Ungdomen kallas till Mottagningsenheten för utredning och information. Tid och datum meddelas på förordnandet från överförmyndaren.

Vid mötet utreds ungdomen uppgifter, anhöriga etc. samt informeras om asylprocessen, gode mannens roll, vad som gäller i olika avseenden under vistelsen här. Ungdomen får ett uppehålls tillståndskort. Ungdomen får också ett bankkort (ICA) med kod.


 

Besked om bidrag

Om Migrationsverket beviljar bidrag för det du ansökt om meddelas det skriftligen till ungdomen och ibland också till dig. Pengarna sätts då in på ungdomens ICA konto.

 

Inköp av kläder

Ta hand om ICA kortet och försäkra dig om att ungdomen med hjälp av personal på boendet köper kläder, utrustning för skolgymnastik, fritid och SL kort som de fått bidrag för och inte köper dyra mobiltelefoner, vilket kan hända och har hänt, om de själva får disponera kortet.
Att göra inköpen tillsammans med en vuxen handlar inte bara om att förhindra inköp av dyra mobiltelefoner som kan vara frestande. Det är också en fråga om att hjälpa ungdomen, som kanske inte är van vid att handskas med så mycket pengar, att få ut så mycket som möjligt av bidragen.
Dessutom kan det hända att ungdomen tipsas om att  det går att köpa stulna kläder, kanske av någon annan ensam kommande ungdom och därmed gör sig skyldig till häleri och uppmuntrar säljaren till fortsatta stölder.

Först när ungdomen tillsammans med personal på boendet köpt det som bidraget avser kan ungdomen, om du tycker så, själv få disponera över kortet och sin dagspenning, ca 740 kr/mån. som sätts in på ungdomens konto omkring den elfte-tolfte varje månad. Men med förmaning om, att de alltid måste ha 200 kronor kvar på kortet för akuta sjukbesök och för att kunna få ut medicin från apoteket.

 

Blanketter

Migrationsverket har särskilda blanketter för ansökningar om bidrag för kläder etc. och ekonomisk redogörelse som du kan ladda ned från Migrv. hemsida. När du ansöker tänk på att precisera plagg för plagg vad ungdomen behöver och motivera varför.

Vid behov av glasögon ska ungdomen först göra en syn undersökning och därefter ger optikern  ett kostnadsförslag som tillsammans med ansökan skickas till Migrv. som tar ställning till kostnadsförslaget och i regel beviljar  ansökan och ger bidrag för glasögon. OBS vid syn undersökningen skall ungdomen ha med sig en blankett, Optikerns utlåtande, som finns att ladda ned på Migrverkets hemsida.

 

Spärra kort

Om UT kortet kommer bort skall du omedelbart göra en polisanmälan och meddela Migrv. För  ICA kortet gäller att du spärrar kortet genom att ringa ICA banken 033-4359829, därefter meddelar du Migrv. som utfärder ett nytt kort som du kan hämta dagen efter.

 

Antal uttag i vanliga bankautomat är begränsat till två uttag per månad med ICA kortet medan uttag i ICA butiker är obegränsat. Där går det också att få saldot på kontot. Det är bäst att hålla sig till ICA butikerna efter som bankautomaterna ibland krånglar och tar hand om kortet med påföljande besvär.
Om det inte går att ta ut pengar eller om kortet blivit spärrat, kontakta !CA banken och Migrv.

Skriv ut