Länsstyrelserna och Statskontoret har redovisat uppdrag

I maj 2018 gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att ta fram riktlinjer för överförmyndare och ställföreträdare m.m och Statskontoret samordningen av tillsynen och tillsynsvägledningen på området gode män och förvaltare.  
RGMV har  i många år i skrivelser till regeringen framhållit betydelsen av en effektiv tillsyn, att det nu kan bli så är bra.
Regeringsuppdrag: Uppdrag till länsstyrelserna att ta fram riktlinjer för överförmyndare och ställföreträdare m.m.
Regeringsuppdrag: Uppdrag till Statskontoret om samordningen av tillsynen och tillsynsvägledningen på området för gode män och förvaltare

Flera Överförmyndare/nämnder följer inte lagen

Sedan 2015 är överförmyndare/nämnder skyldiga att lämna de uppgifter om sin verksamhet som  länsstyrelsen begär. Men enligt uppgift har i år över 30 av 230 överförmyndare/nämnder inte hörsammat länsstyrelsens uppmaningar att följa lagstiftningen vilket innebär att statistiken för 2018 blir missvisande 

Sverige beviljade näst flest asylansökningar
Sett till befolkningsmängden var det bara ett EU-land som under 2018 beviljade fler asylansökningar än Sverige. Samtidigt minskar antalet beviljanden i unionen som helhet.
(Europaportalen 2019-04-26)
https://www.europaportalen.se/2019/04/sverige-beviljade-nast-flest-asylansokningar

Fortsatt minskning av asylsökande barn/unga

Under april 2019 registrerades 63 ensamkommande barn/unga som asylsökande och totalt under under året fram till den sista april 307. Flertalet från Syrien 57, Marocko 51, Somalia 34, Afghanistan 25 och Irak 16. Under motsvarande period 2018 registrerades  sammantaget 336. (källa Migrationsverket 2019-05-01)

Hur förhörs barn och hur värderar domstolen deras uppgifter?

Barn under 15 år är ibland inblandade i brottmål som brottsoffer (målsäganden) eller vittnen. De kan även vara misstänkta men det är mycket ovanligt att domstolen prövar skuldfrågan genom en s.k. bevistalan (Domarbloggen 2019-04-16)
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/hur-forhors-barn-och-hur-varderar-domstolen-deras-uppgifter/

Åtgärder för trygga HVB och särskilda ungdomshem

Regeringen beslutar om ett åtgärdspaket för trygga HVB (hem för vård och boende) och särskilda ungdomshem. (Regeringskansliet Socialdepartementet 2019-04-17)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/04/atgarder-for-trygga-hvb-och-sarskilda-ungdomshem/

Överförmyndarstatistik

Statistik från länsstyrelsen visar att det under 2018 förordnades 3429 gode män för  ensamkommande barn/unga vilket är en halvering jämfört med 2017. Enligt RGMV pekar rådande omständigheter på ytterligare en halvering av antalet gode män 2019. (Källa länsstyrelsen)

2015  antal barn/unga  27659   antal gode män  10138

2016                             26068                              12960

2017                             12887                                7689
2018                               4731                                3429

Ansökan om uppehålls- eller arbetstillstånd

”Det snabbaste och enklaste sättet att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige är att göra så online. Migrationsverket erbjuder webbansökan för de allra flesta typer av uppehålls tillstånd på grund av familjeskäl, arbete eller studier.” (Regeringskansliet 2019-04-26)
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/04/var-en-ansokan-om-uppehalls--eller-arbetstillstand-ges-in/,

Påminnelse angående medicinska åldersbedömningar

Som RGMV tidigare skrivit om har ensamkommande barn/unga inte fått göra röntgen på grund av att det har varit boendepersonal som har varit med barnet. Rättsmedicinalverket (RMV) anger tydligt på sin hemsida att barn/unga  ska företrädas av sin gode man. Du som god man måste således följa med till undersökningstillfällena och ta med giltig id-handling. I annat fall kommer ingen undersökning att kunna göras
https://www.rmv.se/berord/medicinsk-aldersbedomning/for-dig-som-god-man/

Övertar migrationsverksamheten vid Sveriges utlandsmyndigheter

”Migrationsverket har fått i uppdrag av regeringen att förbereda övertagandet av migrationsverksamheten vid Sveriges utlandsmyndigheter från och med den 1 januari 2020.” (Migrationsverket 2019-04-17) 
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-04-17-Migrationsverket-forbereder-att-ta-over-migrationsverksamheten-vid-utlandsmyndigheterna.html'

Utvisningar till Sudan stoppas

”Med anledning av att presidenten i Sudan avsatts råder för tillfället ett osäkert läge i landet. Därför har Migrationsverkets biträdande rättschef Carl Bexelius beslutat att tillfälligt stoppa utvisningar till Sudan.”
(Migrationsverket 2019-04-12) 
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-04-12-Migrationsverket-pausar-utvisningar-till-Sudan.html 

Vad är offentlighet och vad är sekretess

Huvudregeln är att handlingar som är allmänna och som finns hos våra domstolar normalt sett också är offentliga och vem som helst har rätt att ta del av allmänna handlingar i den del handlingarna inte omfattas av sekretess. (Domarbloggen 2019-04-30)

http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/vad-ar-offentlighet-och-sekretess/

Migrationsverket kritiseras av JO - tog tillbaka asylsökandes pengar

När ensamkommande ungdomar av olika skäl inte längre har rätt till bidrag spärrar Migrationsverket deras korton och återtar de pengar som  finns där.  I bästa fall ser deras gode män till att snabbt ta ut pengarna i annat fall blir ungdomarna av med pengar som de sparat.
Nu kritiserar Justitieombudsmannen (JO) Migrationsverket  för att ha spärrat och återtagit pengar från två asylsökande. (Dagens Juridik 019-04-30)
http://www.dagensjuridik.se/2019/04/migrationsverket-kritiseras-av-jo-tog-tillbaka-asylsokandes-pengar?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Kontakt/information 


Talespersoner 

P-O Nygren 0702 372910 

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Johnny Samuelsson 0704820410  
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Nyhetsbrev 

Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410

Länsombud, rådgivning:   www.rgmv.se 

Hemsida: www.rgmv.se  

Medlemskap och prenumeration: www.rgmv.se 

Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson 

Redaktör:  Johnny Samuelsson

Statistik

Artiklar visade
1802627
Back to Top