Rätt till alla orätt åt ingen

  Tankar om politik, demokrati ekonomi, kultur, miljö, migration, myndigheter, levnadsförhållanden, uppväxtvillkor, ensamkommande m.m. Synpunkter: aej( )telia.com

  "Ingens herre, ingen träl ingens gunstling vill jag kallas. Frihetskänslan i min själ kan ej köpas, ej befallas". (Wilhelm von Braun) 

                                                  
  Växthuset                Civico Zero, Rom     Asylmöte                 Hal Far, Malta         Mineo, Sicilien         Röda Korset, Rom

  Skriv ut

  Christina Jutterström - Dagens gnäll och att vara till besvär - en "aha" upplevelse - Historiskt -

  Såg fram emot föreläsningen om demokrati med  Christina Jutterström på Scala Biografteater i Ystad som emellertid visade sig handla om studiecirklar i Södermanland. Därför lämnade jag den fullsatta lokalen efter tio minuter och för att folk satt tätt tillsammans som packade sillar utan ventilationen och smittrisken var uppenbar.  

  Tog kontakt med den lokala vårdcentralen på grund av en förkylning och i sådana fall ska man låta testa sig, enligt nya instruktioner.
  -Kunde jag inte ordna det själv med mobilen, tillfrågades jag då det är krångligt och tar tid att göra det på vårdcentralen blev jag upplyst om. Men tämligen motvilligt fick jag till slut en tid, men det kändes inte bra att vara till besvär och varför finns det vårdcentraler som inte vill ge vård? 

  Har tidigare inte förstått varför så många bilder från förr i tiden läggs ut på lokala FB sidor men efter att själv
  lagt ut några bilder på "Det gamla Stockholm (Södermalm) och på några dagar fått över 500 gillande och över hundra kommentarer, förstår jag. Det blev något av en "aha" upplevelse att dela  igenkännande erfarenheter med  andra från förr i tiden. 

  Magdalena Andersson, sveriges första kvinnliga statsminister, några timmar.

   

   

  Åkte förbi Linköping - Söder - Ett stökigt liberalt Landsmöte

  På väg till  Stockholm passerade jag på fredag förmiddag Linköping precis när Landsdagarna inleddes. Kunde av olika skäl inte följa vad som hände under dagen men hörde senare på kvällen att Nyamko Sabuni vädjat om stöd för en borgerlig regering. Trodde nog att det viktigaste var att partiet enades och blir kvar i riksdagen, regioner och kommunfullmäktige. 

  På söder i Stockholm är de full fart. Mer eller mindre fullt på krogarna, mycket folk på Götgatan och en hel del elsparkcyklar som i hög fart tar sig fram i trafiken. Julgranen på Medborgarplatsen lyser fint och ljuset blandar sig med neonskyltar som upplyser om en det ena och andra.

  I morgon beger mig till Skinnarviksbergen och där jag växte upp för att titta och känna efter och till huset jag byggde i Roslagen. Innan jag åker hem på Söndag blir det frukost hemma hos yngsta dottern. 

  Har inte deltagit i några styrelsemöten av flera anledningar och kommer troligtvis inte att göra det framöver apropå den förfrågan jag fick av valberedningen. 

  Ett stökigt liberalt Landsmöte. Finns inget som talar för att Landsmötet bidrar till fler sympatisörer snarare tvärtom, tyvärr.

  På Liberalernas hemsida ger fyra av fem mötesdeltagare fyra blåklintar till Landsmötet och en tillfrågad fem av fem. Ett Landsmöte som enligt mig och andra sansade bedömare gissar jag upplevdes som stökigt, en strävan att framstå som ett enat parti trots att det är uppenbart att så inte är fallet, överdrivna hyllningar av partiledaren och ... jag är besviken. 
  Fem blåklintar från mig hade krävt att frågan om demokrati prioriterats, den liberala värdegrunden betonats och att den styrelse som splittrat partiet ersatts.
  Kunde dessutom konstatera att ...

   

  Rättigheter bör prioriteras - Indragna busslinjer får politiker på tå - 


  I våras antog samhällsplaneringsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ett dokument som kallas ”Regler för servicenivå – badplatser i Simrishamns kommun”. 
  Av en artikel i YA, torsdag 18 november 2021, framgår, att personer som ingår i målgruppen dvs. personer med funktionsnedsättningar och även andra intresserade medborgare ska finnas med i utvecklingen av hur badplatsernas service utformas, enligt Linda Larsson, enhetschef för offentliga miljöer.

  – Tillsammans blir vi klokare och det är en fantastisk tillgång att kunna samarbeta med medborgare som har personlig erfarenhet av den fråga vi jobbar med, säger hon.
  Ett bra exempel på hur kommunens tjänstemän kan involvera medborgare i arbetet med att förbättra förhållanden för dem som berörs. Hoppas nu att det blir så och att tillgängligheten till stränderna för alla som är en rättighet prioriteras. 

  Från och med 12 december 2021 tillämpar Skånetrafik en ny busstidtabell som bl a innebär att linje 577  endast trafikerar sträckan Skillinge via Brantevik till Simrishamn i båda riktningarna och således inte längre är ett alternativ för Borrby- och Ö Hoby borna som vill till och från Simrishamn. Men med  linje 570 går det forfarande bra, uppger Skånetrafiken.
  Under många år har linje 577 utnyttjas av Borrby- och Ö Hoby borna, att man nu inte längre kan göra det upprör med all rätt berörda medborgare och en del politiker på orten som borde vara lika engagerade vad avser möjligheterna för barn, unga, vuxna och äldre med funktions nedsättningar att komma till havet.
  Men en sådan förbindelse har de aldrig haft vilket  inte väckt  politikernas intresse eller upprört dem.
    

  Regeringen ger Statskontoret i uppdrag - Tillgänglighet ointressant för lokala politiker -
   
  Statskontoret ska analysera Pensionsmyndighetens effektivitet och föreslå åtgärder. Ta gärna en titt även på Trafikverket och Lantmäteriet och låt analysen då också omfatta dessa myndigheternas produktivitet.
  För övrigt hoppas jag att det snart blir vår igen.
   
  Demonstration av strandmattor på torget i Simrishamn i lördags lockade ett fåtal vilket bedöms bero ett särdeles trist väder. Ingen av kommunens tjänstemän var där men glädjande var dock att tre politiker från ett av de större partierna kom och tog sig tid att diskutera åtgärder för att alla ska kunna bada i havet. De andra partierna satt kanske på sina kamrar och formulerade tjusiga formuleringar för kommande valmanifest om hur gärna de vill verka för tillgänglighet.
  Det är skillnad på teori och verklighet konstaterar jag liksom på dom och vi.
   
   
  Positiva röster om strandmattor
   
       

  På Stortorget i Simrishamn informerade Andreas Olsson och Kristian Farkas från AK GLOBAL i lördags hur kommunens badplatser tämligen enkelt och till rimliga kostnader kan göras tillgängliga för alla kommuninnevånare och besökare som man gjort i andra kommuner.

  
Strandmattor har i flera år funnits vid badplatser i Helsingborg, Ängelholm, Åhus, Landskrona och på flera andra platser och gjort det möjligt att med rullstol och rollator ta sig fram på stränderna.
  Erfarenheterna är enbart goda och dessutom har dessa kommuner följt gällande lagstiftning på området och vad som sägs i FN-konventioner och EU direktiv om lika rättigheter och tillgänglighet.

  
Varför strandmattor inte finns i Simrishamn är oklart men av samtalen på torget i lördags framgick att kommunen redan till sommaren 2022 bör göra det möjligt för alla att kunna bada i havet och jag gissar att den uppfattningen delas av en bredare allmänhet.
   
   
  Alla ska kunna bada i havet -

  Lördagen 13 november 2021, 11.00 rullar vi ut en strandmatta på Stortorget i Simrishamn för att visa hur kommunens badplatser tämligen enkelt kan göras tillgängliga för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning samt äldre med rörelse svårigheter.
  Kristian Farkas och en kollega till honom finns på plats för att demonstrera hur strandmattor kan användas, informera om miljöaspekter, kostnader m.m. Välkommen!
   

  Doktorn ringer inte - Ny strandskyddslagstiftning - Stärkt äganderätt - Tryck- och yttrandefriheten - Särskilda boenden vår tids Ättestupa - Stefan Löfven (S) har lämnat in sin avskedsansökan -Doktorn kunde inte ringa 

  Förra gången doktorn skulle ringa mig glömde hon bort mig och gick i stället på semester. Idag meddelade vårdcentralen att doktorn inte kunde ringa mig på grund av ett datorhaveri. Det utlovades att hon skulle ringa i morgon. Hm...

  Det ska vara betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Förslaget på en ny strandskyddslagstiftningen innebär både lättnader och skärpningar jämfört med dagens strandskydd.
  https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/regeringen-har-beslutat-om-en-lagradsremiss-om-mer-differentierat-strandskydd/

  Propositionen:Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund.
  https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/11/sou-202073/

  Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten
  https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/11/prop.-20212259/

  Stefan Löfven (S) har lämnat in sin avskedsansökan efter sju år som sveriges statsminister och talmannen inleder arbetet med regeringsbildningen.

  Om pensionärer (under arb.)

  Var femte invånare i Sverige är 65 år eller äldre och är nog mest i vägen och till besvär för beslutsfattare och politiker, kan man lätt få intryck av och dessutom kostsamma. Äldre människor ses som en homogen grupp i behov av vård och behandling som inte sällan lider av undernäring, ofrivillig ensamhet, sjukdom och en i många fall torftig och beklagansvärd tillvaro på grund av låga pensioner trots att de bidragit till samhällsbyggnaden under sin livstid.
  De benämns som, åldringar, seniorer, årsrika, pensionärer m.m men mer sällan som tillgångar, erfarenhetsbärare, produktiva, viktiga, far och morföräldrar och personer som bidrar till samhällsbyggnaden.

  Om sjukvården
  Den sjukvård som i förekommande fall erbjuds kännetecknas alltför ofta av långa väntetider, digital rådgivning, bristande kompetens och ointresse att upprätta vårdplaner. Avsaknad av efterkontroller vad avser riktigheten av ställda diagnoser, effekten av rekommenderade åtgärder och föreskrivningar av medicin hör till vanligheten liksom att resultat av provtagningar inte meddelas om de inte är avvikande från normala värden.
   
  Men någon second opinion om en diagnos ställts behöver inte efterfråga då tio läkarbesök kan innebära tio olika läkare, tio olika diagnoser, tio olika förslag till åtgärder och tio olika förskrivningar av medicin. 
  Det finns anledning generellt sätt till missnöje och ifrågasättande av kvaliteten på den behandling som erbjuds oavsett om vården tillhandahålls av privata eller kommunala aktörer. Produktivitet, effektivitet och regelbundna tillsyner av den vård som ges är nyckeln till framgång.
  Men sådana tillsyner är i stort sätt inte förekommande och vårdgivarens eller andra lex Maria anmälningar till ett tämligen tandlöst IVO inte särskilt oroande eller störande för verksamheten. I grunden handlar det om system fel på olika plan, brist på eller dåligt utnyttjande av resurser vad avser pengar och personal och inte på dem som dagligen arbetar inom sjukvården och försöker göra ett bra jobb.  

  Om boende
  Är man inte en resurs för samhället och kan bidra är man utlämnad till makthavarnas godtycke och myndigheters överinseende och placeras efter prövning på (Säbo) särskilda boenden, (5 kapitlet 5 § i Socialtjänstlagen) där en  lägenhet hyrs genom ett andrahandskontrakt och hyra betalas liksom avgift för måltider, service, omvårdnad och palliativ vård. Vår tids ättestupa.

  Andra boendeformer är till exempel trygghetsboenden och seniorboenden och vid demenssjukdom kan en särskild vård och omhändertagande av hänsyn till närstående erbjudas, vilket är bra inte minst för närstående och förutsatt att boendet håller en hög standard i olika avseenden.

  Äldres ställning är förbestämd genom lagar och förordningar som innebär att äldre helst ska vara utanför samhället och inte på sina villkor, olika omständigheter och förutsättningar vara delaktiga och en naturlig del av detsamma och bidra med kunskaper och erfarenheter ett långt liv gett. 

  Ebba Busch, i sann kristen anda? - Eld i kaminen - Olika valdagar - 59 - 31
  - Lokala partiers nätverk (LPN)

  Ebba Busch backar inte från husköpet och nu har säljaren, en äldre man anlitat en ny juridisk företrädare för att häva köpet då han menar att han kände sig tvingad att skriva på ett avtal som han inte i lugn och ro fick möjlighet att ta ställning till. 
  Vad Ebba Busch håller på med finns det anledning att ifrågasätta liksom om  det sker i sann kristen anda.

  8-9 grader plusgrader ute och 18 i huset gav mig anledning att elda i kaminen och nu sprider sig en varm, mjuk och behaglig värme i rummet. Det är bra.

  Att ha val till riksdag, region- och kommunfullmäktige på en och samma dag är ingen bra idé. Bättre vore att särskilja valet till kommunfullmäktige anser jag, Olle Wästbergs och en tidigare liberal kommunordförande som jag pratade med häromdagen som för övrigt också var bekymrad över partiets framfart, 59 - 31 och hur det ska gå i valet om ca 10 månader. 
  Det ser inte bra ut men jag har vissa om än svaga förhoppningar, att det kommande landsmötet kan förbättra situationen.

  "Om drygt tio månader är det val. - Du vet väl att du kan göra ett aktivt val genom att rösta på olika partier i riksdagsvalet, regionvalet och i din kommun? I mer än hälften av kommunerna finns det lokala partier att rösta på och även i flera regioner. De styrs inte från partihögkvarter i Stockholm utan nerifrån av sina aktiva medlemmar." 

  Så skriver, Lokala partiers nätverk (LPN) som är en riksorganisation som bildades 2014 av ett antal svenska lokalpartier. Och det har dom all anledning att göra eftersom det nuvarande valsystemet missgynnar de lokala partierna och gynnar de partier som har representation på riksplanet.

   
  Pidde P
   
   
  På lördagen uppträdde Pidde P på Sora Torget i Simrishamn där ett stort antal föräldrar och barn i olika åldrar dansade och sjöng till hans låtar.
  Jag pratade en kort stund med honom, om förhållandet, att alla barn inte kan komma till havet, innan det var dags för honom att skriva autografer och signera foton vid 1910 Simrishamns Modehus.
  Jodå, han tog gärna på sig kepsen.
   
  Det gjorde också Markus Jonasson, 1910, ordförande i Simrishamns köpmannaförening.
   

  Regeringen vill -  Intervju med P4 Kristianstad - Hälsan - Gamla minnen - Magdalena Andersson- 432 - Inställt

  Regeringen vill utveckla en god och nära vård som ska finnas nära medborgarna och förebygga fysisk och psykisk ohälsa. I det syftet tar man att ta fram en ny lagstiftning och skjuter till stora resurser.
  Varför har man inte redan gjort det?

  Intervju med P4 Kristianstad på förmiddagen, katten ska hem och jag ska hämta sand på XL Bygg, Hans Anders, ett bord från Kullagret och reklamtryck från CM Reklam AB inför eventet på Stortorget i morgon.

  Går åt en hel del Alvedon m.m sedan en tid tilllbaka.

  En gammal skolkompis från Söder i Stockholm ringde och vi pratade om minnen från 40-50 talet. Han åker till Ecuador om ett par månader och jag till Sicilien om saker och ting blir bättre.

  Magdalena Andersson valdes enhälligt till ny partiordförande för (S), vad var det jag sa. Troligen blir hon också Sveriges första kvinnliga statsminister. Grattis!

  432 ensamkommande barn/unga har under året fram till 31 oktober registrerats som asylsökande i Sverige. Många av dem kommer att rekryteras, med hot om våld mot dem själva eller deras anhöriga, till kriminella gäng och andra destruktiva verksamheter. Hur kan man förhindra rekrytering och är det överhuvudtaget möjligt. Ja kanske genom att:
  -vid ankomsten placera dem på skyddade ankomstboenden
  -ge dem en ändamålsenlig utbildning som leder till arbete här, vid tillfälligt uppehållstillstånd
  -arbete hemlandet vid beslut om utvisning
  -arbete i första asylland vid beslut om överföring 

  På grund av sjukdom är eventet "Alla ska kunna bada i havet" inställt. Nytt datum är lördag 13 november.I övrigt samma program och uppgifter. Inte roligt att behöva ställa in men inget ont som inte har något gott med sig, sägs det. Undrar så klart vad det kan vara.

   
  Vädret - Förberedelser - 6 november på torget i Simrishamn - Förslaget - Prioritering - Olle Wästberg - Katten här igen 

  Det börjar ljusna men det är grått utanför fönster och det kan bli regn senare under dagen vilket inte får hindra att ett flertal uppgifter ska utföras under dagen för att allt ska flyta på om fem dagar på torget. På face book har antalet gillande på mitt inlägg om att "Alla ska kunna bada i havet" varit rekordstort liksom delningar, vilket är glädjande.

  Förslaget, ”Regler för servicenivå”. Badplatser i Simrishamn, som utarbetas av Samhällsbyggnadsförvaltningen och antogs av Barn- och utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden i april 2021 innebär åtgärder för fler parkeringsplatser och toaletter men få insatser vad avser tillgänglighet för att alla ska kunna bada i havet.

  Den prioriteringen förvaltningen gjort förvånar mig storligen liksom att ett stort antal politiker i nämnderna antagit förslaget som vid en prövning av DO sannolikt skulle bedömas vara diskriminering av barn, unga, vuxna med funktionsnedsättningar och  äldre med rörelsesvårigheter. 
  Tror att det handlar om okunskap och bristande kontakter med organisationer med kunskap på området men även allmänheten borde ha tillfrågats. Med andra ord en skrivbordsprodukt.

  Läser Olle Wästbergs senaste nyhetsbrev med intresse bl.a hans tankar om:

  -mellanvalsdemokrati,

  -lokala folkomröstningar, och 

  -ta bort den gemensamma valdagen.

  -kvalificerad majoritet för grundlagsändringar.

  -domstolsväsendets oberoende ska garanteras i grundlagen.

  -De tre public-service-företagen, Sveriges Television AB (SVT), Sveriges Radio AB (SR) och Utbildningsradion AB
  oberoende borde grundlagsfästas

  Det finns anledning att återkomma om demokratin i Sverige och vad som sägs i regeringsformen. 

  Katten här igen. Han kanske inte ställer allt på ända men hans närvaro påverkar påtagligt mina dagliga rutiner, åtgången av ved och att jag är inte längre är herre i mitt eget hus. Just nu ligger han vid den varma kaminen som är den varmaste platsen i huset och ser ut att må väldigt bra och jag kan för tillfället pusta ut.

   
  1 november - Skolvärlden

  Värt att läsa om skolvärlden
  https://skolvarlden.se/artiklar/hur-manga-ganger-maste-larare-sla-larm-innan-nagot-gors
   

   

   

  19 nyanlända till Simrishamn - Ingen positiv respons i sikte - Kanske en murare - SOU utredningar och ärendehanteringar -Tillgänglighet -

  2022 anvisas 921 nyanlända till Skåne, det beslutade regeringen i slutet av september och Länsstyrelsen har nu fattat beslut om fördelningen mellan länets kommuner vilket innebär att 19 av dem anvisas till Simrishamn. Förutom de 921 antas att ytterligare 750 nyanlända med uppehållstillstånd som på egen hand ordnat bostad i kommuner samt direktinresta anhöriga bosätter sig i Skåne.

  -Vill han ha förslaget kopierat så får han betala enligt taxa för det, skrev enhetschefen och fortsatte -vi har inte möjlighet att fixa sand och ta bort det med så kort framförhållning. Jag har inte kollat upp kostnad för det. Vi lägger hellre vår budget på faktiska åtgärder för att tillgänglighetsanpassa våra stränder. Där fick jag som trodde på samverkan men tji fick jag. 

  Den 1 januari 2022 inrättas Institutet för mänskliga rättigheter i Lund. Av de sju personer som förordnats som ledamöter i styrelsen är sex jurister. De ska leda institutet och anställa en direktör/myndighetschef. Kanske en person med utbildning som tex. murare?

  Regeringen tillsatte den 18 december 2014 en utredning med uppdrag att verka för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå (dir. 2014:157)

  Genom olika tilläggsdirektiv under åren ska uppdraget nu redovisas senast 28 februari 2023. Nio års utredande. Hur är det möjligt?
  Behovet av en snävare tidsram för SOU utredningar och ärendehanteringar är uppenbart liksom att inom stat, kommun och region utveckla produktivitet och effektivitet.

  Alla ska kunna bada i havet
   
  Lördagen den 6 november 11.00 rullas en strandmatta ut på Stortorget i Simrishamn för att demonstrera hur kommunens badplatser kan göras tillgängliga för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning och äldre med rörelse svårigheter.
   
  Välkommen till torget för att:
   
  -mingla med kommunalråd och oppositionsråd, tjänstemän inom länsstyrelen och kommunen samt representanter för olika organisationer.
   
  -möta Pelle Sköldbäck från Ängelholm som berättar om erfarenheter av arbetet med tillgänglighet och demonstrerar hur tillgängligheten tämligen enkelt kan möjliggöras med hjälp av strandmattor för rullstolar och rollatorer samt specialrullstolar.
  


  -pröva att använda en rullstol.
   
  

-få Information om förslaget, ”Regler för servicenivå”. Badplatser i Simrishamn som KS förväntas besluta om 17 november och KF 29 november 2021.

   
  Välkommen!
  26 januari 2021, 11.00 - 14.00. till Stortorget i Simrishamn.
   
  (Syftet med eventet är, att uppmärksamma frågan om delaktighet, tillgänglighet och säkerhet för barn, vuxna med funktions nedsättningar, äldre med rörelsesvårigheter och visa hur tämligen enkla åtgärder som fungerar för många kan göra stränderna och vårt gemensamma natur- och kulturarv tillgängliga för alla.)
   
  Tack:
  Apotekgruppen, CM Reklam AB, Elon, JPW Sport, Personalen på kontakt center, Stora Coop, XL-BYGG Hans Anders, Åbergs tryckeri AB

   

  Sicilien - Pisa och exkludering av elever - Anna Ekström

  På TV visades bilder från översvämningarna i Catania och  på  Via Vittorio Emanuele ll och Palazzo degli Elefanti som är lite av mina hemtrakter i Catania stod vattnet högt. Är det inte en pandemi så är det översvämningar och frågan är väl nu bara när Etna får ett utbrott som ytterligare fördröjer min nästa resa till Italien.

  I samband med Pisa-undersökningen 2018 undantogs ett stort antal elever från att delta på delvis felaktiga grunder och Riksrevisionen konstaterar även att varken regeringen (Anna Ekström) eller Skolverket (Peter Fredriksson) följt upp genomförandet eller gjort en trovärdig utredning i efterhand.

  Om Pisa-undersökningen inte genomförs på ett tillförlitligt sätt kan det få konsekvenser för budgetpropositionen, utbildningspolitiken och förtroendet för statsförvaltningen.Men utbildningsministern tar lätt på saken och rutinerat riktar hon uppmärksamheten mot friskolorna för att undkomma kritiken från Riksrevisionen. 

  -Det är ingen mänsklig rättighet att få driva skola för skattepengar uttalar sig utbildningsminister Anna Ekström.Må så vara, men det är det inte heller att anordna utbildningar som mindre än hälften av eleverna klarar av och sedan undandra dem för att delta i Pisa undersökningar.

   

   
  Med sedvanlig långsamhet - Religion - En biltur på Österlen -En cykeltur utefter havet - Slogan för S -
   
   
          
   

  Med sedvanlig långsamhet avseende åtgärder och bristande insikt om konsekvenserna för företag och hushåll uttalade sig Energi- och digitaliserings minister Anders Ygeman (S) i SVT på måndagsmorgonen 25/10 om elbristen i söder ungefär på samma sätt som Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) uttalar sig om den tilltagande kriminaliteten i landet. "Det finns inga problem det kan bara verka eller kännas så."

  -Om  två år kan kanske en utjämning mellan elområdena vara plats, uttalar sig Anders Ygeman för SVT nu på måndag morgonen. Om två år!
  Idag meddelar pappersbruket i Klippan att man halverar produktionen på grund av de höga el priserna i söder och jag sänker temperaturen i bostaden av samma skäl.

  Han ser trött, ointresserad och uppgiven ut, Anders Ygeman.  Antar han ser fram emot valet 2022 och att någon annan då får ta över ministerposten som han genom sitt agerande uppenbarligen gör allt för att komma ifrån. 

  Sverige räknats traditionellt som ett kristet land och är fortfarande den religion som har flest anhängare, runt 6,5 miljoner medlemmar. Olika ortodoxa och andra religiösa samfund har omkring 800 000 medlemmar. Näst störst i Sverige är islam med runt 1200 000 anhängare till största delen Sunniislamer (80%) och övriga Shiaislamer och en mindre del Sufi, som jag  jag gillar bäst för att de tycker det är ok att sjunga och dansa. 
  Själv är jag agnostiker men kan ändå tycka att religion och andlighet borde få en större plats på den politiska arenan. Märkligt att inte ens KD med större iver intresserar sig för frågan.

  Tog igår en biltur till olika byar på förmiddagen och en cykeltur utefter stranden från Borrby strand till Mälarhusen på eftermiddagen. Har aldrig sett vattnet stå så högt vilket innebar en del problem att ta sig fram cyklande men solen sken och folk jag mötte hälsade glatt. 

  Söndag den 11 september 2022 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige.Här ett tips om en lämplig slogan för Socialdemokraterna inför valet utifrån och hur man uttalar sig i olika frågor:
  "Det finns inga problem det kan bara verka eller kännas så."
   
   
   
  Österlen lyser - 1000 besök sen mitten av juli - Visioner 
   
  Hej!
  Jag försöker gärna titta förbi. Det är under ”österlen lyser” så det är säkert mycket folk i rörelse. Hur brett har ni skickat ut inbjudan?
   
  Hej
  Trevligt att du försöker titta förbi, du är välkommen. Inbjudan har skickats  till samtliga partier och förvaltningar i kommunen samt ett antal berörda föreningar och organisationer.
   
  Ps Årets ljusby, Simrishamn, arbetar efter två teman ”Staden som möter havet” och ”Dolda skatter”. Jag antar att ditt tal kommer att handla om det och kanske om, att barn, ungdomar, vuxna och äldre med funktionsnedsättningar/variationer också ska få möta havet och de "dolda skatterna" handlar om det finns pengar att möjliggöra det Ds.
   
  Allt gott, Johny
   

  Välkommen till:

  En dag fylld av visioner om delaktighet, tillgänglighet och säkerhet i Simrishamn   

   

         

  Bilder från eventet i Ängelholm

   

  Inbjudan att lördagen den 6 november 2021, 11.00-14.00 medverka i ett trevligt och givande event på Stora Torget i Simrishamn om delaktighet, tillgänglighet och säkerhet med inriktning på förslaget ”Regler för servicenivå”. Badplatser i Simrishamn som KF förväntas besluta om 29 november 2021.

  Syftet med eventet är att uppmärksamma frågan om delaktighet i samhället för barn, vuxna med funktionsnedsättningar och äldre med rörelsesvårigheter samt möjliggöra för politiker, tjänstemän, organisationer och föreningar, att möta innevånarna för att informera och svara på frågor.
  Pelle Sköldbäck från Ängelholm berättar om erfarenheter och demonstrerar strandmattor, strandrullstolar och vanliga rullstolar som det finns möjlighet att prova.
  Därtill en eller flera överraskningar.

  Svar på inbjudan
  Svara senast den 20 oktober 2021 om avsikt att delta till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

  Mobil 0704820410  (efter anmälan ytterligare information.)

  Välkommen
  Johny Samuelsson i samverkan med DHR 

  Ps Över 1000 personer kom till eventet i Ängelholm och representanter från olika partier gick omkring på torget och informerade och svarade på frågor liksom kommunens tjänstemän, föreningar och organisationer ds.

    

  Morgon -Sista hjälpen kurs 

  En spinnande katt i knät, en sprakande kamin, en kurs på  Österlens museum och tid för skrivande, lugnt och skönt, Ser ut att bli en bra dag om man bortser från översvämningar, pandemi, vulkanutbrott, våld, diktatorer, skjutningar, människor på flykt m.m.

  Sista hjälpen kursen  består av fyra block:
  Döden är en naturlig händelse: Vad innebär döendeprocessen?
  Förberedelse inför döden: Planering, önskemål, prioriteringar och socialt stöd. Lindra lidandet: vanliga problem och symtom, vad kan jag göra för att hjälpa till?
  Att ta farväl: Hur gör jag? Sorg och sorgereaktioner, begravning. Visade bli för praktisk för mig som hellre diskuterat meningen med livet, ansvar för den egna döden etc.

    

  Nya rutiner - Lokalföreningarnas dag - Bad honom hålla käften - Mer lika än olika -

  När dotterns katt är hos mig tillämpas nya rutiner på mornarna. Har jag tur väntar katten tålmodigt på att jag ska vakna   innan han börjar jama för att uppmärksamma mig på att han vill ha mat. Når de behovet är tillfredsställt tvättar han sig noggrant och hoppar sedan upp mitt knä för att bli ompysslad, spinna och umgås i väntan på en plats i solen eller nu på hösten att det ska bli tillräckligt varmt vid hans bädd nära kaminen. När det förhållandet är uppfyllt tar han ett skutt till sin bädd, lägger sig bekvämt till rätta och somnar och jag kan ta fram datorn och till exempel skriva om en vanlig morgon med en katt och om att det är en bra idé 
  med presentation av lokala föreningar. som i lördags

  Som i lördags då jag besökte Borrby och Hammenhög, pratade med folk från olika föreningar om det ena och andra och passade också på att informera om evenemanget på stora torgtet i Simrishamn den 6 november 11.00 -13.00 som handlat om kommunens planer på att utöka antalet parkeringsplatser, toaletter m.m samt öka tillgängligheten  på 2-3 av de 17 platser som omfattas av förslaget. Trevligt folk och bra samtal.

  Men med ett undantag då en man i ett byalag ifrågasatte mitt engagemang i vissa frågor med motiveringen att jag var utböling och inte skulle lägga mig något han och andra i byn jobbat med länge.
  Hans märkliga inställning kryddat med en del otrevliga ordval ledde till, efter att jag tyst och tålmodigt lyssnat på han svada, bad honom hålla käften. 
  Att be någon hålla käften är inte olagligt och inte heller enligt lagen förolämpande men jag förvånande mig själv eftersom jag inte bett någon hålla käften på så där 50 år och uppfattar mig som en timid man som hellre är förstående än fördömande.
  Jag har kritiserat politiker för att de skäller ut eller uppträder oförskämt mot tjänstemän eftersom det är oprofessionellt. Att som jag gjorde be någon hålla käften som privatperson är en helt annan sak även om nivån är låg tänker jag ända förhålla mig förlåtande och till och anse det  rätt och bra gjort. Det finns gränser.
   
  Den här mannens beteende fick mig att tänka på när jag för många år sedan arbetade som bitr. platschef  på en förläggning för flyktingar som Röda korset drev. Nämligen att våra behov och förväntningar på livet oavsett var man kommer ifrån är likartade. För att mildra de motsättningar som fanns mellan olika nationaliteter på förläggningen och tydliggöra vår uppfattning tryckte vi upp tröjor med texten "Vi är med lika än olika" som ett sätt bland flera, att motverka motsättningarna.  
  Skulle nog inte skada att vi svenskar inser att  våra uppväxtvillkor och kulturella förhållande oavsett var vi växt upp i landet  i det stora hela överensstämmer med andras och snarare ta fasta på på det vi har gemensamt i stället för att betona olikheter och bestämma vilka egenskaper folk har utifrån deras riktnummer.

   

  Brevväxling med en politiker - Idag kommer katten igen - Elpriser i södra Sverge - 

  Till 

  Jeanette Oversson
  Kommunstyrelsens ordf,

  Hej, bloggade om ett brev som skickats till mig och kanske andra och som du undertecknat. Blev tillsagd att skicka texten till dig och ibland är det bara att lyda. Så...

  Med dagens post kom ett brev från Jeanette Oversson, kommunstyrelsens ordf. som hälsade mig välkommen hem och en uppmaning att folkbokföra mig i Simrishamn. 

  - En gång till, tänkte jag, har hon inte märkt att jag bott här i 6 år. Eller kan brevet handla om dubbel folkbokföring för att öka på folkmängden i kommunen? 

  Förvirrande minst sagt, men mycket lägligt fick jag också ett försäkringsbrev från Folksam där det framgår att kristerapi ingår i försäkringen. Kan komma väl till pass efter det  märkliga brevet och efter att i förmiddags följt en politisk debatt på TV.

  Med vänlig hälsning
  Johny Samuelsson

   
  Hej Johny!
  Tack för ditt mail. Det är bara att be om ursäkt för att du fått brevet. Uppenbarligen något som blivit fel där. Jag hoppas att du tar dig ur krisen. ☺️ 

  Allt gott!
  Jeanette 


  Hej Jeanette. Ingen fara. Ibland blir det fel det bara är så. Räknar med att vara på benen igen efter några dagars vila.

  Allt gott, Johny.

  Katten kom. Kollade snabbt in omgivningen, åt och drack gick och la sig. Sover nu mätt och belåten, får man anta.

  Sverige är inte längre landet lagom ute snarare landet oförmåga det visar de höga elräkningar som nu drabbar företag och hushåll i södra Sverige.Orsaken till de historiskt höga elpriserna är är politikerna/partiernas oförmåga att förse hela landet med den el som behövs. Idag kommer bonden med en kubik ved men jag får betala över 100:- mer än tidigare på grund av hans höga elräkning.Sverige är inte längre landet lagom ute snarare landet oförmåga 

    

  P4 Kristianstad -Provtagning -  Förintelseforum -Luft och vatten - KS ordförande - Kristerapi - Höjden av Lättja

  Dagen rivstartade med att en journalist från P4 Kristianstad ringde angående förslaget, Regler för servicenivå. Badplatser i Simrishamns kommun och det planerade evenemanget på torget i Simrishamn den 6 november. Efter samtalet en promenad till Vårdcentralen för provtagning och sen hem igen för en kopp kaffe innan motionsrundan och frukost.

  Konferensen, Förintelseforum inleds idag i Malmö. Viktigt att minnas och att vidta åtgärder men idiotiskt, rent ut sagt, att utestänga Malmöborna från evenemanget i stället för att involvera dem.

  Vi (Sverige) vann över Grekland med 2-0 i VM kvalet vilket var bra. Bra är det också att solen skiner. Mindre bra att den miljövänliga luft/vattenpumpen i huset beroende på ålder inte riktigt fungerar som den ska (samma sak med mig) men bra att Mats från Österlenkyla vet vad som behöver göras, åtminstone vad avser pumpen. 
  Trots förväntade  höga reparationskostnader är Mats besök  trevliga. Jag bjuder på  kaffe och kanalbullar och han donar med pumpen och beredaren samtidigt som han lär mig en hel del om uppvärmning av hus och att bilar som drivs med batterier visserligen inte släpper ut koldioxid men kanske inte är så miljövänliga om man ser till livscykel historiken. 
  Men det är industrin och lönsamhet som bestämmer utvecklingen och tydligen är det så, att miljövänliga åtgärder förutsätter miljöovänliga åtgärder.

  Med dagens post kom ett brev från Jeanette Oversson, kommunstyrelsens ordf. som hälsade mig välkommen hem och en uppmaning att folkbokföra mig i Simrishamn.
  - En gång till, tänkte jag, har hon inte märkt att jag bott här i 6 år. Eller kan brevet handla om dubbel folkbokföring för att öka på folkmängden i kommunen?
  Förvirrande minst sagt, men mycket lägligt fick jag också ett försäkringsbrev från Folksam där det framgår att kristerapi ingår i försäkringen. Kan komma väl till pass efter det  märkliga brevet och efter att i förmiddags följt en politisk debatt på TV.
   

  För övrigt anser jag liksom en bredare allmänhet gissar jag, att det är viktigare att ta i med hårdhandskarna och bura in eller i förekommande fall utvisa kriminella än att ha ett bra förhållande till dem. 

  Köpte en eldriven receiver fåtölj.  Det måste vara höjden av lättja att bara trycka på en knapp för att komma i sittande eller liggande ställning. Ingen ansträngning krävs så tillvida det inte blir elavbrott då jag befinner mig i liggande läge och behöver komma upp. 

   

  167 955 204 kronor i statligt stöd - Internationella Flickdagen - Över 18000 åskådare såg Hammarby vinna över Allmänna idrottsklubben  med 4-1 - Gängvåldet - Ekonomipriset -

  Partibidragsnämnden har beslutat om statligt stöd till de politiska partierna med 167 955 204 kronor. Liberalerna får under perioden 15 oktober 2021 – 14 oktober 2022,   12 783 280 kronor i statligt stöd och de Liberala kvinnorna 1 418 050 kronor för hela 2022.
  Om Liberalerna hamnar under riksdagsspärren på 4% är vid valet i september 2022 får de liberala representanter lämna riksdagen och som en följd av det reduceras eller  i värsta fall uteblir representationen helt i regioner och kommuner.
  Men det blir också ekonomiska konsekvenser. Går det så illa att man vid valet hamnar under 2.5% kapas det statliga stödet väsentligt och upprepas det även vid nästkommande val 2026 uteblir stödet helt.

  Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna har redovisat 20 förslag för att stoppa gängvåldet. Men förslag avseende förebyggande åtgärder som en ändamålsenlig utbildning saknas.

  David Card, Joshua D. Angrist och Guido W. Imbens tilldelas priset. Card får priset ”för hans empiriska bidrag till arbetsmarknadsekonomi”. Joshua D. Angrist och Guido W. Imbens får dela på den andra halvan av priset ”för deras metodologiska bidrag till analysen av kausala samband”.(SVT Nyheter)

  Helst ingen röd-grön eller blå - brun regering men gärna en blå - gul.

   

  Solen skiner - Söndagskorsordet - Förhäva eller förringa sig - Bra L - Recliver 

  Solen skiner, Svenska Dagbladets söndagskorsord väntar på att bli löst, Sverige vann med 3-0 mot Kosovo, L jobbar på, ser ut att kunna bli en bra dag. 

  Köpte en ny recliver fåtölj vilket var bra för rygg, nacke, huvud och förmodligen en del andra organ också. Meddelade M att det är fel på luft/vatten pump. Han hör av sig i morgon. I morgon tar jag en sväng till Kristianstad. 

   

  Äpplen eller Päron - Litteraturpriset - Fredspriset - Stockholm Maraton -

  Hälsade på en av döttrarna som har så många äppel - och päronträd att jag inte behöver välja mellan det en och andra.Fick en hel kasse frukter med mig hem vilket inte bara enligt uppgift ska hålla doktorn borta de är dessutom vackra, goda och luktar gott.

  Det påstås, att bor man på Österlen kan man utan att någon ifrågasätter det titulera sig som författare eller konstnär. En lockande tanke för visst  ger det en viss status att presentera sig som författare i stället för pensionär och på sikt om allting faller på plats, liksom Abdulrazak Gurnah, nobelpristagare.
  Det som krävs är naturligtvis talang och förekommande fall Svenska Akademins gillande men om förmågan saknas och ett gillande från akademin inte är troligt handlar det mest om att klä sig rätt och behärska konsten att uttrycka sig kryptiskt när folk frågar vad man skrivit.

  Nobelpriset i litteratur 2021 tilldelas romanförfattaren Abdulrazak Gurnah. Han är född på Zanzibar och verksam i England. 

  Nobels fredspris 2021 går till Maria Ressa från Filippinerna och Dmitrij Muratov från Ryssland med motiveringen: ”För sina insatser att skydda yttrandefrihet, som är en förutsättning för demokrati och varaktig fred”. Något som norska Nobelkommittén menar är viktigt då journalister möter allt mer ogynsamma förhållanden. (SVT Nyheter)

  Idag är det dags för Stockholm Maraton då flera tusen löpare ska springa 42195 meter på gatorna i huvudstaden och som det ser ut i gynnsamt väder. 
  1988 sprang jag för första gången ett maratonlopp just i Stockholm efter att ha börjat träna 1986 med hjälp av yngsta dottern. Det var inga problem utan snarare ett lopp fyllt av glädje och när jag i den måttliga uppförsbacken på Odengatan närmade mig målet kom tårarna och den översvallande glädjen över att ha lyckats fullfölja ett maratonlopp. Året efter sprang jag i Stockholm igen och därefter två år i följd New York Maraton en fantastisk upplevelse inte minst därför att publiken utefter banan uppmuntrande ropade "You can do it"  så övertygande att jag trodde att jag var på väg att vinna. 

  Följer nu loppet i Stockholm från och till på TV och ser att den omlagda banan numera går i mina gamla hemtrakter på söder.  Men inte bara bansträckningen här förändrats utan även min förmåga och numera klarar jag i bästa fall bara att jogga 195 meter. 

   

  Träffar ibland X som sitter i rullstol - Inbjudan till politiker m fl - Svea - Dagens gnäll

  Han har både fysiska och psykiska funktionsnedsättningar och sitter i rullstol men han skrattar alltid när vi ses vilket sker då och då. När jag frågar om han badat i havet får han problem med att svara eftersom frågan är ofattbar och inte då den  inte kommit på tal tidigare.
  Jag tror inte att han någonsin badat i havet. Kanske för att han inte vilat det  men mer troligt är att han inte kan ta sig dit på egen hand och de i hans närhet har nog inte tänkt på möjligheten.. Så kan det vara för många.
  Under de många är jag besökt stränderna i Skillinge, Borrby, Kyl och Mälarhusen m fl  har jag aldrig sett någon med funktionshinder på stranden eller i havet.
  Det förhållandet och det faktum att politikerna av okänd anledning inte gjort något åt saken är orsaken till att jag vill dra mitt strå till stacken och därför tagit kontakt med länsstyrelsen, föreningar, myndigheter m.fl och ordnat med evenemanget den 6 november som handlar om delaktighet och tillgänglighet för X och alla andra. Hoppas det väcker intresse och leder till positiva förändringar. 

   

  Simrishamn om delaktighet, tillgänglighet och säkerhet

  Det som är nödvändigt för 10 procent underlättar för 40 procent och är bekvämt för 100 procent. (Naturvårdsverket)

  Inbjudan

  Inbjudan att lördagen den 6 november 2021, 11.00-14.00 medverka i ett trevligt och givande evenemang på Stora Torget i Simrishamn om delaktighet, tillgänglighet och säkerhet. Förutom en hel del information och möjlighet att ställa frågor blir det demonstration av strandrullstolar och strandmattor och att pröva rullstolskörning på torget. Därtill kaffe och kaka och kanske också lite musik och dans. Välkommen!

  Syfte

  Det övergripande syftet med evenemanget är att uppmärksamma frågan om full delaktighet i samhället för barn, vuxna med funktionsnedsättningar samt äldre med rörelsesvårigheter vad avser tillgänglighet till kommunens natur- och kulturområden och badplatser.

  Mål

  -att ge de politiska partierna i kommunen ett tillfälle att berätta för våra invånare och informera om vad som gjorts och vad som planeras vad avser delaktighet, tillgänglighet och säkerhet
  -att organisationer får möjlighet att förmedla erfarenheter och synpunkter i frågor som rör delaktighet och tillgänglighet

  -att Räddningstjänsten ges tillfälle att informera om vikten av framkomlighet vid räddnings uppdrag gällande naturområden och badplatser.
  -att samhällsbyggnadsförvaltningen ges möjlighet informera om förslaget ”Regler för servicenivå”. Badplatser i Simrishamn, samt andra berörda förvaltningar om vad som planeras på området

  - att Sjöräddningssällskapet informerar om sin verksamhet till sjöss och Svenska Livräddningssällskapet om säkerhet vid stränderna.
  -att ge länsstyrelsen i Skåne möjlighet att informera och svara på frågor på området

  Svar på inbjudan

  Svara senast den 20 oktober 2021 om avsikt att delta till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Ytterligare information. Mobil 0704820410
  Än en gång välkommen
  Johny Samuelsson i samverkan med DHR

  Provade på en timmes behandling av en naturterapeut och därefter äntligen en länge efterlängtad lunch på Svea. Fläsk med löksås smakade bra. Efter lunchen samtal med kommunen men krafterna tryter och värken är påtaglig från och till så det blir inte särskilt mycket gjort. 

  Är det något jag är trött på så och som faktiskt stör mig är det småaktiga människor som för att själva bli större försöker förminska andra. 


    

  Grått och trist  ute - 

  Men varmt och skönt i vardagsrummet med eld i kaminen.

    

   

  Visionsdag i Ängelholm -  Visioner i Simrishamn - Fotboll

  Idag rullade Ängelholm ut, om inte en röd matta, i alla fall en grå strand matta på Stora Torget och bjöd in medborgarna till en visionsdag med inriktning på tillgänglighet till kommunens badplatser för barn och vuxna med funktionsnedsättning. På plats för att informera och svara på frågor var tjänstemän, politiker, livräddare och så Pelle Sköldbäck så klart, en eldsjäl som är anledningen till att Ängelholm kanske är Sveriges bästa kommunen när det gäller tillgänglighet och säkerhet på kommunens stränder. 
  Festligt, trevligt och mycket folk och köerna var långa för en mugg kaffe eller en matbit som kommunen bjöd på.   
  Strandmattor som gör det möjligt för dem med rollator att ta sig till stranden visades upp liksom strandrullstolar för de med funktionsnedsättningar, att med lite hjälp ta sig till stranden och bada. Själv tog jag en sväng runt torget med en vanlig rullstol vilket var en nyttig erfarenhet.


  Nu satsar Simrishamn på tillgänglighet, service och att alla ska kunna sola och bada på de fina stränderna

  Sommaren 2021 blev ännu en sommar då förskolebarn, grundskoleelever, tonåringar, vuxna och äldre med funktionsnedsättning i Simrishamn inte kunde sola på stränderna eller bada i havet som andra då ansvariga politiker i åratal ignorerat vad som sägs i lagar, förordningar, EU direktiv och FN konventioner om rätten till tillgänglighet, lika möjligheter och avskaffandet av alla former av diskriminering. 

  Men redan till sommaren 2022 kan det bli ändring på det tack vare ett förslag från Samhällsbyggnadsförvaltningen,”Regler för servicenivå” gällande badplatser i Simrishamn.
  Om politikerna godkänner förslaget inleds en process under en tioårsperiod till en kostnad av närmare 15 miljoner som förutom fler parkeringsplatser och toaletter vid 17 havsbadplatser i kommunen innebär att Kivik och Tobisvik och kanske ytterligare en badplats föreslås göras tillgängliga för barn och vuxna med funktionsnedsättning.
  Förhoppningsvis blir Simrishamn även under perioden certifierad som en sk. vattensäker kommun med livräddare och fler naturvärdar. 


  Tog en sväng till Hammenhög för titta på när tjejerna spelade mot Laholm. Mycket folk i blåsten vilket förvånade mig men roligt att så många var där. Hur det gick? Vet inte då jag inte stannade så länge men tippar och hoppas på 3-1 till Hammenhög, men det blev 1-1 ändå en liten framgång.

   

  Soffor - 

  -Funderar du på att klicka hem en ny soffa eller beställa ett sprillans nytt kök, undrar Naturvårdsföreningen i en artikel, och fortsätter:
  -Du är långt ifrån ensam. Vi svenskar konsumerar möbler som aldrig förr. Mellan 2009 och 2019 ökade vår konsumtion av möbler och hushållsartiklar med hela 47 procent, vilket gör kategorin till den mest expansiva av samtliga konsumtions kategorier.   

  Hur stor miljöpåverkan har egentligen inredningsbranschen? Och vilka miljövinster finns i att reparera eller köpa begagnat istället för att köpa nytt?
  Frågorna är befogade och intressanta men i mitt fall handlar det inte om att köpa nytt utan att att bli av med två antika soffor. 

   

  ”Det som är nödvändigt för 10 procent underlättar för 40 procent och är bekvämt för 100 procent”. (Naturvårdsverket)  - Sista hjälpen - En chef -

            

   

   

  Förslag

  Gör som man gjort i till exempel Åhus, Landskrona, Ängelholm och flera andra kommuner och köp  in ett lämpligt antal strandrullstolar för utlåning samt ett antal speciellt avsedda för dem på särskilda boenden och institutioner i kommunen. En åtgärd som i princip innebär att alla 17 badplatser blir tillgängliga redan 2022 och inget krångel med tillstånd av markägaren. 

  Anskaffa speciella strandmattor då ökar tillgängligheten även för dem med rollator och barnvagnar 

  Inled ett samarbetet med DHR och RBU som kan bidra med sakkunskap på området 

  Samverka med SLS för säkrare stränder och utbilda och anställ livräddare.

  Anställ  fler naturvärdar

  Då blir det riktigt trevligt och tryggt att besöka Simrishamns där alla kan sola och bada på de fina stränderna. 


  ”Det som är nödvändigt för 10 procent underlättar för 40 procent och är bekvämt för 100 procent”. (Naturvårdsverket)


  -Döden, döendet och sorg är oundvikliga processer i livet, skriver Österlenprojektet som anordnar utbildningar om Palliativ vård som jag som pensionär anmälde mig till. Lite förhastat kanske, tänkte jag när jag fick ett brev från banken som meddelade att ett litet lån jag har är slutbetalat 2060. Verkar finnas gott om tid.


  Det blir ganska många samtal om dagarna som nästan utan undantag är trevliga och givande. Men häromdagen pratade jag med en chef i kommunen som koncist klargjorde att ingenting var möjligt på grund av det ena och andra. Stackars unga och personal tänkte  jag häpen över att vederbörande trots en uppenbar olämplighet för uppdraget hade en  chefposition inom en viktig verksamhet. 

   

  Lär känna Simrishamn -

  En stor del av gårdagen ägnade jag åt att "lär känna din kommun" vilket i mitt fall innebar en rundresa till över 20 tätorder och byar med min trevliga lilla bil som bidrog till att rundturen blev lyckad genom en låg bränsleförbrukning, 0,50.

  Små tuvor - Demokrati - Vård och omsorg - 

  Om backen är brant, vagnen tungt lastad och det finns små tuvor på vägen som kan stjälpa lasset är det en bra idé att  välja en annan väg och minska lasten. Självklart för de flesta men inte för alla.
  De 31 ombud som röstade emot styrelsens förslag vid partirådet i våras kan hjälpa till om de får chansen. Men med ett majoritetsbeslut i ryggen (59-31) har partiledningen all rätt att gå vidare på den inslagna vägen trots att det lett till splittring, missnöje och ett väljarstöd på bara drygt 2%.
  Det verkar ha gått prestige i partistyrelsens agerande då man hellre vänder sig till Lars Lejonberg (4,8% i riksdagsvalet 1998) Mauricio Rojas och Paulina Brandberg än att prata medlemmar som har en annan uppfattning för att lösa en kris som partistyrelsen orsakat och uppenbarligen inte kan lösa.
  "Demokrati är inte detsamma som majoritetens envälde”, skev Nyamko Sabuni i en debattartikel för en tid sedan. Kanske dags att omsätta den uppfattningen i praktiken.  Ringde vårdcentralen för att få hjälp mot muskelkramper som allvarligt störde det dagliga livet och nattsömnen. Fick prata med en sköterska som i sin tur pratade med en läkare. Efter några timmar ringde sköterskan och meddelade att läkaren skrivit ut ett recept på en muskelavslappnande medicin som jag kunde hämta på apoteket. Men nej, läkaren hade inte skrivit ut något recept och således kunde personalen på apoteket inte hjälpa mig.
  Hade känts bra att få träffa läkaren för en undersökning men det fanns inga tider för det sa sköterskan och inte heller för efterkontroller är min erfarenhet. Med andra ord varken vård eller omsorg. 

   

  Rollator eller Mercedes - Missgynnas lokala partier av valsystemet ? - Samtal hit och dit -

  Att skriva om äldre är inte helt lätt och i nuläget har allt skrivande fastnat på vad jag och och andra i min ålder lämpligen ska kallas. Kärt bart har många namn sägs det och påståendet kan kanske även gälla mig som pensionär, årsrik, senior, skör, plus 70, åldring etc. Men vilket är lämpligast och beskriver bäst den del av befolkningen som har ålderspension och tar sig fram gående med eller utan rollator, färdtjänst, cykel eller bil och ser åldrandet som höstmörker, vårsol eller något där emellan. Återkommer i frågan.  En stor del av morgontimmarna ägnades åt samtal med Länsstyrelsen, kommuen, DHR, försäkringsbolaget, vårdcentralen, Skånetrafiken och Rehab. Börjar lugna ner sig nu så att jag kan tar i tu med dagen.   Missgynnas lokala partier av nuvarande valsystem undrar jag och försöker få besked av Valforsknings programmet finns vid Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg. 

   

  Forum på TV 2 - Svacka igen - Nya tillskott -

  Ska snart ge mig iväg för covid provtagning. I väntan på det tittar jag och lyssnar lite förstrött på TV2 och Riksdagsdebatten om miljö- och jordbruksutskottets  betänkande. Vem valde dessa politiker tänker jag. 


  Ingen ork, feber och ont både här och där.  Det finns mycket att kommentera efter kyrkovalet och budgetförslagen från regeringen och riksdagspartierna. Liberalerna presenterar en budgetsatsning innebärande  bl a satsningar på rättsväsendet, kommunala ordningsvakter och polislöner.   Nya uppdrag för L får förutom tidigare partiledaren Lars Leijonborg, som inför valet ska  förbereda partiet för ett regeringssamarbete, Mauricio Rojas som lämnade partiet men nu blir integrationspolitisk rådgivare, vilket ogillas av bl a LUF och det senaste tillskottet men förmodligen inte den sista åklagaren Paulina Brandberg som ska utreda nya politiska åtgärder mot den grövsta kriminaliteten

  -Om backen är brant, vagnen tungt lastad  och det finns små tuvor här och där är det en bra idé att  välja en annan väg och minska lasten. Det skulle  kanske de 31 ombud som röstade emot styrelsens förslag vid partirådet i våras hjälpa till med. Inte minst med tanke på att  "Demokrati inte är detsamma som majoritetens envälde”. (Nyamko Sabuni)

    

   

  Blodpudding på franskt vis  - Mottagningscenter - HVO 100 - Inte som en strid forsande älv - Van Gogh -

  Efter att gett katten mat, gjort upp eld i kaminen, ögnat igenom YA tittade jag lite förstrött på TV 4. I vanlig ordning följdes nyheter, sport, väder reklam av ett långt inslag om matlagning och middagar. För vem undrar jag som ännu inte ätit frukost och när uppmärksammar man äldres matvanor med måltider som till exempel: Blodpudding på franskt vis, soppor till vardags och fest och så här piffar du upp färdigrätter som passerat bäst före datum. 


  Asylsökande ska under den allra första tiden i Sverige bo i ett statligt boende som Migrationsverket ska ansvara för, ett så kallat mottagningscenter. En särskild utredare ska föreslå hur en skyldighet kan utformas med innebörden att asylsökande, ensamkommande barn exkluderade, under den allra första tiden i Sverige ska bo i ett så kallat mottagningscenter, ett boende som anordnas av Migrationsverket. 


  Ingen bra idé att exkludera barn som för övrigt till övervägande del är tonåringar i åldern 13 till 18 år från att placeras på mottagningscenter. På ett Mottagningscenter skilda från vuxna kan de skyddas från kriminella som vill rekrytera dem, landsmän som utnyttjar dem och förmedlar åsikter som står  strid  med samhällets uppfattning om demokrati och kvinnosyn.   Är det inte äntligen dags att sluta se dem som
  värnlösa barn i behov av vård och behandling när de i själva verket är mycket kompetenta i olika avseenden och alla nästan utan undantag vill gå i skolan och få en utbildning som leder till arbete. Dessutom ska de inte, utifrån mina erfarenheter placeras på EBO och det bör även beaktas att familjeåterförening är något av ett dilemma och inte alltid av godo.  Att köra en dieselbil på HVO 100 eller en gasbil på biogas är mer miljövänligt än en elbil som körs på nordisk elmix anser Gröna Bilister i en rapport om drivmedels hållbarhet. Vad avser livscykelanalys behövs till exempel ingen gruvdrift för att utvinna metaller som litium, nickel, magnesium och den så eftersökta kobolten som elbilsbatteri innehåller och inte heller resurser för att ta hand om uttjänta batterier. Så då får det vill bli en begagnad disel.


  Inte som strid forsande älv, en porlande bäck utan snarare som en långsamt rinnande ibland stillastående å kännetecknar alltför ofta kommunens agerande 


  Bemötandet av människor med funktionsnedsättning är ett ansvar för alla dem som har politiska uppdrag eller uppgiften som tjänstemän att omsätta de politiska intentionerna i handling.
  Samhällsplaneringsförvaltningen har tagit fram ett förslag, ”Regler för servicenivå” gällande Simrishamns badplatser som antagits av Samhällsplaneringsnämnden och Kultur-och fritidsnämnden.
  Föreslaget innebär i korthet att kommunen under en tioårsperiod ska utöka parkeringsplatser och tillgång till toaletter på 17 badplatser och vad avser badplatser i Kivik, Tobisviks och möjligen Mälarhusen planeras åtgärder som möjliggör för förskolebarn, tonåringar och äldre med funktionsnedsättning att vistas på stranden och kunna bada.
  När det gäller säkerheten framgår inte av förslaget, att kommunen har något intresse av att bli en certifierad vattensäker kommun vilket avsevärt skulle förbättra säkerheten. I stället hänvisar kommunen i allmänna ordalag om den enskildes - och kommunens ansvar. 


  Nyupptäckt Van Gogh skiss visas upp på van Gogh museet i Amsterdam fram till början av 2022. Jag var där för 20 år sedan men numera är Monet kanske den största favoriten. Har du inte råd med en van Gogh målning kan du alltid måla av någon, det gjorde jag.

   

  Torget - Samhällsbyggnadsförvaltningen - Vädret -

  Om Måns Nils Torg kan sägas att färdigställandet drar ut på tiden. Fortfarande pågår projektering, sedan ka upphandling genomföras och först därefter ska torget grävas upp för byten av rör, växter planteras och övriga planerade åtgärder färdigställas. Enligt pålitliga källor kan det arbetet komma igång i början av 2022 och torget vara klart för invigning i bästa fall till sommaren.  Idag ska jag besöka planeringsavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen för att informera mig om de planer som finns att utöka servicen på kommunens badplatser vilket är bra men framförallt är jag intresserad av det arbete som pågår för att öka tillgängligheten för rörelsehindrade och säkerheten på kommunens badstränder. 


  Grått och trist vilket inte minst är ett problem för katten som liksom de flesta antar jag föredrar sol och värme. Men ingenting varar för evigt nu tittar solen  lite oväntat fram.

   

        

   

  Statsskickets grunder - Vädret - Katten på besök - Hammenhögs damer förlorade - Bil -

  En påminnelse till aktiva politiker som inte läst på, glömt bort eller inte bryr sig. Regeringsformen 1 kap. 1 §.  All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Ta tag i det så får du min röst om ett år !

  Halvklart, 15 grader och en lätt ostlig vind.

  När jag lämnade Hammondvallen låg tjejerna under med 1-4 och stämningen var inte i topp. Det var den däremot i Tommarp där Tommarpsdagen avhölls på idrottsplatsen med aktiviteter och mycket folk. 

  Behöver kanske köpa bil då verkstaden efter över en veckas undersökningar inte hittar felet som gör att den inte startar. Batteridriven bil, hybrid  eller en disel som går på rapsolja, kottar och bark är då frågan.

   

        

  Riksmötet öppnar - Vi gick och gick 

  Kriget i Syrien har krävt  hundratusentals dödsoffer och lagt många städer i ruiner. Mer än 12 miljoner människor är på flykt och behovet av hjälp är stort. Aleppo i nordvästra Syrien med närmare 2 miljoner innevånare och till ytan dubbelt så stor som Malmö och Lund tillsammans  är till stora delar förstörd. Nästan hälften av alla byggnader har skadats eller förstörts och infrastrukturen är raserad,  
  Även om de direkta stridigheterna upphörde 2016 hörs fortfarande granatkastare i de västra förorterna som, ”Al Zahraa” och ”Rashideen” där väpnade grupper fortfarande attackerar närliggande områden. Men arbetet med återuppbyggnaden  pågår och efter nästan åtta års krig börjar nu människorna i Aleppo så sakta fokusera på framtiden. Men sjukhusen behöver rustas upp, medicin, hyror och mat som idag är väldigt dyrt behöver bli billigare, rapporter Caritas Syrien.

  I Malmö träffade jag härom dagen Meryem som tillsamman med sin man och dotter för sex år sedan flydde från Aleppo och tog sig över bergen i Turkiet till Grekland, Makedonien och därefter vidare norrut mot Sverige.
  -Vi gick, gick, gick och gick, berättade hon, och så småningom kom vi till Tyskland där vi kunde ta ett tåg till Köpenhamn och därefter till Malmö där vi sökte asyl.
  Idag arbetar hon inom service branschen och hennes man som hantverkare. Deras dotter studerar till läkare i Stockholm. Efter att i många år levt och tagit itu med de problem som det innebär att flytta från hemlandet och bosätta sig i ett annat land börjar nu tillvaron stabilisera sig för familjen. De har en bra bostad och ekonomin har förbättras. Men saknaden efter anhöriga som fortfarande är kvar i Syrien är stor och gör sig dagligen påmind i vardagen. Jag uttrycker min glädje för att det gått så bra för dem men kan inte låta bli att fråga:

  -Vad tycker du om Assad, frågar jag och räknar med, att hon liksom jag ser honom som en despot som borde  förpassas till en öde ö där han kan begrunda vad han gjort med Syrien. Men Meryem  är inte lika fördömande utan säger;

  - Orsaken till kriget är de olika grupper som strider mot varandra ungefär som om Skåne och Småland skulle kriga med varandra. Det är inte Assads fel. 
  Kom att tänka på det Skånska kriget i slutet av 1600 talet, Snapphanar och vår egen historia genom tiderna.

   

  ”Vaccinvägrare ska stå kostnaden för sin egen dumhet” - Möblerat  - 11 september - Demokratin 100 år . Röda äpplen - Sallad 

  Vaccinvägrare ska stå kostnaden för sin egen dumhet det anser Dana Pourkomeylian, biträdande jurist på Vernia advokatbyrå, ledarskribent samt ambassadör för organisationen GAPF – glöm aldrig Pela och Fadime.
  https://www.dagensjuridik.se/kronikor/kronika-vaccinvagrare-ska-sta-kostnaden-for-sin-egen-dumhet/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210911

  T
  vå rum och glasverandan i stort sätt möblerade. Återstår bl. a  ett rum med två fönster, tre dörrar och en kamin. 

  Den 10 september 2021 var  det precis 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. I regeringsformen (1974:152) Om statsskickets grunder framgår i 1 kap,  
  1 §   att all offentlig makt i Sverige utgår från folket och att den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. 
  Kan kanske vara en bra idé att diskutera hur det är med demokratin i allmänhet och till exempel människors lika värde och rättigheter liksom tryck- och yttrandefrihet. 
  Passar på eftersom vi i år firar demokratin, att påminna om problematiken med dom och vi, samt nyttan av att se upp med politiker som fortfarande pratar om transparens och som  i tal och skrift benämner medborgare som individer.

  Tog med ett runt bord och en hylla när jag hälsade på en av döttrarna. Efter några timmar  utomhus i skiftande väderlek och samtal om det ena och andra åkte jag hem med en kasse fylld av röda, goda och vackra äpplen.

  På den bättre restaurangen jag besökte för en tid sedan bad jag kocken om receptet på den lunchsallad som serverades eftersom  den var väldigt god. Jag fickreceptet av honom där det stod:
  -riven vitkål, lite salt, lite sirap, kallpressad rapsolja, vitvinsvinäger och lite lag från syrad rödlök. Blanda ihop och smaka av. Smaklig måltid, avslutade han. Värt ett försök men syrad rödlök ...

   
  Tele bolaget dubblerade bredbands avgiften - En halv dag på stranden -  Möblerar om - Brå rapport -

  Fick en faktura från telebolaget som var betydligt högtre än vanligt. Ringde och klagade så klart och sa upp avtalet. Fick då prata med en trevlig handläggare som visade sig komma från Somaliland. Efter ett bra samtal om förhållandena i Somalia och mina erfarenheter som god man för somaliska ungdomar bestämdes med hänsyn till att jag varit kund länge och för att de brustit i informationen, att avgiften skulle förbli som den varit tidigare.  

  Det finns inte en organiserad brottslighet utan flera. Följaktligen går det inte att rikta åtgärder mot organiserad brottslighet i största allmänhet, som om det vore ett homogent problem, läste jag i en BRÅ rapport från 2016. Instämmer, brottsligheten lägger numera anbud vid till exempel kommunernas upphandlingar, har anställda inom olika myndigheter och förvaltningar och i verksamheten ingår korrumperade jurister och poliser på olika nivåer. 

  Badade för första gången på östra sidan i Tobisvik. Klart friskt vatten och 
  grovkornig brun sand och trevliga upplysande samtal med folk utefter stranden.

  Möblera om är inte så lätt eftersom det finns ett antal möjliga varianter. Arbetet fortsätter.

   
   
  Vädret och hälsan - Kontaktcentrum - Förvaltningslag (1986:223), 5 § - Dagens gnäll -

  Kyligt, svag nordvästlig vind och soligt. Dags för den dagliga motionen som numera ingår i de rutiner jag tillämpar för att må bättre.

  Inte lätt för de trevliga och hjälpsamma personerna på kontaktcentrum i kommunen som jag emellanåt kontaktar för att få kontakt med någon tjänsteman. Nästan undangslöst är de tjänstemän jag söker inte nåbara vilket inte bara är bekymmersamt för mig utan även för dem som försöker hjälpa mig på kontaktcentrum.
  Undrar om modellen med kontaktcentrum verkligen överensstämmer med vad som sägs i, 
  Förvaltningslag (1986:223), 5 § Myndigheterna skall ta emot besök och telefonsamtal från enskilda. Om särskilda tider för detta är bestämda, skall allmänheten underrättas om dem på lämpligt sätt. Myndigheterna skall också se till att det är möjligt för enskilda att kontakta dem med hjälp av telefax och elektronisk post och att svar kan lämnas på samma sätt.

  Det var dagens gnäll nu ska jag försöka ägna mig åt att måla stolar, byta mattor i vardagsrummet och om det blir tid över ägna några tankar åt demokrati, tillgänglighet i olika avseenden och vänta på att ett par tjänstemän i kommunen jag sökt för några dagar sedan ska ringa. Det gjorde dom.

   
  Moderatledare - Vädret och motion - Allianser -

  Ulf Kristersson med ett tämligen brokigt politiskt förflutet har  ambitioner att bli den åttonde moderate statsministern intervjuades i TV 4 nu på morgonen. Jag hade hellre sett Anna Kinberg Batra sitta där men en komplott iscensatt av en inre krets i partiet tvingade henne att avgå som moderat partiledare 2017. 

  Solen skiner, vinden ostlig och måttlig och lär inte utgöra något större hinder vid den promenad som jag snart ska ge mig ut på. Är lite imponerad av mig själv att jag dagligen motionerar fast jag egentligen inte vill.

  Att man på lokala planet i vissa kommuner allierat sig med M är för mig helt obegripligt. Kanske beror det på personliga kontakter snarare än en professionell bedömning. Självklart ligger det i moderaternas intresse att bli större och om det innebär att utnyttja partier på fallrepet finns inga skrupler. L borde självklart välja sina egna vägar och inte gå i moderata fotspår, som jag ser det.

   
  Årets nyhet - Skötsamma ungdomar uppmärksammas - 2,1 % i senaste Novus mätningen för L -  Österlen Garden Show -

  För första gången på mycket länge förekom på söndagen den 5 september inga mord, skjutningar, sprängningar eller anlagda bränder! 

  Sverige - Spanien 2-1, Sverige Uzbekistan 2-1, svenska damer och herrar vann Finnkampen och i ungdomslandskampen gjorde ungdomarna bra ifrån sig. Roligt att även skötsamma duktiga ungdomar blir uppmärksammade och inte bara de som omskrivs i destruktiva sammanhang. 
   
  Besökte idag loppisen i Kverrestad och köpte mot alla föresatser en äppleskalare för 25 kronor och därefter åkte jag till Trädgårdsmässan Österlen Garden Show i Lunnarp som årligen lockar närmare 5 000 besökare.
  Till min lilla loppis som jag pliktskyldigast höll öppen ett par timmar senare på eftermiddagen kom ingen vilket är ett nytt rekord och dessutom möjliggjorde att jag kunde göra andra saker.


  Föreningen säger nej till hemsida - Vinden nordostlig - Inställning - Jordgubbar - Grannar

  Föreningen har  inte längre en hemsida då en faktura trots ett flertal påminnelser inte betalats har webhotellet stängt ner den. Ointresset är svårförståeligt och märkligt då hemsidan med tillhörande nyhetsbrev skulle varit kraftfulla verktyg i den kommande valrörelsen och kanske skillnaden mellan fortsatt eller till och med ökad representation i kommunfullmäktige och nämnder, eller att försvinna. Men det handlar inte bara om representation utan också ett ansvar att verka för Liberalism. 
  Det här känns inte särskilt bra och att lägga ner ytterligare tid och arbete för föreningen med vetskap om att det varken uppskattas eller tas till vara är inte meningsfullt. ”Något är ruttet i föreningen” som Hamlet kanske skulle sagt. Trist!

  Det blåser, solen skiner och jag är snart på väg till Gärsnäs för att justera framhjulsinställningen på bilen. Ser ut att bli soligt och hyfsat varmt de närmaste dagarna vilket är bra. Mindre bra är att hälsan varierar men i stort ändå bättre än tidigare, vill jag hoppas och känns det som.

  Tog en sväng till Hemdala gård utanför Hammenhög och köpte en låda jordgubbar. Jo, dom smakade bra.

  Grannarna som hyrt ett par rum i grannfastigheten flyttade ut för att bosätta sig på annan ort De ställde in en del grejer hos mig som inte fick plats i bilen och jag lovade att ta hand om posten. Bra skötsamma människor som kämpar på. De fick lite jordgubbar med sig.


  Vilodag - Debattartikel i Sydsvenskan - Loppis - Paralympic

  Noterar att Mats Persson, riksdagsledamot och ekonomiskpolitisk talesperson för Liberalerna och Louise Eklund, regionråd i Region Skåne för Liberalerna, skrivit en debattartikel i Sydsvenskan. " Läget är kritiskt. Lite hårdraget så har regeringen lagt ner Barsebäck-och skickat hela notan till Skåne" är rubriken på artikeln där man föreslår:

   1. Att riva upp elprisområdena. Ett elpris ska gälla i hela landet.

  2. Att ta bort förbudet att återstarta stängda kärnkraftsreaktorer. Det ger oss möjlighet att starta Ringhals 1.

  3. Att fortsätta bygga ut och investera i grön energi som sol- och vindkraft, som ett komplement till den planerbara elproduktionen.

  Artikeln som väl närmast ska ses som en uppföljning av Nyamko Sabuni uttalande i SVT Nyheter den 16 augusti i år, "Liberalerna vill att kärnkraftsreaktorn Ringhals 1 ska återstartas", är inte övertygande. Att referera till Barsebäck är långsökt då verkets två reaktorer stängdes 1999 respektive 2005. 
  Men inte heller Nyamko Sabunis förslag som kräver en lagändring, står i strid med ett riksdagsbeslut och ägarnas uppfattning att det inte var kommersiellt gångbart, att driva Ringhals 1 och 2 vidare, håller måttet.  
  Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) sa i en kommentar till SVT Nyheter, ”Vill verkligen Liberalerna att skattepengar ska gå till att betala för ett kärnkraftverk som redan dömts ut av ägarna som för dyrt och dessutom för slitet för att drivas vidare?”

  Tyvärr tror jag inte någon av artiklarna tar L från 2 % nivån. Det skulle däremot ett avståndstagande från kärnkraftverk göra. 

  Jag har tidigare i en remiss till Landsmötet i november föreslagit att liberalerna ska verka för en avveckling av kärnkraften i Sverige och i stället satsa på en fossilfri och förnybar elproduktion som sol, vind och vatten och i övrigt en effektiv och produktiv elanvändning samt stödja forskning som kan bidra till utveckling av andra miljövänliga energikällor. 

  Givet den av Svenska kraftnät valda marknadsdelningen, det vill säga indelning i fyra olika elområden är det i olika avseenden bättre  att i stället dela in landet i två områden SE1 och SE2 respektive SE3 och SE4. Dessutom intensifiera utbyggnaden och förnyelsen av transmissionsnäten och därtill en ergieffektivisering. 

  Besökare från bl a Malmö. Lund, Växsjö, Stockholm, Göteborg, Höganäs har kommit till min lilla loppis men långt ifrån så många besökte som tidigare. Men samtalen med de som kommer om det ena och andra är lika intressanta. Igår handlade det bl.a annat om lönesättning för kvinnor och män, Lagråd utan medborgare, juristernas roll i samhället m.m.

  Hösten är här och turistsäsongen snart slut men 
  Paralympic, SM i fri idrott, fotboll och Sveriges Volleyboll damer i kvartsfinal i EM pågår. Utbudet av sport på TV är stort.

   
  Rösträtt - Lagring av uttjänt kärnbränsle - Lugnt 

  Unga  saknar inflytande över det politiska beslutsfattandet och det kan inneära att de inte känner sig delaktiga i samhället. I kyrkovalet har sedan många år 16 åringar kunnat rösta och den möjligheten borde de också få i kommunalvalet. Med nuvarande ordning får de som är 16 år vid valet 2022 vänta med att rösta tills de är 20 år. 

  Romina Pourmokhtari. Förbundsordförande i Liberala ungdomsförbundet anser att 16 åringar inte ska få rösta i kommunalvalet men det finns också motsatt uppfattningar i frågan inom LUF

  Enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, även kallad kärntekniklagen, måste den som producerar kärnkraft ta hand om avfallet från kärnkraftsreaktorerna. I ett slutförvar ska det använda kärnbränslet kunna förvaras strålsäkert i 100 000-tals år. Det beror på att kärnbränslet är mycket farligt för omgivningen och att det tar lång tid för radioaktiviteten att minska. Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, som ägs av kärnkrafts företagen bl.a Vattenfall som äger sju reaktorer (fyra på Ringhals och tre på Forsmark) och Uniper som har ägarandelar i samtliga anläggningar och är majoritetsägare i OKG i Oskarshamn och minoritetsägare i Ringhals och i Forsmark.
  De har i uppdrag och oavsett frågan om kärnkraftens framtid att ta hand om radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverkan på ett säkert sätt för både människor och miljö  kort-och långsiktigt.

  Lagring av det använda kärnbränslet sker i tre led. 1 år på kärnkraftverket. 40-50  år i bassänger femtio meter under markytan i Oskarshamn. 100000 tals år i kapslar 500 meter ner i urberget förbereds i Östhammar. Där ”ska det kunna vara säkert” enligt SKB som  är ansvariga för att ta hand om avfallet från kärnkraftsreaktorerna. 

  Det är inte möjligt att veta vad som händer i framtiden men SKB, som ägs av kärnkrafts företagen, anser sig känna till det och menar att man utarbetat en säker metod där avfallet läggs i kopparkapslar som sedan läggs i en speciell lera, så kallad bentonit lera. Kapslarna läggs i bergrum, som sedan försluts och påstås vara säkert i 100 000 tals år. Strålskydds myndigheten (SSM) anser att metoden kan fungera men att SKB i kommande steg i tillståndsprövningen på ett tydligare sätt måste visa att slutförvaret är långsiktigt strål säkert. 
  Det anser Miljö-och klimatminister Per Bolund också som beslutat att mellanlagringen i Oskarshamn ska byggas ut tills SKB visat att en 100000 år lång lagring i Östhammar är säker. 
  Men M,KD, SD och L är upprörda och kritiska till ministerns beslut. Det är inte jag, Naturskyddsföreningen  och troligen inte heller kommande generationer unga som förväntas ta ansvar för den framtida förvaringen av det mycket farliga kärnbränslet.
  https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/%E2%80%AFstriden-om-slutforvaret/

  Gårdagen var intensiv men idag var det betydligt lugnare.

   
  Intensiv morgon 

  Blev uppringd av en tjänsteman på MDV, kontaktade försäkringsbolaget fick äntligen kontakt med den tjänsteman i kommunen som arbetar med frågor om tillgänglighet, promenerade, ringde till Riksdagen, fick ett brev från LUF och kikade lite på Socialtjänstlagen.
  Nu ska jag snart åka till Kristianstad, för att bl.a träffa ett barnbarn, via Nybostrand och där träffa träffa en bekant, Tomelilla för att se vad Erikshjälpen kan erbjuda,  Skåne/Tranås för att prata med en konstnär jag träffat tidigare och på hemvägen äta middag hemma hos en av döttrarna i Brösarpstrakten.  
   
   
  Döttrarna ringde - De svenska Liberalernas splittring - Oljebyte -

   Inom loppet av ett par timmar ringde mina två fina döttrar utan någon särskild anledning. Dagens höjdpunkt så klart.

  "Liberalerna ligger i opinionsundersökningarna på drygt 2%, alltså långt under möjligheten att bli kvar i riksdagen. Det är dystert när det gäller det parti som drev igenom demokratin för 100 år sedan och som stått för sociala reformer mot socialism.

  Folkpartiet drabbades alltid när regeringsfrågan var en central debatt. Ett viktigt skäl för det låga stödet är att partiet är oenigt och fört en offentligt kontroversiell debatt, främst kring om man ska stödja och sitta i en regering beroende av Sverigedemokraterna. Det är liberalt med en öppen debatt, men inte så lyckat för partiet med den intensiva debatten om vilken linje som ska intas. Det som skett de senaste åren är dock inte något unikt i partiets historia. I en krönika i tidningen NU refererade jag den offentliga diskussionen efter Folkpartiets valkatastrof 1973.

  Per Ahlmark ville ha en ”mer markerad liberal profil. Det som behövs är ett parti som driver liberalism oberoende av blocken.”  Själv skrev jag: ”Folkpartiets vilja att få ett regimskifte får aldrig mer bli viktigare än vilja att föra ut en liberal politik.  Folkpartiet ska stå för sitt eget program – fritt från alla block.” Redan då fördes den interna debatten offentligt." Parallellerna är tydliga. (Olle Wästberg. Nyhetsbrev 25 augusti 2021)
  https://wastberg.se/2021/07/liberalt-men-inte-alltid-sa-lyckat/

  Och jag instämmer i det mesta!

  D
  en lokala bilfirman bytte i dag olja på min gamla CLK, kollade hjullager  och putsade lyktorna. Det blev bra därför att han hade den kompetens som krävdes och en vilja att göra sitt bästa för mig. 

   

  Lam lag och svaga myndigheter - En kanelbulle om dagen - Att kontakta tjänstemän 

  Lagen som ska förhindra att barn förs ut ur Sverige för att ingå äktenskap eller könsstympas har inte fått något större genomslag. Sen lagen infördes 1 juli förra året har 28 flickor fått utreseförbud visar en genomgång av domarna som SVT har gjort. Redan innan lagen infördes var det ett stort problem att flickor skickades iväg till hemlandet oftast under sommarlovet. Oavsett gällande lagstiftning kommer flickor fortsättningsvis skickas iväg om inte socialtjänstens prioriterar frågan, överförmyndare/nämnd endast förordnar rättrådiga, kompetenta och engagerade gode män och integrering som leder till att människor som kommer hit från andra länder förstår att deras värderingar och kulturella uppfattningar kan stå i strid med svensk lagstiftning och att överträdelser numera leder till fängelse.

  Om äpplen är det gott om nu på Österlen och det är lätt att tröttna på de goda frukterna. Men jag har kommit till insikt om att uttrycket "ett äpple om dagen håller doktorn borta" eller hur det nu var, kan ersättas med en kanelbulle om dagen. En mix är oftast bra.

  Efter att i två dagar försökt nå två tjänstemän på en förvaltning i kommunen inser jag att mina försök redan från början var fruktlösa och det otaliga försök jag gjort enbart var dumt. Men otillgängligheten borde få konsekvenser, anser jag.
  Däremot har jag bara gott att säga om personalensom tar emot samtalen och försöker koppla fram mig. De är liksom jag frustrerande över att tjänstemännen inte är nåbara. 

   

   En lättnadens suck - Med stöd av - Ny statsminister och L en ny partistyrelse - 

  Gärsnäs församlings kyrkopolitiker har beslutat att Sankta Maria kyrka i Borrby ska återställas till hur det såg ut innan stormen Urd 2016. Till sommaren nästa år ska kyrkan i Borrby ha återfått sina karaktäristiska utseende. Då tornet liksom som tidigare med med en ny spira omgiven av fyra mindre blir över 50 meter högt kan jag hitta hem genom att höja blicken mot horisonten vid mina turer runt om på landsbygden.  
  Skönt att det blir av då jag och många andra befarade att kyrkan inte skulle återställas.

  Med stöd av vad som sägs i bibeln, att söndagen ska vara en vilodag och professionella idrottares uppfattning att kroppen behöver vila för att återhämta sig ställde jag igår med tämligen gott samvete in den dagliga promenaden och de övningar min fysioterapeut rekommenderat. 

  Heder och respekt till Stefan 
  Löfven. I höst avgår han som partiledare och lämnar posten som statsminister. Inte för att jag har med saken att göra men  jag anser att hans efterträdare ska vara en kvinna och då är Magdalena Andersson det självklara valet. Mikael Damberg, Lena Hallengren och Veronica Palm m.fl bör inte göra sig besvär.

  Har tidigare argumenterat för att liberalernas partistyrelse ska avgå och anser mig ha gode skäl för den uppfattningen. Hoppas att november i år,  blir ihågkommen för, att förutom att jag fyllde år,  Sverige fick en kvinna som statsminister och L en ny partistyrelse.

  Stefan Löfen avgår och ... -

  Magdalena Andersson, civilekonom, politiker och sedan 2014 Sveriges finansminister. Den första kvinnan på den posten i en socialdemokratisk regering och nu kan hon också bli Sveriges första kvinnliga Statsminister, om hon själv vill.

  Ursäkt - Hallonpaj - Otillgängligt - Våld i skolan 

  Är skyldig den rektor som uttalade att hon försökte möblera om i klassrummen för att hindra smittspridning en ursäkt. Min kritik var okunnig och orättvis. Möjligheter för rektorer och lärare att hindra smittspridning i skolorna är små beroende på givna förutsättningar.
  Däremot kan jag tycka att utbildningsministern Anna Ekström förtjänar kritik som uppmanar skolpersonal, att se till eleverna under skoldagen håller avstånd när hon mycket väl vet, att det är en omöjlighet.

  Ett par grannar som snart flyttar  kom över med en hallonpaj. Det blev en fikastund  i växthuset som också en bekant från Hammenhög deltog i. 

  Har inte badat i havet på några veckor nu. Det har inte heller många rörelsehindrade barn, tonåringar, vuxna och äldre gjort. Men i deras fall handlar det om att de inte badat på åratal och att det inte är självvalt, dom kommer helt enkelt inte ner till stranden.

  En barndomskompis från söder ringde. Vi gick i samma klass från ettan och en bit uppåt. Vi hörs ibland och brukar prata om hälsan, uppväxt och skolgång. Om skolan har vi samma erfarenheter av lärarna nämligen att de ofta och gärna gav mig, kompisen och flertalet andra örfilar då och då, vilket de inte borde ha gjort men så var det då och dom kunde göra det utan anledning och följder.  
  Det är inte bättre att våldet kommer från en elev som i Eslöv här om dagen. Bedrövligt
  !  Sjukgymnastik - Myndigheter - Bilverkstad - 

  Fick lite hjälp med programmet som jag kör hemma varje dag. Besöker henne igen i början av september.

  Ringde kommunen, MFD och KO. Kommunen lovade återkomma med begärda uppgifter. KO upplysningstjänst ligger nere på grund av pandemin och MFD skulle återkomma under eftermiddagen, men gjorde det inte. Gick således inte så bra. Det gjorde det däremot hos den lokala bilverkstan som provkörde min bil och rekommenderade ett däckbyte framöver för en jämnare gång.

   

  Köpa elbil - Vädret - Utlängan och Hanöbukten -

  Med tanke på de stigande bensinpriserna och miljön funderar jag på att skaffa en elbil och uppsökte därför chefen för ett bilföretag i Kristianstad som jag är bekant med sen tidigare för att ta reda på vad han kunde erbjuda.
  Efter att ha  informerats  om olika modeller och priser kom vi lite oväntat in på kärnkraften och de paralleller som finns till elbilar. I båda fallen är driften visserligen miljövänlig men det är inte brytningen av uran respektive material för att tillverka batterier. Det är dyrt att bygga kärnkraftverk liksom att  tillverka elbilar, problemet med tillvaratagandet av uttjänt kärnbränsle och batterier. Samt vid en olycka måste i båda fallen extraordinarie åtgärder vidtas. 
   
  Blev efter diskussioner om kärnkraft och för-och nackdelar med elbilar, föreslagen en begagnad dieselbil men jag beslöt att avvakta med bilköp tills vidare och behåller min gamla bil, vilket också kan vara  miljövänligt.
  El bil får vänta  tills det inte längre råder brist på el i landets södra delar på grund av överföringsproblem av ström från norr, elpriserna sänks, utbyggnaden av laddningsstationer motsvarar behovet samt inväntan på ett förväntat lägre pris på elbilar 2022. 

  För övrigt anser jag att bensin och el priser ska sänkas.

  17 grader varmt, vinden är västlig, molnen hotfull gråa, hälsan lite fram och tillbaka men i stort sätt bättre, tror jag och dagen ser mest ut att erbjuda eftersatt arbete och flera telefon samtal.  

  Påminns varje gång det är väderleksrapporter på TV och väderkartan visas om när jag för ett år sedan var på väg från Hallstavik till Falsterbokanalen och vid Hanöbukten möttes av tämligen hårt väder i höjd med Utlängan som fick båten att kränga oroväckande kraftigt. Funderingar att min sista stund var kommen infann sig när jag manövrerade för att inte gå runt och för ta mig till hamn på någon av öarna i Karlskrona skärgård.  

  Det började med att jag köpte en köpte en Nauticat av Claes i Uppsala och slutade med att jag sålde den till Erik i Helsingborg.Däremellan körde jag båten från Herräng i Roslagen till Falsterbokanalen i Skåne.
  En händelserik och spännande upplevelse. Ensam på havet under tio dagar men många möten med trevliga och hjälpsamma människor vid de ”strandhugg” som gjordes utefter kusten bl.a vid Dalarö, Oxelösund, Oskarshamn, Kalmar, Hasslö, Karön, Nogersund, Karlshamn, Simrishamn, Ystad. Men som sagt inte bara ett nöje men skulle hur som helst göra om det.

   

  Skolstart - Vaccinera elever - Vattnar kommunens blommor -

  Hoppas på det bästa för elever, lärare och all övrig skolpersonal nu när skolorna börjar men Johanna Jaara Åstrand ordf. i LF och Åsa Fahlén ordf. i LR verkar skeptiska till en arrogant utbildningsministers insatser för att förebygga smittspridningen, åtgärder mot lärarbrist m.m. Kämpa och håll avstånd uttalar sig föga övertygande ministern  som tidigare varit ifrågasatt för att ha uteslutit nyanlända elever i den senaste PISA undersökningen. 
  Ordf. I Sveriges skolledarförbund, Matz Nilsson som har nära kontakter med regringen har ännu inte uttalat sig. Det borde han kanske göra.

  Skeptisk finns det även anledning att vara till FHM som hellre samlar data än att snabbt vaccinera elever som man gjort i Danmark och Finland.

  För övrigt kan man fråga sig hur kommunens avtal ser ut med det företag som vattnar blommorna på kommunens gator och torg eftersom blommorna vattnas efter. kraftigt regn och även när det regnar vilket verkar vara överdrivit nitiskt och onödigt.

   

           

  Smedstorpsbadet - Det blåser  men solen skiner - Småfåglarna äter upp Pionvallmofröna - Vindruvor - 

  Besökte idag Smedstorpsbadet och för att simma lite i en bassäng som omväxling till plaskandet i havet. Tomelilla kommun äger badet men för skötseln svara en lokal förening. Utmärkt lösning som skulle kunna tillämpas på flera andra kommunala anläggningar runt om i landet som till exempel Måns Nils Torg i Borrby. Att överlåta ansvar till medborgare, förening och byalag tror jag skulle vara en bra lösning och dessutom minska kommunens kostnader.

  Dom trevliga småfåglarna kommer i mängder och äter upp frön från Pionvallmon. Det är inte bra, därför har jag placerat en stork på platsen som rör på huvudet när det blåser och får fåglarna att i stället söka mat på annat håll. 

  Prins Julian döptes idag. Släkten på mammas sida kommer från Älvdalen liksom min. Efter en imponerande snabb karriär är Julian nu inte bara prins utan också hertig av Halland. Jag blev varken det ena eller andra trots ett liknande samband på mödernet och konstaterar kanske något besviken trots att jag är republikan, att det i här fallet inte finns någon rättvisa. 

  Blev sugen på vindruvor och gick ut i växthuset och plockade några. Det blev inte så många i år men de som finns är gröna. söta och kärnfria och smakar väldigt bra.

   
   
  Hälsan - Vädret - Loppis - Är hästar glada? - Meningen med livet - Lagstadgade restriktioner och förbud

  I tre dagar har den värk i huvud och nacke och som följt mig i snart ett år till största delen försvunnit de senaste dagarna vilket känns oerhört skönt. Trodde kanske den skulle återkomma då ex wife och hennes syster kom och hälsade på men det gjorde den inte.

  Vinden är västlig och det är 14 grader varmt.

  Loppisen igår lockade en hel del besökare bl.a ett par unga tjejer från från Sockholm och Malmö som berättade att de jobbade på Barnens ö på Väddö i Stockholms skärgård  vilket jag också gjort i unga år. Mycket intressant var det att höra dem berätta hur det är där idag och att alla gårdar tycks vara igång igen. Inte nog med det en av dem bodde på Högalidsgatan på Söder där jag dagligen gick till och från skolan. 

  Oavsett om andan faller på eller inte försöker jag dagligen ta en promenad i närområdet och passerar då en hage med ett tiotal hästar. På det hela taget verkar dom inte ha särskilt roligt. Tycker mig ha märkt att det även kan  sägas om kor och får. Det får mig att undra en grå lördags förmiddag, vad är egentligen meningen med livet för hästar och fä och oss som bor på Österlen?

  Lagstadgade restriktioner och förbud
  https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu

   
   
  Måste kämpa - De vedervärdiga talibanerna - Inför skolstarten - Folkkär - Coronastatistik

  Islamiska Republiken Afghanistan, 200000 m2 större än Sverige, ca 40 miljoner innevånare och världens överlägset största producent av opium. Ett land med oerhörd fattigdom efter flera decennier av krig, konflikter, ockupation och som under många är dräneras på unga män (under 2014-2015 registrerades över 42000 tonåringar som asylsökande bara i Sverige, flertalet från Afghanistan) och där familjer flytt till Iran, Pakistan och på senare tid Turkiet. Enligt rapporter från SAK, Svenska Afghanistanskommittén, är  framtidstron lägre än någonsin.    
  – Afghanska ledare måste samlas. De måste kämpa för sig själva, kämpa för sitt land, säger Joe Biden, och tillägger att landet har fler soldater än vad talibanerna har krigare.
  Jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det uttalandet men helt klart anser jag att talibanerna är vedervärdiga.

  -Vi försöker möblera om i klassrummen för att hålla avstånd mellan eleverna, där det går, sa rektorn för en gymnasieskola.Jag tar mig för pannan och hoppas att andra rektorer tar smittrisken på större allvar.

  Kraven för att bli omnämnd som folkkär, legend eller hjälte har sänkts vilket är olyckligt men även lite bra då jag mot alla odds eller vem som helst kan bli en legend, folkkär eller hjälte och omnämnas i media och i historiska sammanhang utan att egentligen ha gjort något märkvärdigt.

  Totalt har 14 658 personer dött med covid-19 i Sverige, enligt Folkhälsomyndighetens statistik. Inga nya dödsfall har rapporterats i dag. Totalt har 1 109 112 sjukdomsfall registrerats i landet sedan pandemin startade. Det är en ökning med 1 055 fall sedan i onsdags. 31 personer med covid-19 intensivvårdas just nu, enligt Svenska intensivvårdsregistret. Det är en ökning med två personer.Hittills har 6 608 479 personer över 18 år fått minst en dos vaccin mot covid-19. Det motsvarar 80,7 procent av den vuxna befolkningen. 4 714 651 personer, motsvarande 57,6 procent av den vuxna befolkningen, har fått två doser. Källa SVT ·

   
  Tonåringar - Klimat rapporten - Kyligare - Loppis och föresatser - Amnesti ? -

  I juli ansökte 39 tonåringar om asyl i Sverige och till och med med 31 juli 2021 har 210, varav 54 flickor, registrerats som asylsökande.De allra flesta är  i åldrarna 13 till 18 och från Afghanistan, Syrien, Somalia, Marocko och  Eritrea.
  I bästa får en del av dem en utbildning som leder till arbete så att de kan hjälpa till att försörja familjen i hemlandet, många utvisas eller överförs till första asylland, andra hamnar i ett utanförskap och är beroende av bidrag, alltför många rekryteras med hot om våld mot dem själva och anhöriga eller löften om pengar till kriminella gäng och andra destruktiva verksamheter, en del tar sig till Frankrike och Tyskland och andra ...

  Köpte en matta på Erikshjälpen trots föresatsen att inte köpa en enda pryl på loppis. Ursäkten den här gången är att pengarna går till skolor i en del afrikanska länder vilket i viss mån rättfärdigar mitt köp.

  Nu ropas det återigen på en kravlös amnesti för ungdomar från andra länder som har varit här i minst 5 år. En sällsynt dålig idé anser jag och menar att det är bättre att de oavsett Migrationsverkets beslut ges möjlighet till en utbildning som leder till arbete här, i hemlandet eller första asylland och möjlighet att inom en viss tid slutföra den.


   


  OS avslutas idag - Paralympic - Loppis - Elpriser och Elområden
   
  Idag, 8 augusti avslutas OS i Tokyo men om ett par veckor, 24 augusti till 5 september är det dags för Paralympics. Många intryck från OS inte minst vad gäller Rytmisk gymnastik.
   
  OS medaljörer: Daniel Ståhl, Simon Pettersson, Sara Sjöström, Josefin Olsson, Armand Duplantis seglarna Anton Dahlberg,Fredrik Bergström, Peder Fredricson, fotboll - och hästhoppnings lagen.
  Idag avslutas OS men den 24 augusti är det dags för Paralympic.

  Det kan ju tyckas som jag är långsint men vi hade kunnat få dubbelt så många medaljer om unionen med Norge bestått. Men Oscar II klantade sig och den norska regeringen och Stortinget utnyttjade tillfället, som av historiker beskrivs som kuppartat, för att den 26 oktober 1905 upplösa unionen mellan "brödrafolken" som funnits sedan 1814. 

  19 grader varmt, omväxlade väder och det blåser från sydväst. Orken i viss omfattning tillbaka vilket är bra då det finns mycket att göra. Loppis senare idag för att bli av med grejer för att kunna påbörja en renovering och träffa trevliga människor.
  Men först ett ett besök på loppisen i Sankt Olof, som visade sig vara av kolossal format med gissningsvis över 2000 besökare,  men med målet att inte köpa något, bara titta vilket jag lyckades med. Men på hemvägen passerade jag en liten privat loppis och där sprack föresatserna.

  Elområde 1 hade i början av augusti ett rörligt pris på 55,29 öre per kilowattimme. Medan elområde fyra, längst söderut i landet, hade ett pris på 84,02 öre. Inga effekter av Syd/väst länken ännu.
   
   
  Covid-19 ökar

  På bl.a ICA, COOP, LIDL struntar folk i att hålla avstånd, tyvärr även personalen. Smittspridningen av Covid-19 ökar därför bör butikscheferna ta ansvar och uppmana personalen att bära munskydd, hålla avstånd och därutöver fräscha upp avståndsmarkeringarna vid kassorna, gärna till minst 2 meter.

  Grattis till guldet Kanada och till silver och en bra insats Sverige!  Men såklart hade ett guld varit uppmuntrande och välkommet men spännande var det.

  Straffar, räddningar, missar och efterspel. Jag skulle bästa fall och med mycket tur kanske kunna sätta en straff  men högst troligt inte räddat någon men följden skulle i alla händelser i båda fallen troligen leda till ett besök på vårdcentralen. Nu lägger jag OS fotbollen bakom mig och överlåter åt sportkommentatorer att analysera och tycka i all oändlighet, men utan mig som åhörare.

   
  Torget - Ergometertest - Loppis

  Torget är långt ifrån klart men fina sommarkvällar som idag söker sig sällskap hit för att umgås. I kväll var två sällskap här och spelade boule, hade en liten picknick och umgicks i sommarkvällen. Trevligt. 

  Testade konditionen hos sjukgymnasten idag med godkänt resultat men tävlingsinriktad som jag är hade jag hoppats på mer än godkänt. Fortsätter med träningen som är ett av flera  inslag i rehabiliteringen och hoppas det leder till att jag blir bättre.

  Till loppisen idag kom folk från Karlshamn, Malmö, Lund, Stockholm, Dalsland, Gnesta och boende i Borrby och jag blev av med en hel del saker vilket är en förutsättning för att kunna göra i ordning annexet. Bra och roligt som vanligt.

  Inga medaljer idag men många som gjort sitt bästa och dessutom är vädret hyfsat så det är roligt att vara svensk idag också.Nu väntar en en spännande fredag med handbolls-och fotbolls tjejerna. 

   
  Fler har drunknat - Simrishamn ska vara fri från drunkningsolyckor - Soligt - Ergometertest - Garden Show -

  Fram till juli har totalt 75 personer dött i drunkningsolyckor i Sverige. Det är en ökning med 21 personer jämfört med motsvarande period förra året och två från det totala antalet 2020, enligt Svenska livräddningssällskapets preliminära statistik.

  I en insändare i YA tidigare skrev  jag, att politikerna i kommunen bör visa att det är angelägna om en ökad vattensäkerhet och att man arbetar för att Simrishamn ska bli en säkrare och tryggare kommun. Därför  bör man enligt min mening redan nu och oavsett partitillhörighet vidta lämpliga åtgärder för att stränderna till nästa sommar ska bli säkra och tillgängliga för såväl Räddningstjänst, kommuninnevånare, alla badgäster och bli en kommun fri från drunkningsolyckor. Det gäller fortfarande.

  Den 4 och 5 september är det höstfest i Lunnarp då Garden Show återkommer. Ska bli roligt att besöka mässan igen och fredsfestivalen under helgen i Simrishamn om jag hinner.

  Idag ska jag testa konditionen med hjälp av sjukgymnasten. Lär bli jobbigt att cykla utan utan hjälp av ett batteri.  

   
  OS ännu en medalj -

  OS medaljörer: Daniel Ståhl, Simon Pettersson, Sara Sjöström, Josefin Olsson, Armand Duplantis seglarna Anton Dahlberg,Fredrik Bergström, Anton Dahlberg segling 2 silver och Peder Fredricson hästhoppning. Riktigt roligt att vara svensk idag också.
  Därtill har handbollstjejerna gått till semifinal efter att ha kört över Sydkorea. Riktigt roligt att vara svensk, idag är också vädret värt att hurra för.


   
  Roligt att vara svensk - Loppis -

  Daniel Ståhl, Simon Pettersson, Sara Sjöström, Josefin Olsson och nu Armand Duplantis. Riktigt roligt att vara svensk idag men vädret är inte mycket att hurra för.

  Många besök på min loppis idag från när och fjärran och flera av dem besökte mig förra sommaren. Trevligt.
   
   
  Tjejer kan, final på fredag - Stavfabriker, behövs dom? - 

  Sveriges damlandslag i fotboll är i OS final! Tidigt, 04.00 på fredag nu i veckan blir det guld om dom besegrar Kanada och Angelica Bengtsson klar för stavhoppsfinal, klarade 4,55.
   
   
   
  Roligare att vara svensk - Dom och vi - Kan bli bad och loppis idag - Kris - På tiden - Vindruvor
   
  Konstaterar besviket att det att det inte blir så många vindruvor i år, än så länge. Men dom som finns är goda.

  Daniel Ståhl, Simon Pettersson, Sara Sjöström, Josefin Olsson, medaljörer. Lite roligare att vara svensk idag och det finns hopp om fler medaljer.
   
  Medborgare saknar inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan valen. Uttrycket ”dom och vi” är vanligt förekommande och det så kallade politiker föraktet har inte blivit mindre.  Orsakerna är flera och kan bl.a. handla om: 

  - att politikers muntliga framställningar och skrivelser mer eller mindre obegripliga för en bredare allmänhet och förstås endast av sakkunniga och särskilt insatta. Det förhållandet innebär att viktig information inte blir tillgänglig för dem som berörs och språkbruket som tillämpas ett hinder för delaktighet i den demokratiska processen och för det engagemang i samhälls byggnaden som eftersträvas.

  -att medborgarnas inflytande mellan valen begränsas till, att digitalt till kommun och region yttra sig i olika frågor. Det är även möjligt att skriva remissvar på regeringsförslag men få känner till det. Det förhållandet visar på en kanske lovvärd ambition men förutsätter vissa tekniska kunskaper som alla inte besitter vilket innebär att möjligheten att yttra sig är begränsad.

  -att information om vad som händer i kommunfullmäktige och nämnder är begränsad och tillhandahålls i regel bara på kommunernas hemsidor samt under normala förhållanden via TV-länk. Avsaknaden av andra kanaler för information får till följd, att bara ett begränsat antal kommuninnevånare nås av viktig information. Därför behövs flera kanaler för information om den politiska verksamheten i kommunerna.

  -att de flesta unga upplever att de saknar inflytande över det politiska beslutsfattandet och en stor del av dem känner sig inte delaktiga i samhället. I kyrkovalet har sedan många år 16 åringar kunnat rösta och den möjligheten borde de också få i kommunalvalet.

  Valda ombud ansvar är enligt Regeringsformens 1 kap. 1 § att  verka för ett demokratiskt förhållningssätt till kommuninnevånarna som kännetecknas av delaktighet, jämlikt inflytande integrerat med den kommunalpolitiska verksamheten innebärande:

  1) att allmänhetens synpunkter, åsikter och intressen på kommunal nivå inhämtas före beslut, remisslistor i kommunen upprättas och samråd  eftersträvas och genomförs
  2) att all information om frågor som ska handläggas eller redogörelse för vad som beslutas, muntligt eller skriftligt, ska vara koncist och begriplig.
  3) att en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till 16 år vid valen till  kommunfullmäktige 2022 tillämpas
  4) att fler metoder tillämpas  för spridning av information för att fler kommuninnevånare kan ta del av frågor som berör dem.

  Kris o kris ... i alla fall har robotdammsugaren lagt av.

  Från och med idag,1 augusti får Tullverkets personal rätt att ingripa och hålla kvar personer som misstänks stöld eller häleri och att också kunna ta egendom i beslag vid misstanke om sådant brott. 
   

  Omväxlande väderlek - Sortering - Loppis - OS så klart - Längtar till Sicilien - Varför inte - Vilka tjejer

  17 grader varmt och och vinden är sydvästlig
   
  När jag för en tid sedan pratade med Staffan Werme, som ”förlorat alla sina strider”, tidigare kommunalråd och medlem i partistyrelsen betonade han särskilt betydelsen av att som politiker ha målet,  att vara ett ombud med uppgift att representera människor och verka deras skull.Han betonade särskilt vikten av det.

  Vi var överens om att så agerar vanligtvis inte politikerna varken i Riksdagen, regionen eller i kommunfullmäktige och frågan är varför inte? 

  Redan i Regeringsformens 1 kap. 1 § blir det problematiskt för våra politiker. Representerar de verkligen väljarna på ett sådant sätt att de uppfyller lagstiftarens mål och syfte, ett representativt statsskick. Jag tycker inte det. Representativ demokrati kan definieras på flera sätt som till exempel:att de valda ombuden till riksdag, region och kommunfullmäktige, har som främsta uppgifter att besluta utifrån vad människor anser vara rätt och riktigt och vad som är samhällets bäste. De valda ombuden ska i samklang med  dem de representerar  besluta om vad som ska utföras, vad det får kosta och skaffa fram pengarna. 

  Hur besluten ska utföras bestäms av tjänstemän och andra anställda som erhållit delegation på beslutanderätten och som har den utbildning och arbetslivserfarenhet som krävs. Som en tredje del ska tillsyn i olika avseenden av beslutsgången och utförandet alltid ske.  

  Sverige - Brasilien 14-13, 25 minuter in på första halvlek och vid full tid vinst och vidare till kvartsfinal. Vilka tjejer!

   
  Byig vind - Hårda straff för medhjälp - Simhopp och fotboll - Covid 19 - Bärplockare 

  Byig vind från sydväst, omkring 18 grader varmt och grått och trist. Kändes lite rått i huset så jag eldade i kaminen och efter en stund spred sig en skön mjuk värme i rummet. Allt med huset verkar efter en utvändig besiktning vara i ordning efter ovädret under natten. 

  Förmiddagen så här långt har ägnats åt att se svenska herrlandslaget i handboll förlora mot Egypten. Har varit i Egypten några gånger men inte fått intrycket av att de var duktiga i handboll. Roligt att simhopparen Emma Gullstrand tog sig vidare till semifinal. För svenska diskuskastare och kulstötare gick det också bra och de är nu i final. 
  Nu ser jag fram emot Sveriges damlandslag i fotboll i match mot Japan. Sen kan det i bästa fall bli så, att jag gör lite nytta. 

  För övrigt är det bra att svenska domstolar nu i två fall  tillämpat hårdare straff för medhjälp till mord i de fall det inte går att fastställa, att en enskild person bland flera inblandade är den som mördat alternativt att gärningsmännen skyller på varandra och följaktligen kan ingen av dem dömas för mord. 

  Det svenska damlandslaget i fotboll är klart för semifinal efter att ha besegrat Japan med 3-1. På måndag väntar Australien och jag tycks bli kvar framför TV.

  Smittspridningen av covid-19 ökar nu i stora delar av Sverige men ligger fortfarande totalt på låga nivåer och ökningen sker främst i storstäderna. Andelen bekräftade covid-fall som smittats utomlands ligger på runt 20 procent. Hälften av den vuxna befolkningen är nu fullvaccinerad. (FHM)
  Men någon ökning av covid 19 bland bärplockare som kommit till Älvsbyn är inte knappast möjlig då redan är nästan 100%. 73 av 76 bärplockare som kommit till  kommunen har testats positivt för covid-19.  Hur det är med de som plockar äpplen på Österlen är oklart.
   

  Omväxlande - Väntar på regnet -

  Vädret är omväxlande det är min hälsa också.

  En så länge inga störtskurar och information från SMHI, YR samt DMI indikerar inte att det är på gång. Det behövs regn då det är väldigt torrt nu men rabarbern tycks må bra liksom de svarta och röda vinbären.Däremot blir vindruvorna betydligt färre än förr sommaren.

  Vid åtta tiden på kvällen kom äntligen regnet.
   


  Om det var val i dag -
   
  I den senaste undersökningen, 19 till 26 juli från SVT/Novus, får Liberalerna 2,2 %. Det innebär, att om det vore val idag skulle 19 liberaler få lämna riksdagen och flera hundra ombud sina uppdrag i regioner, kommunfullmäktige och nämnder.
  Efter två Pyrrhus segrar 2019 och 2021, ett sjunkande och nu ett rekordlågt väljarstöd gör det omöjligt för Liberalernas styrelse att sitta kvar vilket de själva borde insett vid det här laget. och avgå. En ny styrelse och strategi innan  valet 2022 möjliggör  fortsatt representation i riksdagen, regioner och fullmäktige, vilket jag tror är möjligt.
   
   
  DO - Demokrati - OS - 9.9% - P-piller - Många badade - Vattnas inte i munnen - SydVästlänken

  Allvarligt när en myndighet som DO på grund av pandemin riskerar, att inte fullt ut klara av att arbeta för ett samhälle fritt från diskriminering och att främja lika rättigheter vad avser: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

  Hälsan, cykling, handboll, fotboll m.m. Det lär inte bli så mycket gjort idag heller. 
  Då är cyklingen och handbollen avklarad med bra resultat och nu väntar fotbollen mot Nya Zeeland och det gick också bra, 2-0.

  Sverige är redan klart för kvartsfinal efter segrar mot både USA, Australien och Nya Zeeland  Men matchen för lika lön mellan män och kvinnor för likvärdigt arbete kvarstår. Skillnaden var 9.9% procent 2020, på hela arbetsmarknaden enligt SCB. Vem eller vilka är det som sätter käppar i hjulet?

  Som det inte var nog med pandemin. Nu råder också brist på p-piller vilket kan betecknas som en nationell kris. Därför måste Folkhälsomyndigheten eller kanske lämpligare Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med det snaraste vidta åtgärder.

  Soligt, varmt och rekordmånga badade idag. Jag med i klart vatten, nästan ljumt och med vågor som bröt över sandbankarna. 


  Tänkte skriva något om den representativa demokratin och kommunalpolitikers intresse att kanske hellre ägna sig åt frågor som kan leda till en plats i riksdagen än den jordnära verkligheten i kommunen som borde vara den självklara uppgiften, men orkar inte riktigt.
  Konstaterar för övrigt att nu för tiden vattnas det  i munnen när jag tänker på mina favoriträtter och är inte heller särskilt sugen på mat. 

  Idag, den 27 juli, tas SydVästlänken i kommersiell drift, meddelar SVT.  Investeringen på 7,3 miljarder kronor är Svenska kraftnäts största investering i transmissionsnätet någonsin och kommer bidra till en kraftigt ökad överföringskapacitet mellan mellersta och södra Sverige. Förhoppningsvis innebär det att mina elräkningar framöver blir lägre.
   

  Lätt att vara hygglig - Trevliga besök - Våfflor - Katten åker hem -

  När en granne som jobbar natt behöver sova på dagarna sätter hon en blomma i fönstret och jag låter då bli att klippa gräsmattan och andra ”bullriga” aktiviteter. Det är ganska lätt att vara hygglig och visa hänsyn.

  Mötte under dagen bl a andra folk från Uppsala, Malmö och dessutom två personer från Sollentuna som växt upp i samma stadsdel och område som jag och gått i samma skola på Söder i Stockholm. 
   


  Dottern tillbaka efter seglatsen på Medelhavet och jag bjuder henne på våfflor med hennes hemmagjorda jordgubbssylt och förbereder katten på att vistelsen hos mig nu upphör för denna gången.

  Det är tydligen damlandslagen i fotboll och handboll som vi ska förlita oss på för att känna oss som vinnare.
   

  Sverige - Australien - Rörelsehindrade och havet - Göra rätt  - 

  Solen skiner, det är varmt men det är inget hinder för att inte titta på OS matchen mellan Sverige och Australien. Det finns anledning att vara hoppfull då Sverige spelade bra och vann mot USA och gör det troligen även mot Australien. 

  Att rörelsehindrade är mindre hoppfulla vad avser möjligheten att liksom andra ta sig till stränderna i Simrishamn är förståligt. Några ansträngningar eller praktiska åtgärder för att möjliggöra det har politikerna inte intresserat sig för under åren trots att medborgare förslag inlämnats till kommunen, åtgärder krävts på sociala medier samt att det finns en allmän rimlighet i, att alla som vill utan undantag ska kunna besöka stränderna. 
  Om rörelsehindrade och äldre diskrimineras av politiker i  Simrishamn på grund av att  inga åtgärder vidtagits för att göra stränderna tillgängliga är en tolkningsfråga då det är oklart om anpassade badplatser utefter stränderna 
  omfattas av Diskrimineringslagen (2008:567, som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter för bl.a  rörelsehindrade men även äldre. Dessutom gäller kravet på tillgänglighet bara ifall det finns ekonomiska förutsättningar at vidta de åtgärder som behövs. 

  Men oavsett om en lag är svårtolkad och  om avsaknaden av anpassade badplatser är diskriminering eller inte. Borde politikerna, de valda ombuden vars främsta uppgift är att representera väljarna, göra rätt och möjliggöra för rörelsehindrade, äldre och för den delen underlätta för föräldrar med barnvagnar att besöka stränderna. Gärna  i samarbete med SPF, PRO, intresseorganisation för rörelsehindrade och kanske även intresserade byalag.

   
  4100 liter vatten -

  -Allvarligt läge med vattenförsörjningen i Simrishamn – extremt låga grundvattennivåer i stora delar av kommunen och fortsatt bevattningsförbud förutom i tätorten,  informerar kommunen.
  Medborgarna uppmanas att hushålla med det vatten som finns. Annars finns det risk för att Österlen VA behöver sänka vattentrycket, vilket bland annat skulle innebära att diskmaskiner och tvättmaskiner inte kan användas. Orsaken till de låga grundvattennivåerna är att folk vattnar i sina trädgårdar eftersom  det inte kommit något regn att tala om, säger man. 
  Själv förbrukar jag årligen 41tusen liter vilket enligt samtal med  Österlen VA är en bit under medelförbrukningen för ett hushåll av min storlek. Trevligt att kunna hjälpa till men liksom andra medborgare, tror jag, funderar jag på om den framtid klimat experter varnar för, redan är här.

  Utøya 
  I dag, den 22 juli, är det tio år sedan Norge skakades av terrorattentatet vid Utøya och vid regeringskvarteren i Oslo.  77 människor dödades, 69 på Utøya där majoriteten var barn och åtta personer vid explosionen i  i Oslo. 

  Parkeringselände - Politiker - Fotboll

  Sneglar på TV där de pratar om parkeringseländet vid badplatserna i Ystad och Österlen. Nu avser kommunen att frakta bort felparkerade bilar som hindrar framkomligheten för Räddningstjänsten. 

  Det är självklart befogat att klandra folk som hindrar utryckningsfordon men kritik förtjänar även politiker i berörda kommuner som haft flera år på sig att lösa problemen men inte gjort det.
  Och jag blir mer och mer övertygad om att den representativa demokratin måste få ett nytt ansikte med ombud som har  en annan attityd till uppdraget och kan frigöra sig från och ersätta gamla icke fungerande strukturer med effektivitet och produktivitet utifrån väljarnas mening. Och att verkligen vara ombud för väljarna och deras uppfattningar om saker och ting, vad som behöver göras och vad som är rätt och fel.
  Snart match i OS mot USA och jag är laddad och hoppfull. Katten tycks inte bry sig utan ligger mätt och belåten i trädgården och bevakar omgivningen, det vill säga tills han somnar.
  Matchen på TV 5 vilket innebär väldigt mycket reklam som i alla fall inte jag har något intresse att ta del av. Men 3-0 till Sverige blev det.

   

  Ny utlänningslag - Skrev en insändare - Hälsan - Sardinien - OS Fotboll i morgon - Varmt i vattnet 

  En ny utlänningslag träder i kraft idag, 20 juli. Skärpta regler för att stanna i Sverige  och  tidsbegränsade uppehållstillstånd

  Undantaget är kvotflyktingar, som kan få permanent rätt att stanna när de kommer hit men särskilda undantag kommer att kunna göras för personer som haft rätt att vistas i Sverige tillfälligt och fått en "särskild anknytning" till landet. Om omständigheterna bedöms vara särskilt ömmande kan det vara grund för en förlängning.
  Bra tycker jag att ett blåögt Sverige äntligen anpassar lagar och förordningar till globala förhållanden och samhällsutvecklingen.

  Att logga in på YA och se mitt namn med stora bokstäver kändes lite märkligt men bra att mina synpunkter i frågan om vattensäkerhet publicerades. Ringde och tackade redaktionen och önskade en fortsatt trevlig sommar.  

  Är återigen inne i en period  på 4-5 av 10, vilket innebär. bl.a  brist på handlingskraft. Jobbigt.

  En av döttrarna meddelar att de nu ankrat upp vid Sardiniens kust vilket får mig att längat till Sicilien.

  36 badande inklusive jag själv kunde idag njuta av klart vatten och tämligen varmt vatten vid Borrby strand 

  Vara katt - Loppis -

  Bra början på dagen först lite kel, därefter serveras frukost, toalettbestyr, lägger mig en stund i soffan där solen skiner, mer kel, tvättar mig igen, går ut i trädgården och lägger mig i solen. Resten av dagen handlar om att slappa, inte anstränga sig, sola, kolla in omgivningen, äta och sova i väntan på att nästa dag blir lika bra och vråla ut mitt missnöje om det inte finns mat eller om solen inte skiner. Kanske ska bli katt i mitt nästa liv om den möjligheten finns.

  Öppnade loppisen några timmar på eftermiddagen och fick besök av många från Stockholm, Katrineholm, Nyköping och en del andra orter. Som vanligt trevligt folk och intressanta samtal om det ena och andra. Men så mycket sålt blev det inte vilket jag tar med jämnmod.

   
   
  Drunkningsolycka - Naturvärdar - Nordvästlig vind - OS  23 juli 8 augusti - Livräddare på stränderna

  Det ska vara säkert att bada i Simrishamn - certifiera kommunen som vattensäker! 
   
  I YA kunde man för några dagar sedan läsa att en drunkningsolycka inträffat vid Borrby strand. Mannen som var 85 år fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Utan att närmare känna till omständigheterna till olyckan kanske utgången blivit en annan om  om politikerna i Simrishamn vidtagit åtgärder för att göra stränderna säkrare som man gjort i andra kommuner. 
  Att man nu till sommaren anställt så kallade naturvärdar för att hålla ordning på parkeringskaoset vid ett bad, Knäbäckshusen för att bl.a möjliggöra för Räddningstjänsten att snabbt hjälpa olycksdrabbade är ett steg i rätt riktning men långt ifrån tillräckligt.

  Flera andra kommuner har i år liksom tidigare år dagligen livräddare på stränderna under turistsäsongen som bevakar att stränderna är säkra och rycker in vid eventuella olyckor. Dessutom feriepraktikplatser som sommarvärdar med uppdrag att plocka skräp runt stränderna, hjälpa till vid badparkeringar och påminna badgäster om att hålla ett omtänksamt avstånd till varandra.

  Föredömligt, ansvarsfullt och omtänksamt anser jag och undrar, liksom en bredare allmänhet gissar jag, varför Simrishamn med sina långa kuststräckor och många badplatser utefter stränderna inte har liknande verksamheter då det kan anses vara av ett stort allmänintresse att säkerheten är god och hjälp finns vid behov. 

  Enligt gällande förordning (2003:789) 
  om skydd mot olyckor har Simrishamn liksom andra kommuner ansvar för att försöka förhindra vattenolyckor genom förebyggande arbete. 
  I det syftet bör ett samarbete med Svenska Livräddningssällskapet inledas som innebär att kommunen får hjälp med rådgivning och utbildning av livräddare med målet att Simrishamn ska bli certifierad som en vattensäker kommun liksom till exempel Trelleborg, Helsingborg och Ängelholm.

  Men också ett samarbete med Sjöräddningssällskapet i Ystad och Skillinge som med förstärkta resurser (donationer och medlemsavgifter) kan patrullera vissa kuststräckor och i förekommande fall i samverkan med Räddningstjänsten bistå vid räddningsinsatser och transporter sjövägen till sjukhus eller helikopter landningsplats när det behovet finns.

  Politikerna i kommunen bör visa att det är angelägna om en ökad vattensäkerhet och att man arbetar för att Simrishamn ska bli en säkrare och tryggare kommun. Därför  bör man enligt min mening redan nu och oavsett partitillhörighet vidta lämpliga åtgärder för att stränderna till nästa sommar ska bli säkra och tillgängliga för såväl Räddningstjänst, kommuninnevånare, alla badgäster och bli en kommun fri från drunkningsolyckor. 


  21 juli 10.30 Sverige -USA  24 juli 10.30 Sverige -Australien  27 juli 10.00 Sverige Nya Zealand

  Tokyo Olympics 2020 schema och grenar

  • Öppningsceremoni - 23 juli
  • Artistisk gymnastik - 24 juli - 3 augusti
  • Basket - 25 juli - 8 augusti
  • Basket 3x3 -  24-28 juli
  • Badminton - 24 juli - 2 augusti
  • Baseball/Softball - 21 juli - 7 augusti
  • Beachvolleyball - 24 juli - 7 augusti
  • Bordtennis - 24 juli - 6 augusti
  • Boxning - 24 juli - 8 augusti
  • Brottning - 1-7 augusti
  • Bågskytte - 23-31juli
  • Cykling BMX Freestyle - 31 juli - 1 augusti
  • Cykling BMX Racing - 29-30 juli
  • Cykling mountainbike - 26-27 juli
  • Cykling linjelopp - 24-28 juli
  • Cykling velodrom - 2-8 augusti
  • Fotboll - 21 juli - 7 augusti
  • Friidrott - 30 juli - 8 augusti
  • Fäktning - 24 juli - 1 augusti
  • Golf - 29 juli - 7 augusti
  • Handboll - 24 juli - 8 augusti
  • Hästsport - 24 juli - 7 augusti
  • Judo - 24-31 juli
  • Kanotslalom - 25-30 juli
  • Kanotsprint - 2-7 augusti
  • Karate - 5-7 augusti
  • Konstsim - 2-7 augusti
  • Landhockey - 24 juli - 6 augusti
  • Maratonsimning - 4-5 augusti
  • Modern femkamp - 5-7 augusti
  • Rodd - 23-30 juli
  • Rugby - 26-31juli
  • Rytmisk gymnastik - 6-8 augusti
  • Segling - 25 juli - 4 augusti
  • Simhopp - 25 juli - 7 augusti
  • Skateboard - 25-26 juli och 4-5 augusti
  • Skytte - 24 juli - 2 augusti
  • Sportklättring - 3-6 augusti
  • Surfning - 25 juli - 1 augusti
  • Simning - 24 juli - 1 augusti
  • Taekwondo - 24-27 juli
  • Tennis - 24 juli - 1augusti
  • Trampolin - 30-31 juli
  • Triathlon - 26-31 juli
  • Tyngdlyftning - 24 juli - 4 augusti
  • Vattenpolo - 24 juli - 8 augusti
  • Volleyboll - 24 juli - 8 augusti
  • Avslutningsceremoni - 8 augusti
   
  Loppis - Som förgjort 
   
  Varmt idag igen, katten har somnat i trädgården, hälsan sådär, jag framför datorn och försöker förkovra mig om liberalismen, men åker snart till loppisen i grannbyn. Har du tid över så förklara gärna för mig hur liberalism går ihop med kärnkraftverk.

  Det är som förgjort. Trots att jag bestämt mig för att inte köpa något kom jag hem med en kaffeservis, en bricka i mässing och en fransk pajform. Nu ska jag öppna min egen loppis, välkommen!
   
    


  Varmt även för en Peterbald - Det blåser lätt från norr - Loppis igen - En damm - Man skulle aldrig låta en politiker styra ett flygplan - 

  Även för en nakenkatt av rasen Peterbald är den tryckande värmen jobbig. Jag sätter ut vattenskålar med isbitar i  på flera ställen och fryser in en matbit i vatten för att han ska få i sig vätska. Just nu är allt under kontroll och han halvsover i en fåtölj i trädgården obekymrad om att jag är lite bekymrad som kattvakt, när en av döttrarna seglar på Medelhavet.

  Blåsa brukar det göra på Österlen och ibland kan det kännas som det går till överdrift. Men idag får det blåsa hur mycket som helst för min del.

  Loppis igen. Måste bli av med det mesta jag samlat på mig för att kunna förverkliga nya planer.

  Idag ska jag också försöka lägga ut en dammduk för att  kunna ta vara på regnvatten och kanske ta mig ett dopp.  

  ”Man skulle aldrig låta en politiker styra ett flygplan.” Läkare riktar skarp kritik mot sjukvården i en undersökning. Personal- och vårdplatsbrist, dålig personalpolitik, ledning och styrning, arbetsmiljö  och ineffektiva it-system. 
  https://karriarlakare.se/2019/11/13/stora-problem-inom-svensk-sjukvard/

  Och som patient har jag saknat stöd, uppföljning, rehab planer och diagnos  i ett och ett halvt år. Möjligen kan det ha sin förklaring i ovan nämnda orsaker eller vissa läkares ointresse och otidsenliga rutiner. Men det gör ju inte saken bättre även om det finns en förståelse för problematiken. Så, bättre förutsättningar för en bättre sjukvård för alla.

   

  Höga förväntningar - Behövde jag verkligen höra det - Lämna patienten vind för våg -

  Pionvallmon bestämde sig i år för att inte bli lika ståtliga som föregående år, är inte lika många och dessutom växer de nu huvudsakligen på en annan plats i trädgården. Det får mig  osökt att tänka på ...

  Över hundratusen operationer väntar på att genomföras, en 98 åring har inte varit ute på ett halvår, det senaste läkarbesöket gjorde att jag mår sämre och Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges kommuner och regioner, SKR säger till SVT att:

  -De långa vårdköerna är en naturlig konsekvens av personalomfördelningar under pandemin, säger Men lägre smittspridning, och med det även mindre belastning på sjukvården, kan frigöra resurser för att ta hand om vårdskulden.
  Upp flyga orden. Behövde  jag verkligen höra det?

  Läste på lite om vad som åligger en läkare eftersom  det senaste samtalet med en läkare faktiskt gjorde att jag mådde sämre. Samma läkare som för ett år sedan rekommenderade mig att läsa en god bok föreslog nu tabletter mot ångest. Här en påminnelse till henne i all välmening om vad som är läkarens uppgift. 
  "Som läkare undersöker du patienter, ställer diagnoser och se till att de får de behandlingar och vård som krävs. Som läkare ska du även informera patienterna om vilka behandlingsmöjligheter som finns samt informera anhöriga, ge hälsoråd och upplysa om eventuella biverkningar av mediciner och behandlingar  samt stödjande åtgärder.
  Än en gång uppföljning och stöd borde vara självklart men är det inte. Patienter lämnas i normalfallet gissar jag i stället vind för våg. Så är det för mig, tyvärr. 

     Konstnärligt besök - Loppis i värmen - Fick tag i sand - Taxonomi -Samtal över häcken - Grattis


  14 juli.Idag får jag besök av en bekant som är en duktig konstnär. Så jag  passar på att lite diskret exponera mina egna amatörmässiga alster och hoppas på uppmuntrande respons.

  Idag öppnar jag också för loppis igen där besökare får följa en snitslad slinga för att inte komma för nära varandra.Räknar med att det som vanligt blir många besökare och trevliga samtal om det ena och andra.

  Fick tag i sand till dammen igår och bar alldeles för tungt men hade inget val. Det hade jag inte heller när det gällde kylskåpet där instruktionerna från en av döttrarna var tydliga. Om inte jag gjorde rent kylskåpet erbjöd hon sig att göra det. Jag gjorde det.

  Läser i Europaportalen att 87 EU-parlamentariker har skrivit under ett brev till EU-kommissionen med en uppmaning om att ta med kärnkraft på unionens lista över klimatvänliga investeringsalternativ, kallad taxonomi. ”Vi kan inte på ett rimligt sätt diskriminera en fossilfri teknik med så stor potential som kärnkraften objektivt sett har”, skriver de. Från Sverige har EU-parlamentariker från M, SD, KD och L undertecknat brevet.

  Jag har tidigare föreslagit att liberalerna ska verka för en avveckling av kärnkraften i Sverige och i stället satsa på en fossilfri och förnybar elproduktion som sol, vind och vatten och i övrigt en effektiv och produktiv elanvändning samt stödja forskning som kan bidra till utveckling av andra miljövänliga energikällor, av följande skäl:

  1) Risken för haveri
  Så osannolikt att det inte kan hända. De ironiska klassiska orden är Tage Danielssons i debatten om kärnkraftens vara eller icke vara efter Harrisburg olyckan. Sedan dess har flera olyckor inträffat som varit mycket värre. I Sverige har under åren drygt ett tiotal incidenter och tillbud inträffat. 

  2) Om det skulle hända i Sverige.
  Statens arbete med att förebygga kärntekniska olyckor har vissa brister. Inte heller beredskapen att handskas med konsekvenserna av en olycka är tillräckligt god, visar Riksrevisionens granskning av säkerhetsarbetet vid kärnteknisk verksamhet.

  3) Miljöpåverkan
  All gruvbrytning påverkar miljön. När uranmalm bryts frigörs radioaktiva gaser och damm, liksom att radioaktiva  sönderfallsprodukter blir kvar i gruvavfallet och riskerar att läcka ut. 

  4) Förbjudet att bevilja tillstånd för urangruvor i Sverige
  Från och med 2018 är det förbjudet att bevilja tillstånd för urangruvor i Sverige. Det innebär att att vi måste importera uran från andra länder. Det kan ifrågasättas om det är moraliskt försvarbart att utsätta andra länder får miljörisker får att vi ska kunna få bränsle till kärnkraftverk.

  5) Osäker lagring 
  Lagring av det använda kärnbränslet sker i tre led. 1 år på kärnkraftverket. 40 år i bassänger femtio meter under markytan i Oskarshamn. 100000 tals år i kapslar 500 meter ner i urberget förbereds i Östhammar. Där ”ska det kunna vara säkert” enligt SKB som  är ansvariga för att ta hand  avfallet från kärnkraftsreaktorerna. 

  6)Vad händer i framtiden
  Det är inte möjligt att veta vad som händer i framtiden men SKB, som ägs av kärnkrafts företagen, anser sig känna till det och menar att man utarbetat en säker metod där avfallet läggs i kopparkapslar som sedan läggs i en speciell lera, så kallad bentonit lera. Kapslarna läggs i bergrum, som sedan försluts och påstås vara säkert i 100 000 tals år. Strålskydds myndigheten (SSM) anser att metoden kan fungera men att SKB i kommande steg i tillståndsprövningen på ett tydligare sätt måste visa att slutförvaret är långsiktigt strål säkert. 

  7) Våra barn, barnbarn och kommande generationer
  Vi lägger ansvaret på våra barn, barnbarn etc. och kommande generationers axlar att ta konsekvenserna av våra handlingar idag. I en tid då vi lagstiftat om barns rättigheter och skyldigheten att genomföra barnkonsekvens analyser i alla ärenden för barns bästa äventyrar vi kommande generationers framtid  med en i flera avseenden osäker kärnkraft utan att fråga hur eller tar hänsyn till hur de ser på saken. 

  På eftermiddagen kom en äldre granne förbi och berättade om personer som bott i Borrby, att tåget tidigare gått bakom mitt hus, affärer som funnit och mycket mer. Intressant. 

  Grattis Kronprinsessan Victoria och alla andra som fyller år idag. Hoppas dagen blir bra trots den tryckande värmen.


  Vem vågar kritisera en läkare  - Vädret är vackert - Kö till återvinningscentralen - Dags att lägga om taket på växthuset - Inte planerat - Prinsesstårta -

  Kontentan av samtalet på morgonen med läkaren var att jag bedömdes göra allt man kan begära för att bli bättre, att sjukvården inte kan  tillföra något ytterligare, men att alternativa vårdinsatser kanske kan det.
  Eftersom man av förståeliga skäl inte kunde säga att mina problem beror på post covid  hänvisades till min ålder och Psykosomatiska orsaker. Bortser inte från de möjligheterna men funderar på att liksom 
  Molières Argan, be mina döttrar gifta om sig med läkare och uppmana vårdcentralen att förse  mig med en kammarjungfru. Åtminstone  de senare skulle förmodligen göra underverk och förbättra livskvaliteten.

  I övrigt är det anmärkningsvärt att rutinmässiga uppföljningar av läkarbesöken inte görs då  patienten, jag i alla fall, sannolikt skulle känna sig tryggare och läkaren få sin diagnos bekräftad eller inte samt information om huruvida den medicin eller andra åtgärder som ordinerats haft önskad effekt. Tidsbrist anges som skäl för att uppföljningar  i normalfallet inte görs. Jag skulle kalla det otidsenligt och oklokt om man inte inser fördelarna både för patient och läkare med åtminstone ett 5-10 minuters långt uppföljningssamtal.

  Solen skiner och redan tidigt nu på morgonen är det varmt.

  Det var inte planerat men eftersom priset på Prinsesstårtanvar nedsatt till 29,90 köpte jag en.


  Italien vann - Mänskligt att fela - Katten har hittat solen - Finanspolis - Politiker och tjänstemän  Land ska med ... -

  Italien vann på Wembley men förlorade på Wimbledon. Ser nu fram emot OS 23 juli, VM kvalet mot Spanien 2 september, göra nytta efter förmåga men mest av allt att bli frisk.

  Vårdcentralen konstaterade att läkaren skrivit i journalen att hon skulle ringa mig men glömt bort det. Nu lovade vårdcentralen att en annan läkare ska ringa eftersom läkaren som skulle kontakta mig gått på semester. Det är mänskligt att fela men gör det inte  på något sätt bättre för mig.

  Efter att katten fått mat, kelat en stund har han nu  hittat solen i vardagsrummet och är för tillfället belåten med tillvaron. 

  Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket eller nuvarande polisorganisation klarar inte av att bekämpa den pågående ekonomiska brottsligheten som momsbedrägerier, attacker mot vårt välfärdssystem eller smuggling av narkotika. Sverige behöver omgående en särskild Finanspolis, som Italiens Guardia di Finanza.

  Vart fjärde museum har blivit utsatt för påverkan från politiker eller tjänstemän. Museichefer vittnar om att övertramp förekommer och att okunskapen om museilagen är utbredd, visar en ny rapport. Ett problem att ta itu med liksom  motsättningen mellan politiker som  driver frågor av ideella /politiska skäl och tjänstemän inom de olika förvaltningarna som är sakkunniga men ändå förväntas expediera politiska beslut som saknar saklig bäring. 

  Läs mer

  I de gamla landskapslagarna återfinns uttrycket ”Land ska med lag byggas”. Men bygget blir dåligt när lagarna inte är i samklang med samhällsutvecklingen och en bredare allmänhets uppfattning om vad som är  rätt och fel. Jurister har fått för mycket att säga till om och medborgare för lite.  Grått och lite trist - Katten mår inte bra - Eld i kaminen - Coronapatienter i Skåne - Varken borgerlig eller... -  En veterinär dök upp -


  Lite kyligt och blött ute men inne sprider sig en skön värme från kaminen. Grått och trist javisst, kanske friluftsmänniskor utbrister idag men jag känner mig inte lika positiv då jag föredrar en blå himmel med vita molntussar.

  Katten mår inte riktigt bra och inte jag heller. Hörde hur han "hulkade"i natt och nu på morgonen.  Kan bli ett samtal eller besök till Bollerup under dagen om han inte blir bättre. Han sover nu och jag behöver inte passa upp med det ena och andra vilket jag trots besväret gärna gör för att han ska ha det bra. 
  En av besökarna på min lilla anspråkslösa loppis visade sig vara veterinär från Norge varför jag självklart passade på att från henne om katten. Jag fick några goda råd och hoppas nu att han blir bättre och att det bland besökare under eftermiddagen även dyker upp en läkare som kan ge mig goda råd.

  Antal coronapatienter på IVA i Sverige 28 och i Skåne 2. Men folk i allmänhet, har jag märkt beter sig som att pandemin är över och allt som vanligt igen. Jag har visir i affärer och på platser där det är mycket folk, håller avstånd och nickar uppmuntrande åt dem som har mask och också gör det. 

  Vet inte om partiledningen (L) har förmåga till självkritik, eftertanke och sakliga analyser. Men om så skulle vara fallet har de vid det här laget konstaterat att de borde suttit still i båten och lugnt inväntat valet i september 2022.  Vet inte heller särskilt mycket om liberalism som inte är lätt att definiera men så mycket tycker jag mig begripa att den varken är borgerlig eller socialistisk, den är större än så.

  Regeringsskifte i dag och kanske nya statsråd - Katten sover - Tog mig upp - Loppis igår och i morgon

  Inga nya statsråd och tyvärr  inte heller en någon doktor som ringde vilket utlovades vid de senaste besöket.

  Temperaturen sjunker liksom höjden på vedtraven för at katten ska ha det varmt och skönt och jag med för den delen. 

  Öppnade för lite loppis en kort tid och ett femtontal personer kikade runt varav några spenderade lite pengar. Loppis blir det också i morgon då det gäller att bli av med saker och ting jag samlat på mig under åren för att bl. a. kunna ordna med konstutställningar, har jag tänkt mig. Trevliga samtal med folk från norr till söder. Mycket intressant och givande.


  Vackert väder - Danmark förlorade - Katten här igen - Fick rätt - Regeringsformen -I morgon kan det vara för sent -

  England - Danmark 2-1 och jag fick rätt. Finalen spelas mellan England och Italien på söndag 11 juli 21.00 och det blir Italien som vinner.

  Svag sydvästlig vind, växlande molnighet och varmt vilket innebär att jag troligen cyklar till havet idag, eller inte. 

  Regeringsformen,1 kap. Statsskickets grunder 1§ "All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse".
  Men redan i 1kap. 1§ blir det problematiskt för våra politiker vad avser representationen som inte kan anses vara sådan att den svarar mot lagstiftarens mål  och syfte, ett representativt statsskick. Eller finns det någon som tycker det?

  Med stigande ålder är det möjligt att unna sig det ena och andra med motiveringen, att det kanske inte finns någon morgondag och således inte någon anledning att hålla igen. Det händer ibland att jag i butiken står framför en prinsesstårta och velar om jag ska köpa den eller inte och då underlättas beslutet av insikten, att i morgon kan det vara för sent. Nu hör det till saken att det har blivit ett flertal tårtor de senaste åren som visserligen höjer livskvaliteten men kan försämra hälsotillståndet och kan bidra till att det inte blir någon morgondag. Så jag är lite kluven trots allt och inser att inget är självklart.

   

  Statsministeromröstning 14.00 - Italien till final - Doktorn vet inte alltid bäst - Passiva politiker - England-Danmark i kväll . Kaos vid badplatser - Stefan Löfven statsminister

  I
  talien till final i EM efter att ha slagit Spanien i ett nattligt straffdrama. Det innebär att jag kanske får rätt om vilka som spelar final.

  Tämligen frekvent rapporterar media att Räddningstjänsten inte kan utföra räddningsinsatser eller försenas på grund av parkerade bilar som hindrar framkomligheten vid badplatserna. Nu senast vid Ystads Saltsjöbad.
  Det vore ansvarsfullt och omtänksamt om politiker i Simrishamns liksom politiker i flera andra kommuner redan gjort, beslutade om att ha livräddare
   på badplatserna som ser till att stränderna är säkra och rycker in vid eventuella olyckor, inrättar feriepraktikplatser som sommarvärdar som kan hjälpa till vid badparkeringar, renhållning och påminna badgäster om att hålla ett omtänksamt avstånd till varandra och därtill inleda ett samarbete med Sjöräddningssällskapet som kan bistå vid räddningsinsatser och transporter sjövägen till sjukhus.
  Åtgärder som gör kommunens badplatser säkrare, trivsammare, tillgängliga och sannolikt minskar Räddningstjänstens utryckningar är ett gemensamt intresse. Kommande år bör politikerna i Simrishamn vidta de åtgärder som behövs och redan nu i sommar snabbt ordna med tillfälliga insatser.


  Två olika diagnoser, inte lätt att vara läkare inte heller patient. Läkaren jag mötte för drygt en månad sedan skrev en remiss för operation och av läkaren jag träffade härom dagen fick jag ett recept på muskelavslappnande piller. Nej, snälla doktorn det var inte muskelavslappnande medicin jag behövde utan en utredning samt en plan för lämpliga åtgärder på sikt. 

  En eloge till Nina Lundström (L) som stod emot partiledningens påtryckningar och röstade mot partiledningen vid Statsministeromröstningen. Rakryggat men  trist att inte fler liberaler gjorde det.   

  Stefan Löfven vald till statsminister.Voteringsresultatet i kammaren:

  Ja: 116
  Nej: 173
  Avstår: 60
  Frånvarande: 0

  Så röstade partierna

  Socialdemokraterna

  Ja – 100 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

  Moderaterna

  Ja – 0 röster, Nej – 70 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

  Sverigedemokraterna

  Ja – 0 röster, Nej – 62 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

  Centerpartiet

  Ja – 0 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 31 röster, Frånvarande – 0

  Vänsterpartiet

  Ja – 0 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 27 röster, Frånvarande – 0

  Kristdemokraterna

  Ja – 0 röster, Nej – 22 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

  Liberalerna

  Ja – 0 röster, Nej – 18 röster, Avstår – 1 röster, Frånvarande – 0

  Miljöpartiet

  Ja – 16 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

  Ledamöter utan partibeteckning

  Ja – 0 röster, Nej – 1 röster, Avstår – 1 röster, Frånvarande – 0

    

            

  Snö och Stork i trädgården - Havet ljumt -  Omröstning i morgon - 

  Schersmin blommar i mängder, doftar fint, faller snabbt och täcker marken med ett vitt täcke av de vackra blommorna.

  Cyklade till havet, gjorde mina övningar och badade i det ljumma havet tillsammans med så långt jag kunde se ett hundratal andra. På stranden var det betydligt fler och de som kommit med bil hade parkerat föredömligt utefter vägkanten och på vändplatsen. De utgjorde inget hinder för Räddningstjänsten.  

  Fick tag i en stork och placerade den i trädgården. 

  Återfall - Hade fel, igen - En bil i Varberg - Trädgården - Spännande vecka - Läkarbesök - Nyamko Sabuni 

  Gick åt en hel del tabletter igår för att kunna röra mig och för att uppnå ett tämligen normalt allmäntillstånd.

  Tvärt emot vad jag trott vann England över Ukraina med hela 4-0. Nu blir det sannolikt England - Italien i finalen och vinnare blir troligen ...

  En bil nu utlånad till yngsta dottern som åkte till  Varberg och Ullared för att sedan köra den hem för att äldsta barnbarnet ska kunna övningsköra med en bil med manuell växellåda
  . Det kan innebära att jag framöver får byta koppling.

  Spännande vecka väntar med viktiga politiska beslut,  EM - fotboll och en försiktig "avbladning"  av vinrankorna för att ge mer näring åt druvorna.

  Var hos doktorn som rekommenderade fler tabletter men också sa att hon skulle ringa på fredag. Det gjorde hon inte.

  I en intervju på SVT sa Nyamko Sabuni, att elever som inte klarar studierna riskerar att hamna i kriminalitet.Jag håller med och är glad att hon betonar den kopplingen men också förvånad då L röstade emot lättnader för unga vuxna från andra länder som är de som främst riskerar att hamna i destruktiva sammanhang.

   

  Ukraina slår England - Bad och gymnastik på stranden - Blommorna blommar -

  Sverige förlorade mot ett överraskande bra och taktiskt drivet Ukraina och det kan mycket väl England också göra.

  Något överraskande blev det idag en cykeltur till stranden. Jag körde programmet som sjukgymnasten uppmanat mig att göra varje dag på en utbredd handduk på den varma sanden och därefter lite plaskande i havet med 45 andra vad jag kunde se.
  Hälsan varierar men bättre på det stora hela men oerhört tröttsamt att vänta på att bli helt återställd och mig själv igen. Om det någonsin kommer att hända.

  Blommor nästan överallt i trädgården och gräsmattan är lättskött  eftersom jag låtit  största delen av den bli en äng.


    

  Tipping point och Fixing the climate - Ser ut att torka upp - Döttrar och barnbarn - Pionvallmo på gång - Kärnkraft en chansning - 

  2 juli
  Var med döttrar och barnbarn på en märklig men intressant föreställning i Hammenhög som handlade om klimatet och att våra handlingar idag får konsekvenser för kommande generationer och inte bara det, utan också för jorden. Tänker osökt på kärnkraften hur kunde vi ...?

  Så osannolikt att det inte kan hända. De ironiska klassiska orden är Tage Danielssons i ett tidigare inlägg i debatten om kärnkraftens vara eller icke vara efter Harrisburgolyckan. Sedan dess har flera olyckor inträffat som varit mycket värre. I Sverige har under åren ett femtontal incidenter och tillbud inträffat. I en tid då vi lagstiftat om barns rättigheter och skyldigheten att genomföra barnkonsekvens analyser i alla ärenden för barns bästa borde vi inte äventyra deras framtid  med en i flera avseenden osäker kärnkraft samt brytning och lagring av använt kärnbränsle. 

  Ser ut att klarna och torka upp men ändå tveksamt om det blir något bad i havet 
  idag.

  Pionvallmon på gång nu och jag ser fram emot ett överflöd av rosa flufsiga blommor i trädgården  men också gröna söta kärnfria vindruvor.

  Poliser attackeras när det upprätthåller lagen, förföljs av kriminella på väg till och från jobbet och nu en polis skjuten till döds. Hög tid att även Sverige etablerar special enheter som Carabiniärer, Italiens militära poliskår och Gendarmerie nationale som i Frankrike.

     Lättnader - Nya lager från 1 juli - Fick hjälp av polisen - Tillfreds med tillvaron 

  Lättnader i restriktioner från 1 juli innebär: fler deltagare på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. - Maxantalet för privata sammankomster höjs från 8 till max 50 personer.
  Rådet om att endast umgås med närmaste kretsen tas bort.-Rådet till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten, stämmor med mera på distans lättas upp.-Serveringsställenas öppettider förlängs ytterligare. Regler för maximalt antal personer per sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort för servering utomhus.-Tillåtet att servera mat och dryck till stående utomhus.    

  Och preliminärt 15 juli: Reglering om passagerarbegränsningar för långväga kollektivtrafik med tåg och buss tas bort.-Kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser upphävs.-Rådet om munskydd i kollektivtrafiken tas bort.-Reglering om kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer tas bort, men trängsel ska fortsatt undvikas.

  Bestämde mig för att kolla oljan i bilen och konstaterade att det nog var klokt att fylla på. Köpte en liter på mackan, öppnade huven och försökte få upp oljelocket. Det gick inte då locket var för hårt åtdraget. Insåg att jag inte klarade av det utan behövde hjälp. Bredvid min bil på macken står en polisbil och eftersom mitt samvete var rent och det inte fanns någon anledning för dem att gripa mig bad jag något generad en av poliserna  hjälpa mig. Det gjorde han gärna och locket lossnade utan problem. Jag tackade för hjälpen och han svarande leende att det var hans jobb att hjälpa till.

  Apropå poliser här är de nya lagarna och förordningarna som träder i kraft 1 juli i Sverige.  SVT Nyheter har listar några av dem. Här kan du läsa mer om de nya lagarna. Här kan du läsa mer om de nya bestämmelserna för böter. Källa: Regeringskansliet

  Regnet öser ner, som man säger, vilket inte på något sätt tycks besvära den trevliga koltrasten som skuttar omkring i trädgården och tycks vara tillfreds med tillvaron. Till skillnad från Ulf 
  Christersson kan man anta som har ambitioner att bli statsminister men för närvarande inte ser ut att bli det. Men han har i alla fall bytt kavaj. För Liberalerna ser det inte heller ljust ut. Man har en märklig fallenhet för att fatta beslut  som inte gagnar partiet eller liberalismen. 

  EM äventyret slut - Solen skiner inte - OS -

  Sverige förlorade mot ett överraskande bra och taktiskt drivet Ukraina men Hammenhögs IF vann med 2-1 mot Lövestad vilket är en liten tröst nu när EM äventyret är slut för Sverige. Men om ca tre veckor, 23 juli, är det OS och förhoppningsvis är det då dags för svenska framgångar.

   Molnigt, blåsigt och ingen sol men snart  träffar jag döttrarna och barnbarn så det bli solsken i alla fall oavsett vädret

   

  Talmansrundor - Fotbolls - EM - Yngsta dottern till Österlen - Solen skiner - 

  Talmannen Andreas Norlén, inleder arbetet med att ge landet en regering och Sverige i åttondelsfinal mot Ukraina  i fotbolls -EM men viktigare är att yngsta dottern och barnbarn kommer till Österlen.

  Vilken fotbolls kväll. England -Tyskland, Hammenhög IF- Lövestads IF och Sverige - Ukraina.

  Solen skiner vilket lockade för säsongen ett rekord stort antal besökare till stränderna.

  Talman Andreas Norlén har haft talmansrundor i riksdagen med företrädare för alla åtta riksdagspartier, för att höra hur alla ställer sig till det det parlamentariska läget. Han meddelade att Ulf Kristersson (M) fått uppdraget att undersöka möjligheterna och har fram till fredag på sig att att försöka hitta stöd för en ny regering.

  Statsministern ger besked - En ny dag, igen - Trädgården - Fotbolls-EM - Konstrundan - Koltrasten - Äldreomsorgen - För övrigt -

  Statsministerns besked är att det inte blir ett extraval så på tisdag blir det spännande då talmannen Andreas Norlén, inleder arbetet med att ge landet en regering och Sverige i åttondelsfinal mot Ukraina  i fotbolls -EM.Vid seger väntar kvartsfinal på lördag. 

  Det blir en konstrunda i år men begränsad i tid. Jag inleder min konstrunda med att i dag bege mig till en Jackie Lynd för att titta på hennes utställning vilket också blir spännande. Målningar i olja, akryl och motiven är landskap, blommor, fåglar mm.

  Hälsan? Bättre!

  Tornseglarna flyger i full fart  runt huset och gör sommaren bättre genom att fånga mygg men den trevliga koltrasten som i et par års tid byggt sitt bo i växthuset sitter lugnt på skorstenen och sjunger. Själv sitter jag i en skön fåtölj i trädgården och lyssnar på hennes vackra sång och ser Tornseglarnas skickliga flykt över himlen. En liten föreställning till mig antar jag för att jag tillhandahållit logi för deras familjer.

  Börjar komma ikapp med allt som blivit eftersatt i trädgården. Igår lagade jag och målade jag trädgårdsmöbler, försökte få ordning på ett par stenplattor och styra upp vinrankorna som växer så snabbt så att det nästan är synbart. 

  För övrigt har jag föreslagit att liberalerna på ett lämpligt och kraftfullt sätt i tillämpliga delar verkar för att den offentliga sektorn uppnår sina mål och medborgarnas tillit genom att:

  1) utveckla produktivitet och effektivitet inom stat, kommun och region
  2) Skapa förutsättningar för skärpta och frekventa tillsyner
  3) Åtgärder mot korruption
  4) Utbildningsinsatser, där det behovet finns
  5) En lagstiftning som är i samklang med samhällsutvecklingen och omvärlden 
  6) En strukturerad samverkan mellan stat, kommun, region och medborgare

  7) En snävare tidsram för SOU utredningar och ärendehanteringar
  8) Minskad byråkrati
  9) Ett utvidgat tjänstemannaansvar

  Samt ett jämlikt inflytande och integrerat med den kommunalpolitiska verksamheten innebärande:

  1)att allmänhetens synpunkter, åsikter och intressen på kommunal nivå inhämtas före beslut, remisslistor i kommunen upprättas och samråd  eftersträvas och genomförs
  2) att all information om frågor som ska handläggas eller redogörelse för vad som beslutas, muntligt eller skriftligt, ska vara koncist och begriplig.
  3) att en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till 16 år vid valen till  kommunfullmäktige 2022 tillämpas
  4) att fler metoder används  för spridning av information för att fler kommuninnevånare kan ta del av frågor som berör dem

   

  Livräddare på stränderna - Sjöräddningssällskapet - Demokratin svagt skyddad enligt Nyamko Sabuni

  Föredömligt, ansvarsfullt och omtänksamt av de kommuner som i år liksom tidigare år har livräddare på stränderna som ser till att stränderna är säkra och rycker in vid eventuella olyckor. Dessutom feriepraktikplatser som sommarvärdar med uppdrag att plocka skräp runt stränderna, hjälpa till vid badparkeringar och påminna badgäster om att hålla ett omtänksamt avstånd till varandra.
  Verksamheten pågår under perioden 22 juni-16 augusti dagligen 10.00 -18.00. Varför Simrishamn inte har liknande verksamhet är oklart.
  Föredömligt, ansvarsfullt och omtänksamt anser jag och ännu bättre hade det varit om Sjöräddningssällskapet med förstärkta resurser fått till uppgift att patrullera kusterna och i förekommande fall i samverkan med räddningstjänsten bistå vid räddningsinsatser och transporter sjövägen till sjukhus.

  Demokratin är för svagt skyddad skriver Nyamko Sabuni i en debattartikel i Svenska Dagbladet 27 juni 202 och pekar på fem svagheter:
  1. Grundlagsskyddet för demokratin
  2. Författningsdomstol
  3. Skydda domstolarna  
  4. Ett oberoende public service
  5. Låt domstolar avgöra upphävandet av valresultat 

  Efter en snabb genomläsning regerar jag bl a på att domstolar ska avgöra upphävandet av valresultat innebärande att Valprövningsnämndens beslut ska bekräftas av Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen. Förstår intentionerna men det duger inte att underkänna medborgares förmåga att fatta korrekta och rättrådiga beslut och hävda att sådana egenskaperna endast kan tillskrivas juridiskt utbildade personer.

  Det finns också anledning att uppmärksamma hennes uppfattning att "demokrati inte är detsamma som majoritetens envälde". Håller med, men tesen  bör också tillämpas av partistyrelsen. Påminner om omröstningen av partistyrelsen förslag i våras, 59 - 31. Till de 31 som röstade emot och alla som de representerar har ingen hänsyn tagits varken till person eller uppfattning vilket enligt min uppfattning är en förklaring till partiets prekära situation och ett exempel på "demokratiskt envälde". Eller som att ett lok drar i väg med 59 vagnar efter att ha kopplat bort 39.

   

  Torget - Liberalerna i Örebro - Socialtjänsten på vissa orter - Katten har återvänt hem

  Såg ett klipp från Liberalerna i Örebro som gav intryck av, att man firade och jublade över Liberalernas prekära situation men i själva verket avsåg att vara ett kampanjinslag för Liberalerna. Nu har de tvingats ta bort klippet från sociala kanaler då de använt en låt av artisten Tomas Ledin  utan hans tillstånd. 
  – Jag vill inte att man använder min musik i partipolitiska syften, säger han till Nerikes allehanda. 

  Men det är inte bara Liberalerna i Örebro och för den delen även partiledningen som står för häpnadsväckande insatser. Det gäller även tjänstemän inom socialtjänsten på vissa orter som med jämna mellanrum fattar beslut som tyder på att de  tycks leva i en egen värd där sunt förnuft och göra rätt har en annan innebörd än för mig och gissar jag en bredare allmänhet.

  På torget utanför mitt hus som tidigare var en parkeringsplats råder nu en helt annan aktivitet. Där spelas spel, familjer, vänner och bekanta umgås och har trevligt. Roligt att se.

  Katten har återvänt hem och jag är åter herre i mitt eget hus.

   

  Partisekreteraren - Katten mår bra - Midsommardagsfirande - Anna Starbrink -

  Ur led är tiden är ett ofta sagt uttryck när något inte går i gamla gilla banor som midsommardagsfirandet. Men det blir bättre, det bara är så. Glad och trevligt midsommar!

  Den 2 juni  intervjuades Juno Blom, partisekreterare i L av SVT och hon sa då, att det finns ingen annan väg än att fortsätta till höger trots 2,5% det sämsta resultatet någonsin. Idag har L bara drygt 2% och det finns fortfarande ingen annan väg än till höger, säger hon i en intervju. Den uppfattningen kan innebära  slutet för L, är jag böjd att tillägga.

  Enligt Anna Starbrink kan Sabunis agerande få negativa konsekvenser för det egna partiet.

  - Vi har lite drygt 2 procent av väljarna. Det är en dumdristig sak att driva fram ett extraval, vi behöver arbeta för att stärka vårt parti för det ordinarie valet, säger hon till Aftonbladet och jag instämmer.

   

  Esmeralda - Katten här igen - Migrationslag - Sveriges basket damer - Sverige grupp etta i Fotbolls- EM - Tomas Ledin surnade till på Liberalerna

  Hovrätten dömer Esmeraldas mamman till åtta års fängelse för dråp. Men det borde även bli följder för berörda tjänstemän inom Socialtjänsten och ledamöter i Socialnämnden som inte tagit ansvar för att skydda flickan. Kritik av IVO är enligt min mening inte tillräckligt. 

  Äldsta dottern kom och hälsade på idag med sig hade hon sin katt som ska vara här några dagar. Just nu sover han vilket innebär att jag är ledig för tillfället.  

  Den tillfälliga migrationslagen ersätts den 20 juli av en ny lag, det har riksdagen nu bestämt. Men hur långvarig lagen blir är oklart och beror på hur den politiska situationen utvecklas. Om det blir en borglig regering kommer lagen sannolikt att rivas upp då M. SD, KD och ... L anser att lagen i flera avseende inte är tillräckligt stram. Betänkande 2020/21:SfU28 (pdf, 13698 kB)

  Damlaget föll i kvarten i EM men nådde längre än förväntat.  Sommarsolstånd - Misstroendeomröstning - Postkodlotteriet -  Åskväder - Sitt still i båten Nyamko Sabuni -

  Måndagen 21 juni, årets längsta dag och kanske också den mest spännande på många år med tanke på krisen i Sverige med misstroendeomröstning eventuella talmansrundor och extraval.

  På onsdag möter Sverige Polen i fotbolls - EM vilket innebär ännu mer spänning men dessbättre finns också midsommarafton att se fram emot som förhoppningsvis avlöper utan överraskningar och kan få oss att känna att det inte finns anledning till oro även om det kan kännas så.

  Vann ett par exklusiva handdukar på Postkodlotteriet vilket ärligt talat inte var vad jag hoppats på. 

  Blixt och dunder på förmiddagen vilket var överraskande. Det var också skyfallet som sätter fart å växtligheten och förenklar att iaktta bevattnings förbudet.

  För några  dagar sedan betonade Nyamko Sabuni att avtal ska hållas och att L håller sig till januariöverenskommelsen men efter att riksdagen uttalat misstroende för Stefan Löfven tar hon de som förevändning att bryta avtalet och dessutom snabbt deklarerar att L verkar för en borglig statsminister. Fullkomligt onödigt anser jag, när det enda hon behövt göra var att sitta still i båten i stället för att bryta ett ingånget avtal och förstärka konflikten med dem som uttalat sitt stöd för januariavtalet. Bara 2,3 % och det går tyvärr utför!

   

  Nyamko Sabuni - Tryckande värme - Ansning av häckar - Rosor överallt - Afghansk familj - Word Refugee Day

  Snyggt Nyamko Sabuni som betonar att avtal ska hållas vilket är en grundläggande princip inom avtalsrätten och därför håller sig till januariöverenskommelsen och inte röstar för en misstroendeförklaring mot Statsminister Stefan Löfven. 

  Varmt! Men ansade ändå  häcken i trädgården och den mot grannen. Körde grenar och blad till återvinningen i Simrishamn. Såg en ny loppis på hemvägen och köpte ett litet bord och stege för 80 spänn.

  Röda, vita och gula rosor och röda och en del med andra färger i trädgården och på framsidan mot torget. Men favoriten är Pionvallmon som jag regelbundet bevakar och det ser bra ut.

  I går kom en afghansk familj ner till stranden och utan att tveka kastade sig pappan  i havet. Han hoppade av glädje och vinkade att de andra, som jag förstod det, att  skulle skulle komma efter vilket mamman gjorde men de två tonåringarna tvekade. Såg att pappan kom ganska långt ut ifrån stranden och jag misstänkte att han inte kunde simma. Så med tanke på faran med strömmar bad jag hans tonåringarna att säga till honom att komma närmare stranden vilket dom gjorde och pappan kunde hoppa och vara lika glad på grundare vatten och jag kunde slappna av. Pratade med ungdomarna som berättade att de kom från Kabul och kanske var det här första gången pappan såg och badade i havet. 

  Word Refugee Day passerade tämligen obemärkt trots att antalet migranter/flyktingar ökat avsevärt visar statistik från UNHCR.

   

  Det blåser lite från söder - Politik - Fotboll - Arbete i trädgården - Yngsta dottern - Internationella flickdagen - Loppis 

  Statsminister Stefan Löfven avgår men återkommer efter några talmansrundor alternativt väljer nyval. Spekulationerna är många och det är julafton för politiska bedömare och journalister. Politik när den är som sämst, bevis på att demokratin fungerar eller oskickliga politiker?

  Vänsterpartiet! Vad ska man säga, möjligen att det inte är ens fel att två träter. Liberalerna, ja dom står upp för januariöverenskommelsen, och jag?
  Enligt regeringsformen ska all offentlig makt i Sverige utgå från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare, men jag känner mig maktlös över det som händer, valda representanter har inte hört av sig så jag tycker inte att vad som sägs i regeringsformen överensstämmer med verkligheten. 

  28-30 grader varmt och jag har ordnat med korsdrag i huset. Det blir ganska säkert en cykeltur till Skillinge och havet och kanske lite plaskande vid bryggan i Skillinge. Därefter till Borrby strand och ett bad där också.

  Ligger fortfarande efter med arbetet i trädgården vilket jag tar itu med senare idag och förutsatt att arbetet kan utföras i skuggan.

  Roligt med Sveriges vinst över Slovakien men straffen vi fick var inte direkt solklar. Men hur som helst är segern uppmuntrande.

  Om tio dagar kommer yngsta dottern med barnbarn hit, ser fram emot det.

  Loppis på Österlen är igång igen och det är lätt att invaggas i tron att allt är normalt igen bara för att det känns ju så och för att man vill det. Tog en sväng till några loppis ställen och trots att jag bestämt att inte köpa något kom jag hem med en stor matta, 3 stycken gamla kopparkärl för kol och en låsbar whisky behållare. Men också behållningen av att ha träffat och pratat med en hel del trevliga människor från Norrbotten, Östergötland, Skåne och Stockholm. 

  Katten hemma igen - Misstroende omröstning på måndag 21 juni - Uppfattningar om temperaturen i vattnet - Hantverkare -

  Idag, den 17 juni yrkade SD på misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S). Talmannen har nu beslutat att en misstroendeomröstning ska hållas på måndag den 21 juni klockan 10.00. 
  Med en stark vilja att bli statsminister och som den politiske räv moderatledaren är tror jag V också får Ulf Kristerssons stöd i en förtroendeomröstning och att statsminister Stefan Löfven röstas bort. 

  Igår återvände den trevliga pälslösa katten hem igen efter ytterligare en kort sejour hos mig och det är tyst i huset och åtgången av ved har varit måttlig på grund av det varma vädret. Inget jamande för att meddela att han vill gå ut eller ha mat eller något annat som ibland  kan vara obegripligt. Han kräver omedelbar tillfredsställelse av sina behov och önskemål i annat fall uttrycker han sitt missnöje med ett intensivt och högljutt bölande. Hans inställning är att jag ska tjäna honom och jag har egentligen inget val. Det händer att han vill ha en rundtur i huset vilket innebär att jag ska  bära honom från rum till rum och trots att han känner till hela huset ser han lika överraskad ut varje gång vi går vår lilla rundtur. Man hittar honom alltid på de varmaste platserna i huset eller ute och på natten oftast på  hans på bädd vid kaminen men ibland också hos mig, om jag har tur.

  Politik och fotboll är i dagarna aktuella samtalsämnen. Väderleken går det alltid bra att konversera om liksom temperaturen i havet. Således blev tio för varandra okända personer på stranden involverade i ett samtal om huruvida det var 18 eller 20 grader i vattnet. Trevligt.

  Besökte idag den lokala bilmekanikern för att få handbromsen justerad. Snabbt och kunnigt ställde han en diagnos, åtgärdade skickligt och rutinerat felet, involverade mig i processen och var klar på drygt en halvtimma. Tänk om mitt senaste läkarbesök avlöpt lika bra kunde jag inte låta bli att tänka utan jämförelser i övrigt.

  Matchen idag slutar 4-1 om du undrar alternativt 1-0 till Sverige, med facit i hand. Ser bra ut.

   

  Kattvakt igen - 0-0 - Mår sådär - Bilbesiktning - Sjukgymnast -

  Att passa katten kräver en hel del tid och engagemang, men att höra hur han är tillfreds med tillvaron och  nöjd och belåten spinner gör mödan värd.

  Vattnings förbud råder vilket inte tycks vara ett bekymmer för vinrankorna, Labrucecavin Himrod 
  eller alla de andra växterna i trädgården möjligtvis med undantag för den förminskade gräsmatten som den här sommaren  är lika mycket äng vilket är bra för humlor, bin och mig.

  Utifrån de siffror som Novus redovisat och de beräkningar valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet gjort skulle möjligen omkring 300 väljare rösta på L till Kommunfullmäktige i Simrishamn idag jämfört med 793 vid valet 2018. Partiet  skulle därmed inte längre vara det femte största partiet i kommunen utan hamna på tionde plats i höjd med Österlenpartiet och KD men efter FI, Mp och V, förutom då de tre dominanterna M, S, SD samt C lite mitt emellan.

  Gårdagens läkarbesök var ingen höjdare men ledde till provtagning och en remiss men inga goda råd, en noggrann undersökning eller tid för uppföljning. Bedrövligt, men som sagt det är inte lätt att vara läkare men inte heller patient.

  Spanien - Sverige 0-0 och min match mot Bilbesiktningen slutade 0-2 beroende på att ett positionsljus var ur funktion och dålig verkan på handbromsen. Att besiktiga bilen  påminner lite om ett besök på vårdcentralen. Man hoppas på det bästa men vet inte säkert hur det kommer att gå och i värsta fall blir det körförbud. 

  Tjänstemannaansvar - Akuten - Som man själv är - Undersköterskor - Torget - Ingen cykling, inget bad -

  Folkhälsomyndighetens kan ha brutit mot arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets ändrar uppfattning och Kriminalvården vill bygga ut ett system där övervakare kan ha begått brott med dem som ska övervakas. Inför tjänstemannaansvar och effektiva tillsyner av myndigheter, anser jag och det brådskar.

  I kväll spelar Sverige sin första match i fotbolls EM. Just nu är frågan om jag kommer att se den hemma eller på någon sjukhusavdelning i Ystad, eller inte alls. Det blir hemma visade det sig efter ett besök på vårdcentralen. Skönt även om det innebär att problemen skjuts på framtiden.

  Som man är själv blir man bemött sägs det vilket möjligen kan förklara att läkarbesöket idag inte var det mest positiva jag varit med om. Om det nu var mig det berodde på kan jag bara hänvisa till undersökningar som gjorts som visar att patienter som verkligen är sjuka inte är lika glada som dom som inte är så sjuka. 
  Men samtalen med ett par undersköterskor på provtagningen var trevliga och jag kunde informera om, att I lagrådsremissen föreslår regeringen att endast den som har ett undersköterskebevis ska få använda titeln i yrkesverksamhet, vilket gladde dem. 
  I övrigt saknar jag att det inte görs någon uppföljning efter ett läkarbesök.

  På torget där jag bor och som nu iordningställs för att bli ett av landets finaste torg har man ställt upp ett flertal stora blomkrukor. Det ser bra ut.

  Italien vann - Västlig vind och ostadigt - Målar grönt idag - Kanske Loppis - Gräsmattan blev sommaräng - G7 beslut

  15% skatt för alla bolag överallt anser G7 ledarna för världens rikaste länder som också enats om nya klimatmål och kommit överens om åtgärder mot kolkraft.

  Bättrade på färgen på växthuset, det blev lite vitt också. Kom inte åt överallt då vinrankan förgrenat sig lite överallt och fort har det gått.

  EM fotboll, Belgien - Ryssland, inför fullsatta läktare i St Petersburg. Är allt som vanligt nu? 

  St Petersburg besökte jag för många många år sedan och självklart det  fantastiska Vinterpalatset men också kvarter där människor stod i långa rader utefter vissa gator och sålde ägodelar.
  Precis som i de flesta större städer fanns också här gatubarn som försökte överleva på olika sätt. En av dem, en grabb i tioårsåldern, försökte ta min plånbok på ett originellt sätt. Han gick fram emot mig med en bricka som det låg några klockor på och ställde sig väldigt nära mig och gav sken av att han ville sälja. När jag tittade på klockorna  kände jag en hand treva i min rock där jag hade plånboken. Smart unge som gjort en konstgjord hand som han fäst på brickan men hade sin egen under brickan för att komma åt plånböcker. Den här gången gick det inte.  
  Men taktiken är olika och för ett par grabbar i Dakar, där jag var med en Röda kors förening för att studera ökenspridningen i Senegal, gick det bättre. Jag var på väg till hotellet då en grabb helst plötsligt låg på knä framför mig och försökte dra ner mina byxor. Koncentrerad på att förhindra det passade hans kompis på att ta  passet i min bakficka. Jag blev helt överrumplad och grabbarna försvann snabbt bort i folkvimlet. Man lär så länge man lever och idag kan jag skratta åt det hela och till och med känna en viss beundran före deras företagsamhet. Men då  kändes inget bra och det var inte heller lätt att få nya resehandlingar.

  Ingen cykling och inget bad idag trots bra väder. Mår kanske bättre i morgon då Sverige spelar mot Spanien.

  Varför klipper vi våra gräsmattor? I år gjorde jag inte det och det blev en äng.

   

  Pyspunkan fixad - Fler än hundra forskare - Kitta fönster - Partiell solförmörkelse - Möjligheternas land - Sämre siffror för L Omkring 800 av 8000 - Fotbolls - EM - Sol och bad

  Fler än 100 forskare är kritiska till en utlänningslag med tillfälliga uppehållstillstånd och befarar att integrationen försämras, ökar spänningar och den psykiska ohälsan. Men så är det ju redan idag med permanenta uppehållstillstånd.

  Österlens cykel fixade på nolltid pyspunkan och monterade hjulet rätt efter det att jag monterat det felaktigt och gjorde dessutom en del andra justeringar till en minst sagt rimlig kostnad. Blir snart ett nytt besök för att fixa bromsarna vilket den trevliga och kompetenta personalen får hjälpa mig med och gärna gör.
   

  Hälsan varierar vilket är jobbigt och påverkar det mesta i vardagen.

  Jag tillskriver mig själv en viss skicklighet när det gäller att bygga och reparera men när det gäller att kitta fönster är jag helt bortkommen vilket är olyckligt då det finns en del fönster på växthuset och huset som behöver kittas om.

  Den partiella solförmörkelsen gick mig spårlöst förbi vilket möjligen kan berott på att jag är stel i nacken och har svårt att se upp.

  Ännu sämre siffror för L, enligt Novus.

  I mitten av maj 2021 hade omkring 800 unga av närmare 8000 med tillstånd för gymnasiestudier fått jobb och sitt tillfälliga uppehållstillstånd  förlängt. Men förutom kraven på varaktig försörjning har det inträffat att migrationsverkets handläggare ställer krav på, att trots att det är ensamstående ska klara hyran för en trerummare och i ett fall fick en ungdom avslag då den tills vidare anställning han hänvisade till vid sin ansökan om uppehållstillstånd enligt handläggaren för två veckor för kort. Sverige ska var möjligheternas land men inte för alla, uppenbarligen.

  "På grund av pandemin flyttades förra årets EM-slutspel till i år. Och ikväll är det dags för premiär. En månads fotbollsfest väntar, där premiären mellan Italien och Turkiet blir en vägvisare för hur stor fördel ”hemmalagen” kommer att ha." (SvD, Anders Lindblad.)

   

  Sommar och sol - Vinrankor - Erikshjälpen - Skönt och bra med tillslaget mot kriminella - Blir inte klok på hur jag mår - Politikers problem att se det vardagliga - Samtal med okända -  Använder fortfarande visir - Partiledardebatten

  En engagerad moderatledare framförde skickligt sin uppfattning om socialdemokraternas kriminalpolitik när han inledde riksdagens partiledar debatt, men vem valde hans kavaj?
    
  Lokala politiker, kanske med  drömmar att bli valda till riksdagen, tycks ha en benägenhet ´att mer intressera sig för nationella och internationella frågor en bra bit över medborgarnas huvuden än till exempel trafiksituation i Örnahusen eller Herrljunga och otryggheten i Kivik, Älvdalen, Borrby, Ö Hoby, Blyberg etc. 

  Riksdagen avslog idag inte oväntat regeringens förslag gällande kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier. M,KD,SD,C och L röstade för avslag.
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/kompletterande-regler-for-uppehallstillstand-vid_H801SfU27

  I en motion (2020/21:4030) motiverar  Fredrik Malm (L) m.fl. varför man röstade emot de lättnader. som föreslagits.
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-202021182-kompletterande_H8024030

  Tänker på ungdomarna eller de unga männen som Fredrik Malm fördrar att kalla dem som kom hit som ensamkommande med förhoppningar om att börja arbeta som nu efter många är av hopp och förtvivlan faller på mållinjen beroende på coronapandemin. Undrar hur dom mår nu och hur dagens riksdagsbeslut  överensstämmer med liberalism och partiets integrationspolitiska program. Står handlingen i proportion till konsekvenserna?
  https://www.liberalerna.se/politik/integration

  C
  yklade utefter havet från Borrbystrand till Mälarhusen och tänkte ta mig vidare till Sandhammaren men den biten var inte riktigt cykelbar idag men kanske i morgon. Det var varmt och solen sken. och bad blev det så klart.

  När jag kom hem efter ett besök hos Erikshjälpen i Tomelilla satt ett par på trädgårdsstolarna kommunen placerat på torget. Dom såg trevliga ut så jag frågade om de vill ha kaffe vilket jag snabbt fixade och sedan satt vi där på torget utan att känna varandra och hade ett trevligt samtal om det ena och andra. 

  Hälsan varierar och jag tycketr att jag mår bättre men efter snart ett och ett halvt år med varierande hälsa och många besvär är det faktiskt svårt att avgöra hur jag mår. Märkligt!

  Jag använder fortfarande visir i affärer eller där folk samlas. Förvånas över hur lätt en del tar på Covid och det faktum att närmare 15000 faktiskt dött. Känner dom ens till det? Drar mig inte för att vänligt säga till folk som i tex affärer kommer för nära mig och möts varje gång av "mothugg".

   

  En sväng till Trelleborg - Gott om rabarber - Plaskade i havet - Köpa båt igen? - Rött kort för politiker som... - 4 dagar till Fotbolls- EM - Räkna badande - Medborgare hjälper politiker stjälper - Partiledardebatt utan Nyamko Sabuni

  Förra sommaren köpte jag och sålde två båtar, hade båtplats i Hallstavik, Falsterbokanalen och ytterligare en på gång i Lomma. Jag hann med en händelserik, lärorik och fantastisk tur utefter kusten från Hallstavik till Falsterbo och nu funderar jag på båt igen, kanske bäst att  det stannar vid det.

  Tittade av nyfikenhet på en lägenhet i Trelleborg på förmiddagen. Nära till kontinenten och stationen. En fin lägenhet med högt i tak. Men ändå inte rätt.


  Fyra dagar till Fotbolls-EM och längre fram OS. Lär bli en del tittande. 

  Var tidigare god man för ensamkommande barn/unga från världens alla hörn, drygt ett femtiotal uppdrag blev det under åren. Det gick bra för de flesta och de gör nu nytta i 
  samhället bl.a inom vården som robottekniker, byggarbetare, mekaniker m.m, för andra inte så bra. Men alla  hyggliga och skötsamma ungdomar med hög moral som ville gå i skolan, börja jobba och göra rätt för sig. Samma erfarenheter hade andra gode män jag haft kontakt men visst fanns det även bland de närmare 65000 som kommit sedan 2010 också vad man brukar kalla rötägg, men det var mer ett undantag.
  Ensamkommande barn/unga som kommer till Sverige ska enligt lag få en god man utsedd av överförmyndaren och under åren 
  har över 12000  medborgare på ideell grund åtagit sig uppdraget och på olika sätt hjälpt ungdomarna till rätta. Även när de blivit myndiga har organisationer, fd gode män och medborgare från olika samhällsskikt och yrken ställt upp och för de som inte varit riktigt flygfärdiga.  

  På onsdag den 9 juni röstar politikerna i riksdagen om det regeringsförslag som innebär vissa lättnader för ungdomarna vad avser Migrationsverkets strama krav men som på grund av coronapandemin för de allra flesta inte är möjliga att uppfylla då det är svårt att få jobb eller för att man inte kunnat slutföra utbildningen då det inte funnits praktikplatser. 
  Sannolikt kommer omröstningen inte gynna ungdomarna eftersom de valda ombuden i M, SD, KD ... och L samt C valt att se frågan enbart utifrån ett juridiskt och politiskt perspektiv och då finns ingen plats för omtanke om ungdomarna och vad som är bäst för dem och för den delen också Sverige. Medborgare hjälper politiker stjälper.

  I min ungdom var jag simlärare och lärde mig för säkerhets skull räkna hur många barn som var i vattnet. En vana som finns kvar idag och innebär att när jag kommer till stranden snabbt kollar hur många som är i vattnet. Den vanan  kan vara lite besvärande men det är det också att inte ha koll på läget.

  Vid partiledardebatten onsdag 9/6 deltar inte Nyamko Sabuni. Hon ersätts av Johan Pehrson.
   

  L säger nej till förändringar i det så kallade gymnasieregelverket - Soligt och ostlig vind - Pyspunka - Delad glädje - Inte oväntat - Idag är det sommar - Fotbolls- EM 

  Socialförsäkringsutskottet där Bengt Eliasson (L) är ordinarie ledamot och Fredrik Malm, (migrationspolitisk talesperson), Barbro Westerholm, Mats Persson m.fl. är suppleanter, föreslår att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag om förändringar i det så kallade gymnasieregelverket.

  Ändringarna som föreslagits är att

  • tiden för att etablera sig på arbetsmarknaden efter fullföljd gymnasieutbildning - och därmed kvalificera sig för permanent uppehållstillstånd - ska förlängas från sex till tolv månader
  • kravet på försörjning för att kunna få permanent uppehållstillstånd delvis ska kunna uppfyllas med studiemedel, under förutsättning att det även finns inkomster från anställning eller näringsverksamhet
  • en yrkesintroduktionsanställning ska kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd.

  I Riksdagen har  Fredrik Malm, migrationspolitik talesperson för L, som tidigare röstat emot den tillfälliga gymnasielagen klargjort att Liberalerna  nu också röstar emot regeringsförslaget och således stöder socialförsäkringsutskottets betänkande. 

  Till den tillfälliga gymnasielagen finns det i flera avseende anledning att vara kritisk men det kan ändå sägas att det är ett hedersamt försök att rätta till det som blivit fel och och ge ungdomarna den hjälp som kan behövas i en utsatt situation. Att regeringen nu föreslår vissa lättnader för ungdomarna på grund av coronapandemin borde inte föranleda problem varken för C, L eller andra partier.

  Jag stöder i allt väsentligt den asylpolitik som Riksdagen beslutat och att gällande förordningar ska efterlevas. Beslut om uppehållstillstånd i asylärenden ska inte grunda sig på känsloskäl utan på asylskäl men om det föreligger särskilda omständigheter som inte helt kunnat förutses av lagstiftaren eller regering som den stora inströmningen av asylsökande omkring 2015 och coronopandemin är det rimligt att beakta sådana förhållanden när en sammantagen bedömning görs i synnerhet när det gäller unga människor. 

  Därför skulle det vara hedersamt om Liberalerna stöder regeringens förslag då grunden till dagens problem finns att söka i den lagstiftning riksdagen beslutat om samt berörda myndigheternas oförmåga att klara föreliggande uppgifter på grund av den stora inströmningen av asylsökande 2014 och några år framåt (”Kommissionen för granskning av lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökt asyl i Sverige under perioden 2015–17”) och nu coronapandemin. Ungdomar med tillfälliga tillstånd för gymnasiestudier kan inte göras ansvariga för varken brister i lagstiftning eller myndigheter tillkortakommanden och inte heller för coronapandemin.

  En annan aspekt är att det kan innebära samhällsekonomiska vinster och inte minst viktigt att det bakomliggande syftet med lagen om tillfälliga uppehållstillstånd, att ungdomar som integrerat sig och kommit in i samhället genom studier och arbete skulle få stanna, inte kan uppnås. 


  Ytterligare en aspekt är, att om inte tillfälliga lättnader vidtas innebär det att de tillfälliga uppehållstillstånden inte förlängs och att beslut om utvisning ska verkställas. Det kan få till följd att samhället belastas av ytterligare tusentals ungdomar vistas här illegalt. Dels beroende på att utvisningar av ungdomar generellt sett är svåra att verkställa,  dels då det under rådande pandemi är praktiskt omöjligt att verkställa utvisningar till flera aktuella länder.

  I övrigt kan man kanske även förvänta sig att Liberalerna verkar för att de 133 ensamkommande barn/unga, varav 41 flickor som hittills i år registrerats som asylsökande, till skillnad från flertalet av dem som kommit tidigare, får en ändamålsenlig och kostnadseffektiv utbildning som leder till arbete här  eller i hemlandet. Utbildning är ju en hjärtefråga för partiet.

  Delad glädje är dubbel glädje påstås det. Tycker det kan ifrågasättas. Jag och känner ingen glädje över att Herrljunga vunnit en massa pengar i Postkodlotteriet men inte vi i Borrby. 

  Upptäckte i morse ett lufttomt framhjul på cykeln. Tar med mig stora pumpen på eftermiddagen då jag cyklar till stranden och hoppas på det bästa.
  Det bästa inträffade och jag kunde utan problem ta mig till och från stranden. Kallt i vattnet, ja. Men varmt och skönt på stranden där en del folk samlats för att sola, sparka boll och i vissa fall bada.

  Inte helt oväntat. Princesstårtan jag skulle ha för att fira nationaldagen tar förmodligen slut i kväll.

   

  Jobb med huset - Sommar? - En halvtimma på stranden - Princesstårta - Göteborg

  750:- för tre liter färg fick mi att tveka om de förbättringar jag tänkte göra verkligen var nödvändiga. 

  Köpte en Princesstårta med anledning av nationaldagen i övermorgon. Funderade på att köpa två med anledning av att Göteborg  i år  fyller 400 år, en fin stad med trevliga människor dit jag och döttrarna åkte på somrarna för att gå på Liseberg, handla i Nordstan, bada och surfa i Askim och bo bra på Avenyn. Men trots det får de räcka med en tårta för tillfället.

  Cyklade till havet igår. Slappade en stund och tog ett dopp i solskenet. 

  Hur lojal ska man vara när ledningen styr och ställer så att en framtid för partiet känns avlägsen men undergången nära och hur viktigt är det att agera för att inte bli medskyldig?
  Jag har gjort mitt val och blir kvar i partiet tills landsmötet i höst sen får vi se. Men argumenterar för att partiledningen ska avgå
   och hoppas på ett extra landsmöte där valberedningen presenterar ett förslag till ny styrelse som agerar utifrån en liberal värdegrund och som inte förnekar förekommande problem, förringar eller avvisar medlemmars synpunkter, samt att mötet beslutar i konsensus om:
  ett vägval rakt framåt, fri från allianser men åt höger eller vänster när det leder mot liberala mål som, att alla människor här i Sverige ska ha möjligh att ta sig dit de vill.


   

  Princesstårta - Partistyrelsen bör avgå -

  Såg att City Gross har Princesstårtor för 99:-. Frågan är om jag ska åka till Kristianstad drygt 6 mil eller till Trelleborg dit det är lika långt.

  Som ny medlem sedan i höstas undrar jag varför partistyrelsen får sitta kvar efter två Pyrrhussegrar 2019 och 2021 och som nu rasat till 2,5 procent vid SCB:s senaste partisympatiundersökning. Det sämsta resultatet någonsin och för första gången på hundra år kan Liberalerna bli utan representation i riksdagen, regioner och även i kommunfullmäktige och nämnder i landets 290 kommuner. Förvånad och besviken undrar jag bl a. över:

  -Partiledningens vägval som fått till följd, att den liberala värdegrunden fått stå tillbaka för politisk taktik i regeringsfrågan i tron att det ska ge fler medlemmar och vända en negativ opinion till fördel för partiet. 

  ”Liberalerna är inte splittrade”, skrev Liberalernas partisekreterare i ett brev till medlemmarna för en tid sedan och angav ett antal krystade förklaringar i avsikt att styrka påståendet. Varför förnekar partiledningen krisen i partiet och varför avvisar och förminskar man medlemmars uppfattning?

  Jag har tyvärr inte längre något förtroende för partiledningen och tror inte heller, att de har förmåga att vända den negativa utvecklingen och rädda liberalismen som i sådana fall dör ut åtminstone i politiska sammanhang för oöverskådlig tid. 

  Partistyrelsen har försatt partiet i ett prekärt läge och bör avgå. Med en ny ledning finns det hopp om att liberalerna kan komma igen till valet 11 september 2022 och då fortsatt bli representerade i riksdagen, regioner samt i kommunfullmäktige och nämnder i landets kommuner.

   

   

  2,5 % - Vad menar Juno Blom ? - 3 288 miljoner kronor - M, KD,SD, C och tyvärr L - Chocktillstånd - Hjortron

  Liberalerna rasar till 2,5 procent och ligger under riksdagsspärren visar SCB:s stora partisympatiundersökning.
  -Det är klart att det här är tråkiga siffror, vi har varit medvetna om att det vägval vi gjorde inte är ett medel utan ett mål, säger Liberalernas partisekreterare Juno Blom, till SVT.

  Idag intervjuades Juno Blom, partisekreterare i L av SVT. Det finns ingen annan väg än att fortsätta till höger, sa hon, trots 2,5% det sämsta resultatet någonsin och jag försattes ännu en gång i ett chocktillstånd när partiledningen uttalar sig. 

  Coronapandemin är  en omständighet som motiverar att de förväntningar och krav som ställs på närmare 8000 ungdomar med tillfälliga tillstånd för gymnasiestudier, tillfälligt anpassas till de ändrade förhållande pandemin inneburit som, omställning till studier på distans och en rekordhög arbetslöshet.

  Såg att Socialförsäkringsutskottet motsätter sig sänkta försörjningskrav för permanent uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen. Under normala förhållande skulle jag hålla med eftersom Migrationsverkets strama krav är ett skydd för ungdomarna mot oseriösa arbetsgivare. Men situationen på grund av Coronapandemin har ställt allting på ända och motiverar insatser som ger ungdomar som berörs en bättre chans.

  Ungdomarna måste därför få mer tid  att uppnå studiemål och en varaktig försörjning och i tillämpliga delar omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder fram till dess att arbetsmarknaden och övriga funktioner i samhället normaliseras. 


  Det finns anledning att vara kritisk till att M, KD,SD, C och tyvärr L som vid omröstningen i riksdagen morgon agerar så att åtgärder som skulle kunna förbättra framtidsutsikterna för de berörda ungdomarna inte blir av.

  2021–2024 satsar Sverige 3 288 miljoner kronor för att stärka mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet samt utbildning i Afghanistan vilket är bra då det innebär att ungdomar från Afghanistan kan utbilda sig i hemlandet vilket är viktigt eftersom Afghanistan dräneras på unga män som söker sig utomlands.
  Men i nuläget bör svenska politiker visa humanitet och att Sverige är en rättsstat och rösta för att de ungdomar som är här får den hjälp som kan behövas. 

  Det är något särskilt med hjortron med gräddglas. Inte bara det att det är gott utan för att det finns en historia för varje bär.

   

   

  Soligt och vinden ostlig - Gav bort en soffgrupp - Återfall - Brainstorming - Glada ungdomar med framtidshopp? - 

  Förslag till liberalerna i Simrishamn
  1) Inför gångfartsområden i byar och tätorter i Simrishamn samt sänk bashastigheten från 40 till 30  2) Ett bättre Sverige med en bättre offentlig sektor. Utveckla effektivitet och produktivitet inom stat, kommun och landsting  3) Delaktighet och jämlikt inflytande  4) Stadgeändringar vad avser beslutsprocesser 5) Avveckla kärnkraften i Sverige och satsa i stället på en fossilfri och förnybar elproduktion som sol, vind och vatten och i övrigt en effektiv och produktiv elanvändning 6) Grannsamverkan unga” värt att pröva?

  Efter en tid då det verkade gå åt rätt håll och jag kände mig hoppfull blev jag igår plötsligt sämre vilket inte är bra men jag hoppas det bara är en tillfällig nedgång. Vi får se.

  Erikshjälpen kom idag och hämtade en soffgrupp som jag av olika skäl inte ville ha kvar. Hoppas pengarna de får för soffgruppen är till hjälp för någon. 
   
  Omröstningen den 3 juni kring lättnader av  Migrationsverkets strama försörjningskrav vad avser gymnasielagen  lär inte gå ungdomarnas väg då centerpartiet tydligen valt att inte ta ställning. Vad ska man säga om L som är emot lättnader och kommer att bidra till ungdomars hopp om en framtid släcks.  

  Än en gång: Lagar och förordningar ska följas, men när oförutsedda händelser inträffar som omöjliggör för ungdomar att uppfylla de krav som ställs bör hänsyn tas till det. När upphörde M,C KD, SD och... L tycka, att ungdomar ska vara glada, positiva till livet och ha framtidshopp? 

   

  Kramat barbarn - Fika och bad i Österskär - Tillbaka på Österlen - Tre kronor - Socialministerns svada - Vägval - Vinrankan -Ved - 

  Riala, Sättra, Rimbo, Norrtälje var några platser jag besökte under dagen som ägnades till återblickar. Tog också en sväng förbi huset jag byggde för många år sedan med hjälp av goda vänner efter att har fraktat ner stockar med en timmerbil från Idre. Ett stort fint timmerhus som nu förlorat sin glans och såg misskött ut, trist.

  Enligt ett kinesiskt ordspråk sägs, att en man under sin livstid ska bygga tre hus. Tror inte så mycket på det utan att det snarare är Bygg Max eller Bo List som ligger bakom det påståendet. Men om det skulle vara sant har jag med råge klarat av det.

  Körde till Österskär och tog ett dopp i havet samt en kopp kaffe på restaurang Solbrännan innan jag åkte till barnbarnen och efterlängtade kramar och umgänge. 

  Söndag hemresa och som vanligt problem med vägval för att om möjligt undvika den trista och olycksdrabbade E4:an. Nu blev det den i alla fall, men i en maklig fart med tanke på miljön. Vid Markaryd svängde jag av motorvägen till vänster och sedan rakt fram till Hässleholm och därefter till höger mot Höör. Sedan höger och vänster när så krävdes resten av vägen tills jag välbehållen kom hem. Oftast trevligare, att välja sin egen väg i stället för att gå i andras fotspår som sannolikt inte leder hem. 

  Roligt att Tre kronor kämpar på och trots trots att förutsättningarna att nå en kvartsfinal inte ser bra ut. 

  Tittar lite på Forum på TV och undrar varför ingen upplyser socialminister Lena Hallengren om att argumentation inte handlar om att producera så många ord som möjligt utan att välja rätt ord. Rekommenderar varmt en logoped. 

  Sommar idag och en cykeltur till havet senare under dagen men innan dess ska jag fästa upp vinrankans alla nytillkomna grenar och såga lite ved. 

   

  En natt på Söder- Kortsiktiga lösningar får långvariga konsekvenser - Vackert väder - Ensamkommande - Ansvar - Varje och varannan dag  rapporter om skjutningar, sprängningar och eldsvådor 

  Natten var lugn och jag sov som en stock och vaknade upp till en strålande vacker dag på Söder där jag vuxit upp och bott de trettio första åren av mitt liv. Ett Söder som i vissa avseenden inte är som jag minns det och så alla dessa batteri drivna sparkcyklar. Men ändå känns det bra att vara här.  Börjar dagen med en hel del kaffe och sedan åker jag till Lundagatan på Skinnarviksbergen där jag, Ulf Lundell och mina kompisar växte upp under knappa ekonomiska förhållanden och på ständig flykt från det ena och andra. 

  För flertalet ungdomar med tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier ser det mörkt ut. Den förlängda tiden på sex månader för att uppnå Migrationsverkets krav i en tid av hög ungdomsarbetslöshet räcker inte till och Socialförsäkringsutskottet motsätter sig sänkta försörjningskrav. Såldes kommer det stora flertalet inte att beviljas uppehållstillstånd vilket är en tragedi för ungdomarna, en förlust för samhället och en skam för Sverige. 

  Tidigare erfarenheter visar att det är svårt att verkställa beslut om utvisning för just barn oh ungdomar. Det innebär för många:
  -ett livslångt utanförskap i det svenska samhället
  -att många söker sig till Tyskland och Frankrike 
  -andra söker sig till  eller tvingas in i kriminell nätverk
  Väldigt få återvänder frivilligt till hemlandet och om de gör det blir de kanske inte väl mottagna eftersom de "misslyckats" med att bidra till familjens försörjning som kan ha stora skulder till klanen och människosmugglare som man räknade med att sonen skulle betala. 

  Föräldrarna har givetvis  ansvaret för att de försatt ungdomarna i den här situationen men ansvariga är också KD, SD, M, C och tyvärr L. Jodå, lagar och förordningar ska efterlevas men om det innebär att man inte hjälper en människa som behöver hjälp och är illa ute så är något fel.
  Vad avser V och Mp som tar ställning för ungdomarna är jag osäker på deras avsikter kanske handlar det bara om politik och inte en äkta mänsklig omtanke. 

  Kriminaliteten har bitit sig fast i samhället och trots polisens försäkringar om att brottsbekämpningen är framgångsrik fortsätter den dagliga rapporteringen om skjutningar, sprängningar, anlagda bränder, knarkbeslag, korruption etc. Det värsta är att vi vant oss vid det.


   

  Prinsgården - Livet på Söder - Flyktingförläggning i Söderfors - Socialförsäkringsutskottet 

  Har under åren övernattat på många hotell och B&B i Sverige och utomlands med bra standard men Prinsgården hör inte till den kategorin utan i en dålig  säng, utebliven frukost och störande omgivning.

  Gjorde mig ingen brådska på väg mot Stockholm utan tog omvägen förbi Söderfors där jag jobbat på en av de fyra flyktingförläggningar Röda Korset drev som projekt 1999 -2003. Tog också en titt på det gamla brukshuset intill herrgården  där jag bodde några år men sålde när projektet avslutades.

  På Medborgarplatsen och Götgatan är folklivet intensivt och det är svårt att värja sig mot närkontakter. Efter en timmes utevistelse och en sen lunch köpte jag en kopp kaffe och satt mig lite avsides på Medborgarplatsen, för säkerhets skull.

  I morgon blir set en liten rundtur i Roslagen som av slutas med middag och övernattning hos yngsta dotterns familj

  Såg att Socialförsäkringsutskottet 
  motsätter sig sänkta försörjningskrav för permanent uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen. Under normala förhållande skulle jag hålla med eftersom Migrationsverkets strama krav är ett skydd för ungdomarna mot oseriösa arbetsgivare. Men situationen på grund av Coronapandemin har ställt allting på ända och motiverar insatser som ger ungdomar som berörs en bättre chans. Tidigare har Riksdagen bestämt att tiden mellan avslutade studier till att uppfylla de krav som ställs ska utökas från sex månader till tolv vilket är bra men troligen inte tillräckligt beroende på den höga ungdomsarbetslösheten. 

  Justitiedepartementet har föreslagit att kraven på försörjningsförmåga för att få permanent uppehållstillstånd i vissa fall ska sänkas tillfälligt. Förändringen kan göras utan beslut i riksdagen, men socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att inte genomföra förändringen. S, V och MP reserverar sig mot utskottets förslag och C avstår från att ta ställning och L...

   

  Dalarna - Bekanta - Präst - B&B i Mora - Stockholm

  Startade tidigt och körde drygt 70 mil till Älvdalen i Dalarna. Åkte runt lite och tittade på några de hus jag ägt och pratade med fd grannar som jag inte träffat på länge.

  Fikade med bekanta som under åren hjälpt mig med husen.  Dom skickade med tunnbröd, kavelgris och en stor burk hjortronsylt. Tror nog att det mesta hamnar hos barn och barnbarn
  .
  Hann inte hälsa på Karins mamma som är präst i Älvdalen, kanske en annan gång.

  Sover över på Prinsgåden i Mora och efter lite ärenden i morgon bär det av till Stockholm och Södermalm.

   

  Senaste läkarbesöket - Katten inte hos mig längre - Dopp i havet - Labruscavin Himrod - Norrut - Växthuset - Hemsida -

  Ytterligare ett läkarbesök. Ny läkare igen, välvilligt inställd men någon behandlingsplan upprättades inte och inte heller någon tid för återbesök. Inte lätt att vara läkare i coronotider men inte heller att vara patient.

  Efter en dryg vecka hos mig var det igår dags för katten att komma hem igen vilket innebär en viss saknad samt att jag sparar en hel del ved.

  Ett dopp i havet igår igen lite kallare än dagen innan men inte värre än att jag kunde delta i samtalet med intresserade åskådare från Småland som frågade om det var kallt i vattnet, berättade att de besökt Eklaholm och hade lite frågor om det ena och andra som skeppsbrott vid Örnahusen. Trevligt folk i min ålder och överlevare.

  Ska idag köpa en  Labruscavin -Himrod till yngsta dottern. En vinranka som ger små gröna, söta och kärnfria goda  druvor.

  Snart bär det av norrut till Älvdalen, Södermalm och sedan en övernattning hos yngsta dotterns familj i Roslagen. Skönt att äntligen komma iväg.

  Taket till växthuset lagat och i växthuset har min Himrod börjat breda ut sig och det ser lika lovande ut som förra sommaren då klasar av vindruvor frestande hängde i taket och utefter väggarna. Medger att jag var orolig efter en kraftig "nerklippning" samt  om det skedde i rätt tid, det vill säga på årets kallaste dag vilket inte är lätt att veta viken dag det är.

  Inga nyhetsbrev har skickats och föreningens hemsida har sedan slutet av februari legat i träda då jag som ansvarig på grund av postcovid inte orkade lägga ner den tid som krävdes för att hålla igång den och ingen tagit över trots möjligheten. Uppenbarligen finns inget intresse att trots det prekära läget för L och dessutom har jag nåtts av uppgifter att hemsidan ska läggas ner vilket rent ut sagt är korkat och svårt att förstå. Kanske beror det på gamla strukturer och ouppklarade affärer, men inte vet jag.

  Regnigt och grått ute och dags för middag, göra upp eld i kaminen och hoppas på bättre tider.  

   

  Fixa taket på växthuset - Ett dopp i havet - Extra Landsmöte - Styrelsen borde ta initiativ till lösning - Rörlighetsträning - Från 1,9% till 10% 

  En liten del av taket på växthuset blåste ner i dag och måste ersättas vilket jag hoppas kunna göra i morgon. Jo, det blev ett dopp idag också vilket förutom att det anses karaktärdanande gav upphov till trevliga samtal med folk på stranden.

  Som det ser ut nu kommer L för första gången på 100 år inte bli representerade i Riksdagen på grund av uteblivit väljarstöd men inte bara det. I kommunfullmäktige och nämnder i landets kommuner  blir L inte heller representerade alternativt minskar representationen  kraftigt eftersom över 70 % av väljarna som röstar på L i riksdagsvalet också gör det i valet till kommunfullmäktige. Ett dåligt riksdagsval påverkar således i högsta grad valet i kommunerna.

  "Mot liberal framgång i valet 2022. Tillsammans ska vi genomföra en framgångsrik valrörelse.Vi ser till att den liberala förändring Sverige behöver blir verklighet. Nu samlas vi för ett viktigt startskott", uttalar sig L. 
  Ja visst men först löser vi partiets problem vid till exempel ett extra landsmöte (ska hålls inom två månader efter beslut av partistyrelsen eller efter begäran från styrelserna för minst en tredjedel av förbunden.)   
   
  Jaha, och lösningen då? Inga annonseringar om vägval i förväg. Rakt fram, alliansfritt och mot målet 10% av rösterna i riksdagsvalet som är möjligt om L visar enighet, förmåga att lösa partiets problem, till höger eller vänster bara då liberala mål kan uppnås och visst, prata med busschauffören med uttalade SD sympatier men välj en annan förbindelse till destinationen.

  Har en del erfarenhet av sjukgymnastik nu för tiden och upptäckt att det finns en praktiska variant och en teoretisk. Den sistnämnda är den som varit aktuell vid de två senaste tillfällena och innebär att man pratar om de olika rörelser som prövats. För övrigt anser jag att namnet sjukgymnastik lämpligen byts till kanske rörlighets träning där såväl fysiska som psykiska omständigheter uppmärksammas. Namnet sjukgymnast? Skulle vilja se "min" sjukgymnast göra några handvolter, svinga sig runt i räcket och barren eller hoppa över plinten och landa efter att ha gjort några volter med skruv och dessutom göra det när hon inte mår bra. 

   

   

  Nyamko Sabuni - Trött katt - Lottning kan avgöra viktiga frågor på Landsmötet i november - Hälsan - Inshallah

  Nyamko Sabuni intervjuades av SVT i morse. Förnekelse av problem, ovilja att svara samt kritik av de frågor som ställdes till henne karaktäriserade hennes insats som säkert hyllas av den närmaste kretsen, men upprörde intervjuarna och försatte mig i ett chocktillstånd och besvikelse. "Stor majoritet för vår linje", "bara ett fåtal missnöjda" var uttryck som förekom i intervjun. Oroande och dessutom felaktigt som visar på bristande insikt till att partiet faktiskt är splittrat, missnöjet stort och allmänt förekommande i hela landet. Att hävda att hon har rätt och kritikerna fel visar på en oförmåga att leda partiet framåt mot liberala mål vilket såväl medlemmar som väljare noterar, tyvärr.

  Majoritetsbeslut kan innebära att hälften blir nöjda och hälften missnöjda. 59 - 31 är inte heller någon bra siffra att hänvisa till om ambitionen är att alla ska vara med och att  ena  partiet. Har i en motion till Landsmötet föreslagit att man ändrar stadgarna vad avser omröstningar till 80 - 20 innan beslut. Men det förslaget liksom andra förslag på Landsmötet kan om det vill sig illa avgöras genom lottning på grund av otidsenliga stadgar. 

  Vet inte vad som tagit åt katten som utan krav på det ena och andra bestämt sig för att bara äta och sova. 
  Märkligt men det varade inte länge nu börjar han bli sitt vanliga jag igen och är för närvarande i trädgården i solen.

  Hade bra samtal med läkare och sjukgymnast igår, då hälsan inte tiger still på grund av postcovid  och några andra saker som framöver kanske leder till operation. Det är som det är och målet är att : hälsan tiger still inom en snar framtid eller inshallah som Mohamed, Resa, Ramadan, Achim, m.fl som jag varit god man för skulle sagt utan att vara det minsta religiösa men däremot kulturellt påverkade. 

   

   

  A-traktorer - Läkarbesök - Grannsamverkan unga - Katten hittade solen - Gamla strukturer - 

  Att göra om vanliga personbilar till A-traktor är billigare och säkrare för våra tonåringar än den sk mopedbilarna vilket fler och fler föräldrar har insett. Bra!

  ”Grannsamverkan unga” värt att pröva?
  I Storuman och Haninge  har tonåringar som äger A-traktorer (epa-fordon i folkmun) hjälpt till med att trygghets-patrullera i byarna på kvällarna. Upptäcker de något suspekt ska de självklart inte ingripa utan rapportera direkt till polisen.
  ”Grannsamverkan unga” kan bli en vinst för alla.Tonåringar blir behövda och får en meningsfull uppgift och allmänheten får det tryggare. Verkar vettigt, tycker jag.

  Läkarbesök på förmiddagen efter läng väntetid men tyvärr utan större förhoppningar. Men går dit ändå. Sjukgymnasten senare idag som gett mig goda råd som hjälpt och dessutom är bra att prata med. 

  Katten fick mat och hittade en plats i solen så nu är det tyst i huset.
   
  Organisationer utvecklar över tid strukturer som man gärna håller fast vid oavsett om de fungerar bra eller inte efter som förändringar innebär otrygghet och ställer krav även på det personlig planet. Tycker tyvärr att jag kan se att det är så. Jag håller mig tills vidare kvar trots att jag tycker mig se bristande insikter och ointresse att tänka i andra banor. Men jag försöker påverka åtminstone på någon nivå av intresse för att det ska gå bra och av nyfikenhet.

   

   

  Väcktes tidigt av katten - Två liberaler föreslår moratorium gällande vindkraft - Vädret - 

  Väcktes av katten som var hungrig och ville ha sällskap. Efter att ha fått mat och umgåtts några minuter la han sig i bädden och somnade. Nu sitter jag här i det svaga solskenet och funderar på hur han fick mig att gå upp och inte bara det, efter att han sovit en stund gå ut med honom.  Nu är han inne igen då det var för kallt ute, han har ju ingen päls men däremot en stark vilja. Han sover igen men det lär inte dröja innan nya önskemål ställs om till exempel, en plats i solen.

  SMHI förutspår sol och moln under dagen och det blåser en svag nordlig vind. 

  Svag är även en motion från ett par liberaler som föreslår ett tvåårigt moratorium för vidare utbyggnad av vindkraft av miljö- och hälsoskäl?  Vems hälsoskäl skulle man lite raljerande kunna fråga sig, vilket jag emellertid inte gör.

  I en motion till Landsrådet har jag tidigare föreslagit: att liberalerna beslutar, att  man är för en avveckling av kärnkraften i Sverige och i stället ska verka för en fossilfri och förnybar elproduktion som sol, vind och vatten och i övrigt verka för en effektiv och produktiv elanvändning samt stödja forskning som kan bidra till utveckling av andra miljövänliga energikällor. (se länge ner på sidan)

  Som om jag inte har tillräckligt att göra uppsökte jag en golfklubb i trakten för att prova på sporten och kanske tjäna en slant. Men tillsvidare har jag bestämt för att göra något annat då det visade sig att jag måste ha ett grönt kort, inte kunde räkna med en privat parkeringsplats och att de inte kunde erbjuda ekonomisk rådgivning. Kanske blir det framöver boule i stället på nya Måns Nils torg i Borrby. Vem vet? Men först en tripp till Willis i Simrishamn, där för övrigt två ungdomar från Afghanistan fått  tillsvidareanställningar, för mer eller mindre nödvändiga inköp.

  Lite överraskande blev det också ett par dopp i havet idag med. 

   

   

  2800 tunnor - Lycka till Per Bolund (MP) - Vackert väder - Havet

  2 800 tunnor som kan innehålla farligt radioaktivt avfall misstänks förvaras felaktigt på ett lager 60 m ner i urberget i Forsmark. -Viktigt att avfallet placeras rätt, uttalar sig SKB som har ansvaret för kommande slutförvaring av använt  kärnavfall i 100 000 tals år. Om man inte har koll nu hur kan man då hävda att slutförvaringen av farligt använt kärnbränsle i 100 000 tals år är säkert. 

  I alla händelser kräver branschen att regeringen senast i augusti 2021 dels ska ta ställning om ett utökat mellanlager i Oskarshamn och dels ge tillstånd till ett slutförvar i Östhammar där avfallet  ska lagras säkert påstås det, i 100 000 tals år.
  Trots att haverier har inträffat och kan inträffa med oöverskådliga konsekvenser som följd bedöms kärnkraftverk som säkra, problematiken med kärnbränslet anses hanterbart och slutlagringen säker, enligt SKB som säger sig ha utarbetat  en säker metod. Ingen kan förutsäga vad som händer om 100 år, 1000 år eller 100 000 år därför är kärnkraften en chansning som kan gå riktigt illa. Lycka till Per Bolund (MP)

  Sydvästlig måttlig vind och ganska varmt vilket även katten tycker  som mätt och belåten för en stund sedan satt  i fönstret och tittade ut över torget, men nu ligger och halvsover i en fåtölj i trädgården. 
  Själv plockar jag bort så mycket maskrosor jag hittar nu när bina inte längre är beroende av dem och klipper ner rosor. Funderar på en cykeltur ner till havet och kanske det andra doppet för året, och så blev det.

   

   

  Arg katt - Det här med höghastighetståg - Järnväg mellan Borrby och Malmö - Hälsan varierar - Nu först skiner solen

  För en katt utan päls gäller det att hålla sig varm och hitta den varmaste platsen som oftast är i solen eller vid mulet väder bredvid kaminen. När solen gick i moln nu på förmiddagen och då jag inte eldat i kaminen blev han av förståeliga skäl irriterad och jamade högt och ljudligt tills jag fick eld i kaminen. Nu ligger han nöjd på sin bädd vid kaminen i värmen och det är tyst i huset.

  Jag har ändrat uppfattning och inser nu att fördelarna med höghastighetståg övervägar nackdelarna. Men mitt stöd förutsätter bättre kommunikationer på landsbygden som tex en tågförbindelse mellan Borrby-Malmö som dock inte behöver handla om höghastighetståg. Man ka naturligtvis ha tankar om tågresan som ett äventyr och en trevlig avkopplande upplevelse och fråga sig om det är bra för kropp och själ att susa fram i 320 km/h genom landskapet.
  Ur led är tiden då tempot ökat och allt ska går fortare av någon anledning. Hur som helst här är några argument för höghastighetståg (HHHT)
   framöver kommer det fler.
  -Genom att bygga nya stambanor för höghastighetståg kommer de gamla banorna att frigöras för godstransporter d
  et kommer att kraftigt minska lastbilstrafiken, vilket ger såväl lägre koldioxidutsläpp som minskad trängsel på våra vägar.
  -Det går åt betydligt mindre energi att transportera något på järnväg än på landsväg.
  -Sverige har en rejäl infrastrukturskuld från 1960- och 70-talet och ligger under snittet för infrastrukturinvesteringar i OECD-länderna. 
  -Anpassning till europeiska förhållanden
  -Dagens järnvägssystem är redan överfullt och kommer inte att kunna hantera vare sig det ökade resandet eller de ökade transporterna av varor och gods.

  Fortsätter att läsa på och hoppas hitta förslag på en järnväg mellan Simrishamn - Lund samt  Kristianstad och Malmö 

  FAKTA: Restider med riktigt höghastighetståg

  • Stockholm – Göteborg:2 timmar
  • Stockholm – Malmö:2 timmar och 30 minuter
  • Stockholm – Köpenhamn:  3 timmar
  • Stockholm – Norrköping:45 minuter
  • Stockholm – Linköping:1 timme
  • Stockholm – Jönköping:1 timme och 20 minuter
  • Göteborg – Linköping:1 timme
  • Göteborg – Jönköping:40 minuter
  • Malmö – Jönköping:1 timme och 10 minuter
  • Malmö – Linköping:1 timme och 30 minuter

   

  Solsken till sist - Motion om kärnkraft - Sålde fönster - Lät trädgården vara liksom penseln 

  Katten som låg vi den varma kaminen upptäckte plötsligt att solen sken och begav sig snabbt till favoritplatsen i fåtöljen på den lilla glasverandan. Skrev en motion mot kärnkraft som jag tvingades begränsa till 3000 tecken. Vet inte riktigt hur det blev. 
  Sålde ett antal fönster till trevligt folk från Gärsnäs som också fick med sig en påse frön som framöver blir vackra Pionvallmo. 

  Motion om kärnkraft

  I Sverige produceras 2021 el vid sex aktiva kärnreaktorer, fördelade på tre anläggningar: Forsmarks kärnkraftverk (tre reaktorer), Oskarshamns kärnkraftverk (en reaktor) och Ringhals kärnkraftverk (två reaktorer). Tillsammans producerar dessa reaktorer 30 procent av den totala elproduktionen i Sverige medan vattenkraften står för 45 procent,  vindkraften för 17 procent och kraftvärmen 4 procent av den totala produktionen.I Finland finns fyra reaktorer och ett femte är under byggnation. Men varken Danmark, Norge, Island, Grönland eller Färöarna har några kärnkraftverk.

  Brytning av Uran
  Uran är det ämne som används som kärnbränsle i alla svenska reaktorer. Uranmalmen bryts i gruvor eller dagbrott ovan jord. Kanada och Australien är de största uranproducenterna, men uran bryts även i Namibia, Sydafrika, Kazakstan, Uzbekistan och Ryssland. För att driva de svenska kärnkraftverken går det åt cirka 1 500 ton naturligt uran per år som importeras främst från Australien och Canada då uranbrytning sedan 2018 är förbjudet i Sverige och dessutom inte är kostnadseffektiv att bryta.

  En bränslefabrik i Västerås som drivs av Westinghouse Electric Sweden tillverkar bränsle för svenska kärnkraftverk och för export.

  Den som producerar kärnkraft ska ta hand om avfallet från kärnkraftsreaktorerna
  Enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, även kallad kärntekniklagen, måste den som producerar kärnkraft ta hand om avfallet från kärnkraftsreaktorerna. I ett slutförvar ska det använda kärnbränslet kunna förvaras strålsäkert i 100 000-tals år. Det beror på att kärnbränslet är mycket farligt för omgivningen och att det tar lång tid för radioaktiviteten att minska.  Det ska göras på ett säkert sätt för både människor och miljö.

  Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, som ägs av kärnkrafts företagen bl.a Vattenfall som äger sju reaktorer (fyra på Ringhals och tre på Forsmark) och Uniper som har ägarandelar i samtliga anläggningar och är majoritetsägare i OKG i Oskarshamn och minoritetsägare i Ringhals och i Forsmark, har i uppdrag och oavsett frågan om kärnkraftens framtid att ta hand om radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverkan på ett säkert sätt för både människor och miljö  kort-och långsiktigt. Uniper har ägarandelar i samtliga anläggningar och är majoritetsägare i OKG i Oskarshamn och minoritetsägare i Ringhals och i Forsmark

  Det råder inte elbrist i Sverige men men överföringsbrist dvs otillräckligt med elledningar. Om det råder det stor enighet. Det gör det däremot inte om vi ska ha kärnkraftverk eller inte. Vid folkomröstningen 1980 röstade man för att kärnkraften skulle avvecklas i den takt som var möjlig. Senare undersökningar från SOM institutet vid Göteborgs universitet visar att fler vill avveckla kärnkraften än bygga ut den.

  Förslag

  Jag föreslår att liberalerna beslutar, att  man är för en avveckling av kärnkraften i Sverige och i stället ska verka för en fossilfri och förnybar elproduktion som sol, vind och vatten och i övrigt verka för en effektiv och produktiv elanvändning samt stödja forskning som kan bidra till utveckling av andra miljövänliga energikällor, av följande skäl:

  Risken för haveri
  -Så osannolikt att det inte kan hända. De ironiska orden är Tage Danielssons i ett tidigare inlägg i debatten om kärnkraftens vara eller icke vara efter Harrisburgolyckan. Sedan dess har flera olyckor inträffat som varit mycket värre. I Sverige har under åren drygt ett tiotal incidenter och tillbud inträffat. 

  Dåligt förberedda
  -Om det skulle hända i Sverige. Statens arbete med att förebygga kärntekniska olyckor har vissa brister. Inte heller beredskapen att handskas med konsekvenserna av en olycka är tillräckligt god, visar Riksrevisionens granskning av säkerhetsarbetet vid kärnteknisk verksamhet.

  Miljöpåverkan
  -All gruvbrytning påverkar miljön. När uranmalm bryts frigörs radioaktiva gaser och damm, liksom att radioaktiva  sönderfallsprodukter blir kvar i gruvavfallet och riskerar att läcka ut. 

  Inte moraliskt försvarbart
  -Från och med 2018 är det förbjudet att bevilja tillstånd för urangruvor i Sverige. Det innebär att att vi måste importera uran från andra länder. Det kan ifrågasättas om det är moraliskt försvarbart att utsätta andra länder får miljörisker får att vi ska kunna få bränsle till kärnkraftverk.

  Osäker lagring 
  -Lagring av det använda kärnbränslet som sker i tre led. 1 år på kärnkraftverket. 40 år i bassänger femtio meter under markytan i Oskarshamn. 100 000 tals år i kapslar 500 meter ner i urberget förbereds i Östhammar . Där ”ska det kunna vara säkert” enligt SKB som  är ansvariga för att ta hand  avfallet från kärnkraftsreaktorerna. 

  Vad händer i framtiden
  -Det är inte möjligt att veta vad som händer i framtiden men SKB, som ägs av kärnkrafts företagen, anser sig känna till det och menar att man utarbetat en säker metod där avfallet läggs i kopparkapslar som sedan läggs i en speciell lera, så kallad bentonit lera. Kapslarna läggs i bergrum, som sedan försluts och påstås vara säkert i 100 000 tals år. Strålskydds myndigheten (SSM) anser att metoden kan fungera men att SKB i kommande steg i tillståndsprövningen på ett tydligare sätt måste visa att slutförvaret är långsiktigt strål säkert. 

  Våra barn, barnbarn etc.
  Vi lägger ansvaret på våra barn, barnbarn etc. och kommande generationers axlar att ta konsekvenserna av våra handlingar idag. I en tid då vi lagstiftat om barns rättigheter och skyldigheten att genomföra barnkonsekvens analyser i alla ärenden för barns bästa äventyrar vi kommande generationers framtid  utan hänsyn till hur de ser på saken. 

   

    

  Motion - Andra sprutan - Katten mår bra - Bussen - Extra Landsmöte - Trädgården 

  Fick idag andra sprutan och nu återstår bara att vänta och se. Men om sådär 10 dagar åker jag iväg om allt är ok för att träffa yngsta dotterns familj, något att se fram emot.
  Skrev en remiss till Landsmötet men till vilken nytta är oklart. Hade såklart hellre gjort det tillammans med ...men. Delar för övrigt uppfattningen med dem som vill ha ett extra landsmöte för att åter ta upp frågan om vägval och lämpliga förbindelser. Rakt fram är min uppfattning och till höger eller vänster när liberala mål kan nås och visst, prata med busschauffören med SD sympatier men åk som sagt inte med i bussen.  
  Katten mår bra,  han äter, sover och är ständigt på jakt  efter solsken, jag med.
  Trädgård, växthus och lite annat har fått stå tillbaka även idag vilket inte hindrat att 5-6 tulpan sorter liksom andra blommor att blomma för fullt. Ska kanske låta trädgården vara.

  Delaktighet och jämlikt inflytande - Inte dom och vi

  Medborgare saknar inflytande över det politiska beslutsfattandet. Uttrycket ”dom och vi” är vanligt förekommande och det så kallade politiker föraktet har inte blivit mindre.  Orsakerna är flera och kan bl.a. handla om: 

  - att politikers muntliga framställningar och skrivelser mer eller mindre obegripliga för en bredare allmänhet och förstås endast av sakkunniga och särskilt insatta. Det förhållandet   innebär att viktig information inte blir tillgänglig för dem som berörs och språkbruket som tillämpas ett hinder för delaktighet i den demokratiska processen och för det engagemang i samhälls byggnaden som eftersträvas.

  -att medborgarnas inflytande mellan valen begränsas till, att digitalt i kommun och region yttra sig i olika frågor. Det förhållandet visar på en kanske lovvärd ambition men förutsätter vissa kunskaper som alla inte besitter vilket innebär att möjligheten att yttra sig är begränsad, vilket varken är rättvist eller önskvärt.

  -att information om vad som händer i kommunfullmäktige och nämnder är begränsad och tillhandahålls i regel bara på kommunernas hemsidor. samt i vissa kommuner under normala förhållanden  via TV-länk. Avsaknaden av andra kanaler för information får till följd, att bara ett begränsat antal kommuninnevånare nås av viktig information. Därför behövs flera kanaler för information om den politiska verksamheten i kommunerna.

  -att de flesta unga upplever att de saknar inflytande över det politiska beslutsfattandet och en stor del av dem känner sig inte delaktiga i samhället. I kyrkovalet har sedan många år 16 åringar kunnat rösta och den möjligheten borde de också få i kommunalvalet.

  Förslag 

  Jag föreslår att liberalerna på ett lämpligt och kraftfullt sätt verkar för ett demokratiskt förhållningssätt i kommunerna som kännetecknas av delaktighet, jämlikt inflytande och integrerat med den kommunalpolitiska verksamheten innebärande:

  1) att allmänhetens synpunkter, åsikter och intressen på kommunal nivå inhämtas före beslut, remisslistor i kommunen upprättas och samråd  eftersträvas och genomförs 

  2) att all information om frågor som ska handläggas eller redogörelse för vad som beslutas, muntligt eller skriftligt, ska vara koncist och begriplig. 

  3) att en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till 16 år vid valen till  kommunfullmäktige 2022 tillämpas

  4) att fler metoder tillämpas  för spridning av information för att fler kommuninnevånare kan ta del av frågor som berör dem

   

   

  Svag nordlig vind - Kattens ankomst - Loppis på torget - Fastighetsskatt  - Andra sprutan 

  Mycket folk på Pop up loppisen på torget och både det ena och andra erbjöds till försäljning.  Stämningen var god och nya bekantskaper etablerades i det vackra vädret.
  Katten kom och gjorde mig mer eller mindre upptagen. Ingen aktiv hemsida numera för L och inga utskick av nyhetsbrev sedan februari på grund av sjukdom och då anser vissa att hemsidan ska läggas ner! Ord utan mening himlen aldrig når det gör inte heller märkliga uppfattningar grundade på dåligt omdöme.
  Dåligt omdöme visar också  de S märkta kommunalpolitiker som vill återinföra fastighetsskatten, men dessbättre har finansministern en annan uppfattning så det kommer nog inte att hända. 
  I morgon andra sprutan som kanske innebär att livet om än långsamt blir lite mer som vanligt. Hoppas på det liksom många andra i samma situation.
  Inget motionerande idag och ursäkten för det är katten som äldsta dottern kom med under dagen, Han har nu gjort sig hemmastadd och somnat i sin bädd bredvid kaminen. Ser bra ut.

   

  Solen skiner - klippte gräsmatten - skrev en motion till Landsmötet - cyklade till havet - badade igen? - förberedde kattens ankomst

  Ett bättre Sverige med en bättre offentlig sektor - utveckla effektivitet och produktivitet inom stat, kommun och landsting 

  Den offentliga förvaltningen har en central roll i samhällsbyggnaden. Hur staten, kommuner och landsting utvecklas, organiseras och styrs är avgörande för rättssäkerhet, utveckling, demokrati och medborgarnas tillit. Men den offentliga sektorn är i olika avseenden svag eller otillräcklig. Måluppfyllelsen och resultaten varierar och medborgarna får inte alltid rättmätiga krav som de har rätt till, tillgodosedda.
  Riksvisionen, Statskontoret, JO, Justitiekanslern har över tid haft anledning att rikta kritik mot stat, kommun och landsting i olika avseenden och under rådande pandemi har det blivit tydligt, att myndigheter som till exempel FHM, Skolverket, MSB, Tillväxtverket, IVO m.fl i olika avseenden inte uppfyllt de krav som kan ställas.
  Liberalerna har i riksdagen motionerat om ett utvidgat tjänstemannaansvar vilket är en viktig åtgärd för att åstadkomma förändringar men även andra åtgärder är  nödvändiga. 

  Jag föreslår att liberalerna på ett lämpligt och kraftfullt sätt verkar för att den offentliga sektorn uppnår sina mål och medborgarnas tillit genom att:

  1) utveckla produktivitet och effektivitet inom stat, kommun och region
  2) Skapa förutsättningar för skärpta och frekventa tillsyner
  3) Åtgärder mot korruption
  4) Utbildningsinsatser, där det behovet finns
  5) En lagstiftning som är i samklang med samhällsutvecklingen och omvärlden 
  6) En strukturerad samverkan mellan stat, kommun, region och medborgare
  7) En snävare tidsram för SOU utredningar och ärendehanteringar
  8) Minskad byråkrati

   

  Första doppet i havet - intressant samtal om kärnkraftens vara eller icke vara - kan man bikta sig i svenska kyrkan - 100 nya åklagare - det finns inga problem - det här med gropar

  Soligt, 21 grader varmt men i havet betydligt kallare. Men detta till trots blev det  inte bara ett utan två karaktärsdanande dopp i det klara vredgade havet.

  På kvällen ett intressant samtal med en trevlig och kunnig fullmäktigeledamot i Oskarshamn om uranbrytning, mellanlagring och slutförvaring av avfall från kärnkraftsreaktorerna och om det är moraliskt försvarbart att överlåta ansvaret för slutförvaringen av det uttjänta bränslet till kommande generationer.
  Pratade också med en vän om hur praktiskt det skulle vara, att kunna bikta sig i våra kyrkor och därmed slippa kontakta Vårdcentralen för att få en tid hos en kurator, samtalsterapeut, psykolog eller psykoterapeut. Tror att katolikerna har ett ett kanske ointagligt försprång där.

  100 nya åklagare på grund av många ärenden är väl bra med hänsyn till omständigheterna, men det vore bättre om vi  behövde färre åklagare.

  På torget där jag bor har man grävt upp, fyllt igen och asfalterat två gropar fyra gånger. Proceduren med groparna bidrar till den förvirring över ordningen i världen jag emellanåt besväras av. 

  Om hälsan kan sägas att den består det gör även problematiken med L. 
  Fick idag två nya övningar av sjukgymnasten i Ystad vilket kostade 580 spänn. Ur led är tiden.

   

  Hur mår du? - Åka buss med en SD sympatisör - 114 ensamkommande har registrerats i år

  ”Hur mår du?” Är numera inte bara en artighetsfras. Det finns ett verkligt intresse av att veta, om inte annat för att kunna bedöma risken att bli smittad och de med långtids covid kan prata om olika symptom ganska länge utan bli avbrutna. Tiderna förändras och vi också.  

  Bekymmersamt med hälsan och det ena och andra men visst kan jag prata med busschauffören med uttalade SD sympatier men jag behöver inte åka med i bussen han kör. 

  I århundraden har familjer i Afghanistan, Pakistan,Somalia m.fl sänt iväg äldsta sonen för att bidra till familjens försörjning.Förr i tiden gick sonen bara iväg för att söka arbete.och var borta under lång tid. Idag sätter sig anhöriga i skuld till klaner och smugglare för sonen ska kunna ta sig till EU. Många av dem lyckas och flertalet söker sig till Tyskland och Frankrike men i år har 114 av dem tagit sig till hit och registrerat sig som asylsökande trots att Sverige inte längre är drömlandet.  (Det kan vara lika många eller fler som inte registrerat sig.) 
  Hur ska det gå för dem? Ja det är lite olika, de som kommer från Syrien och Eritrea har 89 % chans att få uppehållstillstånd, de från Afghanistan  84 %, Somalia 54 % och Irak 37 %. Marockanska ungdomar 7%, enligt uppgifter från Migrationsverket.

   

  Heja Rögle, Höör, Kristianstad, Österlens FF och solen som försöker ta sig igenom molntäcket för. att göra tillvaron bättre

  Sedan 2010 har närmare 65000 ensamkommande barn/unga från världens alla hörn, med olika uppväxtvillkor, kulturell bakgrund,  på grund av krig, förföljelse, tvångsrekryteringar, fattigdom och människohandel registrerats som asylsökande i Sverige. 
  De allra flesta skötsamma, i olika avseenden kompetenta och med den gemensamma ambitionen är att få uppehållstillstånd men kanske ännu viktigare, att studera för att få en utbildning  som leder till arbete, självförsörjning och etablering i Sverige eller möjliggör ett återvändande till anhöriga i hemlandet alternativt förbättrar framtidsutsikterna vid överföring till första asylland.  

  Men bara  30-40 % av dem blir  behöriga till gymnasiestudier trots både  förmåga och motivation. Såväl Utbildningsminister Anna Ekström som Generaldirektören  för Skolverket Peter Fredriksson har känt till  det  här förhållandet men inte  vidtagit behövliga åtgärder vilket är tragiskt för eleverna, en förlust för samhället. Att ansvariga som inte gjort sitt jobb  nu får skarp kritik  är inte mer än rätt. Men focus bör nu riktas mot att förbättra och erbjuda nyanlända elever en ändamålsenlig utbildning så att de kan uppnå sina mål, åka hem om de vill och  kan,  delta i samhällsbyggnaden och ingå i kommande PISA undersökningar. 

   

  Hälsan. Ny start för Sverige?,  2.9% enligt Novus. Utbildningen för nyanlända dåligt anpassad. Varken Anna Ekström eller Peter Fredriksson har gjort sina läxor och kan dessutom ha fuskat, men inget krav på kvarsittning för någon av dem.

  Om hälsan kan sägas att försämringar inte är önskvärda men inträffar ändå. Den här gången blev det  inte till ruta ett utan snarare ruta tre eller kanske fyra men ändå en besvikelse och hjälpen är avlägsen det vill säga om jag även räknar bort mig själv. 

  Vad menar partisekreteraren (L) med en ”Ny start för Sverige”? Ska L med 2,9% stå för nystarten och vad går den ut på. Ett slut på vinglandet till vänster och höger för att i stället alliansfritt gå rakt fram vore är däremot en önskvärd och förståelig ”Nystart för L” liksom att inte spara någon möda för att ena ett splittrat parti, respektera alla medlemmars åsikter och undvika dåliga förbindelser.  

  Bara 30-40 % av nyanlända elever har under åren blivit behöriga till gymnasiestudier. Inte på grund av oförmåga eller avsaknad av motivation utan en dåligt anpassad utbildning. Kan det vara för att dölja den omständigheten, förutom att få ett bättre resultat, som Utbildningsministern och Skolverket exkluderade dem från att delta i PISA. I alla händelser får nu Utbildningsministern och generaldirektören  bakläxa då de inte gjort sina läxor och dessutom kan ha fuskat vid prov men det finns inga krav på kvarsittning.
  https://www.godmanakuten.se/index.php/barn-unga/7-nyheter/253-utbildning-for-nyanlanda-elever-daligt-anpassad

   

  Sydvästlig vind, regn och kallt, Gode män och förvaltare, 40 km/h till bashastighet 30 km/h och behöver vi färdas i 320 km/h 

  Sydvästlig kraftig vind  och regn men det ser nu ut att klarna upp.     

  Gode män och förvaltare – en översyn SOU 2021:36. Utredningens uppdrag har ytterst syftat till att försöka säker­ställa att de människor som är i behov av en ställ­före­trädare ska kunna lita på att de får den hjälp och det stöd de behöver. I upp­draget har ingått att se över reglerna på området med syftet att de ska vara moderna och rättssäkra.
  Som tidigare ordförande i den numera upplösta Riksföreningen gode män vårdnadshavare, RGMV som varit verksam i tio år  till gagn för gode män och vårdnadshavare konstaterar jag med glädje,  att flera av våra yttranden som remissinstans nu föreslås tillämpas.

  Kärnkraftverk tycker inte jag och inte heller flertalet svenskar att vi ska ha  och nyttan med höghastighetståg på vissa sträcker som beräknas kosta  295 miljarder kronor kan ifrågasättas. För att få ned kostnaden föreslår Trafikverket färre stationer och stationer som placeras utanför städer. De alternativen beräknas kosta från 150 till 235 miljarder kronor men innebär att resenärer får ta tåg, buss eller taxi för att komma till en station för höghastighetståg. Det vill säga samma förfarande som när man ska ta flyget. Behöver vi verkligen färdas i 320 km/h räcker det inte med 200 km/h? 

  NTFs uppfattning, att  bashastigheten i tätorter måste sänkas från 40 till 30 kilometer i timmen för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter är klok. Jag instämmer och det gör säkert även barn på väg till och från skolan, övriga medborgare i byar på landsbygden där trafiksituationen på framför allt på genomfartsledarna kännetecknas av hög trafikintensitet, buller, hastighetsöverträdelser samt dålig anpassning till rådande förhållanden.

  I åratal har byarna uppmanat kommuner och Trafikverket att vida åtgärder, men utan resultat. Det är således långt ifrån säkert att det blir som  NTF  föreslår då 
  Trafikverket bedömer att hastigheten 40 km/h är bra och "skapar förutsättningar för bilister att upptäcka övergångsställen i god tid", och kommunerna som enligt väglagen kan besluta om hastigheten inom det som definieras som tättbebyggt område, även på statlig väg visar inget intresse för att tillmötesgå de önskemål som finns.  

   

  3 maj 2021 och det är som det är, generation 4, skutor och jordärtskockor

  Soligt men kallt. 3,7 enligt Demoskop, 2,9 enligt Novus och 3,1 enligt SIFO för L i april  och 3,2 i början av maj, enligt val. digital. Obekymrad om det förhållandet sitter katten i ett fönster och följer arbetet på torget och jag vid datorn och försöker vara kreativ. Den enda som det tycks gå bra för är katten.
  Funderar på att lämna den skuta som vådligt framförs och ropen, att det är fara å färde, inte lyssnas på. Tron kan försätta berg, sägs det men kan också sänka en skuta.

  Att vara trädkramare är inte farligt. Det kan det däremot vara att krama ett kärnkraftverk, bryta uran och att lagra använt kärnbränsle. Utifrån den kunskap och teknik som finns idag tror kärnkraftsivrare som M, Kd, Sd och L att mellanlagringen i Oskarshamn i 30 år och slutlagringen i Forsmark, Östhammar i sådär 100.000 år är ofarlig men lämnar inga garantier utan överlåter till kommande generationer att ta hand om läckage och strålning som över tid kan uppkomma.

  I väntan på generation 4 och lokala minikärnkraft som en bra bit in i framtiden kan vara möjliga alternativ för energiproduktion är det på grund av uranbrytningen, en osäker lagring och risken för haveri motiverat att avveckla de sex aktiva kärnreaktorer, fördelade på tre anläggningar: Forsmarks kärnkraftverk (tre reaktorer), Oskarshamns kärnkraftverk (en reaktor) och Ringhals kärnkraftverk (två reaktorer) som är i drift idag. Även om det enligt Tage Danielsson klassiska monolog är så osannolikt att det inte kan hända att ett kärnkraftverk havererar i Sverige kan det  hända och om det händer är vi dåligt förberedda, vilket Riksrevisionen uppmärksammade redan 2007.   

  Av Riksrevisionen granskningsrapport av säkerhetsarbetet vid kärnteknisk verksamhet. 2019 framgår att: Statens arbete med att förebygga kärntekniska olyckor har vissa brister. Inte heller beredskapen att handskas med konsekvenserna av en olycka är tillräckligt god. 
   
  https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2019-11-07-det-statliga-sakerhetsarbetet-for-karnteknisk-verksamhet-behover-utvecklas.html

  Nu ska jag ge mig iväg för att återlämna katten och kanske, om jag har tur, får jag några jordärtskockor att sätta i jorden.

   

  Blåsigt ute och i politiken. Men inga friska vindar 

  Idag ett gemensamt migrationsutspel av Sd, M, Kd och .... L! Känns som Liberalerna inte bara förlorat sin själ utan även partiets värdegrund och dessutom förnuftet. Oerhört besviken och lite uppgiven, att det dessutom pågår märkliga manövrar i den lokala föreningen gör inte saken bättre inte heller att hälsan varierar. Jag tror eller kanske  intalar mig att det är bättre, men...  Lägger nu ner arbetet med remissar om kärnkraft, höghastighetståg, demokrati och en halvering av partistyrelsen då det inte längre känns meningsfullt. 

   

  Om kungen, stadgar, motioner, kärnkraftverk, höghastighetståg, styrelse och en katt

  Grattis! Carl XVI Gustaf  fyller 75 år idag. Säkert en hygglig man, men maktlös och dörröppnare påstås det. Men kan också ses som otidsenlig, viktig för den svenska aristokratin och dörrstängare för demokrati och jämställdhet. Otidsenliga är också de stadgar som reglerar hur beslut ska fattas i partiets centrala organ och föreningar. Röstsiffror som 59-31 och 55-36 som vid partirådet senast har  skapat konflikter, missnöje och dålig publicitet. 79-11 resp. 86-6  hade varit bättre och därför har jag skrivit en motion till Landmötet och föreslagit stadgeändringar som innebär att det ska krävas minst 80% majoritet i en fråga innan beslut klubbas. Om föreningen inte redan gjort det kan det vara en bra idé att styrelsen beslutar om motioner som rör höghastighetståg, kärnkraftverk, minska partistyrelsen till 8-12 ledamöter och så klart, att gå rakt fram och inte i förväg annonsera vägvalet. Sist men inte minst, en motion om att fler ska kunna vara med och forma samhällsbyggnaden genom en fördjupad lokal demokrati och ett breddat folkligt engagemang.
   I övrigt har jag numera tillfälligt vårdnaden om en katt som saknar päls vilket innebär att det går åt en hel del ved. Det gör inte gör något eftersom det är en trevlig katt som dessutom är sällskaplig och duktig på att prata vilket undertecknad  inte alltid kan berömma sig av. 

   

   Igår IVO idag Skolverket och regeringen - ur led är tiden

  Igår kritiserade JO tillsynsmyndigheten IVO för bristande tillsyn och idag får regeringen och Skolverket i en rapport från Riksrevisionen mycket skarp kritik för att ha exkluderat elever från att delta i Pisa undersökningen 2018. Ur led är tiden men ingen blir väl längre förvånad. Om Pisa-undersökningen inte genomförs på ett tillförlitligt sätt kan det få konsekvenser för både utbildningspolitiken, och förtroendet för statsförvaltningen. För de ensamkommande barn/unga som exkluderats betyder det att den utbildning de erbjuds som varken är ändamålsenlig eller kostnadseffektiv och där mindre än 40 % når målen enligt SCB varken uppmärksammas eller förbättras till deras behov och förutsättningar.
  https://www.riksrevisionen.se/download/18.4cb651881790d82c1eb2111a/1619525207429/RiR%202021_12%20Anpassad.pdf

   

  Vem kan låta bli att älska henne?

  Såg videon på TV som Caroline Seger gjort om barn och idrott under pandemin. Ett lågmält men viktigt inslag och stöd för barn och unga. Vem kan låta bli att älska henne? Skulle vara trevligt om hon kom till Simrishamn. Skickade ett mail till Janne Wallenius, KTH-professor i reaktorfysik för att få svar på vad han anser talar för kärnkraftverk och vad som talar emot med hänsyn tagen till uranbrytning, slutförvaring och oavsett om driften styrs aktivt eller passivt. Imorgon till sjukgymnasten igen och den 20 maj i år ett nytt läkarbesök, men redan i kväll Zorro som liksom L kämpar för frihet och rätt till alla orätt till ingen men tyvärr inte lika framgångsrikt. (2,9% i april enligt Novus) 

   

  Det bara är så

  Pratade idag med Staffan Werme, som skev i NU härförleden  om att han ”förlorat alla sina strider” och Olle Wästberg som släppt sin nya bok, ”Den hotade demokratin: så kan den räddas i populismens tid” Samtalen handlade om Liberalernas bekymmersamma situation, vinglandet än till vänster och än till höger, partistyrelsen, partiets värdegrund och demokrati. Hur som helst håller jag mig kvar som medlem åtminstone till november tror jag med förhoppningar om att saker och ting blir bättre, vilket brukar vara fallet. Det bara är så.

   

  Den mest brännande och angelägna frågan

  Den som inte gör motstånd blir medskyldig - demokrati kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande - folkmotioner - strategier inför valet - hänger rikspolitiken och kommunalpolitiken ihop - banta partistyrelsen - rösträtt i kommunalvalet för sextonåringar … många tankar om det ena och andra. Men den mest brännande och angelägna frågan just nu är vad besöket på vårdcentralen i eftermiddag kan ge.

   

  Fara å färde 

  Vid valet 2018 röstade 355546 (5,49 %) väljare på Liberalerna idag har väljarstödet minskat  till  174393 (2,8 %) .Om de siffrorna skulle stå sig vid valet om sjutton månader innebär det att Liberalerna för första gången på 100 år inte blir representerat i Riksdagen. Men också att  representationen i kommunerna  är i fara då över 70 % av de som lägger sin röst på ett parti i riksdagsvalet  röstar på samma parti i valet till kommunfullmäktige. Det framgick vid ett trevligt och givande samtal med en forskare vid Valforskningprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg, som jag pratade med i veckan.

   

  Lämnat ruta ett

  Narig blåst norrifrån, blå himmel, sol och i växthuset små utskott på vinrankan som när de växt till sig klär växthusets tak och väggar med vackert formade  blad och ljusgröna söta druvklasar. Ser ut att bli en bra dag inte minst då  jag nu vågar hoppas på att jag lämnat ruta ett och fått tillbaka  lite lust och ork.

   

  Bättre, ja faktiskt när det gäller hälsan men 2,8 % är bekymmersamt 

  Efter att under en lång tid varken haft kraft eller lust orkade jag lite överraskande under några timmar arbeta med en försummad trädgård och ställa i ordning växthuset. Träffade under dagen sjukgymnasten och pratade  med några gamla vänner som liksom jag fått den första sprutan. En av dem ordförande i en förening norröver och lika bekymrad som jag över en partistyrelse som uppenbarligen är mer intresserad och nöjd med att vinna omröstningar än att ena partiet, skyla över problem hellre än lösa dom och ointresserade av att verka för, rätt åt alla orätt åt ingen, i sann liberal anda. Vi hann även med att diskutera bl. a. problematiken med statslösa som lever i limbo, kvinnor som misshandlas och mördas och lite skvaller om vad som kan hända på partikansliet om man har en avvikande uppfattning.  

   

  Nödvändiga förbättringar

  Coronapandemin visar att vi under åren skapat: myndigheter med avsevärda brister, en lagstiftning som är dåligt anpassad till förändringar i samhället och ett tämligen svajigt politiskt system.
  Kompetenta ledare, framsynthet, effektivitet, produktivitet och tillsyn är några av nyckelorden för nödvändiga förbättringar. 

   

  8 Sidor

  Arbetsmiljöverket är  ytterligare en myndighet som får hård kritik bl.a för att man backade från sitt eget krav på munskydd i äldreomsorgen.Men, Myndigheten för tillgängliga medier tycks fungera och bl.a ger man ut tidningen 8 Sidor en nyhetstidning på lättläst svenska. Lämplig för utlänningar som har anledning att lära sig tal och  förstå svenska. 

   

  Upprörda ministrar över det ena men inte det andra

  Att SD-politiker försökte styra innehållet i historieundervisningen på Polhemskolan i Lund gör med all rätt utbildningsminister Anna Ekström och justitieminister Morgan Johansson upprörda. Men att utländska ungdomar nu tvingas lämna landet eller löper stor risk att hamna i destruktiva sammanhang på grund av Migrationsverkets strama krav, den höga ungdomsarbetslösheten och inte minst en till ungdomarnas behov dåligt anpassad utbildning, upprör uppenbarligen inte ministrarna.

   

  Ett lugnare tempo är inte så tokigt

  Kostsamma höghastighetståg i en liten del av Sverige på bekostnad av en redan eftersatt utbyggnad av järnvägar och busstrafik i hela landet. Det tycker Thomas Eneroth (s) är en bra idé. Varför ha så bråttom ministern, tycker du inte att landsbygden och hela Sverige ska leva? För övrigt är väl det viktigaste med en resa inte nödvändigtvis att det går fort utan att den finns  kommunikationer som gör den möjlig. 

   

  Ser ut att bli en bra dag

  Solen skiner, kaffet är gott och i lokalbladet läser jag gillande, att ungdomar ska få mer att säga till om och att bybor ska få rösta om byarnas utveckling. Kanske skulle man tom kunna tänka sig att 16 åringar får rösta i kommunalvalet som de redan nu får göra i kyrkovalet och att välfungerande byalag blir tunga remissinstanser. 

   

  Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartementet 

  Hej Johny,

  Tack för ditt brev till Arbetsmarknadsdepartementet.

  För att delta i intensivåret ska man vara inskriven i etableringsprogrammet och för att vara inskriven i etableringsprogrammet så ska man ha fyllt 20 men inte 65 år och nyligen har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller anhörig. Ungdomar med tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier ingår inte i målgruppen för intensivåret. 

   

  Bra, men...

  Solsken, biltvätt, bilbesiktning, sjukgymnastik, promenad och tillfälliga lättnader i gymnasieregelverket till följd av spridningen av covid-19, enligt ett förslag till Riksdagen, som  innebär att ungdomar från andra länder får förlängd respit till juni 2022,  att klara kraven på varaktig försörjning. Bra, men bättre hade varit om beslutet gällt tills dess  arbetsmarknaden och övriga funktioner i samhället normaliseras. 

   

  Vi ska inte sätta igång integrationsprocessen innan asylärendet är avgjort

  Solen skiner när jag ögnar igenom lagrådsremissen "Ändrade regler i utlänningslagen" och kastar emellanåt samtidigt en blick på SVT Forum och debatten om arbetskraft invandring, migration och asylpolitik i riksdagen. Behöver vi verkligen politiker, tänker jag efter att ha lyssnat på ordsvallet som aldrig till himlen når. 
  Möjligtvis med ett undantag då en talare mycket bestämt sa, "att vi ska inte sätta igång integrationsprocessen innan asylärendet är avgjort." De orden kommer nog en bra bit upp och jag instämmer. Tänker på alla ensamkommande barn/unga som på grund av för tidiga integrations åtgärder invaggats i tron att de ska få stanna och besvikna och ledsna kom att upptäcka att så var inte fallet.

   

  Lite bättre och hoppfull

  Kanske betyder det jag gjorde idag någonting i morgon, skrev jag igår. Svårt att säga men i alla händelser intervjuades jag igår av  P4 Kristianstad om att ungdomar med A traktorer kan hjälpa polisen på Österlen, som de gör på andra platser i landet,  genom att hålla koll i byarna i projektet ”Grannsamverkan unga”

  ...och idag skrev jag en motion till Landsmötet i Linköping den 19 -21 november 2021, angående stadegeändringar som innebär:

  1) att inga beslut ska avgöras genom lottning eller ordförandes utslagsröst och undantag endast tillämpas om det föreligger extraordinära förhållanden som kan göra det nödvändigt.

  2 ) att som princip ska majoritetsbeslut tillämpas med krav att 75-90 % av de röstberättigade ska ge sitt stöd i en fråga innan beslut.

  3) att uppmärksamma och tillämpa beslutsprocesser som kan leda till enhetliga beslut som Konsensus och Sociokratin

  Börjar kännas som att jag borde ta det lite lugnt med engagemang hit och dit nu när jag äntligen känner mig lite bättre och hoppfull om hälsan och i stället köpa en liten båt eller så, vad nu det kan betyda för morgondagen.

   

  Färre kungliga flaggdagar

  I samband med nästa tronskifte föreslås att antalet kungliga flaggdagar i Sverige minskas betydligt. Det kommer den parlamentariska kommitté som just nu ser över frågan att föreslå. Ser ut att kunna bli en bra dag.

   

  Lottning avgör viktiga frågor

  Genom lottning och ordförandes utslagsröst avgör liberalernas centrala organ och lokala föreningar viktiga frågor enligt de stadgar som antogs vid Landsmötet 2017. Häpnadsväckande och olyckligt tycker jag som väljare, att ett parti år 2021 med en angelägen politik och som i hundra år varit representerat i Sveriges riksdag inte kommit på något bättre.

   

  Sociokratin - så fattar man beslut i demokratisk ordning

  Fick ett par nya idoler idag, nämligen fransmannen Auguste Comte samt Gerard Endenburg från Nederländerna som gjort mig uppmärksam på Sociakratin, en metod för föreningar (tex partier) etc., att tillämpa en beslutsordning som möjliggör att alla blir nöjda med det som beslutas. Suveränt. 

   

  Bra att barns  rättigheter får större plats i stadsutvecklingen

  Regeringen vill se ett större utrymme för barn och barns behov när man bygger en stad. Idag hamnar sociala värden generellt långt ner på prioriteringslistan vid fysisk planering och stadsutveckling. (Finansdepartementet)
  https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/barns-rattigheter-ska-fa-storre-plats-i-stadsutvecklingen/

   

  Ur led är tiden, vem kan vrida den rätt igen?

  Jag tror att någonting är ruttet här i Sverige. Joe Biden, som är 9 dagar äldre än mig blev president i USA men jag, behörig och lämplig, kan inte bli nämndeman i Skåne på grund av min ålder. Ur led är tiden, vem kan vrida den rätt igen?

   

  Upp flyga orden...

  För någon vecka sedan försökte Liberalernas partisekreterare  i en tv - intervju förklara partiets tänkta förbindelser med SD. I går var det partiledarens tur att i en intervju med SVT  förklara varför januari samarbetet inte påverkas av regeringens förslag till migrationspolitik. Ingen av dem lyckades på ett begripligt sätt förtydliga och förklara för journalisten en bredare allmänhet eller mig varför Liberalerna behövs och jag tar mig uppgivet för pannan och duckar för ordsvallet som saknar mening.

   

  Frisinnade landsföreningens  småskrifter från 1911

  Hittade en av Frisinnade landsföreningens  småskrifter från 1911 i en antik möbel jag köpt. Där stod: Viljen  i - i korhet sagt - ett lugnt, men kraftigt framstegsarbete på alla områden , rätt åt alla, orätt åt ingen. Rösten då med de frisinnades valsedel ! Min röst hade de fått.

   

  Förslag till åtgärder

  Återinförande av tjänstemannaansvar,  framsynthet, effektivitet, produktivitet, skärpta tillsyner samt åtgärder mot  korruption är några av nyckelorden för en nödvändig reformering av statsapparaten, myndigheter och förvaltningar. Men intresset hos de 8 riksdagspartierna att driva frågor om demokrati inskränker sig ofta till ord som transparens.

   

  Svaga myndigheter

  Till skandalomsusade alt.myndigheter som inte klarat av sitt uppdrag som tex. MSB, Sjöfartsverket,Polismyndigheten, Fastighetsverket m.fl kan nu även Tillväxtverket sälla sig. Då myndigheten misslyckat med att ta fram ett datasystem som klarar att administrera och snabbt göra utbetalningar till företag som  har rätt till stöd under coronapandemin. Känner någon till en myndighet som klarar uppdraget?

   

  Ännu en myndighet

  SIS, ännu en myndighet som inte håller måttet. Till tidigare rapporterade missförhållanden på Statens institutionsstyrelses ungdomshem (SIS) kan nu ytterligare två JO anmälningar läggas då personal anmälts för att ha uppträtt olämpligt och kränkande mot två omhändertagna flickor.

   

  Ledarskap

  Myndigheter, förvaltningar, organisationer är  i sig själva  inte svaga. Det är till samhällsutvecklingen dåligt anpassade instruktioner (regleringsbrev), förordningar och lagar samt chefer som saknar framsynthet och  när något blivit fel använder uttryck som: gå till botten med, med facit i hand, tillsätta en utredning, se över rutiner, ser allvarligt på det här etc. som gör dem svaga,

   

  Sakliga debatter

  Att demonisera medlemmar, andras åsikter, partiet, partiledaren  är destruktivt. För att Liberalerna  ska kunna driva viktiga frågor för Sverige krävs nu ett konstruktivt arbete, debatter och samtal utan demoniserande inslag.

   

  Det finns inga problem

  Uttrycket "det finns inga problem det kan bara kännas så" håller kanske inte Liberalerna med om idag men förhoppningsvis i morgon.

   

  Obegriplig information

  I många fall är regeringens och myndigheters information obegriplig för en bredare allmänhet och kan förstås endast av jurister eller sakkunniga. Migrationsverkets rättsliga ställningstagande är ett exempel liksom Utbildnings departementets senaste skrivelse om en ny förordning.

   

  Statskontoret

  Statskontoret har fått i uppdrag att kartlägga kommuners och regioners administrativa kostnader.Kanske borde Statskontoret även kasta ett öga på Regeringskansliets verksamhets kostnader för 2020 som var 7951 mnkr.

   

  Förnekelse av fakta

  -Liberalerna är inte splittrade, skriver Liberalernas partisekreterare i ett brev till medlemmarna och anger ett antal krystade förklaringar i avsikt att styrka påståendet.  Förnekelse av fakta borde verkligen inte vara Liberalernas grej. I övrigt glad påsk.

   

  Två pyrrhussegrar 2019 och 2021

  Som ny medlem undrar jag varför L partistyrelse får sitta kvar efter två pyrrhussegrar 2019 och 2021 och i morgon kanske en tredje. Rösta inte i morgon utan inled ett framstegsarbete på alla områden då kanske partiets hundraåriga historia som riksdagsparti inte behöver ta slut.

   

  Bekymmersamt för Sverige

  Som plikten kräver gratulerade statsminister Stefan Löfven prinsessan Sofia och prins Carl Philip som i dag har fått en ny familjemedlem. Roligt för familjen men bekymmersamt för Sverige och det borde det också vara för Socialdemokraterna.

   

  Ifrågasätter regeringens styrning

  Bra att, Tobias Billström (M) lämnat in en KU-anmälan som ifrågasätter regeringens styrning av myndigheter och låtit FHM få ett för stort ansvar. Han kunde tillagt, att en oberoende tillsyn av 341 myndigheter som idag är bristfällig eller inte förekommande, är nödvändig.

   

  Demokratin i Sverige100 år

  I år är det hundra år sedan både män och kvinnor för första gången fick rösta i val till riksdagen.

   

  Ser ut att bli en bra dag

  Solen skiner och inga kungligheter tycks ha namnsdag, fyller år eller fått barn. Ser ut att bli en bra dag. 

   

  Svenska myndigheter är svaga och tillsynen bristfällig

  -Svenska myndigheter är svaga och tillsynen bristfällig, enligt Jean Marcel Tirole som  tilldelades 2014 Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. En konsekvens av att den representativa demokratin inte är just det?

   

   

   

   

   

  Skriv ut