Aktuellt augusti 2020

79,5 miljoner människor på flykt varav 30-34 miljoner barn och tonåringar
UNHCR:s årliga rapport om flyktingsituationen i världen visar att 79,5 miljoner människor var på flykt i slutet av 2019. För åttonde året i rad ökar siffran.
Läs rapporten Global Trends.
Av de 79,5 miljoner (70,8 miljoner 2018) som var på flykt i slutet av 2019 var:

  • 45,7 miljoner internflyktingar – människor på flykt i sina hemländer.
  • 29,6 miljoner flyktingar – människor som har tvingats fly från sina hemländer, de har korsat en nationsgräns.
  • 4,2 miljoner asylsökande – människor som väntar på beslut på sina asylansökningar. (källa unhcr.org)
    https://sverigeforunhcr.se/blogg/flyktingar-varlden-2019


 RGMV, riksföreningen gode män vårdnadshavare för ensamkommande barn/unga har upplösts

Riksföreningen Gode män Vårdnadshavare för ensamkommande barn/unga, RGMV som varit verksam sedan 2012 upphör. Det beslutade styrelsen vid årsmötet den 28 augusti 2020. Anledningen  till att föreningen nu avslutar verksamheten är  ett sjunkande  medlemstal då behovet av gode män minskat som en följd av att antalet ensam kommande barn/unga minskat drastiskt.  Då RGMV inte längre kan anses företräda  gode män och vårdnadshavare i allmänhet och inte heller kan ha representation i hela landet beslutade styrelsen att föreningen, vars huvudsakliga syfte varit att förbättra villkor och förutsättningar för gode män/vårdnadshavare, att upplösa föreningen från och med 1 september 2020. 
Styrelsen riktar ett stort tack till alla som varit verksamma inom RGMV och gjort nytta och alla andra som på olika sätt under åren givit RGMV sitt stöd. 


Statskontoret får uppdrag att kartlägga hur kommunernas verksamhet för mottagandet av nyanlända är organiserad.

”Sveriges kommuner har en viktig roll i mottagandet av nyanlända. Staten ersätter kommunerna för vissa kostnader för mottagandet med ett schablonbelopp, vilket innebär att varje kommun har frihet att bestämma hur medlen används.”( Arbetsmarknadsdepartementet 2020-08-27)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/08/statskontoret-ska-kartlagga-kommunernas-mottagandeverksamhet/


Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag

Den 6 april 2017 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Någon översyn hade då inte gjorts på 25 år, annat än en lagteknisk revidering. Samhället har förändrats och nya grupper och utmaningar har tillkommit. Behovet av en modern och tillgänglig socialtjänst är stort. (Socialdeparementet 2020-08-26)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/08/framtidens-socialtjanst-overlamnade-slutbetankande/


Domarbloggen

I svenska domstolar figurerar en lång rad aktörer som fyller olika funktioner i rättsprocessen. Vissa av dessa aktörer, exempelvis målsägandebiträden och försvarsadvokater, är relativt välbekanta för allmänheten. Motsatsvis vågar jag påstå att rekonstruktörer, boutredningsmän och rättshjälpsbiträden är figurer som är mindre kända utanför domstolarna. (2020-08-26
 på Södertörns Tingsrätt)
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/domare-aklagare-ombud-olika-roller/


Umgängesresor

Som god man har jag, liksom andra godemän i samverkan med socialtjänsten medverkat till att ensamkommande barn/unga rest till Iran för att träffa anhöriga. En många gånger bättre lösning än att anhöriga kommer hit. (J Samuelsson) https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/442-umgaengesresor.htmlAv Sverige fick de ingen hjälp

"För fyra år sedan levde 800 marockanska ensamkommande killar ett hårt liv på gatorna i Sveriges storstäder. I dag finns bara ett fåtal kvar i landet.

– Jag tror att vi har ett tiotal killar, som vi känner till, som rör sig i kriminalitet och som opererar i länet. Mot vad vi har upplevt, så är det ett väldigt
litet problem. säger polisen Christian Frödén som arbetade med de marockanska gatupojkarna i Stockholm.De flesta har lämnat Sverige

Många av dem lever nu på gatorna i Belgien och i Frankrike.

– I Paris så möts vi av en av killarna som vi har känt sedan Stockholm som ligger och sover. Starkt påverkad av tunga droger i en bil helt utslagen, sönderslagen och sårskadad. Sen är det 30, 40 killar som drar omkring, också starkt påverkade av droger. Det är enormt många fler killar än vad Stockholm någonsin haft, berättar Christian Frödén." (SR Ekot 2020-08-12)
 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7531050


Lärarförbundet välkomnar friande dom i Högsta Domstolen

"År 2017 blev en lärare anmäld för att fysiskt ha flyttat på en elev i en skola i Lidköping. Den 3 juli kom domen från Högsta Domstolen. Läraren frias."
(ärarförbundet 2020-07-03)
https://www.lararforbundet.se/artiklar/lararforbundet-valkomnar-friande-dom-i-hogsta-domstolen


Coronakrisen i skolan – studie- och yrkesvägledning under press

”Sedan coronapandemin tog fart pressas också landets studie- och yrkesvägledare. Så många som sju av tio vägledare uppger att eleverna får sämre förutsättningar och kompetens inför kommande val av studier och yrke. Och det är elever med särskilda behov, nyanlända och elever med annat modersmål än svenska som drabbas hårdast.” (Lärarnas Riksförbund 2020-06-05)
https://www.lr.se/opinion--debatt/pressmeddelanden/2020/2020-06-05-coronakrisen-i-skolan---studie--och-yrkesvagledning-under-press


Ungdomarna fick en andra chans och tog den men samhället sviker 

Bland de omkring 8000 ungdomar som beviljats tillfälliga tillstånd för gymnasiestudier  är många deprimerade, stressade och uppgivna då det på grund av coronapandemin är omöjligt att uppfylla de krav som ställs på godkända studier och en varaktig anställning. Pandemin har inneburit att det är svårt eller omöjligt att hitta praktikplatser för att kunna fullgöra utbildningar och på grund av en rekord hög ungdomsarbetslöshet för de allra flesta omöjligt att inom högst 6 månader få en tillsvidare anställning, en lärlingsanställning alternativt annan anställning som varar i minst två år hos en arbetsgivare där försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte får vara sämre än i kollektivavtal eller i praxis inom yrket eller branschen.
Ungdomarna fick en andra chans och tog den men samhället sviker när de som mest behöver hjälp. Vissa ungdomar säger att  de åker till kriget i Syrien bara för att de är så deprimerade, uppgivna och känner sig svikna och för att de  börjar tappa bort sina drömmar och mål i livet.


En gemensam angelägenhet

Jämlikhetskommissionen har överlämnat sitt betänkande till regeringen. SOU 2020:46
(Finansdepartementet 2020-08-06)
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202046/


För ungdomar som snarast måste ha en anställning för att inte utvisas ser det mörkt ut!

Euro stat rapporterar att ”inget annat EU-land ökade arbetslösheten under juni mer än i Sverige som nu har den sjätte högsta andelen utan jobb i unionen.Coronakrisen har slagit hårdare mot unga där arbetslösheten i juni på EU-nivå steg med 0,6 procentenheter till 16,8 procent. I Sverige var ökningen i ungdomsarbetslöshet 3,8 procentenheter – den näst högsta. Sverige har den tredje högsta ungdomsarbetslösheten i EU efter Spanien och Grekland men högre än i Italien.” (Europaportalen 2020-08-06)

https://www.europaportalen.se/2020/07/eurostat-hogst-arbetsloshetsokning-i-sverige


 

Jovisst lyckas många men flertalet gör det inte 

För flera år sedan kom Resa till Sverige gömd på en långtradare  med en dröm om att få uppehållstillstånd, utbildning och ett arbete. Tack vare sin gode man och ett engagerat familjehem fick han en utbildning som ledde till anställning och drömmen blev verklighet.  Resa arbetar nu inom i byggbranchen, lever ett bra liv och gör nytta i samhället. 
Men flertalet blir bidragsmottagare i stället för skattebetalare framförallt på grund av en dåligt anpassad utbildning. Det förhållandet får  allvarliga konsekvenser för statens finanser och är en tragedi för ungdomar som vill göra rätt för sig.

Skolverket och ansvarig minister har efter årtal av lagande och lappande av en icke ändamålsenlig utbildning ännu inte insett att nyanlända elever behöver särbehandlas och att skillnader i uppväxtvillkor, kulturell bakgrund och varierande studieerfarenhet har betydelse. 

Inriktningen på teoretiska studier och uppfattningen att undervisningen för nyanlända elever ska vara likvärdig och inte ska skilja sig från den utbildning  svenska elever erbjuds har visat sig vara ett kapitalt misslyckande. Mindre än hälften av de  nyanlända eleverna når målen och blir behöriga till ett nationellt program som kan leda till en anställning. 

Sedan 2010 har omkring 60000 ensamkommande underåriga registrerats som asylsökande i Sverige, med i de flesta fall målet att få en utbildning som leder till arbete.

Men flertalet blir  bidragsmottagare i stället för skattebetalare eller hamnar i värsta fall på gatan, kriminalitet och drogmissbruk. Det är en tragedi för ungdomarna och en förlust i flera avseenden för samhället som regeringen bär ansvar för. 
http://lararnastidning.se/stora-brister-i-gymnasiets-sprakintroduktion/  
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/11/okad-jamlikhet-i-skolan-med-stadieindelad-timplan/  
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2017/11/dir.-2017116/

Skriv ut