Prognos för 2018

Asyl 2018

23 000 väntas söka asyl, varav 1500 ensamkommande barn

12 800 bedöms vara öppna ärenden vid årets slut, varav 2 500 förlängningsärenden

Cirka 54 000 ärenden beräknas avgöras, varav runt 10 000 förlängningsärenden
Syrien, Georgien, Irak och Afghanistan är de största asylsökande nationaliteterna (i januari 2018)

Arbetstillstånd 2018

61 000 ärenden väntas inkomma, varav 40 000 förstagångsärenden

68 000 ärenden beräknas avgöras, varav 41 000 förstagångsärenden

Studier 2018

24 000 ärenden väntas inkomma, varav 15 000 förstagångsärenden

23 000 ärenden beräknas avgöras, varav 14 000 förstagångsärenden

Anknytning, (asyl och övriga tillståndsärenden) 2018

56 000 väntas söka på anknytning, varav 44 000 förstagångsärenden

Cirka 95 000 anknytningsärenden beräknas avgöras, varav 12 000 förlängningsansökningar

Kommunmottagning (bosättning) 2018

46 700 nyanlända totalt beräknas tas emot i kommunerna i år

varav 23 000 är sökande från asylmottagningen, vilka har fått uppehållstillstånd

varav cirka 19 000 är inresta anhöriga till före detta asylsökande, vilka har fått uppehållstillstånd

varav 5000 är kvotflyktingar

Återvändandeärenden (asyl och övriga tillståndsärenden) 2018

28 400 återvändandeärenden beräknas avgöras

varav 10 000 bedöms lämna landet självmant (efter avslag på asylansökan)

varav 3 500 bedöms lämnas över till polisen för att verkställas med tvång (efter avslag på asylansökan)

varav 12 100 bedöms vara överlämnade till polis och avvikna

(efter avslag på asylansökan)

11 500 verkställighetshinder väntas inkomma

11 200 bedöms avgöras under året

Inskrivna i mottagningssystemet 2018

Personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem bedöms minskar från 76 000 till 48 000 vid årets slut, varav knappt hälften i Migrationsverkets boenden. Inskrivna ensamkommande barn beräknas minska under året från 4 700 till omkring 1 600 vid årets slut.

Statistik

Artiklar visade
1404116
Back to Top