Eurodac, Sis omdaktering

Fingeravtryck tas på alla ensamkommande ungdomar som är fjorton år eller äldre när de anländer till Europa.

Eurodac

Länderna inom EU, Island, Norge och Schweiz har en databas för fingeravtryck, Eurodac. När ungdomen är  fjorton år eller äldre har myndigheterna rätt att ta fingeravtryck som kontrolleras mot databasen för att kontrollera om de före ankomsten till Sverige varit i ett annat EU-land som omfattas av Dublin förordningen

SIS

Migrationsverket kontrollerar också fingeravtryck mot en annan databas, SIS (Schengen Information System.) I SIS registreras bland annat personer som är efterspanade brottslingar.

Omdaktering

Omdaktering  görs för att tidigare försök att ta ungdomens fingeravtryck misslyckats. Omdaktering gjordes vid tre olika tillfällen på Sacci därför att tidigare försök att ta hans fingeravtryck  misslyckats eftersom han manipulerat sina fingrar genom att fila, skära och bränna fingertopparna.

Andra ungdomar använder enligt polisen och tjänstemän på Migrationsverket kemiska medel eller tar under ett dygn ta på sig gummihandskar fyllda med vatten och cement.
Saccis syfte var att dölja att han varit i Italien innan ankomsten till Sverige, att han hade flera andra identiteter och kanske tidigare varit i Sverige under en annan identitet.

Skriv ut