Krav för att bli svensk medborgare genom ansökan

För att bli svensk medborgare krävs att den sökande ska:
-kunna styrka din identitet
Den som söker medborgarskap måste kunna stryrka sin identitet genom att visa pass eller id-kort i original. Särskilda krav ställs beroende vilket land man kommer ifrån.Om identititeten inte kan styrkas kan man söka medborgarskap efter åtta år i om man haft permanent uppehållstillstånd under den tiden och haft haft samma identitet hela tiden.
-ha fyllt 18 år
-ha permanent uppehållstillstånd (PUT), permanent uppehållsrätt eller permanent uppehållskort

Efter fem års oavbruten laglig vistelse i Sverige. Med laglig vistelse menas i detta sammanhang att under hela vistelsen i Sverige uppfyllt kraven på uppehållsrätt.
-ha varit en viss tid i Sverige
För att bli svensk medborgare måste man ha bott i Sverige en viss tid (hemvisttid).  Som hemvisttid räknas tid i Sverige med tillstånd för bosättning.
Hur länge man måste ha varit bosatt i Sverige varierar. I de flesta fall ska man ha varit bosatt i Sverige i fem år, men för den som är statslös gäller fyra år och för en flykting minst fyra år om uppehållstillståndet grundar sig på utlänningslagens 4 kap 1§. 
Den som är gift, lever i ett registrerat partnerskap eller är sambo med en svensk medborgare och bor tillsammans sedan minst två år tillbaka, kan söka svenskt medborgarskap redan efter tre år i Sverige. Har make, maka, partner eller sambo tidigare haft ett annat medborgarskap (eller varit statslös) måste han eller hon ha varit svensk medborgare i minst två år och den sökande ska dessutom ha anpassat dig till svenska förhållanden. Omständigheter av betydelse är till exempel längden på äktenskapet, kunskaper i svenska språket och förmågan att försörja sig. En nordisk medborgare kan söka medborgarskap efter två år.

-ha levt ett skötsamt liv i Sverige.
Om man har begått ett brott i Sverige är väntetiden längre längre. Och beror på vilket straff som utmätts.. Om man blivit dömd till böter kan ett medborgarskap tidigast sökas ett år efter brottet.
Om man har blivit dömd till ett års fängelse kan du söka svenskt medborgarskap efter sju år. Men illa får inte bli svenska medborgare.Migrationsverket kan avslå ansökan om man: inte har betalat skatt, böter eller andra avgifter,underhållsbidrag
eller 
har andra skulder som har hamnat hos Kronofogden.

Avgifter för svenskt medborgarskapAnsökan om medborgarskap 1500, barn under 18 år och personer mellan 18-20 år 175. För de som är statslösa och har fått flyktingförklaring eller är statslösa och har fått resedokument av Migrationsverket utgår ingen avgift

Ansökan på webben
När du gör en webbansökan betalar du avgiften med kontokort eller betalkort i samband med ansökan.

Ansökan eller anmälan på blankett
Om du inte ansöker på webben betalar du avgiften via bankgironummer 5223-6999. I rutan "Meddelande till betalningsmottagaren" skriver du förnamn och efternamn på den person ansökningsavgiften gäller samt personnummer. Betalar du avgift för flera personer samtidigt anger du alla personnummer. Om du har med barn under 18 år i din ansökan ska du inte betala avgift för dem.  Skriv på ansökningsblanketten när och på vilket sätt du har betalat avgiften. När du skickar in ansökan ska du skicka med kvitto på betald avgift

Anmälan om svenskt medborgarskap till Länsstyrelsen
Medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge och ska lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap betalar avgiften till Länsstyrelsen där du lämnar in din anmälan. Kontakta den aktuella Länsstyrelsen för mer information.


Kan du bli svensk medborgare?
Det finns flera sätt att bli svensk medborgare. OBS! Migrationsverkets medborgarskapsguiden gör bara en automatisk beräkning utifrån de svar som du har lämnat. Det besked ges är bara en fingervisning, inte ett löfte om att få svenskt medborgarskap medborgarskapsguiden

Svenskt medborgarskap kan innebära fördelar som:

  • Bara svenska medborgare har en absolut rätt att bo och arbeta här i landet och bara svenska medborgare har rösträtt till riksdagsvalen.
  • Bara svenska medborgare kan bli invalda i riksdagen.
  • Bara svenska medborgare kan bli poliser eller yrkesmilitärer. Det finns även andra yrkesgrupper som bara får tillsättas med svenska medborgare.
  • Som svensk medborgare blir det enklare om du vill arbeta i andra EU-länder.

Utöver detta har utländska medborgare som har permanent uppehållstillstånd och är folkbokförda i Sverige i princip, samma rättigheter och skyldigheter som svenska medborgare. 
 

 

Statistik

Artiklar visade
1387854
Back to Top