En ungdom från Afghanistan som fyllt 18 år i december (enligt egen uppgift) vilket godtagits av Migrationsverket. Han blev erbjuden ett boende i Migrationsverkets regi men tackade nej och lyckades inkvartera sig hos en f.d. personal som tidigare arbetat på HVB-hemmet där han bodde. Hon gillar honom och ville göra en insats. Hon var införstådd med att ingen ersättning betalades ut till henne.

Idag ringer kurator från skolan till mig. Han säger att grabben i stort varit frånvarande från skolan sedan nyår. Eftersom han är arton år har jag inte insyn i skolverksamheten. Jag har kontaktat honom på telefon och fått svaret att allt är bra.

Jag har en fullmakt från ungdomen att företräda honom i frågor med Migrationsverket och advokaten.

Skolan vill ta tag i detta då  många elever har stor frånvaro från skolan.Kurator ringer boendet där grabben bor. Kvinnan uppger att han inte bott hos henne sedan nyår. Han flyttar runt och bor hos olika personer.

När han flyttade från HVB-hemmet var jag med när hon hämtade ungdomen hem till sig. Jag lämnade mina kontaktuppgifter för att hon skulle kunna nå mig i händelse något skulle inträffa som jag, advokaten och Migrationsverket behöver veta. Inte ett ljud till mig om att han varit "på drift" sedan nyår.

Jag har ringt pojken och försökt komma överens om att vi ska träffas för att reda ut hans situation med skola och väntan. Han har ännu inte fått besked om överklagandet. Av hans beteende att döma tror han att det "är kört". Han planerar att åka till Stockholm.

Det här ser jag som oerhört stor risk för att hamna i fel sällskap med locktoner om pengar i utbyte mot tjänster av olika slag.

 Vi säger att vi har ett värdigt mottagande. Är det värdigt att låta människor fara vind för våg för att de betraktas myndiga enligt lagen? De har liten kunskap om hur det fungerar i samhället utanför HVB-hemmet. I början ger vi dem all omvårdnad och från ena dagen till den andra kastar vi ut dem i total ovisshet.

Förslag:

Anvisningar till Migrationsverkets boende ska gälla. Alternativa val ska inte vara möjlighet.

Varför säger jag så? Därför att vi ska se till att ungdomen lever under stabila omständigheter. Det vill säga att myndigheten tar sitt ansvar.

Jag har sett flera fall där snälla människor vill ställa upp med boende och efter ett tag av olika skäl tröttnar. Är det humant?

Det ska vara tydligt informationsflöde mellan Migrationsverket, boendet, gode man om sådan finns kvar eller den som har fullmakt att företräda ungdomen. Varför? Därför att vi ska till varje pris undvika att få fler missbrukare eller prostituerade ungdomar.  

Birgitta Målar, god man och Länsombud i Dalarna

 

Statistik

Artiklar visade
1946541
Back to Top