Anmärkningsvärt och inhumant att regeringen struntar i ungdomars situation. En tragedi för ungdomarna, en förlust för samhället och skamligt för Sverige

Coronapandemin är enligt RGMVs uppfattning en omständighet som motiverar att de förväntningar och krav som ställs på närmare 8000 ungdomar med tillfälliga tillstånd för gymnasiestudier, tillfälligt anpassas till de ändrade förhållande pandemin inneburit som, omställning till studier på distans och en rekordhög arbetslöshet.

De åtgärder RGMV vill se är beslut som ger ungdomarna mer tid  att uppnå studiemål och en varaktig försörjning samt att de i tillämpliga delar ska omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder fram till dess att arbetsmarknaden och övriga funktioner i samhället normaliseras. 
RGMV är mycket kritisk till att regeringen ännu inte beslutat om åtgärder som skulle kunna förbättra framtidsutsikterna för de berörda ungdomarna. 


Ungdomarna fick en andra chans och tog den men samhället sviker när de behöver hjälp

Bland de omkring 8000 ungdomar som beviljats tillfälliga tillstånd för gymnasiestudier  är många deprimerade, stressade och uppgivna då det på grund av coronapandemin är omöjligt att uppfylla de krav som ställs på godkända studier och en varaktig anställning. Pandemin har inneburit till att det är svårt eller omöjligt att hitta praktikplatser ...se artikel.
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/509-ungdomarna-fick-en-andra-chans-och-tog-den-men-samhallet-sviker-nar-de-som-mest-behover-var-hjalp.html


Vem bestämmer hur lagen ska tolkas Migrationsverket eller regering och riksdag

Det bakomliggande syftet med Lag (2016:752) om tillfälliga uppehållstillstånd, att ungdomar som integrerat sig och kommit in i samhället genom studier och arbete skulle få stanna uppnås inte på grund av Migrationverkets snäva tolkning. och regeringens passivitet i frågan. Det finns anledning fråga sig om det är Migrationsverket tolkning av lagen som ska gälla eller regering och riksdags avsikter med lagen. 


Omöjligt uppdrag

Alireza är en av de omkring 8000 ungdomar som beviljats tillfälligt tillstånd för gymnasiestudier och av regering och riksdag förespeglats fortsatt uppehålls tillstånd i Sverige om han inom 6 månader ( i Alirezas fall i 2 månader) lyckas uppfylla de krav som ställs vad avser studier och varaktig försörjning. Vilket under rådande förhållande för flertalet inte är möjligt.


Nödrop från Alireza  (Publiceras med tillstånd av Alireza)

Jag heter Alireza Mohammadi, är 20 år och bor i Gnesta Jag har avslutat en utbildning till svetsare på Campus Oxelösund och söker nu jobb. Jag  söker alla typer av jobb i hela Sverige. Jag är praktisk, positiv, arbetsvillig och punktlig. Har erfarenhet av arbete som byggnadsarbetare, murare och med plattsättning.På fritiden spelar jag fotboll i Stjänhovs IK.Snart klar med körkort. Har 2 månader kvar på TUT enligt NGL. Epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Har jobbat extra som målare och praktiserat som svetsare. Referenser finns

 


 Svenska kyrkan anordnar utbildning för ungdomar om svensk arbets marknad

Svenska kyrkan i Västerås, Sala och Hallstahammar tagit initiativ till till en utbildning för ungdomar som har uppehållstillstånd enl. gymnasielagen. Det är en veckas utbildning, där unga människor, som har uppehållstillstånd på Nya Gymnasielagen och nu är i stort behov av arbete för att kunna stanna i Sverige, får kunskap om hur svensk arbetsmarknad fungerar. Dessutom får de träffa arbetsgivare, som är i behov av arbetskraft. Projektledare är Harald Linton och första omgången av utbildningen sker vecka 33.  Kontaktuppgifter:  Harald Linton Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (Susann Senter, vik PO-chef Norr)


Delmos rapporterar om covid-19 och segregation till regeringen

Delmos har nu skickat en skrivelse till regeringen om hur covid-19 har påverkat arbetet mot segregation. Skrivelsen tar bland annat upp lägesbilder, risker och rekommendationer. (Delmos 2020-07-06)
https://www.delmos.se/aktuellt/nyheter/delmos-rapporterar-om-covid-19-och-segregation-till-regeringen/


ENOC s undersökning om Covid-19

”En undersökning gjord av ENOC, Europeiska nätverket för barnombudsmän, och Unicef: ”Ombudspersons and commisioners for childrens challenges and responses to Covid-19"; 23 ombudsmän har svarat på frågor i denna undersökning som handlar om hur barn påverkas av Covid – 19. Undersökningen gjordes under maj 2020.” (Barnombudsmannen 2020-07-13)


Sexuella trakasserier på kommunal skola i Västra Götaland

DO har fått information om att en elev utsattes för sexuella trakasserier av en person som arbetade på en kommunal skola i Västra Götaland. Enligt anmälan vidtog kommunen inte tillräckliga åtgärder efter att den fått information om vad som hänt. (DO 2020-06-20)
https://www.do.se/lag-och-ratt/stallningstaganden/sexuella-trakasserier-pa-kommunal-skola-i-vastra-gotaland/


Hinder och möjligheter för ett inkluderande barnrättsarbete

Kunskap om levnadsvillkor för barn och unga med funktionsnedsättning (Myndigheten för delaktighet)
https://www.mfd.se/contentassets/c0394c942fd249628bb9ba4dd12783c5/2020-10-hinder-och-mojligheter-for-ett-inkluderande-barnrattsarbete.pdf


MSB flaggar för allas lika värde

Varje år har MSB tillsammans med representanter från Sveriges räddningstjänster deltagit i Stockholm Pride. I år blir det annorlunda på grund av rådande omständigheter och vi uppmärksammar Pride på ett annat sätt. Under den tid då festivalen skulle ha ägt rum hissar MSB regnbågsflaggan på samtliga verksamhetsorter. (MSB 2020-07-29)


Granskning av försöksverksamheten med snabbare lagföring i brottmål i norra Stockholm

"Justitiekanslerns granskning av försöksverksamheten med snabbare lagföring har varit inriktad på handläggningen främst ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Granskningen har omfattat hela handläggningen från polisens inledande ingripande till domstolens eller åklagarens avslutande lagföring." (Justitiekanslern 2020-06-29)
https://www.justitiekanslern.se/beslut-och-yttranden/2020/06/7012-19-242/?Tillsynsärenden


Utsätts  unga hbtq-personer i Sverige utsätts för omvändelseterapi

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får nu i uppdrag att kartlägga och sammanställa kunskap om så kallad omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer. (Mucf 2020-07-30)
https://www.mucf.se/pressmeddelande/mucf-ska-kartlagga-om-unga-hbtq-personer-i-sverige-utsatts-omvandelseterapi


Ny utgåva av Statsförvaltningen i korthet

Statskontoret har i uppdrag att följa upp och regelbundet beskriva den offentliga sektorns utveckling. I rapporten Statsförvaltningen i korthet redovisar vi en översiktlig bild av svenska myndigheter. (Statskontoren 2020-06-15)
http://www.statskontoret.se/nyheter/ny-utgava-av-statsforvaltningen-i-korthet/


Inga problem, enligt IVO, när socialtjänsten ställer om under pågående pandemi

Socialtjänsten har mobiliserat resurser och utvecklat arbetssätt för att barn och unga, som riskerar att fara illa, ska få det stöd de har rätt till under pågående pandemi.

IVO ser inga allvarliga brister vid den första granskningen, men det finns alltid en risk att enskilda inte får det stöd de behöver. Det visar IVO:s tillsyn i Stockholms län samt Gotland. (IVO 2020-07-16)
https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2020/hog-formaga-hos-socialtjansten-att-stalla-om-under-pagaende-pandemi/-Migra­tions­verket åter­upptar över­fö­ringen av kvot­flyk­tingar

På grund av coronavirusets spridning har Migrationsverkets arbete med vidarebosättning av kvotflyktingar stått still sedan i april. Men i takt med att reserestriktioner lättar i Sverige och omvärlden planerar nu myndigheten för att försiktigt återuppta arbetet. (Migrationsverket 2020-07-15)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2020/2020-07-15-Migrationsverket-aterupptar-overforingen-av-kvotflyktingar.html


Kollo
Varje år får barn och familjer från alla delar av Stockholm chansen att tillbringa tid på något av Stockholms Stadsmissions kollon. Så även i år, trots den pågående coronapandemin. (Stadsmission)
https://www.stadsmissionen.se/vad-vi-gor/barn-och-unga/skratt-och-nya-vanner-pa-sommarkollo


Omöjligt val

I nordvästra Syrien hotas barns liv ytterligare av coronaviruset och familjerna står nu inför ett omöjligt val – att stanna i flyktinglägren och riskera att bli smittade eller återvända till sina förstörda hem nära frontlinjen i Idlib. (Rädda Barnen 2020-06-22)
https://www.raddabarnen.se/stod-oss/syrien/barnen-tvingas-flytta-tillbaka/


Stärkt barn­rätts­pers­pektiv ett måste inom Fram­tidens social­tjänst

"2017 beslutade regeringen att göra en översyn av social­tjänst­lagen. UNICEF Sverige har suttit med i referens­gruppen och i augusti ska utred­ningen äntligen vara klar. Barn­rätts­pers­pek­tivet måste stärkas – det är ett system­fel då vuxen­pers­pek­tivet är styrande, skriver Shanti Ingeström, barn­rätts­råd­givare på UNICEF Sverige."
https://blog.unicef.se/2020/07/07/starkt-barnrattsperspektiv-ett-maste-inom-framtidens-socialtjanst/


Mot min vilja – FN-rapport om skadliga traditioner

Barnäktenskap och kvinnlig könsstympning ökar i omfattning. Med 2020 års befolkningsrapport utmanar FN skadliga traditioner som varje dag drabbar hundratusentals flickor och kvinnor. (Svenska FN förbundet 2020-06-20)
https://fn.se/aktuellt/ovriga-nyheter/mot-min-vilja-fn-rapport-om-skadliga-traditioner/


Människorättsorganisationer kritiska mot JK:s beslut - medicinsk ålders bedömning innebar inte människorättskränkning

I ett beslut har Justitiekanslern (JK) kommit fram till att en ung person inte fick sina mänskliga rättigheter kränkta i samband med att hans asylansökan prövades och att han genomgick en medicinsk åldersbedömning. (Advokatsamfundet 2020-07-10)
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/nyheter/2968-19-4.3.2_anon.pdf


Årsmöte

RGMV håller årsmöte den 20 augusti 2020, 18.30. Denna gång för första gången som telefonmöte på grund av rådande omständigheter. Remisser ska vara styrelsen tillhanda senast den 22 augusti. Sedvanliga årsmötes handlingar  finns tillgängliga på föreningens hemsida 10 augusti.
Nyhetsbrev nr 6. Juni 2020


Kravet på varaktig försörjning

Ungdomar som uppnått studiemålen och lämnar skolan möter en arbetsmarknad med en växande ungdomsarbetslöshet som ökat markant under våren 2020 och är den tredje högsta i EU. För ungdomar med tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier handlar det om att få en tillsvidare anställning eller en viss tids anställning på minst två år inom sex månader, i annat fall ska beslutet om utvisning verkställas. 
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/503-forutsattningar-for-ungdomar-att-%20uppfylla-kravet-pa-varaktig-forsorjning.html


Utrymmet för etiska principer, samhällsnyttan och mänskligt hänsynstagande bör vara väl tilltaget och rimliga krav vägledande när ensam kommande ungdomars ansökan om uppehållstillstånd prövas. 

Om det bakomliggande syftet med lagen om tillfälliga uppehållstillstånd, att ungdomar som integrerat sig och kommit in i samhället genom studier och arbete skulle få stanna ska uppnås.
Förutsätter det, att Migrationsverkets reviderar sin alltför snäva tolkning av det som sägs i lagtexten och i propositionen, Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd och svårigheten att få en anställning på grund av den rekordhöga ungdoms arbetslösheten beaktas.
 https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/503-forutsattningar-for-ungdomar-att-%20uppfylla-kravet-pa-varaktig-forsorjning.html


 I samma sekund som de får examensbeviset i hand börjar klockan mot utvisning ticka

”De ensamkommande flyktingar som nu tar studenten löper stor risk att utvisas redan i december. Gymnasielagens stränga regler ställer mycket hårdare krav på dessa ungdomar än vad andra arbetssökande har. Många av de jobb som andra kan ta leder till utvisning för de ensamkommande.” (Lag&Avtal 2020-06-05)
 https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/flyktingar-utvisas-om-de-tar-korttidsjobb-efter-studenten-6996612


 Migrationsverkets rättsliga ställningstagande

-Den som är under 25 år kan beviljas permanent uppehållstillstånd om han eller hon fullföljt gymnasieutbildning eller motsvarande.
-Den sökande ska kunna försörja sig genom anställning eller egen näringsverksamhet.

-För att försörjningskravet ska anses uppfyllt krävs att inkomsten har viss varaktighet och bestå i minst två år efter Migrationsverkets beslut.

- Det innebär att den sökande i första hand ska ha en tillsvidareanställning, i andra hand en visstid som varar i minst två år.

- Lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor får inte vara sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.

- Om villkoren som ställs upp i lagen och Migrationsverkets rättsliga ställningstagande uppfylls ska permanent uppehållstillstånd beviljas. Det är fråga om en rätt till uppehållstillstånd.
(Källa: Rättsligt ställningstagande SR19/2017, Migrationsverket)


 Otillräckligt stöd till unga brottsoffer

”Ungdomar som har blivit utsatta för brott betraktar sig ofta inte som brottsoffer i traditionell mening, vilket gör att de inte alltid upplever att de får det stöd de behöver. Det visar Sara Thunberg i sin avhandling i socialt arbete.” (Örebro universitet 2020-06-02)
https://www.oru.se/nyheter/otillrackligt-stod-till-unga-brottsoffer/


 Kommun behöver inte ge stöd till nyanländ familj

”En nyanländ familj som anvisats till Staffanstorps kommun fick av kommunen hyra en lägenhet i Malmö under etableringstiden. När tiden var slut upphörde hyreskontraktet och familjen ansökte om bistånd från Staffanstorps kommun för att ordna en ny bostad.” (Kammarrätten i Göteborg 2020-05-29)
https://www.domstol.se/kammarratten-i-goteborg/nyheter/2020/05/kommun-behover-inte-ge-stod-till-nyanland-familj/


Kravet på distansundervisning har lättas upp

”Folkhälsomyndigheten rekommendation om distansundervisning har tagits bort och elever i gymnasieskolan kan under sommaren och hösten återvända till skolans lokaler. För utbildning för vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och den högre utbildningen kan fortsatt undervisning behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen..” (Utbildningsdepartementet 2020-05-29)


Prognosen för flera ärendeslag justeras nedåt på grund av pandemin

Liksom stora delar av samhället påverkas även Migrationsverket av den pågående coronapandemin. Myndighetens majprognos innebär därför sänkta antaganden inom flera ärendekategorier, såsom asyl återvändande och arbetstillstånd. (Migrationsverket 2020-05-04)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2020/2020-05-04-Prognosen-for-flera-arendeslag-justeras-nedat-pa-grund-av-pandemin.htmlAktuella prövningstillstånd hos Migrationsöverdomstolen

Migrationsöverdomstolen är sista instans i utlännings- och medborgar skapsmål. Domstolens främsta uppgift är att skapa prejudikat skäl och på grund av synnerliga skäl, det vill säga att genom avgöranden vägleda migrationsdomstolar och myndigheter i hur gällande rätt ska tolkas och tillämpas. (Migrationsöverdomstolen)
https://www.domstol.se/migrationsoverdomstolen/provningstillstand/


Stoppa olämpliga asylbiträden

Advokatsamfundet vill se en lagändring som gör det möjligt att stoppa offentliga biträden i asylmål och andra migrations ärenden som har visat sig vara olämpliga.  RGMV instämmer. (Advokatsamfundet 2020-05-19)


Jurister stryks från Migrationsverkets förteckning

Tidigare hade Migrationsverket en lista med personer som var olämpliga att förordna som offentliga biträden. Men efter ett JO-beslut där JO riktade allvarlig kritik mot Migrationsverket, togs listan bort.
I ett nytt rättsligt ställningstagande förtydligar Migrationsverkets vilka kompetenskrav som ställs på offentliga biträden i migrations ärenden. (Källa dagens Juridik)
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Offentliga-bitraden/Nyhetsarkiv/Nyheter/2020-05-19-Migrationsverket-tydliggor-kompetenskrav-for-offentliga-bitraden.html


Kompetenskrav för att godkännas som offentligt biträde

Kompetenskrav för att godkännas som offentligt biträde att redovisa till MV i samband med anmälan om intresse att förordnas som offentligt biträde. https://www.rgmv.se/9-rgmv/502-kompetenskrav-for-att-godkannas-som- offentligt-bitrade.html


Ett mottagande som inte är rättssäkert har normaliserats

1978 infördes huvudregeln att ingen skall avlägsnas från landet utan att ha erbjudits bistånd från ett offentligt biträde och sedan 2010 gäller i princip även fritt val av offentligt biträde. 
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/438-barn-ungas-baesta-%20mottagningen-av-jamilah-och-andra-ensamkommande.html


Svenska Afghanistankommittén ger stöd till Afghanistan under coronapandemin

I provinsen Wardak har Svenska Afghanistankommittén det övergripande ansvaret för hälsovården till cirka 600000 människor. (Afghanistan kommittén, 2020-05-22) 
https://sak.se/aktuellt/vi-stottar-afghanistan-under-coronan-med- informationskampanjer-och-forstarkt-sjukvard


Uppfattningen att familjeåterförening alltid ska ske i Sverige bör revideras

Sverige riskerar bli ett av de EU-länder där det är svårast för splittrade familjer att få återförenas anser Röda korset och anger 8 fakta om familjeåterförening. Men det faktumet, att det inte alltid är för barn/ungas bästa att deras anhöriga kommer till Sverige redovisas inte.

Rätten till asyl och familjeåterförening ska värnas men det bör inte utesluta att andra alternativ än att familjen kommer till Sverige kan övervägas https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/447-familjeaterfoereninf-%20alternativ.html
https://www.rodakorset.se/?gclid=EAIaIQobChMI7s2Tqpbw6QIVwZAYCh3woQshEAAYASAAEgI9PfD_BwE


 Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Migrationsverkets och utlandsmyndigheternas arbete med att handlägga anknytnings ärenden

Syftet är att undersöka om Migrationsverkets och utlandsmyndigheternas arbete med att handlägga anknytningsärenden säkerställer att beslutsunderlaget håller hög rättslig kvalitet. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i oktober 2020. (Källa Riksrevisionen)
https://www.riksrevisionen.se/nu-granskas/pagaende-granskningar/ handlaggningen-av-anknytningsarenden.html


Regeringen svarar FN om rekommendationer om mänskliga rättigheter

I slutet av januari granskades situationen för mänskliga rättigheter i Sverige i FN:s råd för mänskliga rättigheter. I samband med granskningen fick Sverige 300 rekommendationer från andra medlemsstater. Regeringen har nu tagit ställning till rekommendationerna i en rapport som skickas in till FN. (Regeringskansliet 2020-06-01)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/regeringen-svarar-fn- om-rekommendationer-om-manskliga-rattigheter/


FN:s råd för mänskliga rättigheter

FN:s råd för mänskliga rättigheter bär ett stort ansvar för arbetet med mänskliga rättigheter inom FN. Rådet har existerat sedan 2006.
https://fn.se/ vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/fns-arbete-med- manskliga-rattigheter/fns-rad-for-manskliga-rattigheter/

 Nyhetsbrev nr 5 c. Maj 2020

Distansundervisning

Coronapandemin har, som bekant, inneburit vissa omställningar. Bland annat har undervisningen i språkintroduktion förlags på distans. Det kan innebära både utmaningar och kanske vissa fördelar för eleverna. Vissa av dem trivs säkerligen med distansarbetet, medan andra får svårare att hänga med i undervisningen. Gemensamt för alla är att de går miste om rutinen att ta sig upp och iväg och få den sociala stimulans som de är vana vid. Vad distansundervisningen kommer att medföra rent betygsmässigt är än så länge för tidigt att säga något om. Undervisningen behöver senare utvärderas och syns positiva effekter av vårens omställning bör man beakta dem i utvecklingsarbetet av programmet för språkintroduktion.


Undervisning på distans och möjligheter till varaktig försörjning

Någon statistik på området finns av naturliga skäl ännu inte men uppgifter från gode män runt om i landet och information från Skolverket pekar på att den distansundervisningen som den 18 mars 2020 rekommenderades för gymnasieskolan generellt tycks fungera förhållandevis bra och att de farhågorna som funnits om motsatsen tycks överdrivna.
Inget talar således för att färre elever än vanligt uppnår studiemålen, kanske är det till och med så, att fler gör det vilket möjligen kan förklaras av att det individuella stödet blivit större, studieformen passar många bättre samt att stödåtgärderna i olika avseenden är mer omfattande.
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/494-undervisning-pa-distans-och-mojligheter-till-varaktig-forsorjning.html


Syftet med de tillfälliga uppehållstillstånden

Det bakomliggande syftet med de tillfälliga uppehållstillstånden var att ungdomar som integrerat sig och kommit in i samhället genom studier och arbete skulle få stanna.


Den sk Gymnasielagen

Lagen omfattar de ensamkommande barn/unga som kom under hösten 2015 men hann fylla 18 år innan deras ärende utreddes, vilket gjorde att de fick sin asylansökan prövad enligt vuxnas kriterier, samt de som fick sin ålder uppskriven från under 18 år till över 18 år.

Lagen innebär att de får möjlighet att stanna i Sverige för att gå klart gymnasieutbildningen och sedan skaffa jobb med ”varaktig försörjning” senast sex månader efter examen. Om Migrationsverket efter prövning anser att de lyckats med det i åtminstone två år efter beslutet kan de få permanent uppehållstillstånd, PUT.


Närmare 8000 har beviljats uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Sedan juli 2018 till och med mars 2020 har Migrationsverket mottagit 11433 ansökningar om tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier. 7910 ansökningar har beviljats, 3397 och avslagits och 126 har tagit tillbaka alternativt inte fullföljt sin ansökan.


Gällande lagar och förordningar ska efterlevas

RGMV stödjer i allt väsentligt den den asylpolitik som Riksdagen beslutat och gällande lagar och förordningar ska efterlevas. Men i de fall konsekvenser uppstår som inte helt kunnat beaktas av lagstiftaren är det angeläget med omedelbara, konkreta vägval och beslut.

Det krävs åtgärder för elever som på grund av Coronapandemin och således utan egen förskyllan inte fullt ut uppfyller de krav som ställs för att få stanna i Sverige.
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/496-gallande-lagar-och- forordningar-ska-efterlevas.html


Ramadan

Ramadan kan vända upp och ner på vardagliga rutiner men är begränsad i tid och eventuella problem övergående. Observera att det finns undantag från fastan som är viktigt för gode män och andra aktörer att uppmärksamma liksom att de som fastar mår bra.

Som de tonåringar de är, kan de försöka utnyttja den okunnighet om religionen som finns och förklarar att de inte kan studera som vanligt under ramadan men däremot vara ute längre på kvällarna. Det ska dom inte nu i Coronatider däremot ska de gå till skolan vid de tillfällen de erbjuds stöd och hjälp.
https://www.godmanakuten.se/index.php/7-nyheter/144-religion


Tillgänglig information om pågående smittspridning

Information om sjukdomen covid-19 och coronaviruset riktat till offentliga verksamheter och till personer med funktionsnedsättning. (Källa Myndigheten för delaktighet, MFD)
https://www.mfd.se/vart-uppdrag/tillganglig-information-om-pagaende- smittspridning/


 Coronopandemin i ett jämställdhets perspektiv

”Jämställdhetsmyndigheten bedömer att coronapandemin kan få konsekvenser inom samtliga delmål i den svenska jämställdhets politiken.”
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/coronapandemin


Om inreseförbud och undantag från det

”Hanteringen av coronavirusets effekter i samhället har i hög grad påverkat polisens arbete. Inte minst regeringens beslut att tillfälligt stoppa utländska medborgares icke-nödvändiga resor till Sverige.
Sedan inreseförbudet trädde i kraft har 67 utländska medborgare nekats inresa, 55 av dessa har nekats med motiveringen hot mot allmän ordning och säkerhet, vilket gör det sannolikt att majoriteten av besluten är fattade utifrån den tillfälliga förordningen.” (Polisen 2020-04-16)


Antalet gode män för ensamkommande minskade 2019

Av den statistik som landets överförmyndare/nämnder lämnar till Länsstyrelsen om sin verksamhet framgår att under 2019 var 2150 gode män verksamma som ställföreträdare för 2192 ensam kommande barn/ unga.

En minskning med över 1000 gode män och 2000 barn/unga jämfört med 2018 då det fanns 3279 gode män som var ställföreträdare för 4529 ensamkommande. (Källa Länsstyrelsen Dalarna)
(Till och med 8 april 2020 har 200 ensamkommande barn/unga registrerats som asylsökande i Sverige. Motsvarande period 2019 registrerades 254 ensamkommande och totalt för hela året 913)


Lag och förordning ska följas

Sjukskrivningar, längre handläggningstider och inställda inspektioner så kan Coronaviruset påverka arbetet hos överförmyndare och länsstyrelser. Men Länsstyrelserna betonar att det är av yttersta vikt, trots de särskilda förhållandena som råder, att rättssäkerheten för huvudmannen upprätthålls och lagar och förordningar ska fortfarande följas. (Källa Länsstyrelserna)


 Polisen genomför verkställigheter trots stängda gränser

”Polismyndighetens arbete med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut fortsätter trots många stängda gränser, det pågår också
löpande dialog med flera utländska myndigheter om hur samarbetet ska bedrivas framåt.” (Polisen 2020-04-21)
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/april/polisen-genomfor- verkstalligheter-trots-stangda-granser/


Fler offer för människohandel identifieras

Av de 298 personer som identifierades under 2019 var 202 kvinnor och 46 män, 1 person var av okänt kön, 23 flickor och 26 pojkar. Bland vuxna har en klar majoritet varit utsatta för sexuella ändamål, där kvinnor är offren. Män har utnyttjats framför allt för arbetskraft, tiggeri och kriminalitet. När det gäller vuxna så är de vanligaste ursprungsländerna Rumänien, Nigeria och Bulgarien, men personer från Vietnam, Thailand
och Colombia har också identifierats.” (Källa Jämställdsmyndigheten)
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/nyhet/fler-offer-for- manniskohandel-identifieras


 Elever ges nu bättre förutsättningar att slutföra sin utbildning

Alla gymnasieskolor rekommenderas fortsatt att bedriva undervisning via fjärr eller distans för att hindra smittspridningen av det nya coronaviruset. Men eftersom krisen kommer pågå länge har regeringen nu tagit ett beslut som, förutsatt att smittläget tillåter det, gör det möjligt för en mindre andel elever i gymnasieskolan att få viss utbildning i skolans lokaler. (Regeringskansliet 2020-04-03) https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/elever-far-battre- forutsattningar-att-slutfora-sin-utbildning/


Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ett år

”För att underlätta för de elever som drabbas av nedstängningen av den kommunala vuxenutbildningen (komvux) under den rådande coronakrisen har regeringen beslutat om en ändring som innebär att slutbetyg från komvux på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021.” (Regeringskansliet 2020-04-24 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/mojligheten-att- utfarda-slutbetyg-i-komvux-forlangs-ett-ar/


 

Nyhetsbrev nr 5. Maj 2020

Distansundervisning

Coronapandemin har, som bekant, inneburit vissa omställningar. Bland annat har undervisningen i språkintroduktion förlags på distans. Det kan innebära både utmaningar och kanske vissa fördelar för eleverna. Vissa av dem trivs säkerligen med distansarbetet, medan andra får svårare att hänga med i undervisningen. Gemensamt för alla är att de går miste om rutinen att ta sig upp och iväg och få den sociala stimulans som de är vana vid. Vad distansundervisningen kommer att medföra rent betygsmässigt är än så länge för tidigt att säga något om. Undervisningen behöver senare utvärderas och syns positiva effekter av vårens omställning bör man beakta dem i utvecklingsarbetet av programmet för språkintroduktion.


Undervisning på distans och möjligheter till varaktig försörjning

Någon statistik på området finns av naturliga skäl ännu inte men uppgifter från gode män runt om i landet och information från Skolverket pekar på att den distansundervisningen som den 18 mars 2020 rekommenderades för gymnasieskolan generellt tycks fungera förhållandevis bra och att de farhågorna som funnits om motsatsen tycks överdrivna.
Inget talar således för att färre elever än vanligt uppnår studiemålen, kanske är det till och med så, att fler gör det vilket möjligen kan förklaras av att det individuella stödet blivit större, studieformen passar många bättre samt att stödåtgärderna i olika avseenden är mer omfattande.
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/494-undervisning-pa-distans-och-mojligheter-till-varaktig-forsorjning.html


Syftet med de tillfälliga uppehållstillstånden

Det bakomliggande syftet med de tillfälliga uppehållstillstånden var att ungdomar som integrerat sig och kommit in i samhället genom studier och arbete skulle få stanna.


Den sk Gymnasielagen

Lagen omfattar de ensamkommande barn/unga som kom under hösten 2015 men hann fylla 18 år innan deras ärende utreddes, vilket gjorde att de fick sin asylansökan prövad enligt vuxnas kriterier, samt de som fick sin ålder uppskriven från under 18 år till över 18 år.

Lagen innebär att de får möjlighet att stanna i Sverige för att gå klart gymnasieutbildningen och sedan skaffa jobb med ”varaktig försörjning” senast sex månader efter examen. Om Migrationsverket efter prövning anser att de lyckats med det i åtminstone två år efter beslutet kan de få permanent uppehållstillstånd, PUT.


Närmare 8000 har beviljats uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Sedan juli 2018 till och med mars 2020 har Migrationsverket mottagit 11433 ansökningar om tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier. 7910 ansökningar har beviljats, 3397 och avslagits och 126 har tagit tillbaka alternativt inte fullföljt sin ansökan.


Gällande lagar och förordningar ska efterlevas

RGMV stödjer i allt väsentligt den den asylpolitik som Riksdagen beslutat och gällande lagar och förordningar ska efterlevas. Men i de fall konsekvenser uppstår som inte helt kunnat beaktas av lagstiftaren är det angeläget med omedelbara, konkreta vägval och beslut.

Det krävs åtgärder för elever som på grund av Coronapandemin och således utan egen förskyllan inte fullt ut uppfyller de krav som ställs för att få stanna i Sverige.
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/496-gallande-lagar-och- forordningar-ska-efterlevas.html


Ramadan

Ramadan kan vända upp och ner på vardagliga rutiner men är begränsad i tid och eventuella problem övergående. Observera att det finns undantag från fastan som är viktigt för gode män och andra aktörer att uppmärksamma liksom att de som fastar mår bra.

Som de tonåringar de är, kan de försöka utnyttja den okunnighet om religionen som finns och förklarar att de inte kan studera som vanligt under ramadan men däremot vara ute längre på kvällarna. Det ska dom inte nu i Coronatider däremot ska de gå till skolan vid de tillfällen de erbjuds stöd och hjälp.
https://www.godmanakuten.se/index.php/7-nyheter/144-religion


Tillgänglig information om pågående smittspridning

Information om sjukdomen covid-19 och coronaviruset riktat till offentliga verksamheter och till personer med funktionsnedsättning. (Källa Myndigheten för delaktighet, MFD)
https://www.mfd.se/vart-uppdrag/tillganglig-information-om-pagaende- smittspridning/


 Coronopandemin i ett jämställdhets perspektiv

”Jämställdhetsmyndigheten bedömer att coronapandemin kan få konsekvenser inom samtliga delmål i den svenska jämställdhets politiken.”
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/coronapandemin


Om inreseförbud och undantag från det

”Hanteringen av coronavirusets effekter i samhället har i hög grad påverkat polisens arbete. Inte minst regeringens beslut att tillfälligt stoppa utländska medborgares icke-nödvändiga resor till Sverige.
Sedan inreseförbudet trädde i kraft har 67 utländska medborgare nekats inresa, 55 av dessa har nekats med motiveringen hot mot allmän ordning och säkerhet, vilket gör det sannolikt att majoriteten av besluten är fattade utifrån den tillfälliga förordningen.” (Polisen 2020-04-16)


Antalet gode män för ensamkommande minskade 2019

Av den statistik som landets överförmyndare/nämnder lämnar till Länsstyrelsen om sin verksamhet framgår att under 2019 var 2150 gode män verksamma som ställföreträdare för 2192 ensam kommande barn/ unga.

En minskning med över 1000 gode män och 2000 barn/unga jämfört med 2018 då det fanns 3279 gode män som var ställföreträdare för 4529 ensamkommande. (Källa Länsstyrelsen Dalarna)
(Till och med 8 april 2020 har 200 ensamkommande barn/unga registrerats som asylsökande i Sverige. Motsvarande period 2019 registrerades 254 ensamkommande och totalt för hela året 913)


Lag och förordning ska följas

Sjukskrivningar, längre handläggningstider och inställda inspektioner så kan Coronaviruset påverka arbetet hos överförmyndare och länsstyrelser. Men Länsstyrelserna betonar att det är av yttersta vikt, trots de särskilda förhållandena som råder, att rättssäkerheten för huvudmannen upprätthålls och lagar och förordningar ska fortfarande följas. (Källa Länsstyrelserna)


 Polisen genomför verkställigheter trots stängda gränser

”Polismyndighetens arbete med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut fortsätter trots många stängda gränser, det pågår också
löpande dialog med flera utländska myndigheter om hur samarbetet ska bedrivas framåt.” (Polisen 2020-04-21)
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/april/polisen-genomfor- verkstalligheter-trots-stangda-granser/


Fler offer för människohandel identifieras

Av de 298 personer som identifierades under 2019 var 202 kvinnor och 46 män, 1 person var av okänt kön, 23 flickor och 26 pojkar. Bland vuxna har en klar majoritet varit utsatta för sexuella ändamål, där kvinnor är offren. Män har utnyttjats framför allt för arbetskraft, tiggeri och kriminalitet. När det gäller vuxna så är de vanligaste ursprungsländerna Rumänien, Nigeria och Bulgarien, men personer från Vietnam, Thailand
och Colombia har också identifierats.” (Källa Jämställdsmyndigheten)
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/nyhet/fler-offer-for- manniskohandel-identifieras


 Elever ges nu bättre förutsättningar att slutföra sin utbildning

Alla gymnasieskolor rekommenderas fortsatt att bedriva undervisning via fjärr eller distans för att hindra smittspridningen av det nya coronaviruset. Men eftersom krisen kommer pågå länge har regeringen nu tagit ett beslut som, förutsatt att smittläget tillåter det, gör det möjligt för en mindre andel elever i gymnasieskolan att få viss utbildning i skolans lokaler. (Regeringskansliet 2020-04-03) https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/elever-far-battre- forutsattningar-att-slutfora-sin-utbildning/


Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ett år

”För att underlätta för de elever som drabbas av nedstängningen av den kommunala vuxenutbildningen (komvux) under den rådande coronakrisen har regeringen beslutat om en ändring som innebär att slutbetyg från komvux på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021.” (Regeringskansliet 2020-04-24 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/mojligheten-att- utfarda-slutbetyg-i-komvux-forlangs-ett-ar/

 


 

Nyhetsbrev nr 4. April 2020


Dialog med afghanska myndigheter gällande verkställighets ärenden

Med anledning av Coronavirusets påverkan på det generella läget i världen, har afghanska myndigheter meddelat att de inte längre tar emot återvändare som har utvisats eller avvisats från Sverige. (Polisen 2020-03-20)
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/dialog-med-afghanska-myndigheter-gallande-verkstallighetsarenden/?fbclid=IwAR3Gl_Xmw_o3YWqlNmw8dI8d8crdMuCdxKgIGvoRXezIPzWWC3fny3oArVMottagandet av ensamkommande i Norge
2019 sökte totalt 135 ensamkommande barn/unga asyl i Norge. (i Sverige 913). De två första månaderna  2020 låg talet på totalt 28, (i Sverige159). 
I Norge får ensamkommande först sin asylansökan registrerad hos polisen. När en asylsökande uppger att sig vara minderårig tillkallar polisen en god man och den gode mannen är med under hela registreringen. (Therese Einarsson,god man och styrelseledamot i norska Vergeforeningen)
https://www.godmanakuten.se/index.php/god-man-och-sfv/454-mottagandet-av-ensamkommande-barn-i-norge


 Ställföreträdare för barn som är kvotflyktingar
"SKR har tagit fram en vägledning om vilken lagstiftning som är tillämplig när det gäller ställföreträdare för barn som är kvotflyktingar och som saknar vårdnadshavare. SKR bedömer att ställföreträdarskapet ska regleras som för andra barn bosatta i Sverige, och att socialnämnden ska ansöka om särskilt förordnad vårdnadshavare med stöd av föräldrabalken." (SKR 2020-03-12)
Ny vägledning om ställföreträdare


Coronaviruset och gode mäns uppdrag
För gode män till ensamkommande barn/unga gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att umgänget begränsas till telefonkontakter, mail och sociala medier. Den typen av umgänge och att  förmedla information om rådande förhållanden samt vara behjälplig med distansstudier kommer mycket påtagligt prägla uppdraget framöver.
Då uppdraget kräver besök hos Migrationsverket och andra myndigheter bör i förekommande fall lösningar tillämpas som inte innebär direkt kontakter med varken tjänstemän eller barn/unga.
Kontakta överförmyndare/nämnd för anvisningar samt familjehem, personal på boenden och Socialtjänsten för en konstruktiv samverkan.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/


RGMV uppmanar Migrationsverket att skicka LMA kort till gode män
Enligt uppgift tillämpar Migrationsverket kontor i landet olika bestämmelser  för utlämning av barn/ungas LMA kort i de fall de behöver förlängas eller ersättas. 
På vissa av Migrationsverkets kontor måste LMA korten hämtas personligen av en god man i andra fall skickas kortet med post. Under rådande omständigheter bör utskick med post tillämpas generellt för att undvika smittspridning. 


Svenska medborgares autonomi reduceras i en accelererande takt
”I en demokrati är det är angeläget att beslutsfattare på ett godtagbart sätt kan motivera inskränkningar av grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Är inskränkningarna proportionerliga givet de resultat som förväntas uppnås? Vilka andra risker kan uppstå genom inskränkningarna?” (Dagens Juridik 2020-03-24. Debatt – av Axel Berglund,  jurist och statsvetare
https://www.dagensjuridik.se/debatt/medborgerliga-fri-och-rattigheter-maste-forsvaras-under-coronakrisen/


Migrationsverkets Infor­ma­tion med anled­ning av Coro­na­vi­ruset
"Coronavirusets spridning är en unik situation vars konsekvenser för den enskilde är mycket svåra att överblicka. Det gäller självklart också alla våra sökande. De svar vi har idag utgår ifrån det läge som råder just nu, men i takt med att fler åtgärder från länder i omvärlden och Sverige sätts in får det konsekvenser för alla." (Källa Migrationsverket)Migrationsverket kontrollerar aktivt deltagande
De närmsta veckorna kommer runt 400 ungdomar med uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå att få ett brev från Migrationsverket med uppmaningen om att redovisa aktivt deltagande i sina studier. 
Att Migrationsverket genomför kontroller är bra men tidpunkten är sällsynt illa vald med tanke på de extraordinära förhållanden som Coronaviruset inneburit i olika avseenden bl.a för ungdomarnas studier.
Migrationsverket bör liksom andra myndigheter ta hänsyn till rådande omständigheter och verkets insatser inriktas på  att stödja åtgärder som kan vara till hjälp och underlätta studierna för berörda ungdomar. 
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2020/2020-03-23-Migrationsverket-kontrollerar-aktivt-deltagande.htmlEtt fängelsestraff behöver inte alltid avtjänas i fängelse
Tingsrätten dömer ut en mängd korta fängelsestraff på en eller ett par månader. I slutändan behöver dock inte alltid den som får ett fängelsestraff hamna i fängelse. Det finns nämligen en möjlighet för den som döms till högst sex månaders fängelse att ansöka om att få avtjäna straffet genom intensiv övervakning med elektronisk kontroll.
(2020-03-24Karin Påle-Bartes på Södertörns Tingsrätt)
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/ett-fangelsestraff-behover-inte-alltid-avtjanas-i-fangelse/


Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet
Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som ska öka skyddet mot hedersrelaterad brottslighet.Ett nytt brott, barnäktenskapsbrott, införs som kan ge fängelse i upp till fyra år. Regeringen föreslår också en ny straffskärpnings grund för brott med hedersmotiv och ett nytt verktyg, ett utreseförbud. (Källa Justitiedepartementet 2020-02-24)
https://www.regeringen.se/495873/contentassets/e3a7d739e2b444e6a24a05a2db80066a/prop-201920-131.pdf-


 Elva forskare om förändringsbehov i statsförvaltningen
Det råder en brytningstid på det förvaltningspolitiska området och det pågår ett sökande efter nya sätt att organisera, styra och arbeta inom staten. I antologin "Statlig förvaltningspolitik för 2020-talet" analyserar och diskuterar elva förvaltningspolitiska forskare utvecklingstendenser och förändringsbehov i den statliga förvaltningen och i förvaltningspolitiken. De visar på komplexiteten i de statliga verksamheterna och lyfter fram andra vägar att organisera och styra verksamheterna. (Statskontoret 2020-03-05)
http://www.statskontoret.se/nyheter/elva-forskare-om-forandringsbehov-i-statsforvaltningen/


Vill knäcka gåtan om det mänskliga beteendet
Sara Öster blev tidigt nyfiken på det mänskliga beteendet och hur vårt psyke speglas i våra handlingar. Idag arbetar hon som ST-läkare i rättspsykiatri med rättspsykiatriska utredningar som svarar på om en gärningsperson har en allvarlig psykisk störning. 
(Rättsmedicinalverket 2020-03-1
https://www.rmv.se/aktuellt/sara-vill-knacka-gatan-om-det-manskliga-beteendet/


Återvändandeverksamheten: svag styrning, inbyggda målkonflikter och bristande samordning
Riksrevisionen har granskat statens arbete med att få personer som inte får vistas i Sverige att lämna landet – frivilligt eller med tvång. Granskningen visar att det inte fungerar effektivt. Regeringen bör därför se över hur verksamheten styrs och hur arbetet fördelas mellan olika myndigheter. (Riksrevisionen 2020-03-19)
https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2020-03-19-atervandandeverksamheten-svag-styrning-inbyggda-malkonflikter-och-bristande-samordning.html?fbclid=IwAR0h8Yl1Kt3KlBZOSwKQM7X7ve6qmJlaxwha0EFFKRTr6pTgk6W9UU_Fa0g

 


 

 

Svartsjuka är inte romantiskt

"För att förebygga våld och öka kunskapen finns nu ett stödmaterial med fokus på killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Materialet är till för vuxna som på något sätt möter unga, exempelvis lärare, ungdomsledare inom idrottsrörelsen eller i andra delar av civilsamhället som nu när barnkon ventionen blivt till lag har ett ännu större ansvar. Syftet med materialet är att skapa samtal om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer." (Källa Länsstyrelsen Västmanland)
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter--


Olika verkligheter

MUCF har släppt en ny rapport om unga hbtq-personers levnadsvillkor. "Resultaten visar ett tydligt mönster – det är genomgående vanligare bland unga hbtq-personer att uppleva begränsningar och inskränkningar av sina levnadsvillkor än bland andra unga. Det gäller bland annat trygghet, ekonomi, sociala skyddsnät, fritid och hälsa." (Källa MUCF)
https://www.mucf.se/publikationer/olika-verkligheter


Fick "fel utbildning"-riskerar utvisning

Ett tiotal afghanska ungdomar i Säffle som kom hit som ensamkommande och studerar enligt den så kallade gymnasielagen riskerar nu att utvisas. Migrationsverket anser att den vuxenutbildning som de går inte motsvarar gymnasiala studier. Men skolchefen är kritisk till Migrationsverkets bedömning.  (SVT 2020-02-28)
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/ett-tiotal-flyktningar-i-saffle-gick-fel-utbildningriskerar-utvisningSveriges första döva nämndeman är en kvinna

”När jag var i tonåren ville jag bli åklagare eller advokat. Men i takt med att jag blev äldre valde jag att fokusera på andra saker i livet. Nu fick jag möjligheten att sitta som nämndeman, och få större inblick i rättsväsendet, och blir en del av landets rättssystem. 
Uppdraget känns och är ansvarsfullt, spännande och väldigt utvecklande.” (Domarbloggen, Södertörns Tingsrätt 2020-02-19)
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/intervju-med-sveriges-forsta-dova-namndeman/


Skolsegregation förklarar relativt lite av de ökade skillnaderna i studieresultat mellan inrikes och utrikes födda elever

Gapet i studieresultat mellan inrikes och utrikes födda elever har växt under  perioden 1990–2017. Studieresultat hos inrikes födda elever har förbättrats något, men framför allt presterar utrikes födda elever sämre än tidigare. Andelen utrikes födda elever som får gymnasiebehörighet har också minskat kraftigt framgår av en forskningsrapport från SNS.
https://www.sns.se/aktuellt/studiegapet-mellan-inrikes-och-utrikes-fodda-elever/
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/252-andamalsenlig-utbildning-for-nyanlanda.html


Innebörden av ”svenskt konventionsåtagande

”Syftet med 2016 års tillfälliga lag om uppehållstillstånd är att inskränka möjligheterna till uppehållstillstånd utan att riskera en tillämpning av skydds­bestämmelser och regler om anhöriginvandring som strider mot Sveriges interna­tionella förpliktelser. För att uppnå detta används svenska konventions­åtaganden som ”ventiler” i vissa av lagens centrala bestämmelser.” (Svensk Juristtidning, docent Rebecca Thorburn Stern)
https://svjt.se/content/inneborden-av-svenskt-konventionsatagande-svarare-att-tolka-man-tror


De som inte får stanna

Under perioden 1999–2018 har svenska myndigheter fattat mer än 300 000 beslut om återvändande. De som inte får stanna förväntas återvända frivilligt till ursprungslandet, men en stor andel gör inte det. (Delmi. Att implementera återvändande politik, Rapport och Policy Brief 2020:1)

https://www.delmi.se/publikationer-seminarier#!/de-som-inte-far-stanna-att-implementera-atervandandepolitik-rapport-och-policy-brief-20201-1


Statistik ensamkommande barn/unga 2020

Fram till 5 mars 2020 har 159 ensamkommande barn/unga varav 46 flickor registrerats som asylsökandei Sverige. Flertalet (105) i åldern 13 till 18 år och från Syrien (32) Somalia (29) Afghanistan (24) Marocko (21) Eritrea (8)  och Irak (5) ...
https://www.godmanakuten.se


Polismästare bad god man om ursäkt

En ensamkommande yngling på en mindre ort i mellansverige kom i klammeri med rättvisan och omhändertogs av polisen. Hans gode man underrättades inte men fick av en händelse reda på att hans huvudman tagits om hand. För att bistå yngligen  kontaktade han omedelbart polisen  som avvisade hans begäran med hänvisning till att den möjligheten endast gällde föräldrar. Den gode mannen kontaktade då polismästaren som visste bättre och bad om ursäkt för det inträffade samt betonadeatt poliserna handlat felaktigt och att en god man självklart har rätt och ska närvara vid ett förhör. 


Över 17000 gode män till ensamkommande 2016 men hur många är vi idag

Någon gång i april/maj är länsstyrelsen klar med sammanställningen av de uppgifter som landets 230 överförmyndare/nämnder sedan 2015 är skyldiga att lämna om sin verksamhet enligt vad som anges i förmyndarskapsförordningen (1995:79) 26 §. Bland annat då antalet förordnanden som god man för ensam kommande barn/unga.Det man kan förvänta sig av kommande statistik är att antalet gode män för ensamkommande minskat kraftigt samt att fler kommuner insett fördelarna med en nämnd i stället för en överförmyndare och en utökad samverkan med grannkommuner. Drugsmarts faktasidor

Drugsmart hjälper dig att hitta den information du söker om alkohol och andra droger. På faktasidorna finns de vanligaste preparaten listade. Här kan du också läsa om droger och samhället och hitta svar på vanliga frågor. Hittar du inte den information du söker? 
Ställ en fråga till våra experter.

https://www.drugsmart.com


Ojämna framsteg för flickors rättigheter


Fler flickor går idag i skolan än någonsin tidigare, men mycket lite har förändrats när det gäller det våld och den diskriminering som flickor utsätts för, varnar UNICEF i en ny rapport. (UNICEF 2020-03-04)
https://blog.unicef.se/2020/03/04/ojamna-framsteg-for-flickors-rattigheter/


Advokatsamfundets disciplinverksamhet samt ersättningar

Advokatsamfundets disciplinnämnd tog emot 456 anmälningar mot advokater under 2019. Det är 5 procent färre än under 2018; under samma tid ökade antalet advokater med drygt 2 procent. 
Beträffande ersättningar har regeringen beslutat att timkostnadsnormen som styr ersättningen för advokater och jurister med uppdrag som till exempel offentliga försvarare, målsägandebiträden och offentliga biträden för 2020 är 1404 kr exklusive moms för den som är godkänd för F-skatt  och för den som inte är godkänd för F-skatt 1 068 kr exklusive moms. (Källa Advokatsamfundet)
isciplinnamnd/https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2020/januari/timkostnadsnormen-2020-ar-1-404-kronor/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2020/januari/ett-normalar-for-advokatsamfundets-d


Omfattande brister i kommunernas handläggning av ärenden som rör barn och unga

I en analys av kommunernas handläggning har IVO gått igenom samtliga 819 tillsynsbeslut från 2017-2018 och funnit brister i 67 procent av ärendena. Merparten av bristerna som IVO ser i kommunernas handläggning rör orosanmälningar, förhands bedömningar och utredningar. (IVO 2020-02-23)
https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/omfattande-brister-i-kommunernas-handlaggning-av-arenden-som-ror-barn-och-unga/


Fortsatt långa väntetider på BUP

Under perioden 2016-2018 ökade antalet besök inom BUP med 24 procent. Nu har SKR och staten tecknat en överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården under 2020 som omfattar totalt 2 896 miljoner kronor. (Källa SKR 2020-02-28)
https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/langavantetidertillbupmenkortareoperationskoer.
32050.html&utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=
Nyhetsbrev+februari+2020
Publicerad 09 mars 2020
Träffar: 329

 


 

81 ensamkommande registrerades som asylsökande i januari 2020

I januari 2020 registrerades 81 ensamkommande barn/unga som asylsökande, därav 25 flickor. Flertalet (72) i åldern 13 till 18 år och från Syrien (19) Somalia (16)  Afghanistan (10) Marocko (8) Eritrea (5) samt Irak 4.


Värna det ideella inslaget som bas i ställföreträdare systemet för ensamkommande barn/unga 

Utifrån Mottagandeutredningens förslag arbetar nu regeringen med hur mottagandet av asylsökande däribland ensamkommande barn/unga ska ske men även  hur uppdraget som god man för dessa ska organiseras. Erfarenheter under åren har visat att rättrådiga medborgare från olika skikt av samhällsstrukturen som på ideell grund förordnats som gode män/vårdnadshavare för ensamkommande barn/unga är lämpliga för uppdraget. De har den livserfarenhet och utbildning som krävs för att uppdraget ska kunna utföras professionellt för barn/ungas bästa. 
Enligt RGMV finns det även fördelar med ett visst antal anställda gode män som på heltid exempelvis kan ansvara för  grund-och fortbildningar, rådgivning och i övrigt vara ett stöd för de gode män som förordnats. En sådan funktion har RGVM tidigare förespråkat.


Stärkt skydd mot hedersrelaterad brottslighet

"I två lagrådsremisser föreslår regeringen dels att ett nytt brott, barnäktenskaps brott, införs som kan ge fängelse i upp till fyra år och dels även ett ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (Regeringskansliet 2020-02-05/06 )
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/02/nu-starks-skyddet-ytterligare-mot-hedersrelaterad-brottslighet/
https://www.regeringen.se/4906b1/contentassets/4469894fc7d144a1a852fe6fcbe117d3/okat-skydd-mot-hedersrelaterad-brottslighet.pdf


Glöm Aldrig Pela och Fadime

Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime är en sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersvåld. Vi vänder oss till både män och kvinnor som på ett eller annat sätt är utsatta för – eller berörda av hedersrelaterat våld.
 https://gapf.se


Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN. konvention om barnets rättigheter

Att Barnkonventionen blivit till lag innebär inga nya rättigheter för barn/unga men ställer nya krav på myndigheter, förvaltningar m.fl. Regeringen har nu publicerat en vägledning. ”De folkrättsliga källor och tolkningsregler som används vid tolkning av en internationell överenskommelse som barnkonventionen skiljer sig från de källor och tolkningsregler som används vid tolkning av en inhemsk lag.” (Arbetsmarknadsdepartementet, Ds 2019:23, 2020-02-04)
https://www.regeringen.se/4adaf9/contentassets/bbd8569231a2423b9326b5f74a836c33/bilaga-ds-2019-23.pdf


Greklands regering har planer på att sjösätta ett flera kilometer långt flytande stängsel utanför ön Lesbos. 

"Vattenbarriären planeras bli 2,7 kilometer lång och flyta i vattnet norr om Lesbos, där många flyktingar och migranter tar sig över till Grekland. Den ska sticka upp ungefär en halvmeter ovanför vattenytan och fungera som ett fysiskt hinder för båtar och människor." (Sveriges Radio 2020-01-30)
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7396001


Vad händer om jag ljuger i domstol?

"Vad händer om man ljuger under ed i domstol (brottet mened) och varför nästan alla som döms för mened får fängelse.Straffbestämmelserna om mened finns i 15 kap. brottsbalken." (Domarbloggen. Nathalie Lihuvus. Södertörns Tingsrätt 2010-01-28)
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/vad-hander-om-jag-ljuger-i-domstol/


Riksrevisionen granskar arbetet med att handlägga anknytnings ärenden

”Migrationsverket handlägger ansökningar om uppehållstillstånd för personer som vill flytta till en anhörig i Sverige, så kallade anknytningsärenden. En grundläggande förutsättning är att identiteten på den sökande är styrkt. ”  (Riksrevisionen 2020-01-21)
https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2020-01-21-riksrevisionen-granskar-arbetet-med-att-handlagga-anknytningsarenden.html


Advokat varnas efter gruppmöte med asylsökande klienter

"Det var ett allvarligt åsidosättande av god advokatsed när en advokat i egenskap av asylbiträde utan deras samtycke kallade tre klienter till ett gemensamt möte på sitt kontor." (Dagens Juridik 2020-01-22)
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/advokat-varnas-efter-gruppmote-med-asylsokande-klienter/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis


Anmälningar om människohandel ökar

Under 2019 upptäckte Migrationsverket 481 fall av misstänkt människo handel, vilket är nästan hundra fler jämfört med året före. Det framgår när Migrationsverket nu sammanställt statistiken för 2019. (Migrationsverket 2020-01-17)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-
2019/2020-01-17-Stadig-okning-av-anmalningar-om-manniskohandel.html


Migrationsverket varslar om uppsägningar

Migrationsverket fortsätter att minska antalet medarbetare för att anpassa verksamheten till en minskad budget och varslar Arbetsförmedlingen om att 146 medarbetare riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist. (Migrationsverket 2020-01-14)
 https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2020/2020-01-14-Migrationsverket-varslar-om-uppsagningar.html


Nära 400 personer med uppehållstillstånd som bor på något av Migrationsverkets boenden kommer att behöva söka sig efter en ny bostad efter den 7 februari 2020

Den största andelen av de som tvingas flytta är personer som har uppehållstillstånd för gymnasiestudier, men även ett mindre antal personer som fått uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder. (Dagens Juridik 2020-01-30)
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/400-personer-tvingas-flytta-fran-migrationsverkets-boenden/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis


Unga som begår brott

När en ung person misstänks för att ha begått ett brott måste polis och åklagare snabbt utreda brottet. Det är viktigt för att utredningen ska bli så bra som möjligt och för att kopplingen mellan brottet och straffet ska bli tydlig. (Polisen 2020-01-15)
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/ungdomsbrott/unga-som-begar-brott/


Förändringar i gymnasieförordningen

Regeringen beslutade den 11 december 2019 om en förändring i gymnasieförordningen som påverkar åtta yrkesprogram och inriktningar. Förordningen trädde i kraft 15 januari 2020 och ska börja tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2021. (Skolinspektionen 2020-01-15)
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillstandsprovning/Starta-fristaende-skola/Ansokningsformular-och-blanketter/forandringar-i-gymnasieforordningen/


JO kritk mot Migrationsverket

Migrationsverket skickade av misstag endast första sidan av ett beslut till sökandens ombud när det expedierades. Av den handling som skickades kunde man lätt få intrycket att beslutet endast bestod av den enda sidan (1/1 noterat överst till höger i beslutet). Beslutet omfattade dock fyra sidor. (JO 2020-01-27) 
https://www.jo.se/PageFiles/14626/7177-2018.pdf


Antalet barn och unga vuxna som behandlas för depression och ångestsyndrom ökar

Det är betydligt fler flickor och unga kvinnor jämfört med pojkar och unga män som får behandling. Stora regionala skillnader råder vad gäller vård och behandling av psykiatriska tillstånd och sjukdomar. Det framkommer i en ny rapport från Socialstyrelsen. (Socialstyrelsen 2020-01-07)
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2019-12-6475.pdf


Ungdomar far illa

Fram till början av februari i år har 7874 ungdomar beviljats tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Men avsaknad av ett ordnat boende och pengar gör att de  liksom de 3355 som fått avslag på sin ansökan i många fall far illa när berättigad hjälp från samhället uteblir. Räddningen för många ungdomarna är deras tidigare gode män, ideella föreningar som till exempel kyrkliga organisationer, Rädda Barnen med flera som hjälper till med pengar och boende. I regleringsbrevet för 2020 framgår att regeringen beslutat att prioritera medel "för att utveckla boendelösningar för vissa ensamkommande unga." Det är bra bra men inte tillräckligt.

En ny rapport från Röda Korset visar att många ensamkommande ungdomar befinner sig i en mycket utsatt situation utan tillgång till mat, kläder och tak över huvudet. Rapporten visar samtidigt att det finns stora lokala skillnader som har direkt påverkan på ungdomarnas situation och mående.(Via TT 2020-01-30)
https://via.tt.se/pressmeddelande/ny-rapport-omfattande-utsatthet-bland-ensamkommande?publisherId=3235745&releaseId=3269448


 Familjeåterförening i Sverige eller anknytningsresor till föräldern

Under januari 2020 har 270 ansökningar, 119 från förälder och 151 från barn/unga med uppehållstillstånd i Sverige bifallits och i 194 fall avslagits  För många splittrade familjer är en återförening en glädjande tilldragelse men enligt gode män och särskilt förordnade ställföreträdare kan de drastiska förändringar i barn/ungas vardag familjens ankomst till Sverige innebär, leda till allvarliga problem om samhället stöd uteblir, vilket tyvärr alltför ofta är fallet. Därför bör en övergångstid finnas där den återförenade familjen har kontakt med den gode mannen. Information enbart från barnet kan lätt bli ensidig och vinklad. RGMV är för alla ansträngningar som görs för att återförena familjer och därför bör också fördelarna med att barn/unga reser till sina anhöriga i stället för att de kommer hit, så kallade anknytningsresor beaktas som ett alternativ till nuvarande ordning och tillämpas i större omfattning än vad som är fallet idag.  
https://www.godmanakuten.se/index.php/7-nyheter/416-familjeaterfoerening-alternativ

Publicerad 07 februari 2020
Träffar: 348

 


 

Nyhetsbrev nr 1. Januari 2020

 

Den 1 januari blev  FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det är den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år. 2020.  (Arbetsmarknadsdepartementet 2020-01-01) 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/01/idag-blir-barnkonventionen-svensk-lag/


Ingen ny regel för uppehållstillstånd

Att barnkonventionen blivit svensk lag ""ger ingen ny rätt för barnet att få uppehållstillstånd i Sverige." Det säger säger biträdande rättschef Carl Bexelius. (Migrationsverket 2019-12-19)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-12-19-
Barnkonventionen-ny-lag---men-ingen-ny-regel-for-uppehallstillstand.html


1990 anslöt sig Sverige till konventionen.

Att barnkonventionen blir lag innebär inte att barn får nya rättigheter. Att den blir lag innebär att den får större genomslag, och blir likställd andra svenska lagar, såsom socialtjänstlagen, föräldrabalken och utlännings­lagen. Barnkonventionen kommer nu att kunna åberopas i svenska domstolar som vilken annan lag som helst. )Detta var tidigare inte möjligt, eftersom den inte hade en formell status som lag. (UNICEF 2020-01-01)
https://blog.unicef.se/


Gode mäns synpunkter gav värdefull information till IVO

”I den nationella tillsyn av LSS-boenden som har genomförts under 2019 skickade IVO ut en enkät till gode män och andra företrädare för de boende. Svaren gav IVO värdefull information om boendemiljö och omsorg.” (IVO 201912-17)

https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/nyheter-2019/gode-mans-synpunkter-gav-vardefull-information-till-ivo/


Statistik ensamkommande barn/unga- en liten ökning jämfört med 2018

Under 2019 registrerades 913 ensamkommande barn/unga som asylsökande därav 263 flickor. Det är drygt 30 fler jämfört med  2018 då det kom 878. Flertalet (713) i åldern 13 till 18 år och från Syrien (152) Somalia (126)Marocko (125) Afghanistan (123) samt Irak och Eritrea (39). 
1035 ärenden har avgjorts under perioden och handläggningstiden har i snitt varit 171 dagar. Se https://www.godmanakuten.se


Pengar till boendelösningar för vissa ensamkommande unga

Regeringen har i regleringsbrevet för 2020 beslutat att prioritera medel för att utveckla boendelösningar för vissa ensamkommande unga. (Arbetsmarknadsdepartementet 2019-12-23)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/12/medel-for-att-utveckla-boendelosningar-for-vissa-ensamkommande-unga/


Regeringens  regleringsbrev för 2020

Mål, uppdrag och rapporteringskrav för myndigheter och hur mycket pengar de får använda från statens budget. Regleringsbreven uppdateras löpande under året. 
Samtliga brev publiceras på Ekonomistyrningsverkets webbplats.  (Regeringskansliet 2012-12-23)
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regleringsbrev-for-2020/
https://www.esv.se/statsliggaren/


EU-ländernas migrationsministrar och Europaparlamentet förhandlar om en ny europeisk asylpolitik

”Flyktingkrisen hösten 2015 visade enligt EU-kommissionen på framförallt två brister i EU:s nuvarande asylsystem. Dels att ett fåtal medlemsländer får ta emot och ta ansvar för en stor majoritet av de asylsökande. Och dels att asylsökande inte behandlas lika i alla EU-länder vilket gör att de söker sig till vissa medlemsländer framför andra.” (Europaportalen 2020-01-02)
https://www.europaportalen.se/tema/asyl-och-migration


Nya lagar och förordningar inför årsskiftet 2019/2020
Sammanfattning av lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2019/2020. (Regeringskansliet 2019-12-30)
https://www.regeringen.se/4b0986/contentassets/05ff51dfa3c84ed18813b1d8815c29a0/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-arsskiftet-2019_2020.pdf


Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

"Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning om en bred översyn av reglerna om utredningar mot barn som begår brott. Allvarliga brott som begås av barn under 15 år bör alltid utredas av polis. Det ska också ses över om fler fall ska prövas i domstol genom så kallad bevistalan. Utredningen är en del av regeringens 34-punktsprogram om åtgärder mot gängkriminaliteten." (Regeringskansliet)
Pressmeddelande: Fler brott som barn misstänks för ska utredas
Faktablad: Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott
Dir. 2019:103 Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott
34-punktsprogrammet: Regeringens åtgärder mot gängkriminaliteten


Nya regler för skolor med konfessionell inriktning

Läsåret 2018/19 gick drygt 9 400 elever i en grundskola med konfessionell inriktning. Det motsvarar knappt en procent av grund- skolans elever. Grundskolor med konfessionell inriktning skiljer sig mycket åt sinsemellan. De varierar i storlek, i elevsammansättning, i andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen och när det gäller elevernas skolresultat.
https://www.regeringen.se/48d7d1/contentassets/29992645492d4d608d004e9fc02968f5/nya-regler-for-skolor-med-konfessionell-inriktning-sou-201964


Snabbare lagföring

”Från allmänhet och politiskt håll har det under många år funnits en önskan om att korta tiden mellan det att ett brott begås och det att domstolen dömer ut ett straff. Av det skälet tillsatte regeringen år 2017 en utredning som fick i uppdrag att se över om någon form av jourdomstol kunde inrätt”  (Fredrik Nydén på Södertörns Tingsrätt 2019-11-26)
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/snabbare-lagforing/


Har inte helt motsvarat förväntningarna

”Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skapades för att tillsynen skulle bli effektiv och strategisk. Riksrevisionens granskning visar att IVO ännu inte helt har levt upp till dessa förväntningar, och att det delvis beror på att regeringen inte gett myndigheten stabila och långsiktiga förutsättningar.” (Riksrevisionen 2019-11-29)
https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2019-11-28-bristande-forutsattningar-for-tillsynen-av-vard-och-omsorg.html-


Analys av Migrationsverkets nya organisation

”Statskontoret har analyserat Migrationsverkets organisation som började gälla den 1 april 2018. I analysen har det ingått att följa upp hur Migrationsverket har tagit hand om de förslag som Statskontoret lämnade i en utvärdering 2017. Vi har också analyserat hur Migrationsverket arbetar för att stärka kärnverksamheten och använda resurserna effektivt.” (Statskontoret 2019-11-29)
http://www.statskontoret.se/nyheter/hur-utvecklas-migrationsverkets-nya-organisation/


 
Samarbete med organisation i Afghanistan återupptas

”Migrationsverket återupptar utbetalningar till en samarbetsorganisation inom ERRIN-programmet i Afghanistan. De som ansökt om stöd ska nu skyndsamt få beslut i sitt ärende och ta del av programmet. Programmet ska främja återvändande för asylsökande som väljer att återvända självmant eller med tvång till sitt hemland, efter att ha fått avslag på sin asylansökan.” (Migrationsverket 2019-11-28)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-11-28-
Samarbete-med-organisation-i-Afghanistan-aterupptas.html


Europeiska unionens domstol. Dom i mål C-233/18

”En sökande av internationellt skydd som allvarligt har brutit mot de regler som gäller för den förläggning där han eller hon är placerad eller uppträtt grovt våldsamt får inte åläggas en sanktion som består i indragning av de materiella mottagningsvillkor som avser inkvartering, mat och kläder .”(Europeiska unionens domstol 2019-11-12)
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-11/cp190141sv.pdfden offen 


I Tyskland kan asylsökande från länder utanför EU som går en lärlings utbildning eller har en anställning få uppehållstillstånd för att fullfölja utbildningen och sedan arbeta. 

Efter påtryckningar från företrädare inom industrin från främst förbundsstaterna Baden-Württemberg och Bajernträdde den 1 januari 2020 en ny lag i kraft i Tyskland som bl.a innebär att utlänningar utan uppehållstillstånd kan få det om de har en anställning eller genomgår en lärlings utbildning eller annan relevant utbildning som leder till arbete. Bakgrunden till den nya lagen är att det råder stor brist  på arbetskraft i flera av Tysklands 16 förbundsstater och syftet med den nya lagen är att underlätta för den offentliga och privata sektorn att få bättre tillgång till arbetskraft. (Källa, Gesetz: uber Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung Vom 8 juli 2019)


Vårdnadshavare till skolungdomar krävs på flera tusen kronor

Enligt uppgift från CSN, Rättsavdelningen, blev under läsåret 2018/19  5236 vårdnadshavare däribland  särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande ungdomar skyldiga att återbetala studiemedel   och särskilda bidrag i vissa fall på flera tusen kronor.  Orsaken till detta är ungdomarna haft ogiltig frånvaro från undervisningen i sådan utsträckning att det inte hade rätt till de pengar som utbetalats men att rektorerna inte rapporterat den ogiltiga frånvaron till CSN enligt gällande regelverk15 kap. 16 § skollagen (2010:800). Skolinspektionen som har ett tillsynsansvar har inte visat något intresse för frågan trots att den bristfälliga rapporteringen varit känd i många år. Läs mer www.rgmv.sePositiv svensk PISA-trend håller i sig men det gör även dåliga resultat för nyanlända som delvis exkluderas i undersökningen

-PISA 2018 bekräftar att trendbrottet i PISA 2015 inte var en tillfällighet. Svenska 15-åringar presterar nu över OECD-genomsnittet inom alla tre ämnesområden som PISA undersöker, det framgår av en rapport från Skolverket. Glädjande att det i flera avseenden blir bättre men klyftan mellan de som presterar bra och de som har sämst resultat är stor enligt RGMV och utbildningen är fortfarande dåligt anpassad till behov och förutsättningar vad avser särskilt  äldre nyanlända men även berörda svenska elever. 
Läs pressmeddelandet och ladda ner rapporten här
ta del av hela Pisa-rapporten 
https://lararnastidning.se/kritiken-mot-pisa-firandet-skrammande/?utm_source=Nyhetsbrev+L%C3%A4rarnas+tidning&utm_campaign=ab07ec60b0-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_26_01_42_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d636c7d560-ab07ec60b0-493409341

Publicerad 09 januari 2020 Träffar: 473

 

Det gör dom inte

Flertalet asylsökande barn/unga som söker asyl i Sverige är i åldern 13 till 18 år de allra flesta 16 till 18. Alla med viss livserfarenhet och i flera avseenden kompetenta men tämligen resurslösa språkligt och kunskaps mässigt kring asylprocessen.
Men trots dessa begränsningar samt avsaknad av rättslig handlingsförmåga förväntas de själva sakligt kunna redogöra för viktiga  omständigheter och förstå vad som är viktigt att berätta när de söker asyl. Det gör dom inte.

I arbetet med en förändrad mottagning bör regeringen beakta vad som sägs i  gällande lagstiftning, att inga ensamkommande barn/unga som vistas i Sverige ska vara utan  vårdnadshavare samt deras rätt att komma till tals och myndigheters skyldighet att lyssna på dem i enighet med vad som sägs i Barnkonventionen. 
https://www.rgmv.se/9-rgmv/434-mottagningen-av-karim-och-andra-ensamkommande.html

 


 

Kommunerna beräknas ta emot runt 25000 nyanlända med uppehålls tillstånd i år och runt 21000 nästa år. 

"Det är för i år och nästa år en minskning med cirka 4000 jämfört med förra prognosen. Huvudanledningen till minskningen är en sänkt prognos för antalet inresta anhöriga. Antalet kommun mottagna nyanlända beräknas fortsätta att minska kommande år: 24900 (2019), 21400 (2020), 19400 (2021), 19100 (2022)." (Migrationsverket 2019-10-25)

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-10-25-Oforandrad-prognos-for-antalet-asylsokande---trots-skarpt-omvarldslage.htmlSärskild företrädare för barn

När ett barn under 18 år utsätts för brott är huvudregeln att barnet, likt en vuxen, företräds av ett målsägandebiträde under rättsprocessen och att det är barnets vårdnadshavare som beslutar om barnets deltagande i processen. (Julia Högberg på Södertörns Tingsrätt 2019-11-05)
http://www.domarbloggen.se/tag/barn/

 


 

Om du tar för givet att din ungdom inte använder droger-tänk om!

En allmän uppfattningen bland  gode män/sfv, personal på HVB, familjehem och socialtjänsten kan nog sägas vara  att ensamkommande barn/unga  sköter sig bra och oftast följer de regler som finns på boendet, i skolan och samhället i övrigt. 

Självklart finns det också undantag och en del av ungdomarna hamnar i kriminalitet och missbruk. En del av dem har kriminalitet och missbruk med sig i bagaget när de kommer hit. Andra kan bli offer för skrupellösa personer när de vistats i olämpliga miljöer där droger förekommer och goda vänner i deras nätverk, är inte alltid så goda. (Godmanakuten)

https://www.godmanakuten.se/index.php/god-man-och-sfv/134-uppt%C3%A4cka-missbruk

 Olämpliga offentliga biträden


Biträden för ensamkommande barn/unga kan utses som inte för  deras talan på ett  professionellt sätt och/eller saknar den särskilda kompetens som krävs i barnärenden. I sådana fall kan följden bli, att en sökande med asylskäl som i normalfallet leder till uppehållstillstånd i stället  kan få en felaktig statusförklaring eller beslut om utvisning. 
Regeringen som nu arbetar med ett förändrat mottagande av asylsökande  bör inte bara vidta åtgärder som innebär att ensamkommande barn/unga får stöd och hjälp av en god man vid registreringstillfället utan också att lämpliga biträden utses vilket innebär att Migrationsverket nuvarande tillvägagångssätt i det avseendet måste ändras. 
Riksdagens justitieutskott har tidigare sagt nej till regeringens förslag om att åklagare ska få utse offentliga försvarare. Av likartade skäl borde inte Migrationsverket få utse offentliga biträden i asylärenden utan åläggas en domstol, enligt RGMV.  
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/438-barn-ungas-baesta-mottagningen-av-jamilah-och-andra-ensamkommande.htmlJO kritiserar Migrationsverket för bristfällig underrättelse om beslut

"Migrationsverket avslog AA:s ansökan om uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov den 17 juni 2016. AA underrättades dock inte om beslutet i samband med detta utan först den 6 februari 2018, d.v.s. ett år och åtta månader efter att beslutet fattats." (JO 2019-11-06)

http://www.jo.se/PageFiles/14247/923-2018.pdf

 


 

Undersökning avslöjar myter om migranter
En ny undersökning från forskningsinstitutet Afrobarometer ger en bättre förståelse av hur och varför afrikaner migrerar. (Nordiska Afrika institutet 2019-11-06)

https://nai.uu.se/news/articles/2019/11/06/121030/index.xml


 

Trots faran att dö av törst i Sahara-öknen, drunkna i Medelhavet eller säljas som slavar i Libyen är många afrikaner villiga att migrera

Unga människor utgör majoriteten av de som riskerar sina liv på flyktvägar från Afrikanska stater söder om Sahara mot Europa, enligt forsknings institutet Afrobarometers undersökning.

Det finns viktiga skillnader mellan staterna liksom att många migranter är välutbildade och 80 % migrerar till andra afrikanska stater med bättre framtidsutsikter. (källa Afrobarometer)
https://afrobarometer.org/blogs/african-migration-whos-thinking-going-where

 


 

Det globala avtalet om internationell migration

Den globala kompakten för migration är det första mellanstatliga förhandlade avtalet, som utarbetats under FN: s regi, för att täcka alla dimensioner av internationell migration på ett holistiskt och omfattande sätt. (källa FN) 
https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact

 


 

Vardagsheder och balkongflickor

För över tio år sedan uppmärksammade media och även  Sveriges riksdag, att flera unga flickor  tagit sina liv efter att ha blivit pådrivna av sina familjer och släktingar. Flickorna har kastat sig ut från balkonger efter att ha anklagats för att ha  brutit mot ett rådande föräktenskapligt kärleksförbud och oskuldskrav. 

Frågan om hedersrelaterat våld, som framför allt tjejer men också killar utsätts för, är i högsta grad är aktuell och nödvändiga åtgärder angelägna. 


 

10 minuter av frihet

"Kärnan i vardagsheder är att barn och unga förväntas följa normer som krockar med majoritetssamhällets normer. Det kan förklaras som inskränkningar i livsutrymmet med ett tydligt inslag av ett föräktenskapligt kärleksförbud och oskuldskrav. Det omfattar oftast en tyst förväntan från familj och nätverk att barn och unga ska kontrollera varandras uppförande och rapportera hem olämpligt beteende. Ryktesspridning mellan unga är vanligt förekommande inslag." (Källa Tris)

https://www.tris.se/publikationer/lista/2019/1/17/10-minuter-av-frihet-en-film-om-vardagsheder


 

Skolinspektionen har granskat hur huvudmän i både enskild och offentlig verksamhet arbetar för att bibehålla hög kvalitet i elevernas utbildning även om skolan har flera rektorsbyten på kort tid. 

Granskningen genomfördes vårterminen 2019 och omfattade 20 huvudmän. Ett urvalskriterium var att huvudmannen skulle ha en grundskola eller gymnasieskola som haft tre eller fler rektorsbyten de senaste fem åren.


Viktigaste iakttagelserna
Få huvudmän analyserar effekter av rektorsomsättning
Få huvudmän följer upp rektors behov av introduktionsinsatser
Få huvudmän ger strukturerat stöd i både organisations- och ledningsfrågor
Ett ”team-tänk” kring skolledning kan saknas
Flertalet huvudmän använder inte det systematiska kvalitetsarbetet som verktyg vid hög rektorsomsättning

Konsekvenser på skolor vid många rektorsbyten
Skolutvecklingen riskerar att avstanna
Hög rektorsomsättning kan leda till mindre stabilitet i att upprätthålla goda strukturer och gemensamma förhållningssätt
Risk att bedömning inte utgår från styrdokumenten 

(Skolinspektionen 2019-11-19)
https://www.skolinspektionen.se
 


 

”Sugardating” – en ny form av prostitution

På nätet marknadsförs sugardejting som en guldkantad livsstil där  unga flickor och pojkar  träffar någon äldre som är villig att betala för deras gemensamma semesterresor, gåvor och restaurang besök. 
Men i verkligheten är det oftast förtäckt prostitution so
m blir alltmer utbrett. 

-Det är ett nytt fenomen som drabbar allt fler unga vuxna. Det viktigt att vi ökar vår kunskap om ämnet så att vi kan genomföra rätt insatser och förebygga bland annat psykisk ohälsa bland unga vuxna, säger Elsie-Marie Björk, samordnare på Länsstyrelsen i Dalarnas län. (Länsstyrelsen i Dalarna 2019-11-21)
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/sugardating-en-allt-vanligare-verksamhet

 


 

Ingen vill gå snett
Ingen vill leva i kaos med missbruk och kriminalitet. Men ibland blir livet tvärt om. I boken ”Ingen vill gå snett” delar ungdomar placerade på SiS ungdomshem med sig av sina tankar, känslor och erfarenheter med egna ord och uttryck och reflekterar kring varför allt blev som det blev, men också över viljan till att förändra och styra framtiden i en annan riktning. (Statens institutionsstyrelse 2019-11-21)
https://www.stat-inst.se/globalassets/skrivarsatsning/ville-inte-ga-snett/ville-inte-ga-snett-sis_pocketbok_2019.pdf

 

arbete pågår 

Nyhetsbrev nr 2.2013

RGMV ingår nu i referensgruppen för projektet "Ensamkommande barn – lokalt och regionalt utvecklingsstöd", som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
- Det är glädjande och av stor betydelse att vi nu har de kontaktytor/nätverk vi behöver för att föra fram vårt program, säger Johnny Samuelsson, styrelseledamot RGMV.
I projektet  finns tre olika referensgrupper som nu ska samlas till ett första möte 21 mars i Stockholm för att få en beskrivning av hela projektet och för att kunna ge synpunkter på det.
De tre referensgrupperna är: Referensgrupp processtöd, referensgrupp god man-utbildning och samverkansgrupp god man-utbildning
Projektet tar bland annat fram en delvis webbaserad utbildning för gode män.
- Inför  mötet 21 mars ska delar av webbutbildningen testas, så att vi under mötet kan få ta del av era synpunkter, säger Maria Boman, processledare. Vi återkommer med instruktioner så fort materialet är färdigt för test.
SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets kommuner, landsting och regioner.


Möte med asylnätverket


RGMV har fått en inbjudan från Regeringskansliet till ett möte med asylnätverket den 12 mars och Stockholm den 21 maj.
På dagordningen:
1. Inledning av migrationsminister Tobias Billström
2. Mottagandet av asylsökande - en lägesbeskrivning
3. Familjeåterförening
4. Information om pågående EU-arbete
5. Övriga frågor


Nationella heldagarskonferenser om handel med barn våren 2013

Ingrid Åkerman, särskild utredare på Länsstyrelsen, meddelar att det blir fyra konferenser på olika platser i landet i ämnet Handel med barn.
Sundsvall 9 april, Malmö 7 maj, Varberg, 16 maj och Stockholm den 21 maj.
Konferenserna är avgiftsfria. Anmälan och information www.rgmv.se  Se, Konferenser, Handel med barn.


Totalt 166 barn i Sverige registrerades som misstänkta offer för människohandel under åren 2009–2011. Det visar den nationella kartläggning som Länsstyrelsen i Stockholms län presenterar i en rapport i november.
– Situationen är betydligt allvarligare än vad som tidigare har varit känt, säger utredare Ingrid Åkerman. Det är ingen hemlighet att det finns barn i Sverige som är utsatta för människohandel. Barn som lever i social misär, som utnyttjas i kriminell verksamhet, tiggeri och arbete. Barn som exploateras sexuellt.  
Hittills har det inte funnits några tillförlitliga uppgifter om hur många dessa barn är, eller under vilka omständigheter de utsatts för dessa brott. För att öka kunskapen har det nationella samordningssekretariatet mot prostitution och människohandel vid Länsstyrelsen i Stockholms län gjort den första nationella kartläggningen av barn som utsatts för människohandel. Endast en handfull av de barn som finns med i kartläggningen har fått sina ärenden rättsligt prövade.  
– Det är alarmerande att det finns så många barn i Sverige som inte på något sätt får sina rättigheter tillgodosedda enligt svensk lagstiftning, FNs barnkonvention eller andra internationella överenskommelser, säger Ingrid Åkerman.  Vi behöver bli betydligt bättre på att upptäcka och stötta dessa barn. Såväl kommuner som landsting och staten behöver utöka sina resurser, höja sin kompetens och förbättra sin beredskap. 
Ladda ner rapporten:http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/publikationer/2012/Pages/barn-utsatta-for-manniskohandel.aspx

 

Utbildning för nyanlända elever

Utbildningsdepartementet har den 21 februari presenterat promemorian Utbildning för nyanlända elever, Ds 2013:6.
I denna promemoria ges förslag på hur mottagandet och undervisningen av nyanlända elever i de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan bör regleras.
Därtill föreslås ett antal författningsändringar vad gäller rätten till utbildning och skolplikt. Frågorna om hur skolförfattningarna bör utformas för att nyanlända elever bäst ska lära sig svenska, hur kompetenskraven för lärare som undervisar nyanlända elever ska se ut samt stöd på modersmålet i ämnesundervisning behandlas i en kommande promemoria.
RGMV har för avskt att kommentera regeringens förslag och du som medlem är välkommen med synpunkter.


Vad gör man?

En av våra medlemmar berättar om sin aktuella situation.
"Den pojke jag varit god man för, där får jag plötsligt veta att man har förordnat en annan kvinna att bli vårdnadshavare för honom. De har inte kommunicerat det med mig förrän det var ett faktum.
Pojken säger nej och därmed överklagar han och då blir det ju en process. Jag har börjat en dialog med tingsrätten. Men hur som helst så vill dom väl inte ha mej, och då spelar det ju ändå ingen  roll."
När en utredning om vårdnadshavare görs så ska både den minderårige och den tilltänkta vårdnadshavaren vara överens om att dom vill ha varann och även skriva under på det. Det ingår i den utredning socialtjänsten ska göra. Har det skett?
Du som god man ska också vara underrättad om att en utredning pågår, du företräder pojken ända tills han har en vårdnadshavare. Här verkar det ha brustit ordentligt. Det är inte socialtjänsten eller någon annans vilja som ska styra, det är pojkens. Både du och han har blivit överkörda. Stå på er.


/Katarina Nyberg

Statistik

Artiklar visade
2057029
Back to Top