I Norge fungerar mottagandet av ensamkommande barn lite annorlunda än i Sverige. Ansvaret fördelas mellan polisen, UDI (Norges centrala utlänningsmyndighet), Länsstyrelsen och Socialtjänsten. 
 
I 2019 sökte totalt 135 ensamkommande asyl i Norge. De två första månaderna av 2020 låg talet på totalt 28. Just nu tar det i genomsnitt lite över 6 månader att få svar på sin asylansökan.
 
Registrering hos Politiets Utlendingsenhet
De ensamkommande får först sin asylansökan registrerad hos polisen. Detta gäller alla som söker asyl i Norge. När en asylsökande uppger att vara minderårig tillkallar polisen en god man och den gode mannen är med under hela registreringen. En registrering tar som regel en eller några få timmar att genomföra. Polisen registrerar personliga upplysningar, upplysningar om resan till Norge och en kort förklaring på varför man söker asyl. Man ska också kartlägga speciella behov. Polisen tar också fingeravtryck och den minderårige blir informerad om sina rättigheter och plikter. Den gode mannen och den minderårige får lite tid tillsammans för att prata innan registreringen börjar. Polisen är inte med under detta samtalet. Under samtalet går man genom vad som kommer att hända under registreringen och vad som kommer att hända efteråt. Den gode mannen förklarar också vad en god man är.
 
Polisen kan välja att registrera den minderårige som minderårig, men kan också ändra åldern om de menar att det verkar mer sannolikt att den sökande är äldre. Vart man tar vägen efter registreringen beror på vilken ålder polisen har registrerat, även om det till slut är UDI som ska bestämma vilken ålder som är mest sannolik. 
 
I Norge har Barnevernet ansvar för ensamkommande barn under 15 år. Närmsta översättning av Barnevernet till svenska blir Socialtjänsten. Det är däremot UDI (Utlendingsdirektoratet) som har ansvar för ensamkommande barn mellan 15 och 18 år.
 
Den registrerade asylansökan skickas vidare från polisen till UDI, som behandlar den.
 
Barnevernets omsorgssentre
Barn under 15 år blir placerade i omsorgssentra under Barnevernets ansvar. Barnevernet har också ansvar för norska barn som inte kan bo med sina föräldrar. De omsorgssentra som ensamkommande bor i ska likna de som norska barn bor i. Det bor ofta ungefär 5 barn i ett omsorgssenter. Här bor de fram till de får svar på sin asylansökan.
 
UDIs asylmottak
UDI är den myndighet som behandlar ansökningar om asyl, men de har också ansvar för ensamkommande barn mellan 15 och 18 år. UDI har speciella asylmottak för ensamkommande. Dessa liknar mer de asylförläggningar som vuxna och familjer bor i än de omsorgssentra som barn under 15 bor i, men de har bemanning hela dygnet. Mottaken är ofta stora och på några av dem kan det bo uppemot 100 barn. Barnen flyttas ofta runt mellan olika mottak medan de väntar på svar på sina asylansökningar. 
 
De sökande som får sin ålder ändrad hos polisen blir placerade i asylförläggningar för vuxna. 
 
Fylkesmannen och de gode männen
Fylkesmannen (Länsstyrelsen) har ansvaret för de gode männen. Länsstyrelsen i varje län har en avdelning för gode män, men Fylkesmannen i Oslo og Viken har det övergripande ansvaret för gode män för ensamkommande barn. Länsstyrelsen har ansvaret för att det alltid ska finnas tillräckligt med gode män och att de ska ha de nödvändiga kunskaperna. Fylkesmannen i Oslo og Viken skickar jourlistor till polisen så att det alltid ska finnas en god man tillgänglig när ett ensamkommande barn söker asyl. När ett barn flyttar till ett nytt län är det Fylkesmannen i det nya länet som ska utse en ny god man. 
 
Den gode mannen ska vara med vid alla barnets möten med myndigheterna.
 
UDI
Det är Utlendingsdirektoratet som behandlar asylansökningar. De flesta barnen har genomgått en medicinsk åldersbedömning innan intervjun. Åldersbedömningen och asylförklaringen gås genom under intervjun, och det är UDI som fattar beslut om uppehållstillåtelse. 
 
När man har fått uppehållstillåtelse
De som får uppehållstillåtelse blir tilldelade en kommun och blir bosatta. Hur kommunerna organiserar mottagandet av de som har fått uppehållstillåtelse är väldigt olika. Det som är likt är att de barn som har fått uppehållstillåtelse blir placerade under Barnevernets ansvar, oavsett om de är över eller under 15 år. 
 
Therese Einarsson
God man och styrelseledamot i Vergeforeningen

Statistik

Artiklar visade
2057111
Back to Top