Nedstående uppgifter om de koder Migrationsverket annvänder sig av och som anges vid vid tex beslut om uppehållstillstånd har hämtats på nätet av Camilla Kartevoll. Som vanligt gäller att det är din sak hur du använder uppgifterna men upptäcker du felaktigheter eller om nya koder tillkommit eller ändrats är du välkommen med dessa uppgifter.


KlassningskoderKod Förklaring

 


Aktiva
 A3 A3 Flykting enl. 4 kap 1 § Utlänningslagen, upphör 1/1 2010

 


A7 A7 Skyddsbehövande i övrigt enl 4kap 2§ punkt 1, upphör 1/1 2010

 


A8 A8 Skyddsbehövande i övrigt enl 4 kap 2§ punkt 2, upphör 1/1 2010


 

A9 A9 Skyddsbehövande i övrigt enl 4kap 2§ punkt 3, upphör 1/1 2010


 

AC AC Väpnad konflikt, alternativt skyddsbehövande 4:2, Ny fr 1/1 2010


 

AF AF Flykting 4:1, Ny fr 1/1 2010


 

AK AK Kvotflykting, utlänning som överförts till Sverige med stöd av ett särskilt regeringsbeslut


 

AM AM Miljökatastrof, övrig skyddsbehövande 4:2a, Ny fr 1/1 2010


 

AS AS Svåra motsättningar, övrig skyddsbehövande 4:2a, Ny fr 1/1 2010


 

AT AT Tortyr, alternativt skyddsbehövande 4:2/, Ny fr 1/1 2010


 

AV AV Väpnad konflikt, övrig skyddsbehövande 4:2a, Ny fr 1/1 2010


 

B B Anknytning, make/maka/sambo/barn und 18 år, se även kod K


 

B3 B3 Anknytning, tid vistelse i Sverige, svenskfödd etc


 

B4 B4 Anknytning, annan anhörig hushållsgemenskap (5 kap 3 a § 1:a st 2)


 

B5 B5 5 kap. 3 § 1 (Direktivet)

 


B6 B6 5 kap. 3 a § 1 (Nationell)
C0 C0 Arbetstagare


 

C7 C7 Arbetstagare asyl


 

C8 C8 Arbetstagare visum


 

C9 C9 arbetstagare tidigare student


 

CA CA Anhörig till gästforskare


 

CB CB Anhöriga till egna företagare (samt ev fler)

 


CF CF Egna företagare

 


CG CG Anhöriga till arbetstagare

 


CH CH Aupair (internationellt utbyte)

 


CI CI Idrottsutövare/tränare


 

CP CP Praktikanter (internationellt utbyte)

 


CR CR Gästforskare EU-direktiv


 

CU CU Artister (internationellt utbyte)


 

CW CW Ungdomsutbyte (internationellt utbyte)


 

D D Gäststuderande - förstagångs-UT


 

E E Gäststuderande - förlängnings-UT


 

F F Fosterbarn för adoption/adoptivbarn


 

G G Synnerligt ömmande omständigheter enligt 5 kap 6 §


 

H1 H1 vbeu/Arbetstagare
H2 H2 vbeu/Egen företagare


 

H3 H3 vbeu/Mottagare / Tillhandahållare av tjänst


 

H4 H4 vbeu/Studerande

 


H5 H5 vbeu/Pensionär eller person med tillräckliga mede

 

l
H6 H6 vbeu/Make / maka / sambo till person med status vbeu


 

H7 H7 vbeu/Föräldern till person med stats vbeu

 


I I Utlänning som beviljas tillstånd för bosättning av övriga skäl


 

K K Anknytning, make/maka/sambo/barn till AK, A3, A7, A8, A9, AC, AF, AM,
AS, AT, AV, G, M1, M2, M3, M4, M5, M6, X1, X2


 

K1 K1 Anknytning, make/maka/sambo/barn till P1, P2, P3, P4, P5
K4

 

K4 Annan anhörig (hushåll) till AK, A3, A7, A8, A9, AC, AF, AM, AS, AT, AV,
G, M1, M2, M3, M4, M5, M6, P1, P2, P3, P4, P5, X1, X2

 


K9 K9 Anknytning till bosnier, klass AK, A3, A7, A8, A9, AC, AF, AM, AS, AT, AV,
G, X1, X2


 

KV KV Anhörig till person klassad TV


 

LS LS Medborgare i Schweiz


 

LT LT Tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till schweizisk medborgare


 

M1 M1 12:18 1 st 1p jmf 12:1 Utll (dödsstraff)


 

M2 M2 12:18 1 st 1p jmf 12:2 Utll (flyktingar)

 


M3 M3 12:18 1 st 1p jmf 12:3 Utll (övriga skyddsbehövande)


 

M4 M4 12:18 1 st 2p (mottagarlandet tar ej emot)


 

M5 M5 12:18 1 st 3p (medicinska hinder)


 

M6 M6 12:18 1 st 3p (annan särskild anledning)

 


O O Utlänning som beviljas 1:a tillstånd för annan temporär vistelse


 

Q1 Q1 Make/maka/barn 3 a kap 4 §


 

Q2 Q2 Föräldrar och barn över 21 år 3 a kap 2 §

 


Q3 Q3 Permanent UK make/maka/barn 3 a kap 4 §

 


Q4 Q4 Permanent UK föräldrar och barn över 21 år 3 a kap 2 §

 


R1 R1 Arbetstagare (EES) enligt 3 a kap 3 § 1

 


R2 R2 Egna företagare (EES) enligt 3 a kap 3 § 1

 


R4 R4 Studier (EES) enligt 3 a kap 3 § 3


 

R5 R5 Tillräckliga medel (EES) enligt 3 a kap 3 § 4

 


R6 R6 Make/maka/barn (EES) enligt 3 a kap 4 §

 


R7 R7 Föräldrar/barn över 21 år (EES) enligt 3 a kap 4 §


 

T1 T1 Behov av tillfälligt skydd (2 kap 4a§ UTLL)

 


T2 T2 Tidsbegränsat UT p.g.a. vandelsanmärkning


 

T3 T3 Tidsbegränsat UT p.g.a. humanitär/medicinsk grund


 

T4 T4 Tidsbegränsat UT, tillsvidare verkställighetshinder


 

T5 T5 Tidsbegränsat UT meddelat som verkställighetsanvisning


 

T6 T6 Tidsbegränsat UT bedöms kunna styrka ID efter ytterligare utredning


 

T7 T7 Kosovoförordningen, avräknas kvoten


 

T8 T8 Kosovoförordningen, sökt i Sverige

 


T9 T9 Tidsbegränsat tillstånd, förundersökning/huvudförhandling i brottmål


 

TA TA Anknytning till person som klassats T1


 

TB TB Anknytning till person som klassats T8


 

TV TV Behov av tillfälligt skydd p.g.a inre väpnad konflikt

 


X X Förlängning

 


X1 X1 Tillstånd beviljat p.g.a tillfällig praxisändring (1989-01-12)


 

 

X2 X2 Tillstånd beviljat p.g.a tillfällig praxisändring (1994-04-14) 

Passiva
0

Övrigt


 

1 Anknytning

 


2 Ej anknytning


 

3 Anknytning


 

A Flykting


 

A5 Krigsvägrare (3 kap 3 § UTLL)

 


A6 De-facto-flykting (3 kap 1§ 3 UTLL)


 

B2 Ankn, annan anhörig, t ex sista länk

 


C Utlänning som beviljats tillstånd av arbetsmarknadsskäl

 


C1 Tidsbegränsat förstagångstillstånd av arbetsmarknadsskäl


 

C2 Förl av tidsbegränsat förstagångstillstånd av arbetsmarknadsskäl

 


C3 C3 Arbetsmarknadsskäl/1:a tillstånd enligt generellt yttrande


 

C4 C4 Arbetsmarknadsskäl/1:a tillstånd efter LAN:s yttrande


 

C5 C5 Arbetsmarknadsskäl/Förlängning enligt generellt yttrande


 

C6 C6 Arbetsmarknadsskäl/Förlängning efter LAN:s yttrande


 

K2 Anknytning, annan anhörig till klass AK, A3, A5, A6, G, X1, X2


 

L1 Arbetstagare (enligt EES-avtalet)

 


L2 Egen företagare (enligt EES-avtalet)

 


L3 Tillhandahållare o mottagare av tjänst enligt EES-avtalet


 

L4 Studerande (enligt EES-avtalet)

 


L5 Ej ekonomiskt aktiv t.ex. pensionär (enligt EES-avtalet)

 


L6 Make/maka/barn (enligt EES-avtalet)

 


L7 Föräldrar (enligt EES-avtalet)


 

L8 Andra anhöringa (enligt EES-avtalet)

 


L9 Förlängning av tillstånd (enligt EES-avtalet)

 


X3 Aldrig använd


 

R3 Tillhandahållare enl. 3 a kap. 3 §1
P1

 

P1 Enligt 2 kap 5b § 2p
P2

 

P2 Enligt 2 kap 5b § 3p
P3

 

P3 Enligt 2 kap 5b § 4p första strecksatsen

 


P4 P4 Enligt 2 kap 5b § 4p andra strecksatsen


 

P5 P5 Enligt 2 kap 5b §4p

 


U1 Enligt 2 kap 5b § 2p


 

U2 Enligt 2 kap 5b § 3p

 


U3 Enligt 2 kap 5b § 4p första strecksatsen


 

U4 Enligt 2 kap 5b § 4p andra strecksatsen


 

U5 Enligt 2 kap 5b § 4p


 

V1 Enligt 2 kap 5b § 2p


 

V2 Enligt 2 kap 5b § 3p


 

V3 Enligt 2 kap 5b § 4p första strecksatsen


 

V4 Enligt 2 kap 5b § 4p andra strecksatsen


 

V5 Enligt 2 kap 5b § 4p


 

Y1 Enligt 2 kap 5b § 2p


 

Y2 Enligt 2 kap 5b § 3p


 

Y3 Enligt 2 kap 5b § 4p första strecksatsen


 

Y4 Enligt 2 kap 5b § 4p andra strecksatsen


 

Ö1 Enligt 2 kap 5b § 2p


 

Ö2 Enligt 2 kap 5b § 3p


 

Ö3 Enligt 2 kap 5b § 4p första strecksatsen


 

Ö4 Enligt 2 kap 5b § 4p andra strecksatsen

 


Ö5 Enligt 2 kap 5b § 4p 

Referenser: 

Stammhandboken klassningskoder
Utlänningslag (2005:716)
Utlänningsförordning (2006:97)
EES-avtalet (på engelska)

Skriv ut