under arbete

Den remiss regeringen överlämnat till Lagrådet Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå är viktig information för nyanlända elever på introduktionsprogram då det innebär att de som beviljats ett tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader får möjlighet att slutföra studierna för att bli behöriga till studier på ett nationellt program. Om studierna på det nationella programmet är yrkesinriktade och leder till en examen möjliggör det en anställning och i förlängningen att de kan beviljas permanent uppehållstillstånd.

Ansvariga myndigheter har ett ansvar för och säkerställa att berörda ungdomar får tillgång till relevant information från nationella och internationella källor, särskilt sådant som syftar till att främja dess sociala, andliga och moraliska välfärd och fysiska och psykiska hälsa, som framgår av Barnkonventionen.

Med tanke på extremt långa väntetider, tillfälliga uppehållstillstånd och en försämrad psykisk hälsa och andra omständigheter borde ansvariga myndigheter med vissa förbehåll informera om regeringens förslag som beräknas träda i kraft 1 juni 2017.  Sannolikt skulle det påtagligt förbättra situationen för ungdomar som idag lever ovisshet om framtiden och är okunniga om konsekvenserna av tillfälliga uppehållstillstånd.

http://www.regeringen.se/4adf30/contentassets/11a4383d7c384c5c80c691ce5158c562/uppehallstillstand-for-studier-pa-gymnasial-niva

https://www.mp.se/just-nu/10-fragor-till-maria-ferm-om-forslag-om-langre-uppehallstillstand-gymnasiestudier

__________________________ 

Beslut om tillfälligt uppehållstillstånd 13 mån kan leda till uppehållstillstånd

تسميم أقامت هاي موقت ١٣ ماهه امكان أقامت دائميي شدن دارد.

 

Om några månader blir det troligen nya bestämmelser som innebär att du som fått eller får ett tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader kan få det förlängt med 13 månader om du sköter dina studier. 

تا چند ماهاي ديگر مقررات هاي جديدي پيشمياد كه به معنايي است، كسانيكه حقامت موقت ١٣ ماهه گرفته است يا خواحد گرفت ميتواند ١٣ ماهه ديگر تمديد شود اگر همه چيز در مكتب خوب پيش برود و كسانيكه مسعوليت پزير باشند در مكتب.

 

Om du efter 13+13 månader alltså 2 år och två månader eller tidigare kommer  in på ett nationellt program får du studera så länge, att du hinner få en yrkesutbildning.  

اگر شما بعد از ١٣+١٣ هاه يعني ٢ سال و ٢ ماه در داخل  يك  درس پروگرام ملي شويد ميتوانيد درس هاي خود را ادامه بدهيد تازمانيكه،" yrkesutbildning" يا آموزش شغل شما تمام شود يا خاطمه پيدا كند.

 

När du fått  yrkesutbildning har du 6 månader på dig att få ett arbete vilket inte borde bli ett problem om du studerar för att bli elektriker, vårdbiträde, snickare och liknande jobb som är bra betalda.

وقتي "yrkesutbildning" يا آموزش شغل شما به پايان ميرسد آن وقت شما ٦ ماه وقت داريد داخل كار يا شغل شويد. كسانيكه شغل نجاري، برق, يا يك بخش از پرستاري و يا شغل هاي هم شكل اين ها را خوانده باشند و حقوق خوب داشته باشد، نخواهد كدام مشكلي پيش بياد براي كار دريافتن يا كار كردن.

 

Alltså du blir inte utvisad efter 13 månader om du sköter dina studier. Tvärtom kan du få permanent uppehållstillsånd. Men då måste du välja att studera och förstå att din fritid blir mindre. 

 

Det är upp till dig att ta den här chansen.

يعني تو نخواهد دوباره به كشورت فرستاده و يا ديپورت شوي بعد از ١٣ ماه، اگر شما مواظب درس هاي خود باشيد. برعكس تو ميتواني اقامت دائمی دريافت كني. آن وقت تو بايد درس خواندن را انتخاب كني و بفهمي كه تفريحات شما كمتر ميشود. اين مربوط به شما ميشود كه اين شانس را انتخاب كنيد.

________________________________________________

Beslut om tillfälligt uppehållstillstånd 13 mån kan leda till uppehållstillstånd

Om några månader blir det troligen nya bestämmelser som innebär att du som fått eller får ett tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader kan få det förlängt med 13 månader om du sköter dina studier.

Om du efter 13+13 månader alltså 2 år och två månader eller tidigare kommer  in på ett nationellt program får du studera så länge, att du hinner få en yrkesutbildning.

När du fått  yrkesutbildning har du 6 månader på dig att få ett arbete vilket inte borde bli ett problem om du studerar för att bli elektriker, vårdbiträde, snickare och liknande jobb som är bra betalda.

Alltså du blir inte utvisad efter 13 månader om du sköter dina studier. Tvärtom kan du få permanent uppehållstillsånd. Men då måste du välja att studera och förstå att din fritid blir mindre.

Amhariska (etiopien)


ጊዜያዊ የመኖሪያ ፈቃድ ላይ ውሳኔ 13 ወር የመኖሪያ ፈቃድ ሊያስገኝ ይችላል

 

ሄይ, የእርስዎን ቋንቋ ወደ ይህንን መረጃ መተርጎም እና ከጓደኞች እና ቤተሰብ ጋር መላክ ይችላሉ

 

በጥቂት ወራት ውስጥ ምናልባት እየተቀበሉ ወይም የእርስዎን ጥናት እንዲንከባከቡ ከሆነ ከ 13 ወር እንዲራዘም ማግኘት ይችላሉ 13 ወራት ውስጥ ጊዜያዊ የመኖሪያ ፈቃድ ያገኛሉ ለማረጋገጥ አዳዲስ ሕጎች ይሆናል.

 

ከዚያም 13 + 13 ወራት ሁለት ዓመት እና ብሔራዊ ፕሮግራም ውስጥ ገብቶ ከሁለት ወራት በኋላ, እናንተ ለረጅም ጊዜ ጥናት ከሆነ, የሙያ ስልጠና ማግኘት ጊዜ አላቸው.

 

እናንተ 6 ወራት ስልጠና ለመሆን በማጥናት ከሆነ ችግር መሆን የለበትም አንድ ሥራ ለማግኘት ጊዜ የኤሌክትሪክ, ነርሲንግ ረዳት አናፂዎች እና በደንብ የሚከፈላቸው መሆኑን ያሉ ስራዎች.

 

የእርስዎን ጥናት እንዲንከባከቡ ከሆነ ስለዚህ 13 ወራት በኋላ ከአገር አይሆንም. ከዚህ በተቃራኒ, ቋሚ uppehållstillsånd ማግኘት ይችላሉ. ነገር ግን ከዚያም ለማጥናት እና ጊዜ ያነሰ ሊሆን እንደሚችል መረዳት መምረጥ ይኖርብናል.

ይህ እድል እንዲወስዱ ድረስ ነው

Migrationsverket följer noga utvecklingen i Irak

Utvecklingen i norra Irak är mycket oroande och Migrationsverket följer därför noga utvecklingen. I en ny kommentar ändrar verket inte sin tidigare rättsliga bedömning av situationen, men förtydligar hur minoriteters skyddsbehov ska prövas och i vilka fall interna flyktalternativ kan bli aktuella.
Det främsta syftet med den nya rättsliga kommentaren är att ge Migrationsverkets medarbetare vägledning vid bedömningen av irakiska asylsökandes skyddsbehov.

Information och analys från Lifos
IS (Islamiska staten, tidigare ISIS) har på ett halvår lagt under sig en tredjedel av Iraks yta. Framryckningen fortsätter i landets norra och centrala delar. Anbar, Nineva, Salah al-Din och Diyala fortsätter att vara de mest stridsdrabbade provinserna. IS har utan nämnvärt motstånd erövrat bland annat provinsen Salah al-Dins huvudstad Tikrit och hejdades inte förrän utanför Samara, 12 mil norr om Bagdad.
Den 3 augusti tvingades de kurdiska Peshmergastyrkorna till reträtt från Sinjar i västra Nineva efter en motoffensiv från IS. Uppemot 200 000 civila, del flesta yezidier, tvingades på flykt. Många är nu fast på Shingalberget nära Sinjar. Situationen för dem är mycket svår; människor dör av hunger och törst. Peshmergatrupper och hjälporganisationer har kunnat nå dem med viss hjälp och transporterat flera tusen med helikopter till den kurdiska regionen (KRI).

USA har satt in flyg för att hejda IS:s snabba framryckning och hjälpa civila på flykt. Man hoppas samtidigt att hindra att stridigheterna sprider sig till KRI.
I Bagdad förekommer inga strider, däremot har bilbomber och skjutningar blivit vanligare. Från de södra provinserna har få incidenter rapporterats. Lifos, Migrationsverkets enhet för landinformation och landanalys, bedömer att IS:s ökade aktiviteter i norr minskat dem i Bagdad och Babil. Organisationen verkar inte ha kapacitet till att föra ett tvåfrontskrig, vilket sannolikt inte regeringssidan heller har.
IS:s framryckning har drabbat befolkningen i Ninevaprovinsen särskilt hårt. I Nineva bor stora delar av Iraks minoriteter. Kristna har flytt gång på gång. Andra minoriteter som turkmener, shabaker och yezidier har i flera fall inte fått möjlighet att fly utan har mördats direkt när IS intagit ett område. I de områden som IS har erövrat har kvinnor utsatts för våldtäkter och tvångsgifte. Det rapporteras också att unga kvinnor och flickor kidnappas och utnyttjas som sexslavar.
Uppemot 1,2 miljoner människor har drivits i internflykt genom IS:s erövring av landområden i norra och centrala Irak. De flesta har försökt hålla sig kvar i sina hemprovinser. Av dem som sökt skydd i någon annan provins har KRI tagit emot majoriteten.

Rättslig bedömning
Migrationsverket bedömer att det fortfarande råder inre väpnad konflikt i utlänningslagens mening i de fyra provinserna Anbar, Nineva, Salah al-Din och Diyala. Det finns inga tecken på att striderna kommer att mattas av i dessa provinser.
I resten av Irak, med undantag för de kurdiska provinserna (KRI), råder det enligt Migrations­verket andra svåra motsättningar. I KRI är säkerhetsläget och det politiska läget stabilt.
Inte i någon provins har våldet nått den omfattningen att alla som befinner sig där löper risk att drabbas enbart genom att vistas där.
– Därför måste en individuell bedömning av skyddsbehovet göras i varje enskilt asylärende. En sådan prövning utgår från aktuell landinformation. Ju lägre konfliktnivån är desto högre krav ställs på den sökandes individuella utsatthet för att den sökande ka kunna få skydd i Sverige, säger tjänsteförrättande rättschef Carl Bexelius. 
Vid den individuella prövningen är det också viktigt att ta hänsyn till om den sökande tillhör någon av de särskilt utsatta minoriteter som omnämns i kommentaren. Det kan då bli aktuellt att bevilja skydd enligt flyktingbestämmelsen i utlänningslagen.
Personer som kan få effektivt skydd i någon del av hemlandet anses inte vara flyktingar enligt en sedan länge accepterad princip inom den internationella flyktingrätten. Mot bakgrund av att endast delar av Irak påverkas av den pågående konflikten finns det fortfarande möjligheter för den som är skyddsbehövande på sin hemort att söka skydd i någon annan del av Irak. Med hjälp av aktuell landinformation gör Migrationsverket en individuell bedömning om internflykt kan vara relevant och rimligt i varje enskilt asylärende.
Migrationsverket kommer givetvis att ta hänsyn till det föränderliga läget i Irak i arbetet med personer som ska återvända dit efter att ha fått avslag på sina asylansökningar.
Migrationsverket fortsätter att noga följa utvecklingen i Irak. Läs mer i den rättsliga kommentaren om situationen i Irak

 

Jobbar 12 timmar om dagen för en femtiolapp
I Europa går varje år tusentals unga asylsökande under jorden efter att ha nekats asyl och skall utvisas till sitt hemland eller överföras till en annan EU stat.
Enbart i Sverige har i år närmare ett hundratal försvunnit.
De som går under jorden lever för stunden, glädjeämnena är få, varje dag är en kamp för att överleva och varenda krona eller euro är välkommen.Om tillfälle ges tar de tillfälliga underbetalda jobb på någon biltvätt, bygge eller restaurang hos mindre seriösa arbetsgivare eller hushållsarbeten i privat hem. 
I många fall tvingas de till kriminalitet och prostitution.

 

 

 

 

 

 

 

Jovisst lyckas många men flertalet gör det inte 
För flera år sedan kom Farzad till Sverige gömd på en långtradare  med en dröm om att få uppehållstillstånd, utbildning och ett arbete. Tack vare sin gode man och ett engagerat familjehem fick han en utbildning som ledde till anställning och drömmen blev verklighet.  Farzad arbetar nu som kranförare i byggbranchen, lever ett bra liv och gör nytta i samhället. 
Men flertalet blir bidragsmottagare i stället för skattebetalare framförallt på grund av en dåligt anpassad utbildning. Det förhållandet får  allvarliga konsekvenser för statens finanser och är en tragedi för ungdomar som vill göra rätt för sig.
http://lararnastidning.se/stora-brister-i-gymnasiets-sprakintroduktion/  
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/11/okad-jamlikhet-i-skolan-med-stadieindelad-timplan/  
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2017/11/dir.-2017116/
Dagens Nyheter 

Ungas sociala inkludering och delaktighet!

MUCF:s rikskonferens är en mötesplats för dig som arbetar med eller är engagerad i ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Kom och nätverka, mingla och välj bland 18 spännande seminarier om hur vi tillsammans kan arbeta med ungas sociala inkludering genom delaktighet, fritid och hur vi får unga att må bra. I år har vi även tre workshops som sträcker sig över två seminariepass.

Datum: 30 november-1 december

Plats: Folkets hus, Stockholm

Ur programmet

En vision och vägen dit - att leda öppen ungdomsverksamhet

Validering av ungas lärande i den öppna fritidsverksamheten

Öppna kommunen! Goda exempel på kommuners arbete för och med unga hbtq-personer

Vad fan ska vi med civilsamhället till? - Samverkan mot våldsbejakande extremism

Youmo i praktiken - Unga nyanländas rätt till kunskap om hälsa, jämställdhet, sexualitet och rättigheter

Tipsa oss

I år kör vi en favorit i repris: Öppet seminarium! 

Tipsa oss om era fantastiska verksamheter för ungas sociala inkludering och delaktighet och ta chansen att få visa upp er på årets rikskonferens.

 

Anmälan

Vår rikskonferens brukar bli fullsatt så missa inte din chans att delta. Anmäl dig redan idag!

MUCF:s rikskonferens 2017

Kontaktperson

Jeff Jonsson, projektledare

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

telefon: 08-566 219 49

Diarienummer: 1230/17

 


 

 

I höst bjuder Myndigheten för delaktighet in till två regionala konferenser i Helsingborg den 3 oktober och Umeå den 22 november på temat mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Målet med dagen är att stärka och inspirera er i ert arbete med mänskliga rättigheter och funktionshindersfrågor i er kommun. Ni får ökad kunskap och verktyg genom intressanta föreläsningar med goda exempel på hur man i praktiken arbetar med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Diskrimineringsombudsmannen och Barnombudsmannen är några av talarna.

Ni får även möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra.

Konferenserna är kostnadsfria. Detaljerat program och anmälan skickas ut efter sommaren. Skicka gärna inbjudan vidare till era kollegor och andra intresserade.

Välkomna!

Vid frågor kontakta:

Jessica Dahlbäck, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Telefon: 08-600 84 16

Med vänlig hälsning

 

Myndigheten för delaktighet

Sturegatan 3, Box 1210, 172 24 Sundbyberg
Växel: 08-600 84 00
Registratur: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Besök oss på

www.mfd.se

Facebook

Linked in

Full delaktighet för alla

Myndigheten för delaktighet, MFD, är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

 

 

Myndigheter och organisationer

Arbetsmiljöverket
Tfn 010 7309000 månd-fred 8.00-16.30


Barnombudsmannen 
http://www.barnombudsmannen.se/


BEO
Barn- och elevombudet, BEO, är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt en självständig funktion och  ska motverka kränkande behandling av barn och elever i skola och förskola samt tillvarata barns och elevers enskilda rätt.Upprätthålla kontakter med andra myndigheter, och organisationer vars verksamhet rör kränkande behandling (till exempelkommuner, Diskrimineringsombudsmannen och elevorganisationer).Sprida kunskap om de lagar och regler som rör kränkande behandling av barn och elever.

Kontakt
Tfn 08 5860800
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 


Bris
http://www.bris.se/


CAN
Tfn. 084124600
E-post  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.can.se


Caritas
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Diskrimineringsombudsmannen (DO)
DO har tillsyn över att diskrimineringslagen följs och utreder bland annat anmälningar om diskriminering och trakasserier, liksom granskar hur arbetsgivare, högskolor och skolor lever upp till diskrimineringslagens krav på åtgärder för att förbygga diskriminering. DO svarar på frågor om vad som står i diskrimineringslagen och andra bestämmelser som rör diskriminering och föräldraledighet. Däremot görs inga bedömningar av enskilda ärenden.

Kontakt
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Växel: 08-120 20 700, måndag-onsdag och fredag kl. 9-16 (lunchstängt kl. 12-13) samt på torsdagar kl. 9-12 och kl. 15-16 (stängt kl. 12-15).
www.do.se 


ECPAT  Sverige (rapportera misstanke om människohandel och trafficking.)
Tfn 08592000
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
http://www.ecpat.se 


Elektra
Elektra arbetar med förebyggande arbete mot våld och förtryck i hederns namn.  Elektra erbjuder utbildning för yrkesverksamma som möter målgruppen i sitt arbete och med attitydpåverkande processer i utbildningskonceptet Sharaf hjältar och hjältinnor.

Telefon: 08-691 72 83
Mobil: 0739-50 22 83
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.http://elektra.fryshuset.se/


EU
http://www.eu-upplysningen.se/


Frälsningsarmen, eftersökning
www.fralsningsarmen.se/


Godmanakuten
support@godmanakuten
www.godmanakuten.se


IVO
Den 1 juni 2013 inrättades Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som då tog över tillsynen och viss tillståndsverksamhet från Socialstyrelsen. IVO har drygt 600 medarbetare och den årliga budgeten är cirka 650 miljoner kronor. Verksamheten bedrivs vid tre myndighets övergripande avdelningar i Stockholm och sex regionala kontor i landet. Inspektionens uppgifter består främst av tillsyn och tillståndsprövning avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vidare har inspektionen bland annat ansvar för de register som behövs för att utföra verksamheten. Syftet med tillsynen är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enhetlighet med lagar och andra föreskrifter. http://www.ivo.se/Sidor/default.aspx 

Kontakt
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn 020-120 06 06 telefontid alla vardagar mellan 8-18
http://www.ivo.se/Sidor/default.aspx 


JO
Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.J O kan kritisera en myndighet eller en enskild tjänsteman och i särskilda fall väcka åtal mot en tjänsteman som tros ha begått tjänstefel eller annat brott i tjänsten. JO kan dock inte ändra på en kommuns beslut eller en domstolsdom.

JO:s beslut är inte rättsligt bindande, vilket betyder att den kritiserade myndigheten formellt sett inte behöver rätta sig efter JO:s kritik. I praktiken sker det dock nästan alltid. Ofta använder myndigheten JO:s uttalanden i arbetet med att förbättra interna rutiner och regler.

Det enklaste sättet att skicka in en anmälan är att använda det formulärsom finns på hemsidan

JO:s beslut är inte rättsligt bindande, vilket betyder att den kritiserade myndigheten formellt sett inte behöver rätta sig efter JO:s kritik. I praktiken sker det dock nästan alltid. Ofta använder myndigheten JO:s uttalanden i arbetet med att förbättra interna rutiner och regler.

Kontakt
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn 08 7565100
www.jo.se/


Länkarnas Riksorganisation
Tel: 08-18 96 88
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.rikslankarna.se 


Länsstyrelserna
www.lansstyrelsen.se/


Migrationsverket
www.migrationsverket.se


RGMV
Bättre förutsättningar för gode män/vårdnadshavare
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.rgmv.se  www.rgmv1.se


Riksdagen
Frågor om riksdagen
Telefon: 020-349 000
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Rådgivningsbyrån
Tfn. 0200-880066. måndag-onsdag 09.00-10.30
http://www.sweref.org/


Rädda Barnen
Tfn 08-698 90 00
https://www.raddabarnen.se


Rättshjälpsmyndigheten
(kan i vissa fall ge bistånd för att bekosta juridisk hjälp.)
Tfn. 060-13 46 10 (månd-fred,9-12)
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Röda korset
Efterforskning, familjeåterförening och rödakorsmeddelanden
kl 09.30-12.00. 
www.redcros.se


Skatteverket
Tfn.0771–567 567
Telefontider Måndag–torsdag 08:00–18:00
Fredag 08:00–16:00


Skolinspektionen
Tfn 08 58608000
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.skolinspektionen.se


Skolverket
Är en statlig myndighet som har  information om vilka regler som gäller i skolan. Deras upplysningstjänst kan svara på allmänna frågor utifrån lagstiftningen, men tar inte ställning i enskilda ärenden.

Skolverkets upplysningstjänst, Tel: 08-527 332 00, telefontid 9.30-11.30 & 13-15
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.skolverket.se


Sociala missionen
Lena Rösell
Migrationsfrågor
Tel: 08-556 023 24


Socialstyrelsen
Socialstyrelsen är en statlig myndighet som varje år får sina arbetsuppgifter av Socialdepartementetoch arbetar för att vården i Sverige ska vara säker för patienterna vara lika för alla  i hela Sverige. De söker ny kunskap om socialtjänst  och sjukvård genom att läsa statistik, undersökningar och forskning för att kunna informera dem som ger vård och socialtjänst hur de kan arbeta bättre och vad människor behöver

Upplysningstjänsten kan svara på vad som står i lagen på hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens område. Däremot kan vi inte hjälpa till med att tolka lagar och föreskrifter. De kan inte heller avgöra om hälso-och sjukvården eller socialtjänsten gör rätt eller fel. Upplysningstjänsten tar inte ställning i enskilda ärenden.

Tfn 075-247 30 00
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.socialstyrelsen


SPSM
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, är ytterligare en statlig skolmyndighet. SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. SPSM:s råd- och stöduppdrag handlar om individens lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation. Den kompetens som erbjuds kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser.

Tfn: 010-473 50 00, vardagar 8-16
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 


Svenska FN förbundet
Tfn 08-462 25 40
http://fn.se


Vårdguiden
Guide till hälso- och sjukvården
http://www.vardguiden.se


UNICEF
Tfn: 08-692 25 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.unicef.se


UNHCR
https://sverigeforunhcr.se


Migrationsmyndigheter i andra länder

Finska Migrationsverket http://www.migri.fi/ingangssidan

Island: Útlendingastofnun http://www.utl.is/

 Ny i Danmark /www.nyidanmark.dk/da-dk

UDI Norge http://www.udi.no/

 Australien: Department of Immigration and Citizenship

Frankrike: OFII, Office Français de l'Immigrations et de l'Intégration (migration)

Frankrike: Office Français de protection des réfugiés et apatrides (asylprövning)

Kanada: Citizenship and Immigration (övergripande ansvar)

Kanada: Immigration and Refugee Board (prövningsmyndighet)

Nederländerna: The Immigration and Naturalisation Service, IND

Schweiz: Bundesamt für Migration - BFM

Storbritannien: UK Border Agency

Tyskland: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

 

Godmancentrum

Har du frågor om uppdraget kan du helgfria dagar kontakta RGMVs länsombud, som är kunniga och har erfarenheter av uppdraget. 

Göran Dreveborn, Skåne

Tfn. 076-823 77 23


Viveka Kitredge, Södermanland

Tfn. 07233023578


Gunilla Öhman, Västernorrland

Tfn.0706 857684 


Ilva Edvinsson, Västernorrland

Tfn. 070 2200664


Ann-Sofie Gothnell, Västerbotten

Tfn. 0705 331995


Lena Mårtensson, Skåne

Tfn. 0705 29979


Thore Jansson, Värmland

Tfn. 0701 904593


Åke Engman, Uppsala

Tfn. 0706 824506


Christina Hahre, Västmanland

Tfn. 0707 890338


Carina Bindzau, Stockholm

Tfn. 0707 603517


Bengt Winnow, Blekinge

Tfn. 0708 553459


Annika Sehlstedt, Jönköping

Tfn. 0708 359673


Ann-Helene Danielsson, Halland

Tfn. 0703 166241


Anna-Lena Ståhle, Jönköping

Tfn 0705 818835


Birgitta Målar, Dalarna

Tfn 0709181564 

Begäran om om kontaktfamilj eller kontaktperson

I och med att du gör en muntlig eller skriftlig anmälan om kontaktfamilj eller kontaktperson är socialtjänsten skyldig att öppna en utredning. Försäkra dig om att så sker genom att begära en skriftlig bekräftelse.


Kontaktfamilj

En kontaktfamilj tar emot barn och unga i sitt hem t.ex. 1-2 helger i månaden. Anledningen till att en kontaktfamilj behövs, kan vara många. Socialnämnden utreder och beslutar om behovet finns. Kontaktfamilj är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot den enskildes vilja. Insatsen beviljas med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).


Kontaktperson

En kontaktperson hjälper barn och unga som behöver extra stöd, stimulans eller aktiviteter. Man träffas och gör något tillsammans promenerar, fikar, gå och handla, gå på bio, teater eller en fotbollsmatch. En viktig uppgift är att bryta ungdomens  isolering genom gemenskap, hjälp till fritidsverksamhet samt ge råd och stöd i vardagssituationer.

Ledighet för semester eller vid sjukdom  

Gode män/vårdnadshavare måste självklart kunna ta ledigt från uppdraget  men det finns vissa hinder  eftersom uppdraget är personligt och då uppdraget kan innebära akutaställningstaganden och därför måste en behörig god man alltid finnas till hands. Således kommer en god man  fortsatt vara det under ledigheten. 

Om du är förhindrad att utföra uppdraget på grund av  sjukdom eller eller längre ledighet som semester kan du begära att bli entledigad så att överförmyndare/nämnd kan förordna någon annan för uppdraget under din frånvaro. Anledningen till detta är att det inte finns någon laglig möjlighet att förordna en ”tillfällig” god man. Dessutom kan inte en god man utfärda en fullmakt till någon annan med innebördatt denne får behörighet att företräda huvudmannen. Du kan ju alltid återkomma till uppdraget efter semestern eller sjukdom och Överförmyndare/nämnd kan då entlediga den gode man somförordnats under din frånvaro och i stället förordna dig som tidigare varit ställföreträdare.

Vid en kortare ledighet finnas oftast möjlighet att komma överensom en mer praktisk och mindre administrativ lösning än ett entledigande.  Men det måste i sådana fall bli med överförmyndarens godkännande och i alla händelser ska din huvudman, socialtjänsten och personal på boendet informeras. Du bör också givetvis se till att fickpengar finns att tillgå för huvudmannen samt att eventuella räkningar kommer att betalas under tiden du är borta.

 

 

 

 

 

 

 

Krav för att bli svensk medborgare genom ansökan

För att bli svensk medborgare krävs att den sökande ska:
-kunna styrka din identitet
Den som söker medborgarskap måste kunna stryrka sin identitet genom att visa pass eller id-kort i original. Särskilda krav ställs beroende vilket land man kommer ifrån.Om identititeten inte kan styrkas kan man söka medborgarskap efter åtta år i om man haft permanent uppehållstillstånd under den tiden och haft haft samma identitet hela tiden.
-ha fyllt 18 år
-ha permanent uppehållstillstånd (PUT), permanent uppehållsrätt eller permanent uppehållskort

Efter fem års oavbruten laglig vistelse i Sverige. Med laglig vistelse menas i detta sammanhang att under hela vistelsen i Sverige uppfyllt kraven på uppehållsrätt.
-ha varit en viss tid i Sverige
För att bli svensk medborgare måste man ha bott i Sverige en viss tid (hemvisttid).  Som hemvisttid räknas tid i Sverige med tillstånd för bosättning.
Hur länge man måste ha varit bosatt i Sverige varierar. I de flesta fall ska man ha varit bosatt i Sverige i fem år, men för den som är statslös gäller fyra år och för en flykting minst fyra år om uppehållstillståndet grundar sig på utlänningslagens 4 kap 1§. 
Den som är gift, lever i ett registrerat partnerskap eller är sambo med en svensk medborgare och bor tillsammans sedan minst två år tillbaka, kan söka svenskt medborgarskap redan efter tre år i Sverige. Har make, maka, partner eller sambo tidigare haft ett annat medborgarskap (eller varit statslös) måste han eller hon ha varit svensk medborgare i minst två år och den sökande ska dessutom ha anpassat dig till svenska förhållanden. Omständigheter av betydelse är till exempel längden på äktenskapet, kunskaper i svenska språket och förmågan att försörja sig. En nordisk medborgare kan söka medborgarskap efter två år.

-ha levt ett skötsamt liv i Sverige.
Om man har begått ett brott i Sverige är väntetiden längre längre. Och beror på vilket straff som utmätts.. Om man blivit dömd till böter kan ett medborgarskap tidigast sökas ett år efter brottet.
Om man har blivit dömd till ett års fängelse kan du söka svenskt medborgarskap efter sju år. Men illa får inte bli svenska medborgare.Migrationsverket kan avslå ansökan om man: inte har betalat skatt, böter eller andra avgifter,underhållsbidrag
eller 
har andra skulder som har hamnat hos Kronofogden.

Avgifter för svenskt medborgarskapAnsökan om medborgarskap 1500, barn under 18 år och personer mellan 18-20 år 175. För de som är statslösa och har fått flyktingförklaring eller är statslösa och har fått resedokument av Migrationsverket utgår ingen avgift

Ansökan på webben
När du gör en webbansökan betalar du avgiften med kontokort eller betalkort i samband med ansökan.

Ansökan eller anmälan på blankett
Om du inte ansöker på webben betalar du avgiften via bankgironummer 5223-6999. I rutan "Meddelande till betalningsmottagaren" skriver du förnamn och efternamn på den person ansökningsavgiften gäller samt personnummer. Betalar du avgift för flera personer samtidigt anger du alla personnummer. Om du har med barn under 18 år i din ansökan ska du inte betala avgift för dem.  Skriv på ansökningsblanketten när och på vilket sätt du har betalat avgiften. När du skickar in ansökan ska du skicka med kvitto på betald avgift

Anmälan om svenskt medborgarskap till Länsstyrelsen
Medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge och ska lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap betalar avgiften till Länsstyrelsen där du lämnar in din anmälan. Kontakta den aktuella Länsstyrelsen för mer information.


Kan du bli svensk medborgare?
Det finns flera sätt att bli svensk medborgare. OBS! Migrationsverkets medborgarskapsguiden gör bara en automatisk beräkning utifrån de svar som du har lämnat. Det besked ges är bara en fingervisning, inte ett löfte om att få svenskt medborgarskap medborgarskapsguiden

Svenskt medborgarskap kan innebära fördelar som:

  • Bara svenska medborgare har en absolut rätt att bo och arbeta här i landet och bara svenska medborgare har rösträtt till riksdagsvalen.
  • Bara svenska medborgare kan bli invalda i riksdagen.
  • Bara svenska medborgare kan bli poliser eller yrkesmilitärer. Det finns även andra yrkesgrupper som bara får tillsättas med svenska medborgare.
  • Som svensk medborgare blir det enklare om du vill arbeta i andra EU-länder.

Utöver detta har utländska medborgare som har permanent uppehållstillstånd och är folkbokförda i Sverige i princip, samma rättigheter och skyldigheter som svenska medborgare. 
 

 

Statistik

Artiklar visade
1304329
Back to Top