EU:s gränsövervakning: ja till regler för Eurosurs verksamhet

EU-länderna ska utrustas bättre för att förebygga, upptäcka och bekämpa olaglig invandring, men också rädda migranternas liv, tack vare det nya gränsövervakningssystemet "Eurosur", vars driftsregler antaitd av parlamentet. Eurosur kommer att göra det möjligt för EU-länderna att i realtid dela bilder på och uppgifter om utvecklingen vid EU:s yttre gränser med varandra.

Eurosurs kommunikationsnät är gjort för att göra det lättare att upptäcka, förhindra och bekämpa olaglig invandring och gränsöverskridande. Parlamentets ledamöter har utöver det insisterat på att det ska användas för att rädda migranters liv.

– Bara genom att ha ett gränsöverskridande europeiskt gränskontrollssystem kan vi förhindra att Medelhavet blir en begravningsplats för flyktingar som försöker ta sig över havet i icke sjödugliga små båtar i jakt på ett bättre liv i Europa. För att förhindra att tragedier som den vid Lampedusa händer igen är det viktigt med snabba insatser, sa den nederländske liberalen Jan Mulder, som lett parlamentets arbete med texten.

De EU-länder som använder Eurosur-systemet är skyldiga att respektera de mänskliga rättigheterna, inklusive principen om "non-refoulement" som gör det förbjudet att skicka tillbaka personer till ett ställe där det finns fara för deras liv eller frihet.

Eurosur-reglerna kräver också att användarna respekterar EU:s grundläggande rättigheter, inklusive skydd av persondata. Allt utbyte av persondata mellan EU-länder eller med tredjeländer via Eurosur måste även i fortsättningen ske bara i undantagsfall och följa gällande dataskyddsregler.

EU-länderna får inte heller använda Eurosur för att skicka information till tredjeland om informationen kan användas för att identifiera en person vars ansökan om internationellt skydd håller på att behandlas eller vars liv eller fysiska integritet kan riskeras.

Eurosur syftar till att förbättra skötseln av EU:s yttre sjö- och landgränser genom att öka informationsutbytet mellan EU-länderna och med EU:s gränsbevakningsbyrå Frontex. Det kan handla om att realtid utbyta uppgifter och underrättelser från olika myndigheter och övervakningssystem, som exempelvis satelliter eller fartygsrapporteringssystem, via ett skyddat kommunikationsnätverk.

Enligt Frontex korsade mer än 72 000 personer olagligt EU:s yttre gränser under 2012, vilket är hälften så många som året innan.
Eurosurs driftsregler är resultatet av en överenskommelse med EU-ländernas regeringar. Bulgarien, Estland, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien och Finland börjar med systemet den 2 december 2013. Andra länder börjar den 1 december 2014.

Systemet antogs med 479 röster för, 101 emot och 20 nedlagda röster.

Statistik

Artiklar visade
1337318
Back to Top