·         KOMPETENSKRAV FÖR ATT GODKÄNNAS SOM OFFENTLIGT BITRÄDE ATT REDOVISA TILL MV I SAMBAND MED ANMÄLAN OM INTRESSE ATT FÖRORDNAS SOM OFFENTLIGT BITRÄDE: 
          

Minst 20 stycken migrationsärenden (barn- och/eller vuxenärenden) som offentligt biträde och/eller ombud i snitt under de senaste 5 åren. Detta krav ställs på dig som advokat alt. på din principal, för det fall du är biträdande jurist. 
-          Minst 6 timmars vidareutbildning i migrationsrätt (barn- och/eller vuxenärenden). 
-          För att en biträdande jurist ska godkännas, krävs att den biträdande juristens principal är godkänd. 
  
·         FÖR ATT KVARSTÅ SOM GODKÄNT BITRÄDE SKA ÅRLIGEN REDOVISAS ATT OVANSTÅENDE KOMPETENSKRAV OM MINST 6 TIMMARS VIDAREUTBILDNING I MIGRATIONSRÄTT HAR UPPFYLLTS UNDER DET GÅNGNA ÅRET.   
  
·         SÄRSKILDA KOMPETENSKRAV FÖR ATT  GODKÄNNAS SOM OFFENTLIGT BITRÄDE I BARNÄRENDEN SKALL REDOVISAS TILL MV I SAMBAND MED ANMÄLAN OM INTRESSE ATT FÖRORDNAS SOM OFFENTLIGT BITRÄDE I BARNÄRENDEN: 
tex. arbetslivserfarenhet av barnärenden och/eller utbildning på området.   
  
·         KOMPETENSEN FÖR BITRÄDEN SOM REDAN NU ÄR UPPTAGNA I MV:S NUVARANDE DATABAS SKA ”OMPRÖVAS” ENLIGT OVAN.   
  
Ovanstående krav gäller förutsatt att inte synnerliga skäl att frångå dessa föreligger (tex. sjukskrivning, föräldraledighet). 

Skriv ut