626 ensamkommande hitintills - flertalet liksom tidigare från Marocko

Fram till början av september i år har 626 ensamkommande underåriga registrerats som asylsökande och som under 2017 kommer de flesta från Marocko och är i åldern 16 till år. Från Syrien registrerades 85, Afghanistan 71,  Somalia 68 och Eritrea 70


Tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier.
Migrationsverket har mottagit ca 8300 ansökningar sedan 1 juli när den nya gymnasielagen träde i kraft. 783 ärenden är avgjorda och 716 har fått avslag, 14 har fått bifall.
( Källa Migrationsverket 2018-09-02)

_____________________________________

Afghanistan är sedan 2013 det största mottagarlandet för svenskt bistånd

"I juni 2014 antogs en ny resultatstrategi för Afghanistan som omfattar 4,8 miljarder kronor för perioden 2014-2019. Biståndets fokus är på demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, samt på utbildning och ekonomisk utveckling." (SIDA 2018-08-18) 
https://www.sida.se/Svenska/Har-arbetar-vi/Asien/Afghanistan/Vart-arbete-i-Afghanistan/

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/sveriges-diplomatiska-forbindelser/asien-och-oceanien/afghanistan/'

 


 

IVO polisanmäler socialnämnd för att systematiskt ha kringgått tillståndsplikten 

Under flera år har nämnden placerat personer, som beviljats boende enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), i en verksamhet som saknar tillstånd. (IVO 2018-08-21)
https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2018/ivo-polisanmaler-socialnamnd-for-att-systematiskt-ha-kringgatt-tillstandsplikten/

 


 

Asylprocessen påbörjas utan en god man 

 

Under många år har asylprocessen rutinmässigt påbörjats utan en god man varit närvarande vid registreringstillfället då ensamkommande underåriga sökt asyl. Det har inneburit att sedan 2010 har omkring 60 000 underåriga i en utsatt situation inte fått det stöd som kan ha behövts. Ingen har bevakat deras rättigheter. 
Flertalet ensamkommande är i åldern sexton till arton år och är så pass vuxna att registreringen i normalfallet inte är något problem och något särskilt stöd av en god man inte är nödvändigt. Det är dock inte möjligt att på förhand avgöra vilka unga som kan komma att behöva det stöd som en god man ger; att chansa på att den unga personen klarar sig själv blir därmed olämpligt. Ett oerhört tungt argument för att gode mannen ska finnas där är förstås också att registreringen är en del av asylprocessen och att det som framkommer vid registreringstillfället ligger till grund för den fortsatta utredningen. Gode mannens uppdrag blir därmed avgörande ur ett rättsperspektiv. 
www.rgmv.se

Statistik

Artiklar visade
1241387
Back to Top