Aktuellt

 

 

Covid-19 skärpta allmänna råd i Skåne
Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkaren i Region Skåne, fattat beslut om skärpta allmänna råd. De som vistas i Skåne län uppmanas nu att undvika kollektivtrafik och att avstå från att vistas i butiker och köpcentrum. (Folkhälsomyndigheten)
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-skane-lan/


Covid-19 och gode mäns uppdrag
För gode män till ensamkommande barn/unga gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att umgänget begränsas till telefonkontakter, mail och sociala medier. Den typen av umgänge och att  förmedla information om rådande förhållanden samt vara behjälplig med distansstudier kommer mycket påtagligt prägla uppdraget framöver.
Då uppdraget kräver besök hos Migrationsverket och andra myndigheter bör i förekommande fall lösningar tillämpas som inte innebär direkt kontakter med varken tjänstemän eller barn/unga.
Kontakta överförmyndare/nämnd för anvisningar samt familjehem, personal på boenden och Socialtjänsten för en konstruktiv samverkan.


Migra­tions­verket varslar om uppsäg­ningar 
"Till följd av ett minskat antal asylsökande och ett förändrat uppdrag behöver Migrationsverket fortsatt anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna. Därför varslar myndigheten idag, torsdag, Arbetsförmedlingen om att 172 medarbetare riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist." (Migrationsverket 2020-10-08)


Nödvändigt och glädjande
Regeringens beslut att ge skötsamma, ambitiösa ungdomar ytterligare 6 månader för att få en varaktig anställning var nödvändigt och glädjande. Ungdomarna kommer genom beslutet att kunna bidra till samhällsutvecklingen och f.d gode män och organisationer m.fl. som hjälpt ungdomarna kan nu sova gott.


Det finns inga gränser som inte kan passeras
Till och med den 7 oktober 2020 har 381 ensamkommande barn/unga, varav 122 flickor lyckas ta sig genom Europa till Sverige och registrerats som asylsökande. Flertalet (278) i åldern 13-17 år och från Syrien 83, Afghanistan 54, Marocko 50, Somalia 48, Algeriet 16 och  Eritrea 16. 


Återförening- umgängesresor
Familjer som vill återförenas bör förutom möjligheten att söka uppehållstillstånd alternativ kunna ansöka om umgängesresor om omständigheterna medger det och i övrigt är lämpligt.
https://rgmv.se/9-rgmv/469-olika-aspekter-pa-familjeanknytning.html


 Kostnadseffektivt och humanitärt
-Att ta emot migranter/flyktingar kostar pengar men vi tar inte inte emot dem för att det ska vara en vinst, uttalar sig Mats Hammarstedt vid Linnéuniversitetet
. Den uppfattningen kan möjligen förklara varför ungdomar med utbildningar som efterfrågas av såväl offentlig som privat sektor inte får förlängda uppehållstillstånd.
Att bevilja dessa ungdomar förlängda uppehållstillstånd är inte bara kostnadseffektivt och humanitärt det skulle även överensstämma med vad Riksdagens beslutat. 


”Efter misstankar om tvångsgifte – flicka får nu skydd enligt ny lag
En 16-årig flicka i Skåne har belagts med utreseförbud eftersom myndigheterna misstänker att hon är på väg att giftas bort med en släkting utanför Europa. Det är en av de första gångerna sedan straffen för hedersrelaterade brott skärptes som den här saken har prövats.” (SR 2020-10-03)
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7567302


 

Statistik

Artiklar visade
2057043
Back to Top