• Hem

Rätt till alla orätt åt ingen

Tankar om politik, demokrati ekonomi, kultur, miljö, migration, myndigheter, levnadsförhållanden, uppväxtvillkor, ensamkommande m.m Synpunkter: aej( )telia.com

"Ingens herre, ingen träl ingens gunstling vill jag kallas. Frihetskänslan i min själ kan ej köpas, ej befallas". (Wilhelm von Braun) 

                                                     
 Växthuset                                         Civico Zero, Rom                       Asylmöte                         Hal Far, Malta                         Mineo, Sicilien

Skriv ut

Italien vann - Västlig vind och ostadigt - Målar grönt idag - Kanske Loppis - Gräsmattan blev sommaräng - G7 beslut

15% skatt för alla bolag överallt anser G7
Bättrade på färgen på växthuset, det blev lite vitt också. Kom inte åt överallt då vinrankan förgrenat sig lite överallt och fort har det gått. Var i S

EM fotboll, Belgien - Ryssland, i St Petersburg och fullsatta läktare. Är allt som vanligt nu? 

Petersburg för många år sedan och hälsade på en vän som kommit till Sverige och fått uppehållstillstånd men nu tillfälligt återvänt. Hann att gå runt på det fantastiska Vinterpalatset, ta ett glas vodka med en rysk politiker, råkade ut för en unge i tioårsåldern som försökte ta min plånbok och och se mig om i staden.

 
 

 

Pyspunkan fixad - Fler än hundra forskare - Kitta fönster - Partiell solförmörkelse - Möjligheternas land - Sämre siffror för L Omkring 800 av 8000 - Fotbolls - EM - Sol och bad

Fler än 100 forskare är kritiska till en utlänningslag med tillfälliga uppehållstillstånd och befarar att integrationen försämras, ökar spänningar och den psykiska ohälsan. Men så är det ju redan idag med permanenta uppehållstillstånd.

Österlens cykel fixade på nolltid pyspunkan och monterade hjulet rätt efter det att jag monterat det felaktigt och gjorde dessutom en del andra justeringar till en minst sagt rimlig kostnad. Blir snart ett nytt besök för att fixa bromsarna vilket den trevliga och kompetenta personalen får hjälpa mig med och gärna gör.
 

Hälsan varierar vilket är jobbigt och påverkar det mesta i vardagen.

Jag tillskriver mig själv en viss skicklighet när det gäller att bygga och reparera men när det gäller att kitta fönster är jag helt bortkommen vilket är olyckligt då det finns en del fönster på växthuset och huset som behöver kittas om.

Den partiella solförmörkelsen gick mig spårlöst förbi vilket möjligen kan berott på att jag är stel i nacken och har svårt att se upp.

Ännu sämre siffror för L, enligt Novus.

I mitten av maj 2021 hade omkring 800 unga av närmare 8000 med tillstånd för gymnasiestudier fått jobb och sitt tillfälliga uppehållstillstånd  förlängt. Men förutom kraven på varaktig försörjning har det inträffat att migrationsverkets handläggare ställer krav på, att trots att det är ensamstående ska klara hyran för en trerummare och i ett fall fick en ungdom avslag då den tills vidare anställning han hänvisade till vid sin ansökan om uppehållstillstånd enligt handläggaren för två veckor för kort. Sverige ska var möjligheternas land men inte för alla, uppenbarligen.

"På grund av pandemin flyttades förra årets EM-slutspel till i år. Och ikväll är det dags för premiär. En månads fotbollsfest väntar, där premiären mellan Italien och Turkiet blir en vägvisare för hur stor fördel ”hemmalagen” kommer att ha." (SvD, Anders Lindblad.)

 

Sommar och sol - Vinrankor - Erikshjälpen - Skönt och bra med tillslaget mot kriminella - Blir inte klok på hur jag mår - Politikers problem att se det vardagliga - Samtal med okända -  Använder fortfarande visir - Partiledardebatten

En engagerad moderatledare framförde skickligt sin uppfattning om socialdemokraternas kriminalpolitik när han inledde riksdagens partiledar debatt, men vem valde hans kavaj?
  
Lokala politiker, kanske med  drömmar att bli valda till riksdagen, tycks ha en benägenhet ´att mer intressera sig för nationella och internationella frågor en bra bit över medborgarnas huvuden än till exempel trafiksituation i Örnahusen eller Herrljunga och otryggheten i Kivik, Älvdalen, Borrby, Ö Hoby, Blyberg etc. 

Riksdagen avslog idag inte oväntat regeringens förslag gällande kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier. M,KD,SD,C och L röstade för avslag.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/kompletterande-regler-for-uppehallstillstand-vid_H801SfU27

I en motion (2020/21:4030) motiverar  Fredrik Malm (L) m.fl. varför man röstade emot de lättnader. som föreslagits.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-202021182-kompletterande_H8024030

Tänker på ungdomarna eller de unga männen som Fredrik Malm fördrar att kalla dem som kom hit som ensamkommande med förhoppningar om att börja arbeta som nu efter många är av hopp och förtvivlan faller på mållinjen beroende på coronapandemin. Undrar hur dom mår nu och hur dagens riksdagsbeslut  överensstämmer med liberalism och partiets integrationspolitiska program. Står handlingen i proportion till konsekvenserna?
https://www.liberalerna.se/politik/integration

C
yklade utefter havet från Borrbystrand till Mälarhusen och tänkte ta mig vidare till Sandhammaren men den biten var inte riktigt cykelbar idag men kanske i morgon. Det var varmt och solen sken. och bad blev det så klart.

När jag kom hem efter ett besök hos Erikshjälpen i Tomelilla satt ett par på trädgårdsstolarna kommunen placerat på torget. Dom såg trevliga ut så jag frågade om de vill ha kaffe vilket jag snabbt fixade och sedan satt vi där på torget utan att känna varandra och hade ett trevligt samtal om det ena och andra. 

Hälsan varierar och jag tycketr att jag mår bättre men efter snart ett och ett halvt år med varierande hälsa och många besvär är det faktiskt svårt att avgöra hur jag mår. Märkligt!

Jag använder fortfarande visir i affärer eller där folk samlas. Förvånas över hur lätt en del tar på Covid och det faktum att närmare 15000 faktiskt dött. Känner dom ens till det? Drar mig inte för att vänligt säga till folk som i tex affärer kommer för nära mig och möts varje gång av "mothugg".

 

En sväng till Trelleborg - Gott om rabarber - Plaskade i havet - Köpa båt igen? - Rött kort för politiker som... - 4 dagar till Fotbolls- EM - Räkna badande - Medborgare hjälper politiker stjälper - Partiledardebatt utan Nyamko Sabuni

Förra sommaren köpte jag och sålde två båtar, hade båtplats i Hallstavik, Falsterbokanalen och ytterligare en på gång i Lomma. Jag hann med en händelserik, lärorik och fantastisk tur utefter kusten från Hallstavik till Falsterbo och nu funderar jag på båt igen, kanske bäst att  det stannar vid det.

Tittade av nyfikenhet på en lägenhet i Trelleborg på förmiddagen. Nära till kontinenten och stationen. En fin lägenhet med högt i tak. Men ändå inte rätt.


Fyra dagar till Fotbolls-EM och längre fram OS. Lär bli en del tittande. 

Var tidigare god man för ensamkommande barn/unga från världens alla hörn, drygt ett femtiotal uppdrag blev det under åren. Det gick bra för de flesta och de gör nu nytta i 
samhället bl.a inom vården som robottekniker, byggarbetare, mekaniker m.m, för andra inte så bra. Men alla  hyggliga och skötsamma ungdomar med hög moral som ville gå i skolan, börja jobba och göra rätt för sig. Samma erfarenheter hade andra gode män jag haft kontakt men visst fanns det även bland de närmare 65000 som kommit sedan 2010 också vad man brukar kalla rötägg, men det var mer ett undantag.
Ensamkommande barn/unga som kommer till Sverige ska enligt lag få en god man utsedd av överförmyndaren och under åren 
har över 12000  medborgare på ideell grund åtagit sig uppdraget och på olika sätt hjälpt ungdomarna till rätta. Även när de blivit myndiga har organisationer, fd gode män och medborgare från olika samhällsskikt och yrken ställt upp och för de som inte varit riktigt flygfärdiga.  

På onsdag den 9 juni röstar politikerna i riksdagen om det regeringsförslag som innebär vissa lättnader för ungdomarna vad avser Migrationsverkets strama krav men som på grund av coronapandemin för de allra flesta inte är möjliga att uppfylla då det är svårt att få jobb eller för att man inte kunnat slutföra utbildningen då det inte funnits praktikplatser. 
Sannolikt kommer omröstningen inte gynna ungdomarna eftersom de valda ombuden i M, SD, KD ... och L samt C valt att se frågan enbart utifrån ett juridiskt och politiskt perspektiv och då finns ingen plats för omtanke om ungdomarna och vad som är bäst för dem och för den delen också Sverige. Medborgare hjälper politiker stjälper.

I min ungdom var jag simlärare och lärde mig för säkerhets skull räkna hur många barn som var i vattnet. En vana som finns kvar idag och innebär att när jag kommer till stranden snabbt kollar hur många som är i vattnet. Den vanan  kan vara lite besvärande men det är det också att inte ha koll på läget.

Vid partiledardebatten onsdag 9/6 deltar inte Nyamko Sabuni. Hon ersätts av Johan Pehrson.
 

L säger nej till förändringar i det så kallade gymnasieregelverket - Soligt och ostlig vind - Pyspunka - Delad glädje - Inte oväntat - Idag är det sommar - Fotbolls- EM 

Socialförsäkringsutskottet där Bengt Eliasson (L) är ordinarie ledamot och Fredrik Malm, (migrationspolitisk talesperson), Barbro Westerholm, Mats Persson m.fl. är suppleanter, föreslår att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag om förändringar i det så kallade gymnasieregelverket.

Ändringarna som föreslagits är att

 • tiden för att etablera sig på arbetsmarknaden efter fullföljd gymnasieutbildning - och därmed kvalificera sig för permanent uppehållstillstånd - ska förlängas från sex till tolv månader
 • kravet på försörjning för att kunna få permanent uppehållstillstånd delvis ska kunna uppfyllas med studiemedel, under förutsättning att det även finns inkomster från anställning eller näringsverksamhet
 • en yrkesintroduktionsanställning ska kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd.

I Riksdagen har  Fredrik Malm, migrationspolitik talesperson för L, som tidigare röstat emot den tillfälliga gymnasielagen klargjort att Liberalerna  nu också röstar emot regeringsförslaget och således stöder socialförsäkringsutskottets betänkande. 

Till den tillfälliga gymnasielagen finns det i flera avseende anledning att vara kritisk men det kan ändå sägas att det är ett hedersamt försök att rätta till det som blivit fel och och ge ungdomarna den hjälp som kan behövas i en utsatt situation. Att regeringen nu föreslår vissa lättnader för ungdomarna på grund av coronapandemin borde inte föranleda problem varken för C, L eller andra partier.

Jag stöder i allt väsentligt den asylpolitik som Riksdagen beslutat och att gällande förordningar ska efterlevas. Beslut om uppehållstillstånd i asylärenden ska inte grunda sig på känsloskäl utan på asylskäl men om det föreligger särskilda omständigheter som inte helt kunnat förutses av lagstiftaren eller regering som den stora inströmningen av asylsökande omkring 2015 och coronopandemin är det rimligt att beakta sådana förhållanden när en sammantagen bedömning görs i synnerhet när det gäller unga människor. 

Därför skulle det vara hedersamt om Liberalerna stöder regeringens förslag då grunden till dagens problem finns att söka i den lagstiftning riksdagen beslutat om samt berörda myndigheternas oförmåga att klara föreliggande uppgifter på grund av den stora inströmningen av asylsökande 2014 och några år framåt (”Kommissionen för granskning av lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökt asyl i Sverige under perioden 2015–17”) och nu coronapandemin. Ungdomar med tillfälliga tillstånd för gymnasiestudier kan inte göras ansvariga för varken brister i lagstiftning eller myndigheter tillkortakommanden och inte heller för coronapandemin.

En annan aspekt är att det kan innebära samhällsekonomiska vinster och inte minst viktigt att det bakomliggande syftet med lagen om tillfälliga uppehållstillstånd, att ungdomar som integrerat sig och kommit in i samhället genom studier och arbete skulle få stanna, inte kan uppnås. 


Ytterligare en aspekt är, att om inte tillfälliga lättnader vidtas innebär det att de tillfälliga uppehållstillstånden inte förlängs och att beslut om utvisning ska verkställas. Det kan få till följd att samhället belastas av ytterligare tusentals ungdomar vistas här illegalt. Dels beroende på att utvisningar av ungdomar generellt sett är svåra att verkställa,  dels då det under rådande pandemi är praktiskt omöjligt att verkställa utvisningar till flera aktuella länder.

I övrigt kan man kanske även förvänta sig att Liberalerna verkar för att de 133 ensamkommande barn/unga, varav 41 flickor som hittills i år registrerats som asylsökande, till skillnad från flertalet av dem som kommit tidigare, får en ändamålsenlig och kostnadseffektiv utbildning som leder till arbete här  eller i hemlandet. Utbildning är ju en hjärtefråga för partiet.

Delad glädje är dubbel glädje påstås det. Tycker det kan ifrågasättas. Jag och känner ingen glädje över att Herrljunga vunnit en massa pengar i Postkodlotteriet men inte vi i Borrby. 

Upptäckte i morse ett lufttomt framhjul på cykeln. Tar med mig stora pumpen på eftermiddagen då jag cyklar till stranden och hoppas på det bästa.
Det bästa inträffade och jag kunde utan problem ta mig till och från stranden. Kallt i vattnet, ja. Men varmt och skönt på stranden där en del folk samlats för att sola, sparka boll och i vissa fall bada.

Inte helt oväntat. Princesstårtan jag skulle ha för att fira nationaldagen tar förmodligen slut i kväll.

 

Jobb med huset - Sommar? - En halvtimma på stranden - Princesstårta - Göteborg

750:- för tre liter färg fick mi att tveka om de förbättringar jag tänkte göra verkligen var nödvändiga. 

Köpte en Princesstårta med anledning av nationaldagen i övermorgon. Funderade på att köpa två med anledning av att Göteborg  i år  fyller 400 år, en fin stad med trevliga människor dit jag och döttrarna åkte på somrarna för att gå på Liseberg, handla i Nordstan, bada och surfa i Askim och bo bra på Avenyn. Men trots det får de räcka med en tårta för tillfället.

Cyklade till havet igår. Slappade en stund och tog ett dopp i solskenet. 

Hur lojal ska man vara när ledningen styr och ställer så att en framtid för partiet känns avlägsen men undergången nära och hur viktigt är det att agera för att inte bli medskyldig?
Jag har gjort mitt val och blir kvar i partiet tills landsmötet i höst sen får vi se. Men argumenterar för att partiledningen ska avgå
 och hoppas på ett extra landsmöte där valberedningen presenterar ett förslag till ny styrelse som agerar utifrån en liberal värdegrund och som inte förnekar förekommande problem, förringar eller avvisar medlemmars synpunkter, samt att mötet beslutar i konsensus om:
ett vägval rakt framåt, fri från allianser men åt höger eller vänster när det leder mot liberala mål som, att alla människor här i Sverige ska ha möjligh att ta sig dit de vill.


 

Princesstårta - Partistyrelsen bör avgå -

Såg att City Gross har Princesstårtor för 99:-. Frågan är om jag ska åka till Kristianstad drygt 6 mil eller till Trelleborg dit det är lika långt.

Som ny medlem sedan i höstas undrar jag varför partistyrelsen får sitta kvar efter två Pyrrhussegrar 2019 och 2021 och som nu rasat till 2,5 procent vid SCB:s senaste partisympatiundersökning. Det sämsta resultatet någonsin och för första gången på hundra år kan Liberalerna bli utan representation i riksdagen, regioner och även i kommunfullmäktige och nämnder i landets 290 kommuner. Förvånad och besviken undrar jag bl a. över:

-Partiledningens vägval som fått till följd, att den liberala värdegrunden fått stå tillbaka för politisk taktik i regeringsfrågan i tron att det ska ge fler medlemmar och vända en negativ opinion till fördel för partiet. 

”Liberalerna är inte splittrade”, skrev Liberalernas partisekreterare i ett brev till medlemmarna för en tid sedan och angav ett antal krystade förklaringar i avsikt att styrka påståendet. Varför förnekar partiledningen krisen i partiet och varför avvisar och förminskar man medlemmars uppfattning?

Jag har tyvärr inte längre något förtroende för partiledningen och tror inte heller, att de har förmåga att vända den negativa utvecklingen och rädda liberalismen som i sådana fall dör ut åtminstone i politiska sammanhang för oöverskådlig tid. 

Partistyrelsen har försatt partiet i ett prekärt läge och bör avgå. Med en ny ledning finns det hopp om att liberalerna kan komma igen till valet 11 september 2022 och då fortsatt bli representerade i riksdagen, regioner samt i kommunfullmäktige och nämnder i landets kommuner.

 

 

2,5 % - Vad menar Juno Blom ? - 3 288 miljoner kronor - M, KD,SD, C och tyvärr L - Chocktillstånd - Hjortron

Liberalerna rasar till 2,5 procent och ligger under riksdagsspärren visar SCB:s stora partisympatiundersökning.
-Det är klart att det här är tråkiga siffror, vi har varit medvetna om att det vägval vi gjorde inte är ett medel utan ett mål, säger Liberalernas partisekreterare Juno Blom, till SVT.

Idag intervjuades Juno Blom, partisekreterare i L av SVT. Det finns ingen annan väg än att fortsätta till höger, sa hon, trots 2,5% det sämsta resultatet någonsin och jag försattes ännu en gång i ett chocktillstånd när partiledningen uttalar sig. 

Coronapandemin är  en omständighet som motiverar att de förväntningar och krav som ställs på närmare 8000 ungdomar med tillfälliga tillstånd för gymnasiestudier, tillfälligt anpassas till de ändrade förhållande pandemin inneburit som, omställning till studier på distans och en rekordhög arbetslöshet.

Såg att Socialförsäkringsutskottet motsätter sig sänkta försörjningskrav för permanent uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen. Under normala förhållande skulle jag hålla med eftersom Migrationsverkets strama krav är ett skydd för ungdomarna mot oseriösa arbetsgivare. Men situationen på grund av Coronapandemin har ställt allting på ända och motiverar insatser som ger ungdomar som berörs en bättre chans.

Ungdomarna måste därför få mer tid  att uppnå studiemål och en varaktig försörjning och i tillämpliga delar omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder fram till dess att arbetsmarknaden och övriga funktioner i samhället normaliseras. 


Det finns anledning att vara kritisk till att M, KD,SD, C och tyvärr L som vid omröstningen i riksdagen morgon agerar så att åtgärder som skulle kunna förbättra framtidsutsikterna för de berörda ungdomarna inte blir av.

2021–2024 satsar Sverige 3 288 miljoner kronor för att stärka mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet samt utbildning i Afghanistan vilket är bra då det innebär att ungdomar från Afghanistan kan utbilda sig i hemlandet vilket är viktigt eftersom Afghanistan dräneras på unga män som söker sig utomlands.
Men i nuläget bör svenska politiker visa humanitet och att Sverige är en rättsstat och rösta för att de ungdomar som är här får den hjälp som kan behövas. 

Det är något särskilt med hjortron med gräddglas. Inte bara det att det är gott utan för att det finns en historia för varje bär.

 

 

Soligt och vinden ostlig - Gav bort en soffgrupp - Återfall - Brainstorming - Glada ungdomar med framtidshopp? - 

Förslag till liberalerna i Simrishamn
1) Inför gångfartsområden i byar och tätorter i Simrishamn samt sänk bashastigheten från 40 till 30  2) Ett bättre Sverige med en bättre offentlig sektor. Utveckla effektivitet och produktivitet inom stat, kommun och landsting  3) Delaktighet och jämlikt inflytande  4) Stadgeändringar vad avser beslutsprocesser 5) Avveckla kärnkraften i Sverige och satsa i stället på en fossilfri och förnybar elproduktion som sol, vind och vatten och i övrigt en effektiv och produktiv elanvändning 6) Grannsamverkan unga” värt att pröva?

Efter en tid då det verkade gå åt rätt håll och jag kände mig hoppfull blev jag igår plötsligt sämre vilket inte är bra men jag hoppas det bara är en tillfällig nedgång. Vi får se.

Erikshjälpen kom idag och hämtade en soffgrupp som jag av olika skäl inte ville ha kvar. Hoppas pengarna de får för soffgruppen är till hjälp för någon. 
 
Omröstningen den 3 juni kring lättnader av  Migrationsverkets strama försörjningskrav vad avser gymnasielagen  lär inte gå ungdomarnas väg då centerpartiet tydligen valt att inte ta ställning. Vad ska man säga om L som är emot lättnader och kommer att bidra till ungdomars hopp om en framtid släcks.  

Än en gång: Lagar och förordningar ska följas, men när oförutsedda händelser inträffar som omöjliggör för ungdomar att uppfylla de krav som ställs bör hänsyn tas till det. När upphörde M,C KD, SD och... L tycka, att ungdomar ska vara glada, positiva till livet och ha framtidshopp? 

 

Kramat barbarn - Fika och bad i Österskär - Tillbaka på Österlen - Tre kronor - Socialministerns svada - Vägval - Vinrankan -Ved - 

Riala, Sättra, Rimbo, Norrtälje var några platser jag besökte under dagen som ägnades till återblickar. Tog också en sväng förbi huset jag byggde för många år sedan med hjälp av goda vänner efter att har fraktat ner stockar med en timmerbil från Idre. Ett stort fint timmerhus som nu förlorat sin glans och såg misskött ut, trist.

Enligt ett kinesiskt ordspråk sägs, att en man under sin livstid ska bygga tre hus. Tror inte så mycket på det utan att det snarare är Bygg Max eller Bo List som ligger bakom det påståendet. Men om det skulle vara sant har jag med råge klarat av det.

Körde till Österskär och tog ett dopp i havet samt en kopp kaffe på restaurang Solbrännan innan jag åkte till barnbarnen och efterlängtade kramar och umgänge. 

Söndag hemresa och som vanligt problem med vägval för att om möjligt undvika den trista och olycksdrabbade E4:an. Nu blev det den i alla fall, men i en maklig fart med tanke på miljön. Vid Markaryd svängde jag av motorvägen till vänster och sedan rakt fram till Hässleholm och därefter till höger mot Höör. Sedan höger och vänster när så krävdes resten av vägen tills jag välbehållen kom hem. Oftast trevligare, att välja sin egen väg i stället för att gå i andras fotspår som sannolikt inte leder hem. 

Roligt att Tre kronor kämpar på och trots trots att förutsättningarna att nå en kvartsfinal inte ser bra ut. 

Tittar lite på Forum på TV och undrar varför ingen upplyser socialminister Lena Hallengren om att argumentation inte handlar om att producera så många ord som möjligt utan att välja rätt ord. Rekommenderar varmt en logoped. 

Sommar idag och en cykeltur till havet senare under dagen men innan dess ska jag fästa upp vinrankans alla nytillkomna grenar och såga lite ved. 

 

En natt på Söder- Kortsiktiga lösningar får långvariga konsekvenser - Vackert väder - Ensamkommande - Ansvar - Varje och varannan dag  rapporter om skjutningar, sprängningar och eldsvådor 

Natten var lugn och jag sov som en stock och vaknade upp till en strålande vacker dag på Söder där jag vuxit upp och bott de trettio första åren av mitt liv. Ett Söder som i vissa avseenden inte är som jag minns det och så alla dessa batteri drivna sparkcyklar. Men ändå känns det bra att vara här.  Börjar dagen med en hel del kaffe och sedan åker jag till Lundagatan på Skinnarviksbergen där jag, Ulf Lundell och mina kompisar växte upp under knappa ekonomiska förhållanden och på ständig flykt från det ena och andra. 

För flertalet ungdomar med tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier ser det mörkt ut. Den förlängda tiden på sex månader för att uppnå Migrationsverkets krav i en tid av hög ungdomsarbetslöshet räcker inte till och Socialförsäkringsutskottet motsätter sig sänkta försörjningskrav. Såldes kommer det stora flertalet inte att beviljas uppehållstillstånd vilket är en tragedi för ungdomarna, en förlust för samhället och en skam för Sverige. 

Tidigare erfarenheter visar att det är svårt att verkställa beslut om utvisning för just barn oh ungdomar. Det innebär för många:
-ett livslångt utanförskap i det svenska samhället
-att många söker sig till Tyskland och Frankrike 
-andra söker sig till  eller tvingas in i kriminell nätverk
Väldigt få återvänder frivilligt till hemlandet och om de gör det blir de kanske inte väl mottagna eftersom de "misslyckats" med att bidra till familjens försörjning som kan ha stora skulder till klanen och människosmugglare som man räknade med att sonen skulle betala. 

Föräldrarna har givetvis  ansvaret för att de försatt ungdomarna i den här situationen men ansvariga är också KD, SD, M, C och tyvärr L. Jodå, lagar och förordningar ska efterlevas men om det innebär att man inte hjälper en människa som behöver hjälp och är illa ute så är något fel.
Vad avser V och Mp som tar ställning för ungdomarna är jag osäker på deras avsikter kanske handlar det bara om politik och inte en äkta mänsklig omtanke. 

Kriminaliteten har bitit sig fast i samhället och trots polisens försäkringar om att brottsbekämpningen är framgångsrik fortsätter den dagliga rapporteringen om skjutningar, sprängningar, anlagda bränder, knarkbeslag, korruption etc. Det värsta är att vi vant oss vid det.


 

Prinsgården - Livet på Söder - Flyktingförläggning i Söderfors - Socialförsäkringsutskottet 

Har under åren övernattat på många hotell och B&B i Sverige och utomlands med bra standard men Prinsgården hör inte till den kategorin utan i en dålig  säng, utebliven frukost och störande omgivning.

Gjorde mig ingen brådska på väg mot Stockholm utan tog omvägen förbi Söderfors där jag jobbat på en av de fyra flyktingförläggningar Röda Korset drev som projekt 1999 -2003. Tog också en titt på det gamla brukshuset intill herrgården  där jag bodde några år men sålde när projektet avslutades.

På Medborgarplatsen och Götgatan är folklivet intensivt och det är svårt att värja sig mot närkontakter. Efter en timmes utevistelse och en sen lunch köpte jag en kopp kaffe och satt mig lite avsides på Medborgarplatsen, för säkerhets skull.

I morgon blir set en liten rundtur i Roslagen som av slutas med middag och övernattning hos yngsta dotterns familj

Såg att Socialförsäkringsutskottet 
motsätter sig sänkta försörjningskrav för permanent uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen. Under normala förhållande skulle jag hålla med eftersom Migrationsverkets strama krav är ett skydd för ungdomarna mot oseriösa arbetsgivare. Men situationen på grund av Coronapandemin har ställt allting på ända och motiverar insatser som ger ungdomar som berörs en bättre chans. Tidigare har Riksdagen bestämt att tiden mellan avslutade studier till att uppfylla de krav som ställs ska utökas från sex månader till tolv vilket är bra men troligen inte tillräckligt beroende på den höga ungdomsarbetslösheten. 

Justitiedepartementet har föreslagit att kraven på försörjningsförmåga för att få permanent uppehållstillstånd i vissa fall ska sänkas tillfälligt. Förändringen kan göras utan beslut i riksdagen, men socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att inte genomföra förändringen. S, V och MP reserverar sig mot utskottets förslag och C avstår från att ta ställning och L...

 

Dalarna - Bekanta - Präst - B&B i Mora - Stockholm

Startade tidigt och körde drygt 70 mil till Älvdalen i Dalarna. Åkte runt lite och tittade på några de hus jag ägt och pratade med fd grannar som jag inte träffat på länge.

Fikade med bekanta som under åren hjälpt mig med husen.  Dom skickade med tunnbröd, kavelgris och en stor burk hjortronsylt. Tror nog att det mesta hamnar hos barn och barnbarn
.
Hann inte hälsa på Karins mamma som är präst i Älvdalen, kanske en annan gång.

Sover över på Prinsgåden i Mora och efter lite ärenden i morgon bär det av till Stockholm och Södermalm.

 

Senaste läkarbesöket - Katten inte hos mig längre - Dopp i havet - Labruscavin Himrod - Norrut - Växthuset - Hemsida -

Ytterligare ett läkarbesök. Ny läkare igen, välvilligt inställd men någon behandlingsplan upprättades inte och inte heller någon tid för återbesök. Inte lätt att vara läkare i coronotider men inte heller att vara patient.

Efter en dryg vecka hos mig var det igår dags för katten att komma hem igen vilket innebär en viss saknad samt att jag sparar en hel del ved.

Ett dopp i havet igår igen lite kallare än dagen innan men inte värre än att jag kunde delta i samtalet med intresserade åskådare från Småland som frågade om det var kallt i vattnet, berättade att de besökt Eklaholm och hade lite frågor om det ena och andra som skeppsbrott vid Örnahusen. Trevligt folk i min ålder och överlevare.

Ska idag köpa en  Labruscavin -Himrod till yngsta dottern. En vinranka som ger små gröna, söta och kärnfria goda  druvor.

Snart bär det av norrut till Älvdalen, Södermalm och sedan en övernattning hos yngsta dotterns familj i Roslagen. Skönt att äntligen komma iväg.

Taket till växthuset lagat och i växthuset har min Himrod börjat breda ut sig och det ser lika lovande ut som förra sommaren då klasar av vindruvor frestande hängde i taket och utefter väggarna. Medger att jag var orolig efter en kraftig "nerklippning" samt  om det skedde i rätt tid, det vill säga på årets kallaste dag vilket inte är lätt att veta viken dag det är.

Inga nyhetsbrev har skickats och föreningens hemsida har sedan slutet av februari legat i träda då jag som ansvarig på grund av postcovid inte orkade lägga ner den tid som krävdes för att hålla igång den och ingen tagit över trots möjligheten. Uppenbarligen finns inget intresse att trots det prekära läget för L och dessutom har jag nåtts av uppgifter att hemsidan ska läggas ner vilket rent ut sagt är korkat och svårt att förstå. Kanske beror det på gamla strukturer och ouppklarade affärer, men inte vet jag.

Regnigt och grått ute och dags för middag, göra upp eld i kaminen och hoppas på bättre tider.  

 

Fixa taket på växthuset - Ett dopp i havet - Extra Landsmöte - Styrelsen borde ta initiativ till lösning - Rörlighetsträning - Från 1,9% till 10% 

En liten del av taket på växthuset blåste ner i dag och måste ersättas vilket jag hoppas kunna göra i morgon. Jo, det blev ett dopp idag också vilket förutom att det anses karaktärdanande gav upphov till trevliga samtal med folk på stranden.

Som det ser ut nu kommer L för första gången på 100 år inte bli representerade i Riksdagen på grund av uteblivit väljarstöd men inte bara det. I kommunfullmäktige och nämnder i landets kommuner  blir L inte heller representerade alternativt minskar representationen  kraftigt eftersom över 70 % av väljarna som röstar på L i riksdagsvalet också gör det i valet till kommunfullmäktige. Ett dåligt riksdagsval påverkar således i högsta grad valet i kommunerna.

"Mot liberal framgång i valet 2022. Tillsammans ska vi genomföra en framgångsrik valrörelse.Vi ser till att den liberala förändring Sverige behöver blir verklighet. Nu samlas vi för ett viktigt startskott", uttalar sig L. 
Ja visst men först löser vi partiets problem vid till exempel ett extra landsmöte (ska hålls inom två månader efter beslut av partistyrelsen eller efter begäran från styrelserna för minst en tredjedel av förbunden.)   
 
Jaha, och lösningen då? Inga annonseringar om vägval i förväg. Rakt fram, alliansfritt och mot målet 10% av rösterna i riksdagsvalet som är möjligt om L visar enighet, förmåga att lösa partiets problem, till höger eller vänster bara då liberala mål kan uppnås och visst, prata med busschauffören med uttalade SD sympatier men välj en annan förbindelse till destinationen.

Har en del erfarenhet av sjukgymnastik nu för tiden och upptäckt att det finns en praktiska variant och en teoretisk. Den sistnämnda är den som varit aktuell vid de två senaste tillfällena och innebär att man pratar om de olika rörelser som prövats. För övrigt anser jag att namnet sjukgymnastik lämpligen byts till kanske rörlighets träning där såväl fysiska som psykiska omständigheter uppmärksammas. Namnet sjukgymnast? Skulle vilja se "min" sjukgymnast göra några handvolter, svinga sig runt i räcket och barren eller hoppa över plinten och landa efter att ha gjort några volter med skruv och dessutom göra det när hon inte mår bra. 

 

 

Nyamko Sabuni - Trött katt - Lottning kan avgöra viktiga frågor på Landsmötet i november - Hälsan - Inshallah

Nyamko Sabuni intervjuades av SVT i morse. Förnekelse av problem, ovilja att svara samt kritik av de frågor som ställdes till henne karaktäriserade hennes insats som säkert hyllas av den närmaste kretsen, men upprörde intervjuarna och försatte mig i ett chocktillstånd och besvikelse. "Stor majoritet för vår linje", "bara ett fåtal missnöjda" var uttryck som förekom i intervjun. Oroande och dessutom felaktigt som visar på bristande insikt till att partiet faktiskt är splittrat, missnöjet stort och allmänt förekommande i hela landet. Att hävda att hon har rätt och kritikerna fel visar på en oförmåga att leda partiet framåt mot liberala mål vilket såväl medlemmar som väljare noterar, tyvärr.

Majoritetsbeslut kan innebära att hälften blir nöjda och hälften missnöjda. 59 - 31 är inte heller någon bra siffra att hänvisa till om ambitionen är att alla ska vara med och att  ena  partiet. Har i en motion till Landsmötet föreslagit att man ändrar stadgarna vad avser omröstningar till 80 - 20 innan beslut. Men det förslaget liksom andra förslag på Landsmötet kan om det vill sig illa avgöras genom lottning på grund av otidsenliga stadgar. 

Vet inte vad som tagit åt katten som utan krav på det ena och andra bestämt sig för att bara äta och sova. 
Märkligt men det varade inte länge nu börjar han bli sitt vanliga jag igen och är för närvarande i trädgården i solen.

Hade bra samtal med läkare och sjukgymnast igår, då hälsan inte tiger still på grund av postcovid  och några andra saker som framöver kanske leder till operation. Det är som det är och målet är att : hälsan tiger still inom en snar framtid eller inshallah som Mohamed, Resa, Ramadan, Achim, m.fl som jag varit god man för skulle sagt utan att vara det minsta religiösa men däremot kulturellt påverkade. 

 

 

A-traktorer - Läkarbesök - Grannsamverkan unga - Katten hittade solen - Gamla strukturer - 

Att göra om vanliga personbilar till A-traktor är billigare och säkrare för våra tonåringar än den sk mopedbilarna vilket fler och fler föräldrar har insett. Bra!

”Grannsamverkan unga” värt att pröva?
I Storuman och Haninge  har tonåringar som äger A-traktorer (epa-fordon i folkmun) hjälpt till med att trygghets-patrullera i byarna på kvällarna. Upptäcker de något suspekt ska de självklart inte ingripa utan rapportera direkt till polisen.
”Grannsamverkan unga” kan bli en vinst för alla.Tonåringar blir behövda och får en meningsfull uppgift och allmänheten får det tryggare. Verkar vettigt, tycker jag.

Läkarbesök på förmiddagen efter läng väntetid men tyvärr utan större förhoppningar. Men går dit ändå. Sjukgymnasten senare idag som gett mig goda råd som hjälpt och dessutom är bra att prata med. 

Katten fick mat och hittade en plats i solen så nu är det tyst i huset.
 
Organisationer utvecklar över tid strukturer som man gärna håller fast vid oavsett om de fungerar bra eller inte efter som förändringar innebär otrygghet och ställer krav även på det personlig planet. Tycker tyvärr att jag kan se att det är så. Jag håller mig tills vidare kvar trots att jag tycker mig se bristande insikter och ointresse att tänka i andra banor. Men jag försöker påverka åtminstone på någon nivå av intresse för att det ska gå bra och av nyfikenhet.

 

 

Väcktes tidigt av katten - Två liberaler föreslår moratorium gällande vindkraft - Vädret - 

Väcktes av katten som var hungrig och ville ha sällskap. Efter att ha fått mat och umgåtts några minuter la han sig i bädden och somnade. Nu sitter jag här i det svaga solskenet och funderar på hur han fick mig att gå upp och inte bara det, efter att han sovit en stund gå ut med honom.  Nu är han inne igen då det var för kallt ute, han har ju ingen päls men däremot en stark vilja. Han sover igen men det lär inte dröja innan nya önskemål ställs om till exempel, en plats i solen.

SMHI förutspår sol och moln under dagen och det blåser en svag nordlig vind. 

Svag är även en motion från ett par liberaler som föreslår ett tvåårigt moratorium för vidare utbyggnad av vindkraft av miljö- och hälsoskäl?  Vems hälsoskäl skulle man lite raljerande kunna fråga sig, vilket jag emellertid inte gör.

I en motion till Landsrådet har jag tidigare föreslagit: att liberalerna beslutar, att  man är för en avveckling av kärnkraften i Sverige och i stället ska verka för en fossilfri och förnybar elproduktion som sol, vind och vatten och i övrigt verka för en effektiv och produktiv elanvändning samt stödja forskning som kan bidra till utveckling av andra miljövänliga energikällor. (se länge ner på sidan)

Som om jag inte har tillräckligt att göra uppsökte jag en golfklubb i trakten för att prova på sporten och kanske tjäna en slant. Men tillsvidare har jag bestämt för att göra något annat då det visade sig att jag måste ha ett grönt kort, inte kunde räkna med en privat parkeringsplats och att de inte kunde erbjuda ekonomisk rådgivning. Kanske blir det framöver boule i stället på nya Måns Nils torg i Borrby. Vem vet? Men först en tripp till Willis i Simrishamn, där för övrigt två ungdomar från Afghanistan fått  tillsvidareanställningar, för mer eller mindre nödvändiga inköp.

Lite överraskande blev det också ett par dopp i havet idag med. 

 

 

2800 tunnor - Lycka till Per Bolund (MP) - Vackert väder - Havet

2 800 tunnor som kan innehålla farligt radioaktivt avfall misstänks förvaras felaktigt på ett lager 60 m ner i urberget i Forsmark. -Viktigt att avfallet placeras rätt, uttalar sig SKB som har ansvaret för kommande slutförvaring av använt  kärnavfall i 100 000 tals år. Om man inte har koll nu hur kan man då hävda att slutförvaringen av farligt använt kärnbränsle i 100 000 tals år är säkert. 

I alla händelser kräver branschen att regeringen senast i augusti 2021 dels ska ta ställning om ett utökat mellanlager i Oskarshamn och dels ge tillstånd till ett slutförvar i Östhammar där avfallet  ska lagras säkert påstås det, i 100 000 tals år.
Trots att haverier har inträffat och kan inträffa med oöverskådliga konsekvenser som följd bedöms kärnkraftverk som säkra, problematiken med kärnbränslet anses hanterbart och slutlagringen säker, enligt SKB som säger sig ha utarbetat  en säker metod. Ingen kan förutsäga vad som händer om 100 år, 1000 år eller 100 000 år därför är kärnkraften en chansning som kan gå riktigt illa. Lycka till Per Bolund (MP)

Sydvästlig måttlig vind och ganska varmt vilket även katten tycker  som mätt och belåten för en stund sedan satt  i fönstret och tittade ut över torget, men nu ligger och halvsover i en fåtölj i trädgården. 
Själv plockar jag bort så mycket maskrosor jag hittar nu när bina inte längre är beroende av dem och klipper ner rosor. Funderar på en cykeltur ner till havet och kanske det andra doppet för året, och så blev det.

 

 

Arg katt - Det här med höghastighetståg - Järnväg mellan Borrby och Malmö - Hälsan varierar - Nu först skiner solen

För en katt utan päls gäller det att hålla sig varm och hitta den varmaste platsen som oftast är i solen eller vid mulet väder bredvid kaminen. När solen gick i moln nu på förmiddagen och då jag inte eldat i kaminen blev han av förståeliga skäl irriterad och jamade högt och ljudligt tills jag fick eld i kaminen. Nu ligger han nöjd på sin bädd vid kaminen i värmen och det är tyst i huset.

Jag har ändrat uppfattning och inser nu att fördelarna med höghastighetståg övervägar nackdelarna. Men mitt stöd förutsätter bättre kommunikationer på landsbygden som tex en tågförbindelse mellan Borrby-Malmö som dock inte behöver handla om höghastighetståg. Man ka naturligtvis ha tankar om tågresan som ett äventyr och en trevlig avkopplande upplevelse och fråga sig om det är bra för kropp och själ att susa fram i 320 km/h genom landskapet.
Ur led är tiden då tempot ökat och allt ska går fortare av någon anledning. Hur som helst här är några argument för höghastighetståg (HHHT)
 framöver kommer det fler.
-Genom att bygga nya stambanor för höghastighetståg kommer de gamla banorna att frigöras för godstransporter d
et kommer att kraftigt minska lastbilstrafiken, vilket ger såväl lägre koldioxidutsläpp som minskad trängsel på våra vägar.
-Det går åt betydligt mindre energi att transportera något på järnväg än på landsväg.
-Sverige har en rejäl infrastrukturskuld från 1960- och 70-talet och ligger under snittet för infrastrukturinvesteringar i OECD-länderna. 
-Anpassning till europeiska förhållanden
-Dagens järnvägssystem är redan överfullt och kommer inte att kunna hantera vare sig det ökade resandet eller de ökade transporterna av varor och gods.

Fortsätter att läsa på och hoppas hitta förslag på en järnväg mellan Simrishamn - Lund samt  Kristianstad och Malmö 

FAKTA: Restider med riktigt höghastighetståg

 • Stockholm – Göteborg:2 timmar
 • Stockholm – Malmö:2 timmar och 30 minuter
 • Stockholm – Köpenhamn:  3 timmar
 • Stockholm – Norrköping:45 minuter
 • Stockholm – Linköping:1 timme
 • Stockholm – Jönköping:1 timme och 20 minuter
 • Göteborg – Linköping:1 timme
 • Göteborg – Jönköping:40 minuter
 • Malmö – Jönköping:1 timme och 10 minuter
 • Malmö – Linköping:1 timme och 30 minuter

 

Solsken till sist - Motion om kärnkraft - Sålde fönster - Lät trädgården vara liksom penseln 

Katten som låg vi den varma kaminen upptäckte plötsligt att solen sken och begav sig snabbt till favoritplatsen i fåtöljen på den lilla glasverandan. Skrev en motion mot kärnkraft som jag tvingades begränsa till 3000 tecken. Vet inte riktigt hur det blev. 
Sålde ett antal fönster till trevligt folk från Gärsnäs som också fick med sig en påse frön som framöver blir vackra Pionvallmo. 

Motion om kärnkraft

I Sverige produceras 2021 el vid sex aktiva kärnreaktorer, fördelade på tre anläggningar: Forsmarks kärnkraftverk (tre reaktorer), Oskarshamns kärnkraftverk (en reaktor) och Ringhals kärnkraftverk (två reaktorer). Tillsammans producerar dessa reaktorer 30 procent av den totala elproduktionen i Sverige medan vattenkraften står för 45 procent,  vindkraften för 17 procent och kraftvärmen 4 procent av den totala produktionen.I Finland finns fyra reaktorer och ett femte är under byggnation. Men varken Danmark, Norge, Island, Grönland eller Färöarna har några kärnkraftverk.

Brytning av Uran
Uran är det ämne som används som kärnbränsle i alla svenska reaktorer. Uranmalmen bryts i gruvor eller dagbrott ovan jord. Kanada och Australien är de största uranproducenterna, men uran bryts även i Namibia, Sydafrika, Kazakstan, Uzbekistan och Ryssland. För att driva de svenska kärnkraftverken går det åt cirka 1 500 ton naturligt uran per år som importeras främst från Australien och Canada då uranbrytning sedan 2018 är förbjudet i Sverige och dessutom inte är kostnadseffektiv att bryta.

En bränslefabrik i Västerås som drivs av Westinghouse Electric Sweden tillverkar bränsle för svenska kärnkraftverk och för export.

Den som producerar kärnkraft ska ta hand om avfallet från kärnkraftsreaktorerna
Enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, även kallad kärntekniklagen, måste den som producerar kärnkraft ta hand om avfallet från kärnkraftsreaktorerna. I ett slutförvar ska det använda kärnbränslet kunna förvaras strålsäkert i 100 000-tals år. Det beror på att kärnbränslet är mycket farligt för omgivningen och att det tar lång tid för radioaktiviteten att minska.  Det ska göras på ett säkert sätt för både människor och miljö.

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, som ägs av kärnkrafts företagen bl.a Vattenfall som äger sju reaktorer (fyra på Ringhals och tre på Forsmark) och Uniper som har ägarandelar i samtliga anläggningar och är majoritetsägare i OKG i Oskarshamn och minoritetsägare i Ringhals och i Forsmark, har i uppdrag och oavsett frågan om kärnkraftens framtid att ta hand om radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverkan på ett säkert sätt för både människor och miljö  kort-och långsiktigt. Uniper har ägarandelar i samtliga anläggningar och är majoritetsägare i OKG i Oskarshamn och minoritetsägare i Ringhals och i Forsmark

Det råder inte elbrist i Sverige men men överföringsbrist dvs otillräckligt med elledningar. Om det råder det stor enighet. Det gör det däremot inte om vi ska ha kärnkraftverk eller inte. Vid folkomröstningen 1980 röstade man för att kärnkraften skulle avvecklas i den takt som var möjlig. Senare undersökningar från SOM institutet vid Göteborgs universitet visar att fler vill avveckla kärnkraften än bygga ut den.

Förslag

Jag föreslår att liberalerna beslutar, att  man är för en avveckling av kärnkraften i Sverige och i stället ska verka för en fossilfri och förnybar elproduktion som sol, vind och vatten och i övrigt verka för en effektiv och produktiv elanvändning samt stödja forskning som kan bidra till utveckling av andra miljövänliga energikällor, av följande skäl:

Risken för haveri
-Så osannolikt att det inte kan hända. De ironiska orden är Tage Danielssons i ett tidigare inlägg i debatten om kärnkraftens vara eller icke vara efter Harrisburgolyckan. Sedan dess har flera olyckor inträffat som varit mycket värre. I Sverige har under åren drygt ett tiotal incidenter och tillbud inträffat. 

Dåligt förberedda
-Om det skulle hända i Sverige. Statens arbete med att förebygga kärntekniska olyckor har vissa brister. Inte heller beredskapen att handskas med konsekvenserna av en olycka är tillräckligt god, visar Riksrevisionens granskning av säkerhetsarbetet vid kärnteknisk verksamhet.

Miljöpåverkan
-All gruvbrytning påverkar miljön. När uranmalm bryts frigörs radioaktiva gaser och damm, liksom att radioaktiva  sönderfallsprodukter blir kvar i gruvavfallet och riskerar att läcka ut. 

Inte moraliskt försvarbart
-Från och med 2018 är det förbjudet att bevilja tillstånd för urangruvor i Sverige. Det innebär att att vi måste importera uran från andra länder. Det kan ifrågasättas om det är moraliskt försvarbart att utsätta andra länder får miljörisker får att vi ska kunna få bränsle till kärnkraftverk.

Osäker lagring 
-Lagring av det använda kärnbränslet som sker i tre led. 1 år på kärnkraftverket. 40 år i bassänger femtio meter under markytan i Oskarshamn. 100 000 tals år i kapslar 500 meter ner i urberget förbereds i Östhammar . Där ”ska det kunna vara säkert” enligt SKB som  är ansvariga för att ta hand  avfallet från kärnkraftsreaktorerna. 

Vad händer i framtiden
-Det är inte möjligt att veta vad som händer i framtiden men SKB, som ägs av kärnkrafts företagen, anser sig känna till det och menar att man utarbetat en säker metod där avfallet läggs i kopparkapslar som sedan läggs i en speciell lera, så kallad bentonit lera. Kapslarna läggs i bergrum, som sedan försluts och påstås vara säkert i 100 000 tals år. Strålskydds myndigheten (SSM) anser att metoden kan fungera men att SKB i kommande steg i tillståndsprövningen på ett tydligare sätt måste visa att slutförvaret är långsiktigt strål säkert. 

Våra barn, barnbarn etc.
Vi lägger ansvaret på våra barn, barnbarn etc. och kommande generationers axlar att ta konsekvenserna av våra handlingar idag. I en tid då vi lagstiftat om barns rättigheter och skyldigheten att genomföra barnkonsekvens analyser i alla ärenden för barns bästa äventyrar vi kommande generationers framtid  utan hänsyn till hur de ser på saken. 

 

  

Motion - Andra sprutan - Katten mår bra - Bussen - Extra Landsmöte - Trädgården 

Fick idag andra sprutan och nu återstår bara att vänta och se. Men om sådär 10 dagar åker jag iväg om allt är ok för att träffa yngsta dotterns familj, något att se fram emot.
Skrev en remiss till Landsmötet men till vilken nytta är oklart. Hade såklart hellre gjort det tillammans med ...men. Delar för övrigt uppfattningen med dem som vill ha ett extra landsmöte för att åter ta upp frågan om vägval och lämpliga förbindelser. Rakt fram är min uppfattning och till höger eller vänster när liberala mål kan nås och visst, prata med busschauffören med SD sympatier men åk som sagt inte med i bussen.  
Katten mår bra,  han äter, sover och är ständigt på jakt  efter solsken, jag med.
Trädgård, växthus och lite annat har fått stå tillbaka även idag vilket inte hindrat att 5-6 tulpan sorter liksom andra blommor att blomma för fullt. Ska kanske låta trädgården vara.

Delaktighet och jämlikt inflytande - Inte dom och vi

Medborgare saknar inflytande över det politiska beslutsfattandet. Uttrycket ”dom och vi” är vanligt förekommande och det så kallade politiker föraktet har inte blivit mindre.  Orsakerna är flera och kan bl.a. handla om: 

- att politikers muntliga framställningar och skrivelser mer eller mindre obegripliga för en bredare allmänhet och förstås endast av sakkunniga och särskilt insatta. Det förhållandet   innebär att viktig information inte blir tillgänglig för dem som berörs och språkbruket som tillämpas ett hinder för delaktighet i den demokratiska processen och för det engagemang i samhälls byggnaden som eftersträvas.

-att medborgarnas inflytande mellan valen begränsas till, att digitalt i kommun och region yttra sig i olika frågor. Det förhållandet visar på en kanske lovvärd ambition men förutsätter vissa kunskaper som alla inte besitter vilket innebär att möjligheten att yttra sig är begränsad, vilket varken är rättvist eller önskvärt.

-att information om vad som händer i kommunfullmäktige och nämnder är begränsad och tillhandahålls i regel bara på kommunernas hemsidor. samt i vissa kommuner under normala förhållanden  via TV-länk. Avsaknaden av andra kanaler för information får till följd, att bara ett begränsat antal kommuninnevånare nås av viktig information. Därför behövs flera kanaler för information om den politiska verksamheten i kommunerna.

-att de flesta unga upplever att de saknar inflytande över det politiska beslutsfattandet och en stor del av dem känner sig inte delaktiga i samhället. I kyrkovalet har sedan många år 16 åringar kunnat rösta och den möjligheten borde de också få i kommunalvalet.

Förslag 

Jag föreslår att liberalerna på ett lämpligt och kraftfullt sätt verkar för ett demokratiskt förhållningssätt i kommunerna som kännetecknas av delaktighet, jämlikt inflytande och integrerat med den kommunalpolitiska verksamheten innebärande:

1) att allmänhetens synpunkter, åsikter och intressen på kommunal nivå inhämtas före beslut, remisslistor i kommunen upprättas och samråd  eftersträvas och genomförs 

2) att all information om frågor som ska handläggas eller redogörelse för vad som beslutas, muntligt eller skriftligt, ska vara koncist och begriplig. 

3) att en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till 16 år vid valen till  kommunfullmäktige 2022 tillämpas

4) att fler metoder tillämpas  för spridning av information för att fler kommuninnevånare kan ta del av frågor som berör dem

 

 

Svag nordlig vind - Kattens ankomst - Loppis på torget - Fastighetsskatt  - Andra sprutan 

Mycket folk på Pop up loppisen på torget och både det ena och andra erbjöds till försäljning.  Stämningen var god och nya bekantskaper etablerades i det vackra vädret.
Katten kom och gjorde mig mer eller mindre upptagen. Ingen aktiv hemsida numera för L och inga utskick av nyhetsbrev sedan februari på grund av sjukdom och då anser vissa att hemsidan ska läggas ner! Ord utan mening himlen aldrig når det gör inte heller märkliga uppfattningar grundade på dåligt omdöme.
Dåligt omdöme visar också  de S märkta kommunalpolitiker som vill återinföra fastighetsskatten, men dessbättre har finansministern en annan uppfattning så det kommer nog inte att hända. 
I morgon andra sprutan som kanske innebär att livet om än långsamt blir lite mer som vanligt. Hoppas på det liksom många andra i samma situation.
Inget motionerande idag och ursäkten för det är katten som äldsta dottern kom med under dagen, Han har nu gjort sig hemmastadd och somnat i sin bädd bredvid kaminen. Ser bra ut.

 

Solen skiner - klippte gräsmatten - skrev en motion till Landsmötet - cyklade till havet - badade igen? - förberedde kattens ankomst

Ett bättre Sverige med en bättre offentlig sektor - utveckla effektivitet och produktivitet inom stat, kommun och landsting 

Den offentliga förvaltningen har en central roll i samhällsbyggnaden. Hur staten, kommuner och landsting utvecklas, organiseras och styrs är avgörande för rättssäkerhet, utveckling, demokrati och medborgarnas tillit. Men den offentliga sektorn är i olika avseenden svag eller otillräcklig. Måluppfyllelsen och resultaten varierar och medborgarna får inte alltid rättmätiga krav som de har rätt till, tillgodosedda.
Riksvisionen, Statskontoret, JO, Justitiekanslern har över tid haft anledning att rikta kritik mot stat, kommun och landsting i olika avseenden och under rådande pandemi har det blivit tydligt, att myndigheter som till exempel FHM, Skolverket, MSB, Tillväxtverket, IVO m.fl i olika avseenden inte uppfyllt de krav som kan ställas.
Liberalerna har i riksdagen motionerat om ett utvidgat tjänstemannaansvar vilket är en viktig åtgärd för att åstadkomma förändringar men även andra åtgärder är  nödvändiga. 

Jag föreslår att liberalerna på ett lämpligt och kraftfullt sätt verkar för att den offentliga sektorn uppnår sina mål och medborgarnas tillit genom att:

1) utveckla produktivitet och effektivitet inom stat, kommun och region
2) Skapa förutsättningar för skärpta och frekventa tillsyner
3) Åtgärder mot korruption
4) Utbildningsinsatser, där det behovet finns
5) En lagstiftning som är i samklang med samhällsutvecklingen och omvärlden 
6) En strukturerad samverkan mellan stat, kommun, region och medborgare
7) En snävare tidsram för SOU utredningar och ärendehanteringar
8) Minskad byråkrati

 

Första doppet i havet - intressant samtal om kärnkraftens vara eller icke vara - kan man bikta sig i svenska kyrkan - 100 nya åklagare - det finns inga problem - det här med gropar

Soligt, 21 grader varmt men i havet betydligt kallare. Men detta till trots blev det  inte bara ett utan två karaktärsdanande dopp i det klara vredgade havet.

På kvällen ett intressant samtal med en trevlig och kunnig fullmäktigeledamot i Oskarshamn om uranbrytning, mellanlagring och slutförvaring av avfall från kärnkraftsreaktorerna och om det är moraliskt försvarbart att överlåta ansvaret för slutförvaringen av det uttjänta bränslet till kommande generationer.
Pratade också med en vän om hur praktiskt det skulle vara, att kunna bikta sig i våra kyrkor och därmed slippa kontakta Vårdcentralen för att få en tid hos en kurator, samtalsterapeut, psykolog eller psykoterapeut. Tror att katolikerna har ett ett kanske ointagligt försprång där.

100 nya åklagare på grund av många ärenden är väl bra med hänsyn till omständigheterna, men det vore bättre om vi  behövde färre åklagare.

På torget där jag bor har man grävt upp, fyllt igen och asfalterat två gropar fyra gånger. Proceduren med groparna bidrar till den förvirring över ordningen i världen jag emellanåt besväras av. 

Om hälsan kan sägas att den består det gör även problematiken med L. 
Fick idag två nya övningar av sjukgymnasten i Ystad vilket kostade 580 spänn. Ur led är tiden.

 

Hur mår du? - Åka buss med en SD sympatisör - 114 ensamkommande har registrerats i år

”Hur mår du?” Är numera inte bara en artighetsfras. Det finns ett verkligt intresse av att veta, om inte annat för att kunna bedöma risken att bli smittad och de med långtids covid kan prata om olika symptom ganska länge utan bli avbrutna. Tiderna förändras och vi också.  

Bekymmersamt med hälsan och det ena och andra men visst kan jag prata med busschauffören med uttalade SD sympatier men jag behöver inte åka med i bussen han kör. 

I århundraden har familjer i Afghanistan, Pakistan,Somalia m.fl sänt iväg äldsta sonen för att bidra till familjens försörjning.Förr i tiden gick sonen bara iväg för att söka arbete.och var borta under lång tid. Idag sätter sig anhöriga i skuld till klaner och smugglare för sonen ska kunna ta sig till EU. Många av dem lyckas och flertalet söker sig till Tyskland och Frankrike men i år har 114 av dem tagit sig till hit och registrerat sig som asylsökande trots att Sverige inte längre är drömlandet.  (Det kan vara lika många eller fler som inte registrerat sig.) 
Hur ska det gå för dem? Ja det är lite olika, de som kommer från Syrien och Eritrea har 89 % chans att få uppehållstillstånd, de från Afghanistan  84 %, Somalia 54 % och Irak 37 %. Marockanska ungdomar 7%, enligt uppgifter från Migrationsverket.

 

Heja Rögle, Höör, Kristianstad, Österlens FF och solen som försöker ta sig igenom molntäcket för. att göra tillvaron bättre

Sedan 2010 har närmare 65000 ensamkommande barn/unga från världens alla hörn, med olika uppväxtvillkor, kulturell bakgrund,  på grund av krig, förföljelse, tvångsrekryteringar, fattigdom och människohandel registrerats som asylsökande i Sverige. 
De allra flesta skötsamma, i olika avseenden kompetenta och med den gemensamma ambitionen är att få uppehållstillstånd men kanske ännu viktigare, att studera för att få en utbildning  som leder till arbete, självförsörjning och etablering i Sverige eller möjliggör ett återvändande till anhöriga i hemlandet alternativt förbättrar framtidsutsikterna vid överföring till första asylland.  

Men bara  30-40 % av dem blir  behöriga till gymnasiestudier trots både  förmåga och motivation. Såväl Utbildningsminister Anna Ekström som Generaldirektören  för Skolverket Peter Fredriksson har känt till  det  här förhållandet men inte  vidtagit behövliga åtgärder vilket är tragiskt för eleverna, en förlust för samhället. Att ansvariga som inte gjort sitt jobb  nu får skarp kritik  är inte mer än rätt. Men focus bör nu riktas mot att förbättra och erbjuda nyanlända elever en ändamålsenlig utbildning så att de kan uppnå sina mål, åka hem om de vill och  kan,  delta i samhällsbyggnaden och ingå i kommande PISA undersökningar. 

 

Hälsan. Ny start för Sverige?,  2.9% enligt Novus. Utbildningen för nyanlända dåligt anpassad. Varken Anna Ekström eller Peter Fredriksson har gjort sina läxor och kan dessutom ha fuskat, men inget krav på kvarsittning för någon av dem.

Om hälsan kan sägas att försämringar inte är önskvärda men inträffar ändå. Den här gången blev det  inte till ruta ett utan snarare ruta tre eller kanske fyra men ändå en besvikelse och hjälpen är avlägsen det vill säga om jag även räknar bort mig själv. 

Vad menar partisekreteraren (L) med en ”Ny start för Sverige”? Ska L med 2,9% stå för nystarten och vad går den ut på. Ett slut på vinglandet till vänster och höger för att i stället alliansfritt gå rakt fram vore är däremot en önskvärd och förståelig ”Nystart för L” liksom att inte spara någon möda för att ena ett splittrat parti, respektera alla medlemmars åsikter och undvika dåliga förbindelser.  

Bara 30-40 % av nyanlända elever har under åren blivit behöriga till gymnasiestudier. Inte på grund av oförmåga eller avsaknad av motivation utan en dåligt anpassad utbildning. Kan det vara för att dölja den omständigheten, förutom att få ett bättre resultat, som Utbildningsministern och Skolverket exkluderade dem från att delta i PISA. I alla händelser får nu Utbildningsministern och generaldirektören  bakläxa då de inte gjort sina läxor och dessutom kan ha fuskat vid prov men det finns inga krav på kvarsittning.
https://www.godmanakuten.se/index.php/barn-unga/7-nyheter/253-utbildning-for-nyanlanda-elever-daligt-anpassad

 

Sydvästlig vind, regn och kallt, Gode män och förvaltare, 40 km/h till bashastighet 30 km/h och behöver vi färdas i 320 km/h 

Sydvästlig kraftig vind  och regn men det ser nu ut att klarna upp.     

Gode män och förvaltare – en översyn SOU 2021:36. Utredningens uppdrag har ytterst syftat till att försöka säker­ställa att de människor som är i behov av en ställ­före­trädare ska kunna lita på att de får den hjälp och det stöd de behöver. I upp­draget har ingått att se över reglerna på området med syftet att de ska vara moderna och rättssäkra.
Som tidigare ordförande i den numera upplösta Riksföreningen gode män vårdnadshavare, RGMV som varit verksam i tio år  till gagn för gode män och vårdnadshavare konstaterar jag med glädje,  att flera av våra yttranden som remissinstans nu föreslås tillämpas.

Kärnkraftverk tycker inte jag och inte heller flertalet svenskar att vi ska ha  och nyttan med höghastighetståg på vissa sträcker som beräknas kosta  295 miljarder kronor kan ifrågasättas. För att få ned kostnaden föreslår Trafikverket färre stationer och stationer som placeras utanför städer. De alternativen beräknas kosta från 150 till 235 miljarder kronor men innebär att resenärer får ta tåg, buss eller taxi för att komma till en station för höghastighetståg. Det vill säga samma förfarande som när man ska ta flyget. Behöver vi verkligen färdas i 320 km/h räcker det inte med 200 km/h? 

NTFs uppfattning, att  bashastigheten i tätorter måste sänkas från 40 till 30 kilometer i timmen för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter är klok. Jag instämmer och det gör säkert även barn på väg till och från skolan, övriga medborgare i byar på landsbygden där trafiksituationen på framför allt på genomfartsledarna kännetecknas av hög trafikintensitet, buller, hastighetsöverträdelser samt dålig anpassning till rådande förhållanden.

I åratal har byarna uppmanat kommuner och Trafikverket att vida åtgärder, men utan resultat. Det är således långt ifrån säkert att det blir som  NTF  föreslår då 
Trafikverket bedömer att hastigheten 40 km/h är bra och "skapar förutsättningar för bilister att upptäcka övergångsställen i god tid", och kommunerna som enligt väglagen kan besluta om hastigheten inom det som definieras som tättbebyggt område, även på statlig väg visar inget intresse för att tillmötesgå de önskemål som finns.  

 

3 maj 2021 och det är som det är, generation 4, skutor och jordärtskockor

Soligt men kallt. 3,7 enligt Demoskop, 2,9 enligt Novus och 3,1 enligt SIFO för L i april  och 3,2 i början av maj, enligt val. digital. Obekymrad om det förhållandet sitter katten i ett fönster och följer arbetet på torget och jag vid datorn och försöker vara kreativ. Den enda som det tycks gå bra för är katten.
Funderar på att lämna den skuta som vådligt framförs och ropen, att det är fara å färde, inte lyssnas på. Tron kan försätta berg, sägs det men kan också sänka en skuta.

Att vara trädkramare är inte farligt. Det kan det däremot vara att krama ett kärnkraftverk, bryta uran och att lagra använt kärnbränsle. Utifrån den kunskap och teknik som finns idag tror kärnkraftsivrare som M, Kd, Sd och L att mellanlagringen i Oskarshamn i 30 år och slutlagringen i Forsmark, Östhammar i sådär 100.000 år är ofarlig men lämnar inga garantier utan överlåter till kommande generationer att ta hand om läckage och strålning som över tid kan uppkomma.

I väntan på generation 4 och lokala minikärnkraft som en bra bit in i framtiden kan vara möjliga alternativ för energiproduktion är det på grund av uranbrytningen, en osäker lagring och risken för haveri motiverat att avveckla de sex aktiva kärnreaktorer, fördelade på tre anläggningar: Forsmarks kärnkraftverk (tre reaktorer), Oskarshamns kärnkraftverk (en reaktor) och Ringhals kärnkraftverk (två reaktorer) som är i drift idag. Även om det enligt Tage Danielsson klassiska monolog är så osannolikt att det inte kan hända att ett kärnkraftverk havererar i Sverige kan det  hända och om det händer är vi dåligt förberedda, vilket Riksrevisionen uppmärksammade redan 2007.   

Av Riksrevisionen granskningsrapport av säkerhetsarbetet vid kärnteknisk verksamhet. 2019 framgår att: Statens arbete med att förebygga kärntekniska olyckor har vissa brister. Inte heller beredskapen att handskas med konsekvenserna av en olycka är tillräckligt god. 
 
https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2019-11-07-det-statliga-sakerhetsarbetet-for-karnteknisk-verksamhet-behover-utvecklas.html

Nu ska jag ge mig iväg för att återlämna katten och kanske, om jag har tur, får jag några jordärtskockor att sätta i jorden.

 

Blåsigt ute och i politiken. Men inga friska vindar 

Idag ett gemensamt migrationsutspel av Sd, M, Kd och .... L! Känns som Liberalerna inte bara förlorat sin själ utan även partiets värdegrund och dessutom förnuftet. Oerhört besviken och lite uppgiven, att det dessutom pågår märkliga manövrar i den lokala föreningen gör inte saken bättre inte heller att hälsan varierar. Jag tror eller kanske  intalar mig att det är bättre, men...  Lägger nu ner arbetet med remissar om kärnkraft, höghastighetståg, demokrati och en halvering av partistyrelsen då det inte längre känns meningsfullt. 

 

Om kungen, stadgar, motioner, kärnkraftverk, höghastighetståg, styrelse och en katt

Grattis! Carl XVI Gustaf  fyller 75 år idag. Säkert en hygglig man, men maktlös och dörröppnare påstås det. Men kan också ses som otidsenlig, viktig för den svenska aristokratin och dörrstängare för demokrati och jämställdhet. Otidsenliga är också de stadgar som reglerar hur beslut ska fattas i partiets centrala organ och föreningar. Röstsiffror som 59-31 och 55-36 som vid partirådet senast har  skapat konflikter, missnöje och dålig publicitet. 79-11 resp. 86-6  hade varit bättre och därför har jag skrivit en motion till Landmötet och föreslagit stadgeändringar som innebär att det ska krävas minst 80% majoritet i en fråga innan beslut klubbas. Om föreningen inte redan gjort det kan det vara en bra idé att styrelsen beslutar om motioner som rör höghastighetståg, kärnkraftverk, minska partistyrelsen till 8-12 ledamöter och så klart, att gå rakt fram och inte i förväg annonsera vägvalet. Sist men inte minst, en motion om att fler ska kunna vara med och forma samhällsbyggnaden genom en fördjupad lokal demokrati och ett breddat folkligt engagemang.
 I övrigt har jag numera tillfälligt vårdnaden om en katt som saknar päls vilket innebär att det går åt en hel del ved. Det gör inte gör något eftersom det är en trevlig katt som dessutom är sällskaplig och duktig på att prata vilket undertecknad  inte alltid kan berömma sig av. 

 

 Igår IVO idag Skolverket och regeringen - ur led är tiden

Igår kritiserade JO tillsynsmyndigheten IVO för bristande tillsyn och idag får regeringen och Skolverket i en rapport från Riksrevisionen mycket skarp kritik för att ha exkluderat elever från att delta i Pisa undersökningen 2018. Ur led är tiden men ingen blir väl längre förvånad. Om Pisa-undersökningen inte genomförs på ett tillförlitligt sätt kan det få konsekvenser för både utbildningspolitiken, och förtroendet för statsförvaltningen. För de ensamkommande barn/unga som exkluderats betyder det att den utbildning de erbjuds som varken är ändamålsenlig eller kostnadseffektiv och där mindre än 40 % når målen enligt SCB varken uppmärksammas eller förbättras till deras behov och förutsättningar.
https://www.riksrevisionen.se/download/18.4cb651881790d82c1eb2111a/1619525207429/RiR%202021_12%20Anpassad.pdf

 

Vem kan låta bli att älska henne?

Såg videon på TV som Caroline Seger gjort om barn och idrott under pandemin. Ett lågmält men viktigt inslag och stöd för barn och unga. Vem kan låta bli att älska henne? Skulle vara trevligt om hon kom till Simrishamn. Skickade ett mail till Janne Wallenius, KTH-professor i reaktorfysik för att få svar på vad han anser talar för kärnkraftverk och vad som talar emot med hänsyn tagen till uranbrytning, slutförvaring och oavsett om driften styrs aktivt eller passivt. Imorgon till sjukgymnasten igen och den 20 maj i år ett nytt läkarbesök, men redan i kväll Zorro som liksom L kämpar för frihet och rätt till alla orätt till ingen men tyvärr inte lika framgångsrikt. (2,9% i april enligt Novus) 

 

Det bara är så

Pratade idag med Staffan Werme, som skev i NU härförleden  om att han ”förlorat alla sina strider” och Olle Wästberg som släppt sin nya bok, ”Den hotade demokratin: så kan den räddas i populismens tid” Samtalen handlade om Liberalernas bekymmersamma situation, vinglandet än till vänster och än till höger, partistyrelsen, partiets värdegrund och demokrati. Hur som helst håller jag mig kvar som medlem åtminstone till november tror jag med förhoppningar om att saker och ting blir bättre, vilket brukar vara fallet. Det bara är så.

 

Den mest brännande och angelägna frågan

Den som inte gör motstånd blir medskyldig - demokrati kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande - folkmotioner - strategier inför valet - hänger rikspolitiken och kommunalpolitiken ihop - banta partistyrelsen - rösträtt i kommunalvalet för sextonåringar … många tankar om det ena och andra. Men den mest brännande och angelägna frågan just nu är vad besöket på vårdcentralen i eftermiddag kan ge.

 

Fara å färde 

Vid valet 2018 röstade 355546 (5,49 %) väljare på Liberalerna idag har väljarstödet minskat  till  174393 (2,8 %) .Om de siffrorna skulle stå sig vid valet om sjutton månader innebär det att Liberalerna för första gången på 100 år inte blir representerat i Riksdagen. Men också att  representationen i kommunerna  är i fara då över 70 % av de som lägger sin röst på ett parti i riksdagsvalet  röstar på samma parti i valet till kommunfullmäktige. Det framgick vid ett trevligt och givande samtal med en forskare vid Valforskningprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg, som jag pratade med i veckan.

 

Lämnat ruta ett

Narig blåst norrifrån, blå himmel, sol och i växthuset små utskott på vinrankan som när de växt till sig klär växthusets tak och väggar med vackert formade  blad och ljusgröna söta druvklasar. Ser ut att bli en bra dag inte minst då  jag nu vågar hoppas på att jag lämnat ruta ett och fått tillbaka  lite lust och ork.

 

Bättre, ja faktiskt när det gäller hälsan men 2,8 % är bekymmersamt 

Efter att under en lång tid varken haft kraft eller lust orkade jag lite överraskande under några timmar arbeta med en försummad trädgård och ställa i ordning växthuset. Träffade under dagen sjukgymnasten och pratade  med några gamla vänner som liksom jag fått den första sprutan. En av dem ordförande i en förening norröver och lika bekymrad som jag över en partistyrelse som uppenbarligen är mer intresserad och nöjd med att vinna omröstningar än att ena partiet, skyla över problem hellre än lösa dom och ointresserade av att verka för, rätt åt alla orätt åt ingen, i sann liberal anda. Vi hann även med att diskutera bl. a. problematiken med statslösa som lever i limbo, kvinnor som misshandlas och mördas och lite skvaller om vad som kan hända på partikansliet om man har en avvikande uppfattning.  

 

Nödvändiga förbättringar

Coronapandemin visar att vi under åren skapat: myndigheter med avsevärda brister, en lagstiftning som är dåligt anpassad till förändringar i samhället och ett tämligen svajigt politiskt system.
Kompetenta ledare, framsynthet, effektivitet, produktivitet och tillsyn är några av nyckelorden för nödvändiga förbättringar. 

 

8 Sidor

Arbetsmiljöverket är  ytterligare en myndighet som får hård kritik bl.a för att man backade från sitt eget krav på munskydd i äldreomsorgen.Men, Myndigheten för tillgängliga medier tycks fungera och bl.a ger man ut tidningen 8 Sidor en nyhetstidning på lättläst svenska. Lämplig för utlänningar som har anledning att lära sig tal och  förstå svenska. 

 

Upprörda ministrar över det ena men inte det andra

Att SD-politiker försökte styra innehållet i historieundervisningen på Polhemskolan i Lund gör med all rätt utbildningsminister Anna Ekström och justitieminister Morgan Johansson upprörda. Men att utländska ungdomar nu tvingas lämna landet eller löper stor risk att hamna i destruktiva sammanhang på grund av Migrationsverkets strama krav, den höga ungdomsarbetslösheten och inte minst en till ungdomarnas behov dåligt anpassad utbildning, upprör uppenbarligen inte ministrarna.

 

Ett lugnare tempo är inte så tokigt

Kostsamma höghastighetståg i en liten del av Sverige på bekostnad av en redan eftersatt utbyggnad av järnvägar och busstrafik i hela landet. Det tycker Thomas Eneroth (s) är en bra idé. Varför ha så bråttom ministern, tycker du inte att landsbygden och hela Sverige ska leva? För övrigt är väl det viktigaste med en resa inte nödvändigtvis att det går fort utan att den finns  kommunikationer som gör den möjlig. 

 

Ser ut att bli en bra dag

Solen skiner, kaffet är gott och i lokalbladet läser jag gillande, att ungdomar ska få mer att säga till om och att bybor ska få rösta om byarnas utveckling. Kanske skulle man tom kunna tänka sig att 16 åringar får rösta i kommunalvalet som de redan nu får göra i kyrkovalet och att välfungerande byalag blir tunga remissinstanser. 

 

Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartementet 

Hej Johny,

Tack för ditt brev till Arbetsmarknadsdepartementet.

För att delta i intensivåret ska man vara inskriven i etableringsprogrammet och för att vara inskriven i etableringsprogrammet så ska man ha fyllt 20 men inte 65 år och nyligen har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller anhörig. Ungdomar med tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier ingår inte i målgruppen för intensivåret. 

 

Bra, men...

Solsken, biltvätt, bilbesiktning, sjukgymnastik, promenad och tillfälliga lättnader i gymnasieregelverket till följd av spridningen av covid-19, enligt ett förslag till Riksdagen, som  innebär att ungdomar från andra länder får förlängd respit till juni 2022,  att klara kraven på varaktig försörjning. Bra, men bättre hade varit om beslutet gällt tills dess  arbetsmarknaden och övriga funktioner i samhället normaliseras. 

 

Vi ska inte sätta igång integrationsprocessen innan asylärendet är avgjort

Solen skiner när jag ögnar igenom lagrådsremissen "Ändrade regler i utlänningslagen" och kastar emellanåt samtidigt en blick på SVT Forum och debatten om arbetskraft invandring, migration och asylpolitik i riksdagen. Behöver vi verkligen politiker, tänker jag efter att ha lyssnat på ordsvallet som aldrig till himlen når. 
Möjligtvis med ett undantag då en talare mycket bestämt sa, "att vi ska inte sätta igång integrationsprocessen innan asylärendet är avgjort." De orden kommer nog en bra bit upp och jag instämmer. Tänker på alla ensamkommande barn/unga som på grund av för tidiga integrations åtgärder invaggats i tron att de ska få stanna och besvikna och ledsna kom att upptäcka att så var inte fallet.

 

Lite bättre och hoppfull

Kanske betyder det jag gjorde idag någonting i morgon, skrev jag igår. Svårt att säga men i alla händelser intervjuades jag igår av  P4 Kristianstad om att ungdomar med A traktorer kan hjälpa polisen på Österlen, som de gör på andra platser i landet,  genom att hålla koll i byarna i projektet ”Grannsamverkan unga”

...och idag skrev jag en motion till Landsmötet i Linköping den 19 -21 november 2021, angående stadegeändringar som innebär:

1) att inga beslut ska avgöras genom lottning eller ordförandes utslagsröst och undantag endast tillämpas om det föreligger extraordinära förhållanden som kan göra det nödvändigt.

2 ) att som princip ska majoritetsbeslut tillämpas med krav att 75-90 % av de röstberättigade ska ge sitt stöd i en fråga innan beslut.

3) att uppmärksamma och tillämpa beslutsprocesser som kan leda till enhetliga beslut som Konsensus och Sociokratin

Börjar kännas som att jag borde ta det lite lugnt med engagemang hit och dit nu när jag äntligen känner mig lite bättre och hoppfull om hälsan och i stället köpa en liten båt eller så, vad nu det kan betyda för morgondagen.

 

Färre kungliga flaggdagar

I samband med nästa tronskifte föreslås att antalet kungliga flaggdagar i Sverige minskas betydligt. Det kommer den parlamentariska kommitté som just nu ser över frågan att föreslå. Ser ut att kunna bli en bra dag.

 

Lottning avgör viktiga frågor

Genom lottning och ordförandes utslagsröst avgör liberalernas centrala organ och lokala föreningar viktiga frågor enligt de stadgar som antogs vid Landsmötet 2017. Häpnadsväckande och olyckligt tycker jag som väljare, att ett parti år 2021 med en angelägen politik och som i hundra år varit representerat i Sveriges riksdag inte kommit på något bättre.

 

Sociokratin - så fattar man beslut i demokratisk ordning

Fick ett par nya idoler idag, nämligen fransmannen Auguste Comte samt Gerard Endenburg från Nederländerna som gjort mig uppmärksam på Sociakratin, en metod för föreningar (tex partier) etc., att tillämpa en beslutsordning som möjliggör att alla blir nöjda med det som beslutas. Suveränt. 

 

Bra att barns  rättigheter får större plats i stadsutvecklingen

Regeringen vill se ett större utrymme för barn och barns behov när man bygger en stad. Idag hamnar sociala värden generellt långt ner på prioriteringslistan vid fysisk planering och stadsutveckling. (Finansdepartementet)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/barns-rattigheter-ska-fa-storre-plats-i-stadsutvecklingen/

 

Ur led är tiden, vem kan vrida den rätt igen?

Jag tror att någonting är ruttet här i Sverige. Joe Biden, som är 9 dagar äldre än mig blev president i USA men jag, behörig och lämplig, kan inte bli nämndeman i Skåne på grund av min ålder. Ur led är tiden, vem kan vrida den rätt igen?

 

Upp flyga orden...

För någon vecka sedan försökte Liberalernas partisekreterare  i en tv - intervju förklara partiets tänkta förbindelser med SD. I går var det partiledarens tur att i en intervju med SVT  förklara varför januari samarbetet inte påverkas av regeringens förslag till migrationspolitik. Ingen av dem lyckades på ett begripligt sätt förtydliga och förklara för journalisten en bredare allmänhet eller mig varför Liberalerna behövs och jag tar mig uppgivet för pannan och duckar för ordsvallet som saknar mening.

 

Frisinnade landsföreningens  småskrifter från 1911

Hittade en av Frisinnade landsföreningens  småskrifter från 1911 i en antik möbel jag köpt. Där stod: Viljen  i - i korhet sagt - ett lugnt, men kraftigt framstegsarbete på alla områden , rätt åt alla, orätt åt ingen. Rösten då med de frisinnades valsedel ! Min röst hade de fått.

 

Förslag till åtgärder

Återinförande av tjänstemannaansvar,  framsynthet, effektivitet, produktivitet, skärpta tillsyner samt åtgärder mot  korruption är några av nyckelorden för en nödvändig reformering av statsapparaten, myndigheter och förvaltningar. Men intresset hos de 8 riksdagspartierna att driva frågor om demokrati inskränker sig ofta till ord som transparens.

 

Svaga myndigheter

Till skandalomsusade alt.myndigheter som inte klarat av sitt uppdrag som tex. MSB, Sjöfartsverket,Polismyndigheten, Fastighetsverket m.fl kan nu även Tillväxtverket sälla sig. Då myndigheten misslyckat med att ta fram ett datasystem som klarar att administrera och snabbt göra utbetalningar till företag som  har rätt till stöd under coronapandemin. Känner någon till en myndighet som klarar uppdraget?

 

Ännu en myndighet

SIS, ännu en myndighet som inte håller måttet. Till tidigare rapporterade missförhållanden på Statens institutionsstyrelses ungdomshem (SIS) kan nu ytterligare två JO anmälningar läggas då personal anmälts för att ha uppträtt olämpligt och kränkande mot två omhändertagna flickor.

 

Ledarskap

Myndigheter, förvaltningar, organisationer är  i sig själva  inte svaga. Det är till samhällsutvecklingen dåligt anpassade instruktioner (regleringsbrev), förordningar och lagar samt chefer som saknar framsynthet och  när något blivit fel använder uttryck som: gå till botten med, med facit i hand, tillsätta en utredning, se över rutiner, ser allvarligt på det här etc. som gör dem svaga,

 

Sakliga debatter

Att demonisera medlemmar, andras åsikter, partiet, partiledaren  är destruktivt. För att Liberalerna  ska kunna driva viktiga frågor för Sverige krävs nu ett konstruktivt arbete, debatter och samtal utan demoniserande inslag.

 

Det finns inga problem

Uttrycket "det finns inga problem det kan bara kännas så" håller kanske inte Liberalerna med om idag men förhoppningsvis i morgon.

 

Obegriplig information

I många fall är regeringens och myndigheters information obegriplig för en bredare allmänhet och kan förstås endast av jurister eller sakkunniga. Migrationsverkets rättsliga ställningstagande är ett exempel liksom Utbildnings departementets senaste skrivelse om en ny förordning.

 

Statskontoret

Statskontoret har fått i uppdrag att kartlägga kommuners och regioners administrativa kostnader.Kanske borde Statskontoret även kasta ett öga på Regeringskansliets verksamhets kostnader för 2020 som var 7951 mnkr.

 

Förnekelse av fakta

-Liberalerna är inte splittrade, skriver Liberalernas partisekreterare i ett brev till medlemmarna och anger ett antal krystade förklaringar i avsikt att styrka påståendet.  Förnekelse av fakta borde verkligen inte vara Liberalernas grej. I övrigt glad påsk.

 

Två pyrrhussegrar 2019 och 2021

Som ny medlem undrar jag varför L partistyrelse får sitta kvar efter två pyrrhussegrar 2019 och 2021 och i morgon kanske en tredje. Rösta inte i morgon utan inled ett framstegsarbete på alla områden då kanske partiets hundraåriga historia som riksdagsparti inte behöver ta slut.

 

Bekymmersamt för Sverige

Som plikten kräver gratulerade statsminister Stefan Löfven prinsessan Sofia och prins Carl Philip som i dag har fått en ny familjemedlem. Roligt för familjen men bekymmersamt för Sverige och det borde det också vara för Socialdemokraterna.

 

Ifrågasätter regeringens styrning

Bra att, Tobias Billström (M) lämnat in en KU-anmälan som ifrågasätter regeringens styrning av myndigheter och låtit FHM få ett för stort ansvar. Han kunde tillagt, att en oberoende tillsyn av 341 myndigheter som idag är bristfällig eller inte förekommande, är nödvändig.

 

Demokratin i Sverige100 år

I år är det hundra år sedan både män och kvinnor för första gången fick rösta i val till riksdagen.

 

Ser ut att bli en bra dag

Solen skiner och inga kungligheter tycks ha namnsdag, fyller år eller fått barn. Ser ut att bli en bra dag. 

 

Svenska myndigheter är svaga och tillsynen bristfällig

-Svenska myndigheter är svaga och tillsynen bristfällig, enligt Jean Marcel Tirole som  tilldelades 2014 Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. En konsekvens av att den representativa demokratin inte är just det?

 

 

 

 

 

Skriv ut