Aktuellt november 2020

 

Uppföljning av reglerna om uppehållstillstånd för gymnasiestudier
En arbetsgrupp inom socialförsäkringsutskottet har genomfört en uppföljning av tillämpningen av reglerna om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Uppföljningen visar bland annat att flertalet av dem som har ansökt om uppehållstillstånd för gymnasiestudier också har fått det och att de studerar.(Socialförsäkringsutskottet 2020-11-26)
https://www.riksdagen.se/sv/folj-och-prenumerera/utskick---aktuellt/2020/nov/25/uppfoljning-av-reglerna-om-uppehallstillstand-for-gymnasiestudier-aktuellt-25-november/


Statistik
Fram till början av november har i år 428 barn/unga registrerats som asylsökande varav 128 flickor. Flertalet (316) i åldern 13-17 år och från Syrien 94, Somalia 61, Afghanistan 66, Marocko 56 och Eritrea 18.
I oktober fick 24 sökande sin ålder ändrad från under 18 år till över 18 år och sedan 2017-01-01 sammantaget 9423 sådana ändringar gjorts.
52 barn/unga har självmant återvänt till hemlandet flertalet, 13 till Albanien, till första asylland  flertalet,  36 till Danmark samt 3 till tredje land, Turkiet.
Avgjorda ärenden under perioden 448. Genomsnittlig handläggningstid 265 dagar.


En tingsrätt som arbetsplats
En tingsrätt är en stor och komplex arbetsplats för en mängd olika yrkesgrupper som alla har skilda uppgifter. Vi som arbetar på en tingsrätt kommer i kontakt med en rad professionella aktörer, exempelvis advokater med olika specialiteter, åklagare och poliser. Samtidigt är tingsrätten också en plats där allmänheten, ibland för allra första gången, kommer i kontakt med rättsväsendet. Man kan komma som part, vittne, målsägande eller rent av själva som misstänkta för brott till domstolen. (Södertörns Tingsrätt 2020-11-10) http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/rollen-som-handlaggare-manga-bollar-i-luften/


 Skolinspektionen stänger skola i Gävle
”Skolinspektionen har beslutat att återkalla godkännandet för Nya kastets skola AB i Gävle på grund av bristande lämplighet i ägar- och ledningskretsen.
Skolinspektionens beslut innebär att huvudmannen Nya kastets skola AB inte får driva skolan vidare. Beslutet gäller från och med 31 december 2020.” (Skolinspektionen 2020-11-09)
https://www.skolinspektionen.se/om-oss/press/pm/skolinspektionen-stanger-nya-kastets-skola-i-gavle/

Statistik

Artiklar visade
2057099
Back to Top