Aktuellt december 2019

Statistik, ensamkommande barn/unga 2019-01-01 - 2019-12-02
Fram till 4 november 2019 har 843 ensamkommande barn/unga varav 22 flickor sökt asyl i Sverige.
Flertalet (595) i åldern 13 till 18 år och från Syrien (146) Marocko (120) Somalia (116) Afghanistan (113) samt Irak (35). 547 ärenden har avgjorts under perioden och handläggningstiden har i snitt varit 168 dagar.

Frivilligt återvändande
46 har frivilligt rest tillbaka till hemlandet. Flertalet till Albanien  (19) Irak (10) och till första asylland (59) flertalet till Tyskland (31) och Danmark (10)

Återvändande med tvång
Med tvång har 8 rest tillbaka till hemlandet flertalet till Albanien. (3) Armenien (2) . Till första Asylland 3 varav till Bulgarien (2) och Finland (1)

Ändringar av födelsedatum
Under året har i 245 fall åldern ändrads från under 18 år till över 18 år. Totalt antal ändringar sedan 2017 (9287)


 

Skriv ut