Kompetenskrav för att godkännas som offentligt biträde 

Kompetenskrav för att godkännas som offentligt biträde att redovisa till  MV i samband med anmälan om intresse att förordnas som offentligt biträde:          

Minst 20 stycken migrations ärenden (barn- och/eller vuxenärenden) som offentligt biträde och/eller ombud i snitt under de senaste 5 åren. Detta krav ställs på dig som advokat alt. på din principal, för det fall du är biträdande jurist. 

-    Minst 8 timmars vidareutbildning i migrationsrätt (barn- och/eller vuxenärenden). 

-    För att en biträdande jurist ska godkännas, krävs att den biträdande juristens principal är godkänd. 

  

·    För att kvarstå som godkänt biträde ska årligen redovisas att ovanstående kompetenskrav om minst 2 timmars vidareutbildning i migrationsrätt har uppfyllts under det gågna  året.  

·    Särskilda kompetenskrav för att godkännas som offentligt biträde i barnärenden skall redovisas till MV i samband med anmälan om intresse att förordnas som offentligt biträde i barnärendenI: 

tex. arbetslivserfarenhet av barnärenden och/eller utbildning på området.   

 ·   Kompetensen för biträden som redan nu är upptagna i MV:s nuvarande databas ska ”omprövas” enligt ovan.  

  

Ovanstående krav gäller förutsatt att inte synnerliga skäl att frångå dessa föreligger (tex. sjukskrivning, föräldraledighet).

 

Linn Öst Norí 
advokat
Öst Nori Advokatbyrå AB

Skriv ut