Byta skola
Om undervisningen är undermålig, inte inkluderar nyinvandrade elever och tar hänsyn till individuella behov och förutsättningar är det en bra idé att byta skola om lärare och skolledning inte är inställda på att erbjuda en bättre utbildning  trots påstötningar. 
Eleven har rätt att byta skola och i regel är det lätt att göra det. Men om bytet går över kommungränser kan det uppstå problem eftersom hemkommunen då är skyldig att kompensera mottagarkommunen ekonomiskt. Den kostnaden försöker man oftast undvika genom att avstyra ett byte trots elevens önskmål. Problemet blir därför inte bara är att hitta en mottagande skola som är inkluderande och tar hänsyn till individuella förutsättningar och behov utan också att övertyga en hemkommun med en kanske ansträngd ekonomi om att ta hänsyn till elevens önskemål

Skriv ut