Kompetenskrav för att godkännas som offentligt biträde 

Kompetenskrav för att godkännas som offentligt biträde att redovisa till  MV i samband med anmälan om intresse att förordnas som offentligt biträde:          

Minst 20 stycken migrations ärenden (barn- och/eller vuxenärenden) som offentligt biträde och/eller ombud i snitt under de senaste 5 åren. Detta krav ställs på dig som advokat alt. på din principal, för det fall du är biträdande jurist. 

-    Minst 8 timmars vidareutbildning i migrationsrätt (barn- och/eller vuxenärenden). 

-    För att en biträdande jurist ska godkännas, krävs att den biträdande juristens principal är godkänd. 

  

·    För att kvarstå som godkänt biträde ska årligen redovisas att ovanstående kompetenskrav om minst 2 timmars vidareutbildning i migrationsrätt har uppfyllts under det gågna  året.  

·    Särskilda kompetenskrav för att godkännas som offentligt biträde i barnärenden skall redovisas till MV i samband med anmälan om intresse att förordnas som offentligt biträde i barnärendenI: 

tex. arbetslivserfarenhet av barnärenden och/eller utbildning på området.   

 ·   Kompetensen för biträden som redan nu är upptagna i MV:s nuvarande databas ska ”omprövas” enligt ovan.  

  

Ovanstående krav gäller förutsatt att inte synnerliga skäl att frångå dessa föreligger (tex. sjukskrivning, föräldraledighet).

 

Linn Öst Norí 
advokat
Öst Nori Advokatbyrå AB