin.
Jag fick ett pussel men i övrigt är det som vanligt och det tycks vara så att önskningar bara gäller små saker och de stora  ligger i i guds eller vetenskapens händer.

För min del är julen slut nu trots att den varar till påska. Möjligen gör jag ett undantag för fastan däremellan som till skillnad från julfirandet med krav och prestationer och jämfört med fastan i andra religioner är tämligen kravlös.
Under de fyrtio dagar fastan pågår kan jag äta som vanligt men bör  tänka gott och i övrigt någon gång då och då avstå från att titta på TV, äta godis eller något annat. 
Det bör inte vålla några problem så är det ju vanligtvis men kan ändå kräva en del förberedelser vilket jag ska ägna mig åt den närmaste tiden liksom tankar om nyårslöften.

Jodå mitt i alla bedrövliga insatser och avsaknad av relevanta åtgärder för äldre finns även positiva saker om än mer teoretiskt inriktade åtgärder än praktiska och oftast  för sent påkomna. Som till exempel, att ett nationellt kompetens centrum för äldre omsorg inrättas vid Socialstyrelsen., statsbidrag till kommuner inom ramen för Äldreomsorgs lyftet  2022 utgår med 1,7 miljarder och vägledning för pensionssparare för att utifrån kunskap och intresse göra egna val av fonder. 
Men det saknas förslag till åtgärder som innebär, att det i varje kommun ska finnas minst en sjukgymnast/fysioterapeut, naprapat och kiropraktiker, fristående eller anslutna till en vårdcentral, som omfattas av högkostnadskyddet. 
Det hade uppskattas av inte minst äldre som idag kan få bege sig ut på omständiga resor till andra kommuner för att få de hjälp som kan behövas.
Dessutom betala minst 500 kronor för varje behandling, ett förhållandet som tvingar många av ekonomiska skäl att avstå eller begränsa behandlingar som skulle vara till hjälp i vardagen.

Inte oväntat har regeringen beslutat  tillåta fortsatt och utökad verksamhet vid slutförvaret för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark, Östhammars kommun. Förvaret behövs framför allt för att ta om hand drift- och rivningsavfall från kärnkraftverken, till exempel reaktortankar, men även radioaktivt avfall från sjukvården, djursjukvården och forskningen. 
Den 27 januari 2022 kommer ett beslut om slutförvar av radioaktivt avfall som är betydligt farligare. Ett rimligt beslut   är att säga nej till förslaget om  slutförvaring som SKB, som ägs av kärnkraftsföretagen, föreslagit av hänsyn till kommande generationer och osäkerhet om säkerheten.


 

Olyckligt och anmärkningsvärt


Dec-27
140000 äldre med hemtjänst varav 40000 på äldre boenden har i två år regelbundet besökts av ovaccinerad personal. Hur många som blivit sjuka eller avlidit i covid 19 på grund dessa förhållande finns inga uppgifter om.

Det är olyckligt och mycket anmärkningsvärt att varken regioner, kommuner, SKR, FHM eller pensionärs organisationer krävt att ovaccinerad personal inom hemtjänsten omplaceras.
Anmärkningsvärt är det är det också att oppositionen först nu, två år efter pandemins utbrott, kräver att regeringen vidtar åtgärder.

När man är ovaccinerad ska man vara försiktig att inte utsätta riskgrupper och utsätta personer över 70 år för risk för smitta. Det är viktigt oavsett vem personen över 70 är, sa Lena Hallengren på en presskonferens den 16 december. 
... och kanske även för dem under 70 år, frestas jag att tillägga. 

 

Lennart "Nacka" Skoglund  - Beroende av att lägga pussel 

         

Dec-25
Lennart "Nacka" Skoglund, föddes 13 år tidigare än jag men vi växte båda upp på Södermalm i Stockholm och gillade att spela fotboll. Jag spelade i Lunda SK, Högalid och Reimersholme och han i IK Stjärnan, Hammarby, AIK, Inter, Milan och flera andra italienska klubbar. 

Efter sin tid som proffs  avslutade han sin karriär i Kärrtorps IK och sina sista dagar på söder. 
Varje Julafton uppmärksammas han vid en enkel ceremoni som samtidigt hålls på Katarina bangata i Stockholm och i Borrby där det för övrigt finns en staty av honom.
 
Lennart "Nacka" Skoglunds koppling till Borrby lär bero på att han spelade en halvlek i en match på Borresvall för många är sedan.
En söderkis värd att minnas, därför var jag på Borresvall idag tillsammans med ett tjugotal andra med samma uppfattning.

Utan att veta hur det skulle se ut och var de över fem hundra små bitarna skulle passa in satte jag igång att lägga pusslet jag fått av barnbarnen utan att ha en aning om hur upptagen jag skulle bli det närmaste dagarna eller hur roligt det var.

Roligt men även lärorikt i den meningen att jag måste bestämma hur jag skulle gå till väga för att få bitarna på plats och att hantera frustationer när bitarna inte passar in där jag vill ha dom.
Men när pusslet väl blev lagt var det visserligen på ett sätt en  lättnad då jag kunde ägna mig åt andra saker igen men känslan att ha lyckats och kunna meddela barnbarnen att pusslet är lagt var värt den tid pusslandet tog.
Funderar faktiskt på att köpa ett nytt pussel.

Vilka tjejer 

Maja Dahlqvist, Jona Sundling, Sarah Sjöström, Sandra Näslund, Elvira Öberg, Louise Hansson, Sofie Hansson, Sara Hector, Michelle Coleman. Medaljörer och fina förebilder och så alltid Anna Holmlund.

 

Små eller inga möjligheter att påverka - Inbjudan av Myndigheten för delaktighet -  Köpte en till vedkamin

Dec. 21
Metrologerna utlovar en solig söndag men en gråmulen lördag som jag kommer att ägna åt sport och julfilmer på TV, prinsesstårtan jag köpte igår och att låta tvätten vara till i morgon då den kan torka i solskenet.
Men förutom TV tittande och tårta finns tid för nyheter och kika på vad olika myndigheter har för sig. Som till exempel Skolverket som i sitt nyhetsbrev konstaterar att det kommer att saknas omkring 12 000 behöriga lärare och förskollärare fram till år 2035 och i YA läser jag, att politikerna i Sjöbo är oeniga om det ska vara 49 ledamöter i fullmäktige  eller  färre. 

 

                                                                    

Som väljare har jag så klart synpunkter på det ena och andra, men små för att inte säga inga möjligheter, att påverka lärarfrågan eller antalet ledamöter i fullmäktige i min kommun.
Det förhållandet borde väcka politikernas intresse men sannolikheten för att de gör det bedömer jag vara lika stor som att  tårtan finns kvar i morgon.

Fick en inbjudan av Myndigheten för delaktighet (MTV) att delta i Delaktighetsdagen den 26 januari 2022 En  konferensens som  handlar om den nya strategin för systematisk uppföljning av funktionshinders politiken under 2021 – 2031. Socialminister Lena Hallengren deltar liksom representanter från ett flertal myndigheter och så jag.

Köpte en vedkamin av JHL i Tommarp och fick in den i huset utan större besvär. Inte så mycket av kraft som teknik. Den kamin jag haft installerar  jag på annan plats  som "back up" i tider av osäkerhet, brist på el och höga priser. Känns bra.  

 

En bättre tillvaro  - Vållande till annans död enligt 3 kap. 7 § brottsbalken

Skidsport, julfilmer, pussel, skrivande  och besök av bekanta underlättar i tider av pandemi. Höga elpriser och uteblivna resor i Europa gör det inte.Konstaterar att livet här  i norra Europa kan vara hårt och att bli påmind om det finns de som har det värre är ingen tröst utan snarare bedrövligt. Någon tröst är det inte heller att  folk i Örkelljunga, Skara och på andra orter vinner miljoner på Lotto eller Postkodlotteriet medan jag  jag bara  vann 19 kronor vid den senaste dragningen.

De 140000 äldre som har hemtjänst varav drygt 40000 på äldre boenden får regelbundna besök av ovaccinerad personal från hemtjänsten då det i flertalet av landets 290 kommuner inte krävs att personal inom hemtjänsten är vaccinerade mot covid 19. Det  innebär att besök av hemtjänsten kan få till följd att  äldre  bli smittade, sjuka och i värsta fall avlider.
I sådana fall då ovaccinerad personal inom hemtjänsten trots smittorisken besöker äldre och då ansvariga inom regioner och kommuner som är skyldiga att se till att det finns hälsoskydd inte förhindrar att så sker. Bör de kunna ställas till svars i förekommande fall för  vållande till kroppsskada, sjukdom eller vållande till annans död enligt 3 kap. 7 § brottsbalken? 
Hur många äldre som blivit smittade eller avlidit på grund dessa förhållande finns inga uppgifter om men för att förhindra att någon utsätts för smitta av hemtjänsten bör Kommun-och Regionstyrelsen i berörda kommuner och regioner vidta omedelbara åtgärder.

Fick en inbjudan av Myndigheten för delaktighet (MTV) att delta i Delaktighetsdagen den 26 januari 2022 En  konferensens  handlar om den nya strategin för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021 – 2031.
 

Ingen ljusning när det mörknar - Några viktiga händelser -

"När det är som allra mörkast på våra nordliga breddgrader så har snön en viktig funktion i att reflektera det begränsade dagsljus som finns, och miljön känns ljusare. Kallare klimat ger också minskad molnbildning och därmed ökad ljusinstrålning. Dessa effekter riskerar dock att avta med stigande temperaturer, och vi kan få en mörkare tillvaro framöver.

Jaana Halonen
Jaana Halonen (foto Extrakt)

– Det gör att den psykiska påverkan av mörkret, som vi redan i dag upplever i Finland och Sverige, kan förvärras."Det säger Jaana Halonen, forskare vid stressforskningsinstitutet på Stockholm Universitet. (Extrakt)

Några viktiga datum den närmaste tiden:
Tisdag  21 december vintersolståndet, årets kortaste dag och vi går  återigen mot ljusare tider. 
Onsdag 22 december jag får den tredje sprutan
Torsdag 23 december drottningens födelsedagOsannolikt - Julfilmer med karaktär - Ur led är tiden igen 

osannolikt att det inte kan hända.” De ironiska orden är Tage Danielssons efter Harrisburgolyckan. Detsamma kanske han sagt om metoden för slutförvaringen i Forsmark, om ha levt idag och Hasse Alfredson, om risken för att kopparkapslarna kan spricka, "Det hade jag ingen aning om".  
Nu behöver varken Tage eller  Hasse bekymra sig om den saken det gör inte heller politiker i SD,KD, M och L som chansar på att dagens teknik är tillförlitlig i tusentals år och  skjuter frågan ifrån sig till kommande generationer.

Efter att ha sett fler julfilmer måste jag erkänna att det var orättvist att bedöma julfilmer som ytliga. Historierna är visserligen  i grunden desamma, hon och han får varandra, men i filmerna finns inslag om tex en homosexuell präst, samkönade äktenskap och adoptioner, judiskt julfirande, asiater och afroamerikaner. 

Kände mig febrig men åkte ändå till Kristianstad för att hälsa på äldsta barnbarnet. Gäller att hålla igång så jag hann med en del andra saker på hemvägen innan jag vid hemkomsten kunde sjunka ner i sköna fåtöljen och pusta ut efter lite medicinering. Hoppas på snar bättring men tror inte riktigt på det efter snart två år med det ena och andra.
En vecka kvar till tredje sprutan och jag förstår fortfarande inte varför Capio bara vacciner på onsdagar och att jag får vänta i tre veckor. Förstår inte heller varför ovaccinerade inom hemtjänsten får fortsätta med sitt jobb trots en uppenbar smittorisk eller varför det ät tillåtet att  fråga personal om de är vaccinerade men inte att kräva ett svar, som en chef uttryckte det. 
Ekonomistyrningsverket, SiS, Ekobrottsmyndigheten samt Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, tillhör de myndigheter där allvarliga brister avslöjas på senare tid. 
Men positivt att sjuksköterskor avses anställas på äldreboenden och att klimatpåverkande utsläpp minskat med ca 10% under 2021.

Amerikanska julfilmer - SKB:s VD Johan Dasht - 

Det roar mig att se amerikanska julfilmer eftersom jag samtidigt kan uträtta andra saker utan att missa något väsentligt och för att de alltid, trots en del förutsägbara komplikationer, slutar lyckligt. Som livet... 

SKB:s VD Johan Dasht känner sig trygg med säkerheten vad avser den metod SKB redovisat för långtidsförvaring av uttjänt kärnbränsle och hänvisar till externa forskare och att metoden godkänts av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM.)
Men den tryggheten är han nog ganska ensam om liksom förmågan, att till skillnad från oss andra kunna förutsäga vad som händer om 5, 20, 100 eller 100000 år.

 

Hästavel - Slutförvaring - Långtids covid  kostar på - Sänks med 50 öre per liter - Energiskatt på el

På SVT Forum såg jag att man i riksdagen debatterade hästavel. Med risk för att göra många besvikna måsta jag meddela att jag är ointresserad av  hästnäringen. Men det är kul att rida.

I media har nu olika intressegrupper kommit i gång för att försöka påverka regeringens beslut om slutförvaring. Kärnkraftsbranschen tillbakavisar säkerhetsrisker mot slutförvaringen, forskare menar att ”kopparkapseln kan spricka redan om 100 år”, företag som tjänar pengar på nedmontering av kärnkraft upplyser att vinsterna kan uppgå till  på över 10 miljarder kronor om man river fler kärnkraftverk och låt avfallet ligga kvar i dagens mellanförvar i Oskarshamn i väntan på bättre kunskap, uttalar sig andra. 
Men regeringen har troligen redan fattat ett ansvarsfullt beslut som man kommer att 
offentliggöra den 27 januari 2022 nämligen att det inte är möjligt att i nuläget fatta ett beslut om slutförvaring då det finns en stor osäkerhet vad avser SKB:s förslag som godkänts av SSM.
Ingen kan med säkerhet veta vad som händer om tio eller tjugo år. Men de politiker som är för kärnkraftverk och uppmanar regeringen att fatta beslut om slutförvaring av uttjänt kärnkraftbränsle i Östhammar  anser sig inte bara kunna sia om framtiden de närmaste åren utan även om 100000 år.  

Som jag ser det ska beslut eller handlingar som har påverkan över lång tid och där kunskap saknas om hur framtiden kommer att se ut särskilt uppmärksammas  och hänsyn tas till kommande generationer och de konsekvenser för miljön och andra förhållanden handlingen kan leda till.

"Riksdagen har tillkännagett för regeringen att regeringen ska återkomma med lagförslag om att sänka energiskatten på bensin och diesel så att priset vid pump sänks med 50 öre per liter fr.o.m. den 1 maj 2022 (bet. 2021/22:FiU1 punkt 2 d, rskr. 2021/22:46). I promemorian behandlas riksdagens tillkännagivande."(Regeringskansliet)

Att Liberalerna vill sänka energiskatten på el är en stor seger för Liberalerna i Skåne, framgår av ett  nyhetsbrev till medlemmar. . 

 

Använt kärnbränsle - Idioten av Fjodor Dostojevskijs - Riksdagen sa ja - Chansning  

Dec.-21

Regeringen fattar beslut om slutförvaret av använt kärnbränsle den 27 januari 2022 och beslut om utbyggnaden av det befintliga förvaret för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall den 22 december.

TV serien Idioten av Fjodor Dostojevskij, ett drama som når de högre höjderna. Till skillnad från de amerikanska julfilmerna och för den delen livet i allmänhet emellanåt.

Riksdagen sa den 1 dec. 2021 ja till civilutskottets förslag om cirka 5,8 miljarder till samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande, konsumentpolitik samt till konstitutionsutskottets förslag om drygt 17 miljarder till regeringen, riksdagen, länsstyrelserna och hovet. Mest pengar, 8.6 miljarder går till regeringskansliet.

100 000-tals år i kapslar 500 meter ner i urberget förbereds i Östhammar. Där ”ska kärnavfallet kunna vara säkert” enligt SKB som är ansvariga för att ta hand avfallet från kärnkraftsreaktorerna. Snarare en chansning som kommande generationer tvingas ta ansvar för.

 

 

 

 

Skriv ut