Anmärkningsvärt och inhumant att regeringen struntar i ungdomars situation. 
En tragedi för ungdomarna, en förlust för samhället och skamligt för Sverige
Coronapandemin är enligt RGMVs uppfattning en omständighet som motiverar att de förväntningar och krav som ställs på närmare 8000 ungdomar med tillfälliga tillstånd för gymnasiestudier, tillfälligt anpassas till de ändrade förhållande pandemin inneburit som, omställning till studier på distans och en rekordhög arbetslöshet.

De åtgärder RGMV vill se är beslut som ger ungdomarna mer tid  att uppnå studiemål och en varaktig försörjning samt att de i tillämpliga delar ska omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder fram till dess att arbetsmarknaden och övriga funktioner i samhället normaliseras. 
RGMV är mycket kritisk till att regeringen ännu inte beslutat om åtgärder som skulle kunna förbättra framtidsutsikterna för de berörda ungdomarna. 

 


 

Ungdomarna fick en andra chans och tog den men samhället sviker när de behöver hjälp

Bland de omkring 8000 ungdomar som beviljats tillfälliga tillstånd för gymnasiestudier  är många deprimerade, stressade och uppgivna då det på grund av coronapandemin är omöjligt att uppfylla de krav som ställs på godkända studier och en varaktig anställning. Pandemin har inneburit till att det är svårt eller omöjligt att hitta praktikplatser ...se artikel.

https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/509-ungdomarna-fick-en-andra-chans-och-tog-den-men-samhallet-sviker-nar-de-som-mest-behover-var-hjalp.html

 


 

Vem bestämmer hur lagen ska tolkas Migrationsverket eller regering och riksdag

Det bakomliggande syftet med Lag (2016:752) om tillfälliga uppehållstillstånd, att ungdomar som integrerat sig och kommit in i samhället genom studier och arbete skulle få stanna uppnås inte på grund av Migrationverkets snäva tolkning. och regeringens passivitet i frågan. Det finns anledning fråga sig om det är Migrationsverket tolkning av lagen som ska gälla eller regering och riksdags avsikter med lagen. 

 


 

Omöjligt uppdrag
Alireza är en av de omkring 8000 ungdomar som beviljats tillfälligt tillstånd för gymnasiestudier och av regering och riksdag förespeglats fortsatt uppehålls tillstånd i Sverige om han inom 6 månader ( i Alirezas fall i 2 månader) lyckas uppfylla de krav som ställs vad avser studier och varaktig försörjning. Vilket under rådande förhållande för flertalet inte är möjligt.

 


 

 

 Nödrop från Alireza  (Publiceras med tillstånd av Alireza)
Jag heter Alireza Mohammadi, är 20 år och bor i Gnesta Jag har avslutat en utbildning till svetsare på Campus Oxelösund och söker nu jobb. Jag  söker alla typer av jobb i hela Sverige. Jag är praktisk, positiv, arbetsvillig och punktlig. Har erfarenhet av arbete som byggnadsarbetare, murare och med plattsättning.På fritiden spelar jag fotboll i Stjänhovs IK.Snart klar med körkort. Har 2 månader kvar på TUT enligt NGL. Epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Har jobbat extra som målare och praktiserat som svetsare. Referenser finns

 


 

Svenska kyrkan anordnar utbildning för ungdomar om svensk arbets marknad
Svenska kyrkan i Västerås, Sala och Hallstahammar tagit initiativ till till en utbildning för ungdomar som har uppehållstillstånd enl. gymnasielagen. Det är en veckas utbildning, där unga människor, som har uppehållstillstånd på Nya Gymnasielagen och nu är i stort behov av arbete för att kunna stanna i Sverige, får kunskap om hur svensk arbetsmarknad fungerar. Dessutom får de träffa arbetsgivare, som är i behov av arbetskraft. Projektledare är Harald Linton och första omgången av utbildningen sker vecka 33.  Kontaktuppgifter:  Harald Linton Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (Susann Senter, vik PO-chef Norr)


 

Delmos rapporterar om covid-19 och segregation till regeringen

Delmos har nu skickat en skrivelse till regeringen om hur covid-19 har påverkat arbetet mot segregation. Skrivelsen tar bland annat upp lägesbilder, risker och rekommendationer. (Delmos 2020-07-06)

https://www.delmos.se/aktuellt/nyheter/delmos-rapporterar-om-covid-19-och-segregation-till-regeringen/

 


 

ENOC s undersökning om Covid-19

”En undersökning gjord av ENOC, Europeiska nätverket för barnombudsmän, och Unicef: ”Ombudspersons and commisioners for childrens challenges and responses to Covid-19"; 23 ombudsmän har svarat på frågor i denna undersökning som handlar om hur barn påverkas av Covid – 19. Undersökningen gjordes under maj 2020.” (Barnombudsmannen 2020-07-13)


 

 Sexuella trakasserier på kommunal skola i Västra Götaland

DO har fått information om att en elev utsattes för sexuella trakasserier av en person som arbetade på en kommunal skola i Västra Götaland. Enligt anmälan vidtog kommunen inte tillräckliga åtgärder efter att den fått information om vad som hänt. (DO 2020-06-20)

https://www.do.se/lag-och-ratt/stallningstaganden/sexuella-trakasserier-pa-kommunal-skola-i-vastra-gotaland/

 Hinder och möjligheter för ett inkluderande barnrättsarbete

Kunskap om levnadsvillkor för barn och unga med funktionsnedsättning (Myndigheten för delaktighet)
https://www.mfd.se/contentassets/c0394c942fd249628bb9ba4dd12783c5/2020-10-hinder-och-mojligheter-for-ett-inkluderande-barnrattsarbete.pdf 

 MSB flaggar för allas lika värde

Varje år har MSB tillsammans med representanter från Sveriges räddningstjänster deltagit i Stockholm Pride. I år blir det annorlunda på grund av rådande omständigheter och vi uppmärksammar Pride på ett annat sätt. Under den tid då festivalen skulle ha ägt rum hissar MSB regnbågsflaggan på samtliga verksamhetsorter. (MSB 2020-07-29)

 


 

Granskning av försöksverksamheten med snabbare lagföring i brottmål i norra Stockholm

"Justitiekanslerns granskning av försöksverksamheten med snabbare lagföring har varit inriktad på handläggningen främst ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Granskningen har omfattat hela handläggningen från polisens inledande ingripande till domstolens eller åklagarens avslutande lagföring." (Justitiekanslern 2020-06-29)

https://www.justitiekanslern.se/beslut-och-yttranden/2020/06/7012-19-242/?Tillsynsärenden 

 


 

     Utsätts  unga hbtq-personer i Sverige utsätts för omvändelseterapi

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får nu i uppdrag att kartlägga och sammanställa kunskap om så kallad omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer. (Mucf 2020-07-30)

https://www.mucf.se/pressmeddelande/mucf-ska-kartlagga-om-unga-hbtq-personer-i-sverige-utsatts-omvandelseterapi

 


 

 Ny utgåva av Statsförvaltningen i korthet

Statskontoret har i uppdrag att följa upp och regelbundet beskriva den offentliga sektorns utveckling. I rapporten Statsförvaltningen i korthet redovisar vi en översiktlig bild av svenska myndigheter. (Statskontoren 2020-06-15)

http://www.statskontoret.se/nyheter/ny-utgava-av-statsforvaltningen-i-korthet/

 


 

Inga problem, enligt IVO, när socialtjänsten ställer om under pågående pandemi

Socialtjänsten har mobiliserat resurser och utvecklat arbetssätt för att barn och unga, som riskerar att fara illa, ska få det stöd de har rätt till under pågående pandemi.

IVO ser inga allvarliga brister vid den första granskningen, men det finns alltid en risk att enskilda inte får det stöd de behöver. Det visar IVO:s tillsyn i Stockholms län samt Gotland. (IVO 2020-07-16)
https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2020/hog-formaga-hos-socialtjansten-att-stalla-om-under-pagaende-pandemi/- 

 


 

Migra­tions­verket åter­upptar över­fö­ringen av kvot­flyk­tingar
På grund av coronavirusets spridning har Migrationsverkets arbete med vidarebosättning av kvotflyktingar stått still sedan i april. Men i takt med att reserestriktioner lättar i Sverige och omvärlden planerar nu myndigheten för att försiktigt återuppta arbetet. (Migrationsverket 2020-07-15)

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2020/2020-07-15-Migrationsverket-aterupptar-overforingen-av-kvotflyktingar.html

 


 

Kollo
Varje år får barn och familjer från alla delar av Stockholm chansen att tillbringa tid på något av Stockholms Stadsmissions kollon. Så även i år, trots den pågående coronapandemin. (Stadsmission)

https://www.stadsmissionen.se/vad-vi-gor/barn-och-unga/skratt-och-nya-vanner-pa-sommarkollo

 


 

Omöjligt val
I nordvästra Syrien hotas barns liv ytterligare av coronaviruset och familjerna står nu inför ett omöjligt val – att stanna i flyktinglägren och riskera att bli smittade eller återvända till sina förstörda hem nära frontlinjen i Idlib. (Rädda Barnen 2020-06-22)

https://www.raddabarnen.se/stod-oss/syrien/barnen-tvingas-flytta-tillbaka/


 

Stärkt barn­rätts­pers­pektiv ett måste inom Fram­tidens social­tjänst

"2017 beslutade regeringen att göra en översyn av social­tjänst­lagen. UNICEF Sverige har suttit med i referens­gruppen och i augusti ska utred­ningen äntligen vara klar. Barn­rätts­pers­pek­tivet måste stärkas – det är ett system­fel då vuxen­pers­pek­tivet är styrande, skriver Shanti Ingeström, barn­rätts­råd­givare på UNICEF Sverige."

https://blog.unicef.se/2020/07/07/starkt-barnrattsperspektiv-ett-maste-inom-framtidens-socialtjanst/ 

 


 

Mot min vilja – FN-rapport om skadliga traditioner

Barnäktenskap och kvinnlig könsstympning ökar i omfattning. Med 2020 års befolkningsrapport utmanar FN skadliga traditioner som varje dag drabbar hundratusentals flickor och kvinnor. (Svenska FN förbundet 2020-06-20)

https://fn.se/aktuellt/ovriga-nyheter/mot-min-vilja-fn-rapport-om-skadliga-traditioner/ 

 


 

Människorättsorganisationer kritiska mot JK:s beslut - medicinsk ålders bedömning innebar inte människorättskränkning
I ett beslut har Justitiekanslern (JK) kommit fram till att en ung person inte fick sina mänskliga rättigheter kränkta i samband med att hans asylansökan prövades och att han genomgick en medicinsk åldersbedömning. (Advokatsamfundet 2020-07-10)
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/nyheter/2968-19-4.3.2_anon.pdf

 


   Årsmöte

RGMV håller årsmöte den 20 augusti 2020, 18.30. Denna gång för första gången som telefonmöte på grund av rådande omständigheter. Remisser ska vara styrelsen tillhanda senast den 22 augusti. Sedvanliga årsmötes handlingar  finns tillgängliga på föreningens hemsida 10 augusti.

 

Kontakt/information

Talespersoner

P-O Nygren 0702 372910

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 Johnny Samuelsson 0704820410 E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nyhetsbrev

Johnny Samuelsson mobil 0704 820410

Länsombud, rådgivning: www.rgmv.se Hemsida: www.rgmv.se

Medlemskap och prenumeration: www.rgmv.se

Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

Redaktör: Johnny Samuelsson

 

Personuppgifter lagras endast för utskick av RGMVs nyhetsbrev samt medlemsregister i förekommande fall och är i övrigt endast kopplat till föreningens verksamhet. Nyhetsbrevet kan när som helst avslutas genom länken här nedan alternativt genom ett meddelande till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Statistik

Artiklar visade
2057041
Back to Top