Generaldirektören har svarat demonstranterna

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik har skickat ett mejl till de protesterande asylsökande ungdomar, som från början samlats på Mynttorget i Stockholm men nu på polisens inrådan och av säkerhetsskäl flyttat till Medborgarplatsen på Södermalm.

I svaret lyfter generaldirektören fram att han tidigare under sommaren har haft samtal med företrädare för ungdomarna och att Migrationsverket kontinuerligt följer utvecklingen i Afghanistan. (Migrationsverket 2017-08-10)

https://www.migrationsverket.se/download/

_______________________________________________

Flest ensamkommande barn/unga från Marocko men det totala antalet fortfarande jämförelsevis lågt.

Under juni och juli registrerades endast 248 ensamkommande barn/unga som asylsökande och sammantaget har Migrationsverket fram till den 8 augusti 2017 registrerat 767 ensamkommande flertalet från Marocko (146) Afghanistan (137) Somalia (106) Syrien (73) och Etiopien (41). De flesta i åldern 13-17 år (653)
Antal flickor under 2017, 167.

I juni avgjordes 733 ärenden och handläggningstiden var 564 dagar. I  juli avgjordes 567 ärenden och handläggningstiden var  579 dagar. Totalt avgjorda ärenden gällande ensamkommande barn/unga var fram till 8 augusti 4190 och handläggningstiden i snitt 521 dagar.

Utresta självmant till hemland 79, till Dublinland 103. Med tvång till hemland 3 (Albanien) och Dublinland 1 (Norge)

Ensamkommande som fått sin ålder ändrad från under 18 år till över 18 år var i juni 232, juli 487 och augusti 107. Totalt under 2017 1427.

(Källa Migrationsverket 2017-08-08) 

________________________________________

Samlad information från Migrationsverket om ensamkommande barn/unga
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum.html

_____________________________________________

Åldersbedömningar -Aktuell statistik
”Rättsmedicinalverket startade verksamheten med medicinska åldersbedömningar i asylärenden i mitten av mars, till en början i liten skala.  Här presenterar vi inkomna och skickade ärenden till och med den 31 juli 2017.”
https://www.rmv.se/aktuellt/det-visar-tre-manader-av-medicinska-aldersbedomningar/

________________________________________________

En av tolv lever med kronisk hepatit B eller C
För hepatit B finns både ett effektivt vaccin som skyddar mot infektion och möjligheter till behandling. För hepatit C finns idag behandling som i många fall kan bota infektionen och minska risken för sena komplikationer. ”(Folkhälsomyndigheten 2107-07-28)
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/juli/en-av-tolv-lever-med-kronisk-hepatit-b-eller-c/

 

 

Ensamkommande 18-åringar ska kunna bo kvar i kommunen 
Regeringen har tidigare beslutat att skjuta till ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor i höständringsbudgeten. Genom tillskottet kan kommunerna låta ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen i väntan på ett slutligt avgörande. Men Socialtjänsten i kommunerna tycks i vissa fall vara obekanta med beslutet, eller kanske till och med ovilliga att låta ungdomar bo kvar. Trots att gode män hänvisar till regeringens beslut placeras ungdomar på Migrationsverkets anläggningsboende i stället för att kunna bo kvar och fortsätta sina studier. (Regeringskansliet 2017-06-30) 

http://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/ensamkommande-unga-i-asylprocessen-ska-kunna-bo-kvar-i-kommunen-efter-att-de-fyller-18-ar/

_________________________________________

 

RGMV håller årsmöte i Karlsborg söndagen den 24 september 2017 
Medlemmar inbjuds att närvara vid årsmötet och har yttrande- förslags och rösträtt förutsatt, att du betalt fastställd medlemsavgift och finns upptagen i röstlängden.

OBS För att på bästa sätt kunna förbereda årsmötet är det viktigt, att du som är medlem och avser att närvara vid  årsmötet meddelar det till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 11 september.

Vidare information www.rgmv.se

____________________________________________________________

Regeringen på Stockholm Pride 2017
För trettonde gången deltar Regeringskansliet på Stockholm Pride. Arbetet för lika rättigheter och möjligheter för hbtq-personer är en viktig fråga för regeringen, och ett sätt att sprida kunskap om regeringens strategi är att medverka i Pride.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/08/regeringen-pa-stockholm-pride-2017/

______________________________________________

Politiken för det civila samhället
”Målet med politiken är att underlätta för det civila samhället att fortsätta vara en viktig del i demokratin – att göra människor delaktiga och att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden. (MUCF juli 2017)
https://www.mucf.se/politiken-det-civila-samhallet

__________________________________________________

Integrering inte alienation
"Unga människor är kreativa och  öppna för förändringar men utan en utbildning som leder till arbete blir deras potential outnyttjad och arbetsmarknaden förlorar kvalificerad arbetskraft.   

Otillräckliga insatser och oförståelse för deras förutsättningar  hindrar dem att inkluderas i samhället och att förverkliga sina sociala och ekonomiska mål och utnyttja sina politiska rättigheter. De blir utestängda från samhällslivet, vilket kan leda till marginalisering och även radikalisering." (Dir.Michael O´Flathery, FRA)
http://fra.europa.eu/en/news/2016/inclusion-not-alienation-respecting-rights-and
providing-opportunities-are-key-integrating 

 

Skriv ut