Registrerade ensamkommande barn/unga

Under 2017 fram till och med den 6 september har 891 ensamkommande barn/unga från 54

stater registrerats som asylsökande, 185 av dem flickor.

Flertalet i åldern 13-17 år de allra flesta 16-17 och från Marocko 177,  Afghanistan 147,

Somalia 114, Syrien 94 och Etiopien 44.

 

Handläggningstid

Handläggningstiden i augusti var 608 dagar och i snitt under året 531 dagar.

 

 

Återvändande

90 har frivilligt återvänt till hemland,  Albanien 38, Afghanistan 18, Irak 13, Makedonien 3

och Serbien 3.

 

121 har frivilligt återvänt till Dublinland, Tyskland 54, Danmark 20, Finland 13, Frankrike

11, Norge 5,

 

Med tvång har 4 återvänt till hemland Albanien och 2 till Dublinland, Norge och 1 till

tredjeland Armenien.

 

Avgjorda ärenden

Av 3202 avgjorda ärenden gällande  ensamkommande barn/unga från Afghanistan har 2512

beviljats uppehållstillstånd, 522 har fått avslag (varav 17 Dublin) Genomsnittlig

handläggningstid 567.

 

Av 126 avgjorda ärenden gällande ensamkommande barn/unga från Marocko har 5 beviljats

uppehållstillstånd, 5 har fått avslag, 16 fått avslag  (varav 1 Dublin) Genomsnittlig

handläggningstid 205 dagar.

 

 

Av  182 avgjorda ärenden gällande barn/unga från Somalia har 127 beviljats

uppehållstillstånd, 128 har fått avslag (0 Dublin) Genomsnittlig handläggningstid 502 dagar.

 

 

Av 148 avgjorda ärenden gällande ensamkommande barn/unga från Etiopien har 116

beviljats uppehållstillstånd, 27 har fått avslag, (0Dublin) Genomsnittlig handläggningstid

546 dagar.

 

Av  368 avgjorda ärenden gällande barn/unga från Syrien har 352 beviljats

uppehållstillstånd, 0 avslag,  Dublin 11. Genomsnittlig handläggningstid 461 dagar.

 

 

Ändringar av födelsedatum

Antal ändringar av födelsedatum  för ensamkommande barn/unga, avgränsat  till dem som fått sin ålder ändrad

från under 18 år till över 18 år.

 

Januari 170

Februari 173

Mars 81

April 79

Maj 109

Juni 236

Augusti 675

September 146

Totalt 2160

 

Statistik

Artiklar visade
2018083
Back to Top