• God man akuten
  • Behövd för en rättssäker mottagning och en viktig länk till det svenska samhället

Rätt till alla orätt åt ingen

Tankar om politik, demokrati ekonomi, kultur, miljö, migration, myndigheter, levnadsförhållanden, uppväxtvillkor, ensamkommande m.m Synpunkter: aej( )telia.com

"Ingens herre, ingen träl ingens gunstling vill jag kallas. Frihetskänslan i min själ kan ej köpas, ej befallas". (Wilhelm von Braun) 

                                              
 Växthuset                 Civico Zero, Rom        Asylmöte                  Hal Far, Malta             Mineo, Sicilien            Röda Korset, Rom

Skriv ut