Aktuellt maj 2019


Ny rutin vid förlängning av TUT

Fram till och med årsskiftet beräknas över 30 000 personer ansöka om förlängt tillfälligt uppehållstillstånd men behöver nu inte längre boka tid hos oss utan kan i stället skicka ansökan med post. (Det kommer längre fram vara möjligt att göra det från Migrationsverkets webbplats.)
Det gäller dig som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl, gymnasiestudier eller som familjemedlem till någon med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Läs mer på svenska, engelska eller arabiska här: 
https://www.migrationsverket.se/…/S…/Forlanga-tillstand.html


Tillfälligt kommunbidrag låter ensamkommande unga bo kvar under sin asylprocess

"Regeringen har beslutat om fördelningen av 195 miljoner kronor i tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga asylsökande. Genom tillskottet kan kommunerna låta ensamkommande unga som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen." 
(Regeringskansliet/ Justitiedepartementet 2019-05-17)
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/05/tillfalligt-kommunbidrag-later-ensamkommande-unga-bo-kvar-under-sin-asylprocess/


”Hedersrelaterat” våld och förtryck. Vad menas? Och vad görs?

Det som brukar kallas för hedersrelaterat våld och förtryck är något som har fått stor uppmärksamhet i Sverige under senare år. Företeelsen uppmärksammades under senare hälften av 1990-talet till följd av ett antal hedersrelaterade mord. Fokus låg därför till en början på det hedersrelaterade grova våldet. Därefter har uppmärksamheten breddats till att gälla också andra former av förtryck. (Domarbloggen Erica Hemtke på Södertörns Tingsrätt 2019-03-19)
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/hedersrelaterat-vald-och-fortryck-vad-menas-och-vad-gors/


Migrationsverket kritiseras av JO - tog tillbaka asylsökandes pengar

När ensamkommande ungdomar av olika skäl inte längre har rätt till bidrag spärrar Migrationsverket deras korton och återtar de pengar som  finns där.  I bästa fall ser deras gode män till att snabbt ta ut pengarna i annat fall blir ungdomarna av med pengar som de sparat.
Nu kritisera Justitieombudsmannen (JO) Migrationsverket  för att ha spärrat och återtagit pengar från två asylsökande. (Dagens Juridik 019-04-30)
http://www.dagensjuridik.se/2019/04/migrationsverket-kritiseras-av-jo-tog-tillbaka-asylsokandes-pengar?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis


Flera Överförmyndare/nämnder följer inte lagen

Sedan 2015 är överförmyndare/nämnder skyldiga att lämna de uppgifter om sin verksamhet som  länsstyrelsen begär. Men enligt uppgift har i år över 30 av 230 överförmyndare/nämnder inte hörsammat länsstyrelsens uppmaningar att följa lagstiftningen vilket innebär att statistiken för 2018 blir missvisande 


Sverige beviljade näst flest asylansökningar

Sett till befolkningsmängden var det bara ett EU-land som under 2018 beviljade fler asylansökningar än Sverige. Samtidigt minskar antalet beviljanden i unionen som helhet.
(Europaportalen2019-04-26)
https://www.europaportalen.se/2019/04/sverige-beviljade-nast-flest-asylansokningar


Hur förhörs barn och hur värderar domstolen deras uppgifter?

Barn under 15 år är ibland inblandade i brottmål som brottsoffer (målsäganden) eller vittnen. De kan även vara misstänkta men det är mycket ovanligt att domstolen prövar skuldfrågan genom en s.k. bevistalan (Domarbloggen 2019-04-16)
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/hur-forhors-barn-och-hur-varderar-domstolen-deras-uppgifter/


Åtgärder för trygga HVB och särskilda ungdomshem

Regeringen beslutar om ett åtgärdspaket för trygga HVB (hem för vård och boende) och särskilda ungdomshem. (Regeringskansliet Socialdepartementet 2019-04-17)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/04/atgarder-for-trygga-hvb-och-sarskilda-ungdomshem/Fortsatt minskning av asylsökande barn/unga

Under april 2019 registrerades 63 ensamkommande barn/unga som asylsökande och totalt under under året fram till den sista april 307. Flertalet från Syrien 57, Marocko 51, Somalia 34, Afghanistan 25 och Irak 16. Under motsvarande period 2018 registrerades  sammantaget 336. (källa Migrationsverket 2019-05-01)


Överförmyndarstatistik

Statistik från länsstyrelsen visar att det under 2018 förordnades 3429 gode män för  ensamkommande barn/unga vilket är en halvering jämfört med 2017. Enligt RGMV pekar rådande omständigheter på ytterligare en halvering av antalet gode män 2019. (Källa länsstyrelsen)

2015  antal barn/unga  27659   antal gode män  10138
2016                             26068                              12960
2017                             12887                                7689
2018                               4731                                3429


Ansökan om uppehålls- eller arbetstillstånd

”Det snabbaste och enklaste sättet att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige är att göra så online. Migrationsverket erbjuder webbansökan för de allra flesta typer av uppehålls tillstånd på grund av familjeskäl, arbete eller studier.” (Regeringskansliet 2019-04-26)
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/04/var-en-ansokan-om-uppehalls--eller-arbetstillstand-ges-in/,Påminnelse angående medicinska åldersbedömningar

Som RGMV tidigare skrivit om har ensamkommande barn/unga inte fått göra röntgen på grund av att det har varit boendepersonal som har varit med barnet. Rättsmedicinalverket (RMV) anger tydligt på sin hemsida att barn/unga  ska företrädas av sin gode man. Du som god man måste således följa med till undersökningstillfällena och ta med giltig id-handling. I annat fall kommer ingen undersökning att kunna göras
https://www.rmv.se/berord/medicinsk-aldersbedomning/for-dig-som-god-man/

 

Statistik

Artiklar visade
1802614
Back to Top