Unga ensamkommande 
Den ungdom som du blir god man för är en oftast en målmedveten ung människa som präglats av uppväxtvillkoren i sitt hemland och i många fall påverkats av upplevelser under resan därifrån. En ung människa som skilts från sina anhöriga, känner oro inför framtiden, har en annan kulturell bakgrund och religion, är van vid andra seder och bruk, värderingar och som pratar ett språk du inte förstår och som inte kan förstå dig och som kanske får stanna i Sverige eller ska utvisas till sitt hemland alternativt överföras till en annan stat i Europa. 
Du blir en viktig och betydelsefull person för ungdomen och du kommer att känna dig behövd.

Som god man kommer du efterhand upptäcka en i grunden stark kompetent person som också själv uppfattar sig så, men som kan ha blivit ordentligt tilltufsad av omvärlden och behöver hjälp i vissa avseenden, men oftast klarar sig själv och vill det. 
Oron inför framtiden och sina anhöriga är ständigt närvarande liksom  känslan av skam och skuld för, att ha det bättre än sina närmaste men utan möjlighet att hjälpa dem. De värsta farhågorna är aldrig långt borta inte heller tankarna på att få komma hem.Inte för nära, inte för långt ifrån men alltid till hands

Överdriven omsorg och tycka synd om inställning gör ingen människa glad och leder inte till något bra. Kanske ska den relation ni tillsammans bygger upp handla om ärlighet, uppmuntran, stöd, förståelse och att ge hopp. 

Men inte att inge falska förhoppningar eller löften om att allting  säkert kommer att bli bra som tröst de gånger det är svårt, när det är långt ifrån säkert att allting blir bra.
Någon har sagt att det bästa en förälder kan ge sina barn  är rötter och vingar. Rötter kan du som god man inte ge ungdomen men du kan så frön. Moral och etik
Att unga migranter lämnar felaktiga uppgifter och uppger en felaktig ålder stämmer i många fall men det är inte en fråga om oärlighet eller om  moral och etik utan handlar mer om  att de befinner sig i en icke självvald situation som inte bara är avgörande för deras egen framtid, på deras axlar vilar inte sällan också ansvaret för anhöriga.


Personer i smugglarorganisationen, släktingar eller goda vänner ger dem inga alternativ i priset för smugglingen ingår inte bara en transport utan också en tillrättalagd historia anpassad för öka  chansen att få permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Vuxna bestämmer att ungdomen ska lämna hemmet och vad som skall berättas och förtigas för svenska myndigheter och att inte lita på någon, inte ens den gode mannen. 
Ungdomen har ingen talan i saken utan förväntas göra som vuxna säger till dem och de ljuger inte utan återberättar vad vuxna sagt dem till. 

Kanske skulle den sanna historien många gånger vara tillräcklig för att få uppehållstillstånd med tanke på att det faktiskt pågår krig och  och konflikter i många länder i Asien och Afrika så det finns skäl att söka sig därifrån..Så är det eller kan vara

Så är det, ungdomen kan ha lämnat oriktiga uppgifter om det ena eller andra vilket du i sådana fall som god man förr eller senare kommer att bli medveten om men kanske aldrig får bekräftat.
 Men när indignationen, förvåningen, besvikelsen eller hur nu reaktionen blir  på att ungdomen inte varit uppriktig lagt sig och förståelsen för  omständigheterna klarnar blir du troligen en bättre god man, med nya insikter och bättre möjligheter att förstå och därmed hjälpa till.Varför en påhittad historia?

De som uppger en felaktig ålder gör det för, att om Migrationsverket bestämmer deras ålder till under arton år registreras de som minderderåriga vilket innebär att en god man förordnas, ett i många avseenden bättre boende än på en asylboende för vuxna och studierna sker i grundskolan eller på gymnasiet och inte på Komvux eller SFI.

 

Ensamkommande barn och unga omfattas av barnkonventionen och ansökan om permanent uppehålls tillstånd ska prövas utifrån ett barnperspektiv.
 Dessutom kan det möjligen vid speciella omständigheter  vara lite lättare att få uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter och att Migrationsverket inte ska avvisa eller överföra någon under arton om det inte finns anhöriga eller någon organisation i det land de sänds till som tar emot dem.

Statistik

Artiklar visade
1628789
Back to Top