Översikt

 • Träffa ungdomen
 • Bekräfta att du åtar dig uppdraget
 • Kontakta HVB, Familjehem och EBO
 • Beställ tolk
 • Fundera på hur du ska förhålla dig till ungdomen
 • Ditt första samtal med ungdomen
 • Prata med ansvariga för HVB, Familjehem och EBO
 • Prata med socialsekreteraren
 • Var med vid inskrivningssamtalet i skolan
 • Kontrollera att en hälsoundersökning görs
 • Följ med ungdomen till informationsmöte på Migrv
 • Lämna ansökan om särskilt bidrag för kläder, busskort etc.
 • Följ med ungdomen till Mottagningsenheten för direktanalys
 • Det kan också hända
 • Följ med ungdomen till Asylprövningsenheten för muntlig utredning
 • Begär att bli entledigad
 • Beslut om permanent uppehållstillstånd (PUT)
 • Överklaga beslutet om PUT eller inte
 • PUT samtal
 • Ansök om personbevis
 • Ansök om ID kort
 • Ansök om studiemedel och extra bidrag hos CSN
 • Öppna bankkonton
 • Undersök möjligheten för återförening
 • Beslut om avvisning
 • Följ med ungdomen till Mottagningsenheten för information om avvisning
 • Samtal med ungdomen om överklagande eller nöjdförklaring
 • Överklaga beslutet
 • Nöjdförklara dig med beslutet
 • Beslut om återföring enligt Dublin ll
 • Beslut om verkställighetshinder

Statistik

Artiklar visade
1857651
Back to Top