Enligt Migrationsverket som gjort en utredningsresa till Somalia råder det inte längre någon väpnad konflikt i södra och mellersta Somalia inklusive Mogadishu. Men somaliska flyktingar fortsätter att riskera sina liv på Medelhavet.


Flyktingar på Malta      Rapport Somalia

Lagändring (ark 2014 03 12)

Regeringens förslag till lagändring avseende
synnerligen ömmande omständigheter
http://www.regeringen.se/cotent/1/c6/23/23/43/5903db
16.pdf

 

Afghanistan öppnar ambassad i Stockholm
I en överenskommelse om utveckklingssamarbete mellan Sverige och Afghanistan framgår att Afghanistan planerarar att öppna en ambassad i Stockholm 2014.
Det innebär bland annat att afghanska ungdomar inte behöver åka till Oslo för att försöka ordna ett pass.

http://www.regeringen.se/sb/d/17286/a/215414

 


Vattenpipa på HVB


De HVB som tillåter att det röks vattenpipa på HVB av kulturella eller andra skäl bör tänka om. 
Röka vattenpipa


Skaffar pass i 
Norge


Afghanska ungdomar reser från Sverige till Afghanistans ambassad i Oslo för att skaffa pass.


Särskilt ömmande  omständigheter
regeringen och  MP överens
SVT uppger att regeringen och MP kommit överens om att att sänka kraven för barn/unga som söker asyl i Sverige. De nya reglerna träder i kraft 1 juli 2014.
http://www.svt.se/nyheter/sverige/regeringen-och-miljopartiet-overens-om-flyktingpolitik-for-barn

 

Tf rättschefen på MV om överenskommelsen 

Det är för tidigt att säga hur övenskommelsen
mellan regeringen och MP kommer att påverka bedömningen av asylärenden som gäller ensamkommande barn/unga, säger tf rättschefenpå MV Fredrik Beijer 
http://www.migrationsverket.se/info/7161.html


Röda Korset ifrågasätter särskilda skäl

Om man ser till barnens bästa så borde även barnens föräldrars asylskäl innefattas av samma formulering, 
säger Anki Carlsson ansvarig för migrations och integrationsfrågor i Röda Korset.

www.redcross.se

Så här ser Statsminister Fredrik Reinfeldt 
på papperlösa och REVA
Den senaste tiden har debatten om papperlösa och Reva varit intensiva och föranlett ett uttalande från statsministern. 
http://www.svt.se/agenda/de-som-fatt
-avvisningsbeslut-ska-lamna-landet
 

 

 

19 av 23 apatiska barn/unga får PUT
En stor majoritet av de barn och unga som uppvisade uppgivenhetssymtom får enligt uppgifter från MV stanna i Sverige
http://www.migrationsverket.se/info/6952.html

Alarmerande rapport från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har publicerat en rapport om barn och unga som placerats på HVB och Familjehem.
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2
013mars/alarmerandeomplaceradebarn


Statistik 2012

"2012 beviljades 65 % uppehållstillstånd, 35 % fick avslag. 328  ärenden bedömdes vara Dublinfall.
Den genomsnittsliga handläggningstiden var 98 dagar.
2012


Brist på boendeplatser

Enligt uppgifter från Migrationsverket är behovet av boendeplatser för ensamkommande barn och unga mycket stort. Vid utgången av 2012 är drygt 700 kvar i ankomstkommunerna eftersom de inte kunde anvisats en boendeplats i en kommun.

 

Behov av stöd efter myndighetsdagen
När en ungdom genom uppdatering av åldern eller på vanligt vis blir myndig upphör godmanskapet men därmed inte nödvändigtvis ungdomens behov av stöd och hjälp av en vuxen. 

För ensamkommande kan det stödet antas vara särskilt viktigt då de vistas i ett land långt hemifrån och inte har några anhöriga i sin närhet.

Det finns flera möjligheter att komma till rätta med den problematiken. Det går  att ansöka om ett godmanskap hos Tingsrätten efter myndighetsdagen liksom att till Socialtjänsten ansöka om ett personligt ombud för ungdomen eller att bli kontaktperson. 
Alternativt kan ungdomen själv utfärda en fullmakt till den tidigare gode mannen som då har möjlighet att företräda ungdomen i olika avseenden till exempel i kontakter med Migrationsverket och ge ungdomen det stöd som kan behövas.

 

Statistik

Artiklar visade
1766544
Back to Top