2015-04-01

Nytt rättsligt ställningstagande angående situationen i Somalia

 

Det rättsliga ställningstagandet klargör hur situationen i Somalia ska bedömas utifrån bestämmelserna i 4 kap. 1 § och 2 § första stycket 1 p. andra ledet utlänningslagen.

 

Det konstateras att det alltid först ska prövas huruvida den sökande är att betrakta som flykting. Vid den prövningen är det av stor vikt att undersöka den sökandes klantillhörighet, eller om denne tillhör en annan särskilt utsatt grupp. Myndighetsskydd finns generellt sett inte att tillgå och det är mycket riskabelt att resa i Somalia.

 

Avseende 4 kap. 2 § första stycket 1 p. andra ledet utlänningslagen klargörs att det enligt Migrationsverkets bedömning råder väpnad konflikt varför bestämmelsen är tillämplig. Det urskillningslösa våldet i landet, som följer av stridigheter mellan regeringen och väpnade grupper, samt mellan olika väpnade grupper, innebär dock inte att alla riskerar att drabbas.

 

En individuell prövning av den sökandes utsatthet måste göras, med beaktande att det inte råder väpnad konflikt eller svåra motsättningar i Somaliland och Puntland, det generellt saknas myndighetsskydd samt att det lokalt kan finnas variationer i stridigheternas intensitet så att det kan finnas interna flyktalternativ som är relevanta, rimliga och möjliga. 

 

Ställningstagandet SR 10/2015 ersätter RCI 27/2012 som upphävs

Migrationsverket följer med stor uppmärksamhet den fortsatta utvecklingen i Somalia för att snabbt kunna reagera om säkerhetsläget försämras.

Läs mer om säkerhetssituationen i Somalia i Migrationsverkets rapport från utredningsresa till Nairobi, Kenya samt Mogadishu, Hargeisa och Boosaaso i Somalia i juni 2012

http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=34553

Statistik

Artiklar visade
1766540
Back to Top