Rätt åt alla, orätt åt ingen
    
  2022

  Tankar om demokrati, händelser i det dagliga livet och varför vi snurrar runt i ett expanderande universum.Rätt åt alla orätt till ingen.

  (Synpunkter välkomna och uppskattade.  E-post aej( )telia.com)
  ________________________________________________________________________________________

  Skriv ut

  Ensidigt Läkarbesök Höllviken
   
  10 aug
   
  När en överstelöjtnant i svenska försvaret  i TV refererar kriget i Ukraina som om det vore ett tv-spel och skilt från verkligheten.  Organisationer som Svenska Freds, FN-förbundet och Amnesty borde också utifrån sina perspektiv ges möjlighet att kommentera kriget.

  Besökte idag set stora sjukhuset efter att i tre månader väntat på besked om vad röntgenundersökningen i maj visade. Trevlig doktor som undersökte, förklarade, visade och rekommenderade ytterligare undersökning innan en ev. operation. Så fick det bli och nu har ännu en period av väntan inletts.

   
  vägen ut lade jag märke till ett par stora tavlor på väggen som visade namnen på de som under åren donerat pengar till sjukhuset, växlade några ord med  en person inom räddningstjänsten.Vi var överens om att Simrishamn borde vidta omedelbara åtgärder för ökad tillgänglighet och säkerhet och att det är förvånande att de inte redan gjort det.

              
   
  Efter läkarbesöket körde jag till Höllviken och badade vid min favoritbadplats i Ljungskogens där det finns ett flyttbart bevakningstorn, en livräddare och två strandvakter som dels rycker ut vid olyckstillbud men också pratar med och informerar besökare. Till sitt förfogande har de en fyrhjuling utrustad med sjukvårdsmamaterial och en räddningsplanka. Alla har fått utbildning genom kommunen. Tillgängligheten vid badet kan bli bättre men de berättade att det trots det var folk me rollatorer och även rullstolar på stranden.
   
  Åkte sedan till båtklubben och fick hjälp av några trevliga klubbmedlemmar att flytta båten och därefter till hamnen vid Falsterbokanalen för att träffa den trevliga hamnkaptenen som jag är bekant med då jag haft ett par båtar i kanalen. 
  Därefter hemfärd i lugn takt och därför måttliga lite drygt 4 liter disel i bränsleförbrukning de nio milen.

   
   
   
   
  Trump Val
   
  Trump på SVT Morgonstudion, T4 Nyhetsmorgon BBC, Aljazeera m.fl., så jag gick ut i trädgården och ansade rosorna.

  Söndagen den 11 september 2022 är det val till Sveriges riksdag, regioner och kommuner och jag som hyser tvivel  om de förtroendevaldas förmåga att förvalta och tillämpa vad som sägs i regeringsformen om det  parlamentariska styrelsesättet är mer än kluven inför valet.
  Funderingar om att inte rösta alls har infunnit sig vilket innebär att jag egentligen röstar för det bestående påstås det och så är det om det bara är knappt 13 % som avstår från att rösa som i riksdagsvalet 2018 då valdeltagandet var 87,18. 

  Men om  25% eller flera demonstrativt skulle avstå från att rösta kanske det skulle ha en viss effekt men eftersom det sannolikt inte kommer att hända kvarstår frågan, vilket eller vilka partier ska jag rösta på då inget parti i allt väsentligt uppfyller det jag vill.


   
   
  Vänstervriden I övrigt Kundcentrum
   
  8 augusti
   
  Vänsterpolitikern Gustavo Petro är Colombias nya president men i SVT benämns han som vänstervriden och jag undrar vem som skriver texterna som programledarna ska läsa upp.

  övrigt började nyheterna på morgon TV som vanligt med att en eller flera har blivit skjutna, sprängningar, storbråk, anlagda eldsvådor eller förtroendevalda som käbblar eller uttalar sig. Det vill säg negativa inslag och i sådana fall byter jag slumpmässigt kanal så fort det går vilket kan innebära att jag helt plötsligt ser på osannolika kvinnor i The real Housewives  of Orangen County eller lömska krokodiler i avvaktan på att kunna återgå till en nyhetskanal och då hoppas att något positivt visas, vilket inte sällan blir sportinslag.

  Nu är arbetena på plats och arbetet på torget kan igångsättas igen efter att ha legat nere flera långa veckor på grund av semestrar. Det är bra, men tempot verkar lite lågt och torget blir inte klart i augusti som jag hoppats då överdelen vid Köpmansgatan ska asfalteras först i början av september. 
   
  Behövde information om de med funktionsvariationer och eftersom jag var i Simrishamn besökte jag kommunhuset och kontaktcentrum för att få hjälp. Jag framförde mitt ärende till en kvinna som inte kunde svara på någonting och till råga på allt gav mig ett visitkort med tfn.nr till, just det kontaktcentrum. 
  Som medborgare har man rätt att förvänta sig att få svar på tämligen enkla frågor som ställs till kontaktcentrum alternativt  bli hänvisad till  någon som kan ge den hjälp som efterfrågas. Kommunen bör nog försäkra sig om att de som placeras på kontaktcentrum har den kompetens som behövs vilket normalt är fallet, men inte idag.
   
   
  Söndag hela veckan Duvor Sport
   
  7 augusti
   
  Under hela tiden då ingen jobbat på torget har varje dag känts som en söndag eftersom det är lugnt och tyst och få människor på torget.  Men idag är det söndag på riktigt och i morgon är det  måndag på riktigt hoppas jag då semestern är nog är slut för de som jobbat på torget. Skönt att ordningen återställs och att arbetet på torget går mot sitt slut och torget kan invigas.
   
  Tusentals duvor saknas efter en duvkapplöppning från Frankrike till Belgien på grund av ett oväder, skriver SVT, vilket inte gör mig upprörd eftersom jag ogillar duvor och i synnerhet då Skogsduvor som med sitt störande hoande och sin envishet år efter år försöka bosätta sig i mitt Schersmin träd inte kan anses vara sympatiska. Det har till och med hänt att de morrat åt mig när jag försökt peta bort dem från trädet med en pinne. 
  Men med undantag för dumma och envisa duvor gillar jag fåglar. Jag fascineras  av råkornas sociala liv, tornseglarnas flykt över himlen när de inte vilar under en av mina takpannor, koltrastarna som bott hos mig många år och skuttar omkring i trädgården och så alla småfåglar så klart. 
   
  VM i Friidrott, EM fotboll, damer, EM orientering, SM Fri idrott, JVM, VM i kanot och ridsport.  Det har varit mycket sport mycket sport  i sommar med framgångar och medaljer för Sverige. Härligt att se framgångsrika sportintresserade ungdomar. Men det är inte slut med sport, på onsdag startar EM i Friidrott som jag kommer att följa då och då.
   
   
   
  Varmt Danmark
   
  5 augusti

  30 grader i skuggan blev för mycket även för  katten som älskar värme. Efter att legat ute en stund i solen vacklade han in och la sig utmattad i bädden.
  Idag är temperaturen gynnsammare både för katten och mig. Det faller en lätt regn och är betydligt svalare än igår vilket känns befriande och mindre skrämmande då gårdagens värme kan ha berott på att de klimatförändringar de varnas för redan är här. Ovanligt varmt i Borrby och förödelser i Töreboda, så vad ska man tro.
  Några som inte tycks  påverkas av värmen är ett antal skogsduvor som dagarna i ända med sitt hoande i sista minuten meddelar sitt intresse att sätta bo med en intresserad partner.  D
  et går inte bra för skogsduvorna och inte heller för Anders Ygeman (S) Integrations- och migrationsminister som nu angrips
  internt inom S och kritiseras av V, C och MP för uttalanden om utsatta områden som handlade om att  införa en gräns för hur stor andel utomnordiska personer som får bo i ett område, enligt dansk modell.

  Där det just nu pågår en genomgripande förändring av Danmarks utsatta områden, det som politikerna kallar parallellsamhällen eller ghetton. Målet är att skapa socialt blandade områden till 2030. Vägen dit är ommärkning, rivning, nybyggen och skärpta regler för vilka som får bo där. I Gellerupparken i Århus ska det rivas nästan 1 000 bostäder, framgår  av en artikel i Nordiskt Välfärdscenter. 
  https://nordicwelfare.org/pub/Hemloshet_i_Norden2/odense-river-ghetto-och-bygger-nytt.html

  Jag skrev för ett år sedan att Anders Ygeman verkade trött men vid en TV intervju här om dagen var han inte bara trött utan snarare på omtöcknad kanske beroende på värmen när han föga framgångsrikt försökte svara på frågor om varför han anspelade på att Danmarks handlingsplan  "Ét Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030",  också borde vara Sveriges.

  Danmark som kan anses ha en betydligt restriktivare asylmottagning har tidigare varnat Sverige för blåögdhet vid mottagningen av asylsökande kan nu bli en förebild. Det ogillas av de som uppenbarligen inte förstår att 
  arbetet med integrering har misslyckats då långt ifrån alla som kommer hit vill integreras utan håller fast vid levnadssätt, kulturella förhållanden och hedersfrågor som om de vore i hemlandet.

  Att Anders Ygemark efter ingående samtal Med Morgan Johansson får man anta, nu föreslår åtgärder för att försöka göra saker och ting bättre ska han inte behöva få kritik för från undfallande, blåögda politiker som inte förstår hur allvarlig situationen är och som nu försöker skapa partipolitiska fördelar i stället för att agera för Sveriges bästa.

  Integrering är en ömsesidig process mellan samhället och folk från andra länder som sökt sig hit som förutsätter att samhället skapar de förutsättningar som kan behövas och att asylsökande vill integreras. Men många kanske de allra flesta  håller fast vid levnadssätt, kulturella förhållanden och hedersfrågor och vill leva i Sverige som om de vore i hemlandet.
   
  Borrby strand 30 km/tim
   
  4 augusti 
   
  Några 20 grader varmt i vattnet som jag gissat var det inte snarare 17  kändes det som var när jag vadade ut genom tången närmast stranden och simmat några meter. Men det var 30 grader varmt i luften, dis, vindstilla och till skillnad från igår då uppskattningsvis 150 personer fanns på stranden  och en handfull badande var det idag minst dubbelt så många varav ett äldre par som mödosamt tog sig fram i sanden och ett trettiotal badande.
  Därtill flera paddelbrädor varav en med en vuxen och två barn 300 m från land. Någon pålandsvind var det visserligen inte men svaga dyningar så strömmar kunde förekomma. Men en motorbår fanns i närheten så någon större oro gav den omdömeslösa paddelturen inte anledning till och så småningom tog dom sig till stranden.
   

  Periodvis hög trafikintensitet, buller, hastighetsöverträdelser samt dålig anpassning till rådande förhållanden kännetecknar trafiksituationen i tätorter och byar i kommunen. I åratal har innevånarna i byarna uppmanat kommunen att vida åtgärder för att komma till rätta med sådana förhållanden för en ökad säkerhet och trivsel, men utan resultat.

  Bashastigheten i tätorter skulle kunna sänkas från 40 till 30 kilometer i timmen för att tillmötesgå medborgarnas önskemål. Det skulle öka säkerheten för oskyddade trafikanter, minska buller och utsläpp av koldioxid samt förhindra risken för sättningar och sprickor i byggnader. Att införa Gångfarts områden som många kommuner redan gjort med bra resultat är också en bra idé. 

  Enligt Trafikverket beslutar kommunen enligt väglagen om hastigheten inom det som definieras som tättbebyggt område, även på statlig väg. Men samtidigt påpekar man att det skiljer sig mellan Trafikverket, Kommunen och Länsstyrelsen vem som har beslutsmandat enligt väglagen för olika lokala trafikföreskrifter. Det borde man emellertid genom samverkan  kunna klara ut men tyvärr har det intresset hitintills inte funnits.

  Att se barn stå och vänta på att få gå
  över gatan vid ett övergångsställe beläget vid ett backkrön när lastbilar traktorer  dundrar förbi får åtminstone mig att tycka att det finns skäl till åtgärder.

   
   
  BA 5 I övrigt Kommunslogan

  3 august

   -Trevlig resa men se upp för "dårarna" som tror att omikron varianten BA 5 inte kan göra just dem allvarligt sjuka, skrev jag till en av döttrarna som var på väg till Stockholm på en arbetsresa. Anledningen till det något drastiska meddelande var, att det enligt min uppfattning verkar som folk i allmänhet bortser från situationen för vårdpersonal, risken att smittas eller smitta andra och tycks ta smittorisken med en klackspark vilket i värsta fall kan kosta dem själva eller någon annan livet. 

  I övrigt är det som vanligt lugnt som på en söndag på torget där det är vindstilla och vid nio tiden ca 19 grader varmt vilket gillades av katten  som nu ligger i trädgården och väntar på det soliga väder som utlovats och uppåt 28 grader varmt på eftermiddagen och kvällen.
  Högst sannolikt tar jag mig stranden vid två tiden liksom många andra förmodar jag och håller som vanligt koll på badande som är lite för långt ifrån stranden med risk att föras ut till havs av strömmarna.
  Gissar på omkring 20 grader i vattnet idag viket innebär hundratals badande men som vanligt vågar jag påstå inga rollatorer, rullstolar eller äldre som har svårt att gå i sanden.
   

  Av Sveriges 290 kommuner uppges 246 ha en slogan som används för att marknadsföra en kommun ii syfte att locka till sig turister, öka inflyttningen, eller för att öka kännedomen om orten samt förknippa den med en positiv känsla.

  Språktidningen lät tidningens läsare rösta om de bästa kommunslogan och Hjos slogan, I love Hjo vann med 25 procent av rösterna, följd av ”Vild och vacker” som är Vilhelminas tidigare slogan (18 procent) och Fagerstas kommunmotto ”Här får du livstid” (11 procent).’’

  I Simrishamn är den slogan som kommunen själv valt: "Simrishamn - en plats för livet”. Ystad har ”Ja, i Ystad” som slogan och  Tomelilla det något ambivalenta  ”Tomelilla - den del av Öresundsregionen där du njuter av Österlens livskvaltet".

  Men även en del byar i kommunerna har slogan vilket framgår av de skyltar som finns vid infarterna. Borrby har, Borrby Österlens hjärta vilket kan anspela på att byn var en centralort för många år sedan med tågstation, affärer som tillhandahöll det mesta och serciveinrättningar eller kanske att folk i byn är särskilt hjärtliga.
  Men oavsett varför och vilka som valde just denna slogan och oavsett om det råder meningsskiljaktighet om saken är den bra, men skulle enligt mig och många vara ännu bättre och göra andra skapare av slogan gröna av avund om det som verkligen är utmärkande och unikt för byn, nämligen att Borrby är Sveriges första och enda bokby-Book Town också fanns med i byns slogan.

   

   
  Läge för Loppis Katten tillbaka Hoppa höjdhopp Hålla avstånd
   

   2 augusti

  Jag har en hel del saker jag inte behöver men kanske någon annan så därför ordnar jag med loppis framöver när torget är mer tillgängligt. Men uppriktigt sagt handlar det inte bara om om att bli av med saker det är också ett bra tillfälle att bekanta sig med folk från när och fjärran och så är det bra för miljön att kunna återvända och roligt.

  Barnbarnen har åkt hem men nu kommer i stället äldsta dotterns katt på besök några dagar vulket är trevligt och en påminnelse om, att man inte ska tro att man är någonting annat än en uppassare om man händelsevis skulle trott det med en katt i huset.

  Det är inte bara Armand Duplantis som sätter världsrekord när han passerar en ribba högt uppe i luften. När Ystadspelen avgjordes för en tid sedan passade YIF-veteranen Carl-Erik Särndal på att sätta världsrekord i höjdhopp i 85-årsklassen på 128 centimeter rapporterar YA.
  Beundransvärt men nog inget för mig men det kanske Paralympic är eftersom i stort sätt vilken pensionär som helst som har lust skulle med för åldern normalt nedsatta funktioner kunna kvalificera sig för att tävla i till exempel störtlopp då kraven för att delta är förvånansvärt låga. 

  Smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka och sjukvård och äldreomsorg vittnar om den värsta sommaren hittills och omikronvarianten BA.5 tros vara orsaken. 
  FHM ser dock ingen anledning till nya restriktioner då "de allra flesta inte utvecklar en allvarlig sjukdom men kan drabbas av hög feber och bli relativt sjuk".

  Att sjukvård-och äldreomsorgs personal går på knäna och antalet smittade ökar borde väl om något ge anledning till att åtminstone uppmana folk att bära munskyddhålla avstånd och butikerna att damma av avstånds markeringarna. 

   

   

  87192 Döttrar o Barnbarn Medborgardialog

   

  1 augusti

  När England vann EM-finalen mot  Tyskland med 2-1 på Wembley i London inför 87192 åskådare var det inte bara en fotbollsmatch och ett historiskt guld som vanns det var även ett genombrott och en seger för alla flickor och kvinnor i hela världen  och en gigantisk förlust för de som vill hålla tillbaka dem. 

  På torget är det lugnt på grund av semestrar men nästa vecka är förhoppningsvis arbetet med att färdigställa torget igång igen, hoppas jag.
  Men full fart med döttrar och barnbarn i huset och en trevlig lunch där där samtalsämnena gjorde tvära kast från det ena till det andra. Ett efterlängtat möte och roligt att det ser bra ut för barnbarnen trots de mörka molnen på himlen i vår tid och då allt fler ungdomar begår våldsbrott och utnyttjas av skrupellösa ligor för prostitution, smuggling och langning av narkotika. 

  Medborgardialog för att bryta socialt utanförskap - politisk kosmetika eller något som fungerar? Den frågan ställer, Sanna trygg, forskare vid Lunds universitet och Marja Åkerström, filosofie doktor vid Institutionen för Strategisk Kommunikation, Campus Helsingborg.
  https://www.lu.se/artikel/medborgardialog-att-bryta-socialt-utanforskap-politisk-kosmetika-eller-nagot-som-fungerar

   


   

  Allas rätt till våra stränder  Byalag

   

  30/7

   
  Allas rätt till våra stränder
  I YA gick för en tid sedan att läsa, att den första av tre badrullstolar är på plats i Ystads kommun. och finns att låna på Ystads Saltsjöbad och två andra väntas till andra stränder i månadsskiftet juli-augusti".
  Badrullstolarna och strandmattor finns i de allra flesta kommuner utmed Skånes kuster, men inte i Simrishamn av okänd anledning.

  Havet ska vara till för alla och tillgänglighet är en rättighet. Boende i Simrishamn ska inte behöva ta sig till Ystad, Åhus eller Ängelholm för att låna en badrullstol.

  Sommaren är långt ifrån slut och det finns tid för ansvariga förvaltningar och nämnder i Simrishamn, att temporärt rulla ut den strandmatta som inköpts och gärna fler på olika stränder samt anskaffa ett antal badrullstolar för utlåning.

  I annat fall blir sommaren 2022 ännu en sommar då inte alla kan sola på stränderna och bada i havet.

   
  Fungerande och representativa byalag ska kunna vara remissinstanser men också genom ombud kunna förmedla byalagets uppfattning och önskemål i olika frågor direkt till kommunfullmäktige som därmed får beslutsunderlag grundat på vad byinnevånarna anser. 
  Huruvida kommunen i förekommande fall tillfrågor byalag vet jag ingenting om men om så är fallet bör man försäkra sig om att byalagen uppfyller vissa krav som tex, som att de kan anses vara representativa och har stöd av en kvalificerad majoritet av innevånarna i byn. Om så inte är fallet  bör byalaget uppfattning inte efterfrågas och eventuella synpunker från ett byalag som inte är representativt ska självklart inte beaktas.
  Alternativt och en möjlighet kan vara att byalaget uppmanas att tillfråga innevånarna genom en omröstning.  Utopi, javisst och tråkigt nog då ett sånt förfarande bättre skulle överensstämma med vad som sägs i Regeringsformens 1 kap 1§ än vad tex Simrishamns -och Skåneförslaget gör.
   
   
   
  Rot Olyckstillbud
   
  29 juli

  Rotavdraget tillkom för att stävja svartarbete i Sverige men nu visar det sig, enligt uppgifter i Sydsvenskan, att Skatteverket har utbetalat närmare 140 miljoner kr till spanska företag som renoverat och städat  åt svenskar som äger en bostad i Spanien. Jag tar mig för pannan och undrar om det inte finns några gränser för hur klantiga myndigheter och lagstiftare får vara. 

  I onsdags drevs tre personer ut med strömmarna från stranden i trakten av Haväng vilket kunde ha slutat mycket olyckligt men den här gången lyckades de nödställda ta sig i land med hjälpa av personer som observerat deras situation. Händelser av det här slaget aktualiserar frågan om livräddare vid kommunens havsbadplatser.
  Samhällsbyggnadsförvaltningen borde i samverkan med Svenska livräddningssällskapet vidta de åtgärder som kan behövas som tex. att utbilda några av de "naturvärdar" som man enligt uppgift anställer under sommarmånaderna. Utbildningen kostar ca 10.000 kr per person och är väl använda pengar. 

   
   
   
  Fred Ytterligare en söndag Rid och Golf gymnasium Skylt
   
  28 juli
   
   
   

  Fred på jorden känns angeläget och att det finns människor som i dessa bistra tider orkar kämpa för saken uppmuntrande.
  Svenska Fred som har granskat partierna inför valet vilket kan vara intressant att ta del av.
  Ytterligare en dag som känns som söndag eftersom det är lugnt och tyst på torget och aktiviteterna begränsas till några flanerande medborgare, flaxande råkor och pilsnabba svalor.  Ett paradis för den som vill ha lugn och ro men inget för mig som ser fram emot början av augusti då arbetet på torget återupptas och den dag då torget är klart.
   

  Enligt uppgift har hittills bara 55 ungdomar har  sökt till Nova Gymnasium i Simrishamn det leda till att lärare sägs upp.
  – Vi måste bryta den nedåtgående trenden och se till att fler vill söka hit, säger Jan Rejdnell (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, som tycks överraskad av, att ungdomar väljer att studera i andra kommuner trots att det snarare är  typiskt för ungdomar i flertalet av landets  290 kommuner.

  – Min åsikt är att kommunen måste bygga en ny byggnad där alla delar i gymnasieskolan kan samlas. Idag är det så utspritt att det har skapat ett dåligt rykte. Om det är bara det som gjort att så många färre sökt vet jag inte men något måste göras, säger han.

  Ja, det är möjligt att det behövs en ny byggnad eller bättre utnyttjande av lokaler i kommunen men enligt min mening är det bättre att bryta den  "nedåtgående trenden" genom, att för ungdomar i Simrishamn och andra kommuner anordna  gymnasiestudier med program inriktade på golf i samverkan med  golfklubben i Vik  och rid/häst med Österlens ridklubb i Borrby och kanske även fiske, konst o design inriktade gymnasiestudier som passar bra här på Österlen.  
  Då kan  ungdomar med de intressena bli kvar i kommunen och förekommande kostnader för dessa och de Simrishamn ungdomar som väljer att studera i andra kommuner kan balanseras mot intäkter från ungdomar som söker sig  hit.
  Det tillvägagångssättet skulle gynna Simrishamn, ungdomar och ge organisatoriska vinster som tex. att lärare inte behöver sägas upp.
  Tjatiga insändare i YA om lokaler gör inte någon människa glad och leder uppenbarligen inte heller till något konstruktivt.  Kanske kan skyltar som ser ut så här öka förståelsen för att inte parkera hur som helst vid kommunens havsbadplatser.

   
   
  Dagen efter Samhällsbyggnadsförvaltningen
   
  27 juli

  Molnigt, mulet, korta solglimtar, 14 grader varmt, vinden västlig men måttlig på torget och det är dagen efter då Sverige skulle vinna över England och gå till EM final men i stället förlorade med 4-0. Trist, men grattis England som nu på hemmaplan får spela final mot Tyskland  eller Frankrike och grattis damfotbollen som nu är riktigt etablerad och är minst lika intressant att titta på som herrfotboll det tycker jag intresset för mästerskapet i Englad visar. 

  För en tid sedan besökte jag Samhällsbyggnadsförvaltningen i Simrishamn för att prata om tillgänglighet med en av cheferna och slogs av hur stort det var och att så många jobbade där. Med så många anställda skulle man kunna uträtta stordåd vilket emellertid inte är fallet.
  I stället får förvaltningen berättigad kritik för att inte ha gjort tillräckligt eller ingenting alls vad avser kommunens  havsbadplatser som inte anpassade för alla, trafiksituationen i flera byar och för att ha anlagt lekplatser som inte alla barn kan använda  
  Den serviceskyldighet som framgår av Förvaltningslagen, att tjäna allmänheten förutsätter en effektiv och produktiv organisation, chefer som kan förverkliga sådana mål och tillsyn. Det kan  ifrågasättas om det förhåller sig på det viset och om Socialnämndens plan för funktionshinder omsorg och socialpsykiatri 2017–2024 bara är en pappersporudukt med tomma löften. 

   
   
   
  Covid 19 Torget René Descartes 21.00 Matchstart

   

  26 juli

  – Vi har en ökande samhällsspridning av covid-19 vilket innebär att det kan bli fler sjukhusinläggningar och även fler som avlider med covid-19. Nivåerna vi ser nu ligger högre än förra sommaren, men vi är inte i samma läge som i vintras när omikron spreds första gången, säger Anneli Carlander, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.
  Under vecka 28, 11-17 juli dvs. för en vecka sedan rapporterades drygt 4 700 nya fall av covid-19. Det innebär en ökning med 22 procent mellan vecka 27 och 28. Mellan vecka 26 och 27 låg ökningen på 7 procent. Ökningen under vecka 28 syns i fler än hälften av landets regioner.
  Folkhälsomyndigheten ser en fortsatt ökning av covid-19 nationellt, med regionala skillnader. Myndigheten får också signaler om att antalet sjukhusinläggningar ökar i flera regioner. (Källa Folkhälsmyndigheten 21 juli 2022) 

  Men på Region Skåne hemsida går att läsa, att  smittspridningen av covid-19 ökar något, men  har mattats av vilket ger en missvisande bild av det aktuella läget då uppgifterna inte uppdaterats, sedan den 12 juli.

  Det är fortsatt viktigt att vaccinera sig och att stanna hemma om man är sjuk med symtom som kan vara covid-19 uttalar sig FHM men i övrigt sägs inget om restriktioner som att hålla avstånd vilket folk i allmänhet rent ut sagt ger fullständigt fan i vilket ger anledning att fundera på om svenskar i grunden har en fatalistisk inställning till livet och att det som sägs i Agenda 30 om "Ett hälsosamt liv och välbefinnande för alla åldrar", ser ut att dra ut på tiden.

  Efter nattens åskväder är det nu tyst igen på torget och ca 15 grader varmt och då och då sveper en lätt vind över torget Semestertider och inget arbete pågår på torget om det inte räknas att jag klippte häcken igår. Den lätta vinden blåser inte bort bladen så mer arbete väntar. Vädrets makter är inte att lita på och inte heller filosofiska teser.
   

  René Descartes filosofiska sats ”jag tänker, alltså finns jag” väcker tvivel och kan ifrågasättas då vetenskapliga rön visar att stjärnor inte lyser för evigt vilket kan betyda att vi inte finns men existerat  för miljarder år sedan och egentligen bara är ”vita dvärgar”.  

  Matchen började 21.00 och slutade 22.50 och det blev 4-0 till England och slut på det roliga för Sverige, mig och många andra som hoppats svensk seger. Trist.

   
   
   
   
  Tyst på torget Stranden
   
  21 juli
   
  Något arbete på torget pågår för närvarande inte. Det är lugnt och tyst, inga bilar som susar fram över torget endast enstaka flanerande rör sig över de nysatta stenarna och det känns som varje dag är en söndag. Men om en eller kanske två veckor in i  augusti sätter VA Gruppen igång med att färdigställa torget och spännande vardagar återkommer med buller och bång.

  Har aldrig under mina år på Österlen sett så många människor på Borrby strand och vid stränderna mot Mälarhusen och Kyl som igår och aldrig så få som badade vilket gissningsvis berodde på att det var kallt i vattnet och ansamlingen av tång.
  14 grader upplyste en man med termometer mig om att det var i vattnet. Vid temperaturer under 15 grader brukar det sticka mina ben och en lätt avdomnad av känseln inträffar och således kunde jag bekräfta hans uppgifter när jag vadade ut genom ansamlingen av tång och simmade en liten bit.

   
   
  Portugiserna har lämnat torget 10 års plan Misstänkt drunkning
   
  20 juli
   
   
  Tack

  Igår lämnade det två att portugiserna Borrby efter att i två veckor arbetat hårt med att förvandla Måns Nils Torg som jag tidigare kallat "en skamfläck för Borrby" till ett torg som är till glädje för medborgare och besökare.

  Troligen kommer torget när det är klart om någon månad eller så också väcka berättigad uppmärksamhet av samhällsplanerare runt om i Sverige och även utomlands.

  Tack så mycket och välkommen tillbaka (Jouko och Jouko) om några veckor för att sätta de sista stenarna vid Köpmangatan. 
   
   
  28 grader varmt men bara 15-16 i havet gjorde att de rekordstora antal besökare på Borrby strand valde att hålla sig på stranden.  

  Men tyvärr möttes många av de som haft en fin dag på stranden av böteslappar om de ställt sina bilar utefter vägen till stranden men också märkligt nog de som parkerat på en samfällighets grusade vändplan.
  Trist är det i alla händelser att besökare ska drabbas av höga böter och lika trist att kommunens 10 års plan för åtgärder, "Regler för service nivå för badplatser i Simrishamns kommun", (2021-04-29) hitintills inte lett till några avgörande förbättringar vad avser parkerings möjligheter, tillgänglighet, säkerhet vid stränderna och framkomligt för Räddnings tjänsten. 


  Den 17 juli 2022, skrev SÖRF på FB:
  "Igår fick stationen i Simrishamn larm om misstänkt drunkning, barn. När räddningstjänsten närmar sig den aktuella delen av stranden stoppas de från att ta sig hela vägen ner av bilar som parkerat för nära varandra. Detta leder till att våra ytbärgare, som är de som har i uppgift att söka och livrädda i vatten, får ta sig ca 500 meter till fots, innan de är nere på stranden.
  I detta fallet hade som tur var barnet återfunnits när första enhet kom fram, MEN, nästa gång kanske utgången blir en helt annan."

   
   
  Hårt jobb 4100 liter vatten 

  17 juli

  I morgonens nyheter i TV 4 rapporterades att parterna i SAS konflikten inte blivit överens och jag bytte snabbt till SVT och Friidrotts-VM.
  Grått ute, 15 grader varmt, vindstilla på torget och inga hammarslag då stensättaren tagit ledigt efter att i fjorton dagar jobbat från sju på morgonen till sju på kvällen. Ett resultat av den insatsen är, att i  början av veckan som kommer beräknas de sista stenarna satts på plats. 

  Är det tomt i plånboken får man hushålla, är det vattenbrist låta bli att vattna och om det är brist på el ransonera. 2015 redovisade Energimyndigheten en plan för ransonering av el som tämligen omgående kan tillämpas. Sätt den planen i verket oavsett minskade intäkter för nätägare och i sådana fall ett  avbräck för kärnkraftsivarare.

  I Simrishamn råder sedan en tid tillbaka bevattningsförbud på grund av låga  grundvattennivåer i flera delar av kommunen liksom förra sommaren och kommunen uppmanar medborgarna att hushålla med det vatten som finns. 

  Själv förbrukar jag årligen 41tusen liter vilket enligt samtal med  Österlen VA är en bit under medelförbrukningen för ett hushåll av min storlek. Trevligt att kunna hjälpa till men funderar på om den framtid klimatexperter varnar för redan är här och varför inte restriktioner införs för el.
  1941-42 ransonerades elen för såväl hushåll som industri på grund av kalla vintrar och en regnfattig sommar 1947-48. 

  Den plan som Energimyndigheten redovisade 2015 för hur en elransonering skulle tämligen enkelt kunna genomföras  och borde som sagt tillämpas.

  https://www.energimyndigheten.se/globalassets/trygg-energiforsorjning/el/elransonering-forslag-till-forfattningar-for-planering-och-hantering-av-ransonering.pdf

   
   
  En sommardag Okända folkvalda

  16 juli
   
  Halvklart, vinden nordvästlig 6 m/s. Portugisens hammarslag mot gatstenarna hörs över torget och en skogsduvas hoande över hela byn. Det finns ljud som är positiva och de som stör som tex. skogsduvans lockrop och den kraftiga smäll som inträffade på torget i går kväll.  
  Från Friidrotts-VM i USA läser jag att Perseus Karlström fick kliva upp på pallen och ta emot  en bronsmedalj på 20 km gång vid medaljceremonin och på TV ser jag att tjejerna som stöter kula går vidare till final.  Roligt. 
  Idag blir det bl.a friidrott och om lusten faller på och vädret tillåter tillverkning av en ny bordsskiva och slipning av en tröskel. Senare idag kanske en tur till dottern och en beställd vinbärspaj. 

  I Sverige är ofta de folkvalda såväl i riksdagen som region- och kommunfullmäktige tämligen okända hos väljarna. Det framgår i en studie av statsvetaren Henrik Oscarsson som  redovisades i Demokratiutredningen.
  Endast ungefär 3 respektive 16 procent av svenskarna uppger sig vara bekanta med en riksdagsledamot eller en kommunpolitiker.
  https://data.riksdagen.se/fil/11EB15D0-A120-4533-9783-D07C3AAD5CF5

     
   
  Bom Dia meu amigo Väntans tider Äntligen

  15 juli

  -Bom dia, sa jag till stensättaren från Portugal som låg på knä utanför mitt hus och i snabb takt satte sten efter sten i ett halvmåneformat mönster. 

  -bom Dia meu amigo, svarade han, vilket gladde mig och kändes som en bekräftelse på den respekt jag visar har för hans arbete och att kaffet jag bjuder på, småpratet trots språkförbistringar, uppskattas.

  Mindre glädjande är tillståndet i Sverige och i världen och min ambition att inte se på negativa nyheter som SVT eller TV 4 rapporterar om har lett till ett kraftigt minskat tittande på TV.
  Men EM i fotboll följer jag och från och med i kväll Friidrotts - VM  och så klart Magnum PI och Lethal Weapon.

  I övrigt kan sägas att solen skiner, hälsan är sådär, en utlovad remiss om ytterligare en röntgen dröjer ovh först i mitten av augusti får jag  träffa en läkare som jag hoppas berättar vad den röntgen jag gjorde i mitten av maj visade. 

  Vid fem tiden påbörjades sättningen av kullersten vid mitt hus. Inte vilka stenar som helst utan de som legat på torget tidigare för många, många år sedan,  ja kanske på Måns Nilssons tid. Vad vet jag, men bra blir det.  

   

   

  Aprilskämt Utopi eller... Inte prioriterat 

  14 juli

  Jag rodde det  var ett aprilskämt  Äntligen en positiv nyhet!.
  -Prisras för råvaror sänker inflation och räntor och tiden med hög inflation kan gå mot sitt slut. Priserna för råvaror har rasat de senaste veckorna. De dämpade prisökningarna pressar nu ner räntorna. Långa bolån har redan sänkts, säger  chefsekonomen Jens Magnusson till SVT.

  God hälsa, tillgänglighet, delaktighet, trygghet och trivsel är grundläggande förutsättningar för att alla barn, ungdomar, vuxna ska ha möjlighet att utifrån förmåga och intresse förverkliga personliga mål och bidra till samhällsbyggnaden. 

  I inget av riksdagspartiernas program framgår det att medborgarnas delaktighet och inflytande är en prioriterad fråga. Det borde det vara!

   
   
  Portugiserna åker hem ”Grannsamverkan unga”  och insatser i hemtjänsten

  12 juli

  På torsdag åker en av portugiserna hem till familjen i Penafeil öster om Porto men är dessbättre tillbaka på måndag nästa vecka för att fortsätta med att stensätta Måns Nils Torg. Men allt  arbete på torget kommer inte att ligga nere eftersom ena stensättare är kvar  som får hjälp med framkörning av sten och grus. De andra som jobbar på torget  har semester och   återkommer ett par veckor in i augusti, om jag förstått rätt.

  ”Grannsamverkan unga”  och insatser i hemtjänsten, ungdomar en outnyttjad resurs.
  Av landets 290 kommuner är det bara ett fåtal som insett att ungdomar är en resurs som kan utnyttjas i olika sammanhang och vara en del av samhällsbyggnaden.
  I Storuman och Haninge  har tonåringar som äger A-traktorer (epa-fordon i folkmun) hjälpt till med att "trygghets-patrullera"  i byarna på kvällarna och rapportera suspekta förhållanden direkt till polisen.

  Och i Malung-Sälen har kommunens hemtjänst  tagit hjälp av ungdomar med A-traktorer som hjälper till med service som handling och städning.
  ”Grannsamverkan unga” och insatser i hemtjänsten är en vinst för alla. Ungdomar blir behövda och får meningsfulla uppgifter. För medborgare blir det tryggare och de som behöver hemtjänst får den hjälp som behövs. Heder åt dessa ungar och alla andra som sköter sig i en orolig värd.

  Verkar vettigt och ungdomar jag pratat med är positiva. Men vad tycker politiker och tjänstemän i Simrishamn och andra skånska  kommuner där ungdomarna fortfarande är en outnyttjad resurs och inte anses behövda eller vara delaktiga i samhällsbyggnaden? 


   
   
  Måndagmorgon Läkarbesök Justitiedepartementet

  11 juni

  Soligt med små lätta molntussar på himlen. Termometern visar på 14 grader varmt och liksom igår är vinden nordvästlig, och på torget måttlig vilket torde gillas av de två portugisiska stensättarna som efter att varit lediga på söndagen nu oförtrutet, skickligt och målmedvetet fortsätter med att stensätta torget. Men portugiserna är de enda som arbetar på torget, det är semestertider.

  Läkarbesök efter sedvanlig lång 
  väntan. Ny röntgen tyckte doktorn av skäl som jag inte riktigt förstod eller bitvis inte hörde. Skånskan var utpräglad, munskyddet försvårande och att min hörsel som jag upplyste var nedsatt uppmärk sammades inte. Besöket var slut  efter så där 10 minuter och jag gick därifrån med ganska många frågetecken om vad han sagt och fortfarande med ett antal frågor som jag tänkt ställa obesvarade. Det kunde varit mycket bättre.

  Ringde till Justitiedepartementet med anledning av den utredning som tillsatts angående 
  vissa frågor om offent­liga biträdens i asylärenden  som syftar till,  att stärka rätts­säkerheten i migrations­processen. Pratade en kort stund med pressekreteraren som var på semester varför samtalet blev mycket kort.

   

   
  Söndag 1-1 Covid ökar Delaktighet Information Vindruvor
   

  10 juli

     

  Söndag morgon, soligt och enligt SMHI 19, DMI 16 och YR 18 grader varmt och vinden byig och nordvästlig. Det är tyst på Måns Nils torg och de dova hammarslagen som får gatstenarna på plats och de kvirrande ljudet, som påminner om Rödhakens, Rödstjärtens eller möjligen Blåhakens läte, att de ligger rätt hörs inte idag.
  De portugisiska stensättarna har tagit en välförtjänt ledighet efter, att på bara några dagar stenlagt en förhållandevis stor det av torget.
  Jag tror att Måns Nilsson som donerat marken till kommunen för över hundra år sedan och äntligen får sin önskan uppfylld ler i sin himmel.

  Em-fotboll. 1-1 mot europamästarna från Holland och det svenska tjejerna levererar. Det ser ljust ut. Schweiz på onsdag och då blir det enligt mig en seger.

  Smittspridningen ökar i Sverige  ytterligare under sommaren. I slutet av juni och början av juli testades 18 874 personer för covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med 18 procent jämfört med föregående vecka och det är främst äldre som smittats. I Italien  ökar  Covid-19 kraftigt (omikron, BA.5), enligt Ekot och det rapporteras om 600 000 fall på en vecka.Tyskland rapporterade in nästan 320 000 nya fall och även i Storbritanien ökar antalet smittade. 

   

  Medborgarnas inflytande mellan valen begränsas till, att digitalt till kommun och region yttra sig i olika frågor. Det är även möjligt att skriva remissvar på regeringsförslag men få känner till det. Det förhållandet  och SKRs iver att propagera för vad man benämner som medborgardialog kallar kritiska röster för politik kosmetika och förutsätter dessutom kunskaper som alla inte har vilket innebär att möjligheten att påverka på det sättet är begränsad.
  Simrishamnförslaget, Skåneförslaget och sk. medborgardialog visar snarare hur illa det är ställt med medborgarnas   delaktighet och för den delen tillgänglighet vad avser det politiska inflytandet.

  Även information om vad som händer i kommunfullmäktige och nämnder är begränsad och tillhandahålls i regel bara på kommunernas hemsidor samt under normala förhållanden via TV-länk. Avsaknaden av andra kanaler för information får till följd, att bara ett begränsat antal kommuninnevånare nås av viktig information.Därför behövs flera kanaler för information om den politiska verksamheten i kommunerna.
  En sådan kanal, i syfte att verka för delaktighet och lättillgänglig information är att partiernas möten som nu i regel hålls i Rådhuset i Simrishamn regelbundet och rutinmässigt förläggs till byarna och att de politiska institutionerna i tillämplig omfattning gör det samma. 

     

  Om vindruvor kan sägas, att efter det att de transporterats hit från länder i Asien, Afrika och i bästa fall sydligare delar av Europa går det  i vissa butiker att köpa 500 g för 25 kronor. Men det kan också sägas, att de snart går att plocka helt gratis i mitt växthus, vilket är glädjande. Det är det också med blommar i fönstret.

   
  Lördag Inflytande Fotboll
   
  9 juli
   
  Lördag morgon, klockan är sju, vinden från väst och måttlig, 14 grader varmt och de två portugisiska stensättarna ha kommit till torget och är snart igång med arbetet att sätta hundratals gatstenar vilket de kommer att göra till klockan sju i kväll. 
   

  Medborgare saknar inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan valen. Uttrycket ”dom och vi” är fortfarande vanligt förekommande och det så kallade politikerföraktet har inte blivit mindre. Orsakerna är flera och handlar bl.a om: 
  - att politikers muntliga framställningar och skrivelser är mer eller mindre obegripliga för en bredare allmänhet och förstås endast av sakkunniga och särskilt insatta. Det förhållandet innebär att viktig information inte blir tillgänglig för dem som berörs och språkbruket som tillämpas ett hinder för delaktighet i den demokratiska processen och för det engagemang i samhällsbyggnaden som borde eftersträvas. 
  Det finns anledning att uppmärksamma detta förhållande, ta det på stort allvar och vidta de åtgärder som kan krävas.


  Idag 21.00, Nederländerna- Sverige. Onsdag 13 juli 18.00 Sverige- Schweiz och  söndag 17/7 18.00 Sverige Portogal.

   
   
   
   
  Återupprätta byalagen  
   
  8 juli 

  Fungerande och representativa byalag ska kunna vara remissinstanser men också genom ombud kunna förmedla byalagets uppfattning och önskemål i olika frågor direkt till kommunfullmäktige som därmed får beslutsunderlag grundat på vad byinnevånarna anser.
  Den ordningen skulle göra medborgare delaktiga i beslutsprocesser och samhällsbyggnaden. 
  Som en försöksverksamhet och till att börja med kan man också  låta byalaget under en fastställd period disponera över ett belopp som KF beslutar om för att kunna genomföra åtgärder som en kvalificerad majoritet av byborna bedömer som angelägna och är till gagn för såväl byn som kommunen.

   

   
  Minska byråkratin  
   
  7 juli
   

  Minska den kommunala byråkratin och dess kostnader. De kommunala förvaltningarna och andra kommunala inrättningar  kan dra ner på sina kostnader genom att till exempel minska den totala kontorsytan, ändra lokaliseringen till byar där kostnader för byggnader och lokaler är lägre, kortare handläggningstider genom effektivitet och produktivitet samt minska ner på personalen. Det kan viktigt med en rutinmässig ändamålsenlig tillsyn. 
   
   
   
  Gymnasieprogram Portugiserna  L 

  6 juli
   
  För övrigt
  Många ungdomar som ska börja gymnasiet föredrar av olika skäl att studera i andra kommuner. Det är inget ovanligt så är det i flertalet av våra 290 kommuner.  Men om ungdomarna erbjuds tex. golf- rid/häst, fiske, konst o design inriktade gymnasiestudier som passar bra här på Österlen samt utökade program på yrkesgymnasiet. Då kan  ungdomar som har det intressena bli kvar i kommunen och kostnader för våra ungdomar kan balanseras mot intäkter från de ungdomar från andra.kommuner som söker sig  hit. Det förhållandet skulle även ge organisatoriska vinster i olika avseenden.
   
  De portugisiska stensättarna håller ett högt tempo och arbetsdagarna är långa. Idag var det först ut på plan men eftersom man inte kört fram sten och grus till dem fick de avvakta med att sätta igång. Vid sex tiden på kvällen gick jag ut med café pingada till dem som uppskattades. Vi småpratade lite utan att någon av oss egentligen förstod vad som sas då min portogisiska inte sträcker sig längre än till namnet på kaffet de fick och deras engelska var på ungefär samma nivå.
   

  Det är ju inte mitt parti som måste utesluta medlemmar gång på gång”, sa Johan Pehrson (L) enligt SVT till Jimmie Åkesson (SD) i Almedalen. Må så vara, men å andra sidan finns inom partiet en betydande oenighet som splittrar partiet  och som Johan Pehrson inte kommit till rätta med och inte heller tycks särskilt angelägen om att göra någonting åt.
  Det kan innebära, att även om väljarstödet har ökat efter det att Johan Pehrson och in inre krets kuppat bort Nyamko Sabuni liksom Ulf Kristersson gjorde mot Anna Kinberg Batra är det långt ifrån säkert att liberalerna klarar riksdagspärren söndagen 11 september. Då den politik som ogillas av många och som orsakat splittringen är densamma.

   
   

  Husbåtshamn Katten 
   
  5 juli

  För övrigt
  1. Husbåtshamn för att möjliggöra boenden på båt. 2.  Fler ställplatser vid havet. 3. Flytta ut trålgränsen till 20 sjömil.

  Den trevliga katten är åter på besök men jag tvivlar fortfarande på att spinningen är bra för hälsan då han gör det ganska ofta utan att mitt mående påverkas, tror jag.
   
        
  Tänk dig att ha ett arbete som innebär, att när du kommer till arbetsplatsen ligger  högar med gatsten och väntar på att du ska sätta varenda en av dem på på torget. Det är situationen för de två portigiska stensättarna som idag började arbeta på torget. Rasterna var få så vitt jag kunde förstå, arbetstiden lång, resultat vackert och antalet stenar de satte väldigt många. Imponerande. 
   
   
  Hur klok är strutsen? Torget Bidrag för att bota homosexuella 
   
  4 juli
   
  Det var ett tag sedan jag bestämde mig för att byta program på radion, kanal på TV och  bläddra förbi nyheter i tidningen som handlade om den före detta amerikanska presidenten Tramp.
  Nu funderar jag på att göra samma sak när det gäller nyheter som rör Almedalen, kriget i Ukraina, politiker i allmänhet  och den tilltagande risken för att bli smittad av covid eftersom 
  nyheter av det slaget påverkar humöret negativt.
  Det vettigt, att undvika nyheter av det slaget eftersom ingenting förändras till det bättre för att jag tar del av av dem. 
  Jag börjar förstå varför strutsen stoppar huvudet i sanden för att undvika faror eller obehagligheter. Ibland blir det bara för mycket. Strutsen är inte  dum utan tvärtom klok vilket för övrigt även kan sägas om åsnan. 

  Kaoset på flygplatserna runt om i Europa och inställda flyg påverkar även händelser i Borrby då de stensättare från Portogal som skulle påbörjat stensättningen på torget idag är kvar i Lissabon, då de missat flyget. 
   
  Myndigheterna tycks inte lära sig av tidigare misstag och nu ger man föreningsbidrag till föreningar som försöker "bota" homosexuella. Varför inte också skicka ytterligare någon miljon eller så till Hells Angels som man gjort tidigare.
   
   
  Loppis  
   
  3 juli
   
  Idag var det loppis på Rusthållarvägen och Änkegatan nära mig i Borrby. Med föresatsen att inte köpa något tog jag en titt på vad som erbjöds och fick tillfälle att prata med grannar som jag normalt inte träffar. Trevligt, men promenaden mellan borden som skulle stanna vid en titt och stärka karaktären  utmynnade i ett fiasko då jag redan efter så där tio bord köpte någon slags fruktkrans i keramik för trettio kronor. 
   
   
   
  Torget

  2 juli

  Nu börjar det likna något, torget alltså och på måndag börjar enligt uppgift några stenläggare från Portugal att stenlägga delar av torget. 
   
   
   
   
   
  Alla ska kunna bada i havet
   
        
   
  30 juni
   
  Vid Borrbystrand var det fullt av folk och så långt jag kunde se även vid stränderna mot Skillinge och Mälarhusen. Men ingen med rullstol eller rullator och få äldre. Inget nytt under solen så har det alltid varit men varför  bemöts inte alla medborgare i kommunen  jämlikt och till stränder som  anpassats för barn, tonåringar och vuxna  med funktionsvariationer eller äldre som har svårt att ta sig fram i den lösa sanden? 
   

  En jämnlik service
  Av lagar, förodningar, konventioner och direktiv framgår att alla medborgare ska erbjudas en  jämlik och god service men förutsättningarna för att tillgängliggöra stränder och badplatser för alla ser olika ut i landets 290 kommuner beroende på faktorer som markägareförhållanden, möjligheten att använda  hjälpmedel som strandmattor samt  politikers och tjänstemäns engagemang. 
  Men lagstiftningen är densamma för alla och i Kommunallagens 2 kap. 3§ om likställighet, sägs att alla kommuninne vånare ska behandlas lika och särbehandling får endast ske på saklig och objektiv grund.
   

  Ett dilemma för kommunen
  För kommuner som äger marken vid stränder och badplatser underlättas anpassningen men för kommuner som Simrishamn med en lång kust där stränderna  
  till största delen inte ägs av kommunen utan av samfälligheter, stiftelser och privatpersoner och i vissa fall förvaltas av länsstyrelsen kan användandet av hjälpmedel kräva markägarens samtycke vilket med tanke på ändamålet av humanitära och rättvise skäl borde vara givet, men inte alltid är det utan i stället kan leda till tidskrävande  processer.  
  För Simrishamn är det ett dilemma att inte kunna fullgöra sina skyldigheter enligt gällande lagstiftning, det oklara rättsliga läget och otydliga lagstadgade funktionskrav på tillgänglighet ett hinder. Det underlättar inte  kommunens arbete med att förverkliga den plan, Regler för servicenivå",  som sedan april 2021 finns i syfte att förbättra servicen i olika avseenden vid badplatser i kommunen och där tillgänglighets anpassning är en del av planen. 
   
  Oklart och oprövat
  Tillgången till naturen för alla förutsätter i vissa fall hjälpmedel som tex. strandmattor och det förhållandet torde eller borde omfattas av allemansrätten. Rättsläget är oklart och oprövat men det kan inte  anses ha varit lagstiftarens avsikt med särbehandlingar utifrån vad som sägs i 2 kap. 18 § regeringsformen, där det stadgas att oberoende av det skydd som grundlagen ger den enskildes äganderätt ska alla ha tillgång till naturen enligt allemansrätten.
   
  Men trots det oklara rättsliga läget bör Samhällsbyggnadsförvaltningen, efter att ha samtalat och informerat markägarn, visa handlingskraft och skyndsamt rulla ut den nyligen anskaffade strandmattan och några till på de stränder som kan anses lämpliga oavsett ägarförhållanden och ordna med ett tillfälligt handhavande och skötsel av mattorna.  
  Vidare ta till sig de erfarenheter och kunskaper från olika organisationer samt anskaffa ett lämpligt antal strandrullstolar sk. Hippocampe. 
  Alla har rätt till en god service och för att möjliggöra delaktighet på lika villkor kan sådana åtgärder av bidra till att utjämna skillnader i levnadsvillkor och att hinder för personer med funktionsnedsättning undanröjas.   


  Då kan 
  Sommaren 2022 kan bli den första sommaren någonsin då alla kan nå stränderna och  Simrishamns  bli den första kommunen som kan få det rättsliga läget prövat och därmed visar vägen för andra kommuner med stöd med av vad som sägas i Regeringsformen, FN konventioner och EU direktiv och påhejade av SKR, Naturvårdsverket, Do, Jämställdsmyndigheten  och flera andra organisationer, kan man anta. 
  Sist men inte minst fullgör Simrishamn sina skyldigheter gentemot alla medborgare i kommunen.
   
  Trevlig sommar!
   
   
   
   
   
   
   

  "Allemansrätten är något unikt som vi skall vara glada och tacksamma över. Den ger oss friheten att vistas ute i naturen utan detaljerade regler. Begreppet allemansrätt uppstod på 1940-talet då en utredning gjordes för att underlätta för folk i tätorter att komma ut i naturen. Allemansrätten har dock rötter i medeltiden då man hade rätt att valla djur i skogen, plocka bär, svamp och nötter för egen konsumtion osv.

  Allemansrätten är naturligtvis en frihet under ansvar. Vi måste visa hänsyn mot omgivningen och vara rädda om andras egendom och ta ansvar för natur och djurliv. Sedan 1994 finns följande inskrivet i Sveriges grundlag: ”Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”. Själva lagarna som styr allemansrätten behandlas dock i huvudsak i 2 och 7 kap. miljöbalken eftersom grundlagen inte är en lag som exakt definierar allemansrätten. Detta innebär att det inte alltid går att ge exakta besked om vad som är tillåtet att göra och hur man får röra sig i naturen. Allemansrätten kan tolkas i domstol men rättsfallen som rör detta är få.

  Det är inte bara för den enskilde individen utan också för organisationer och turistnäring som allemansrätten finns till. Dessa kan dra nytta av allemansrätten i sin verksamhet, även om allemansrätten i grunden enbart gäller för enskilda individer och inte grupper. Det är då viktigt att den som arrangerar organiserade aktiviteter på annans mark skaffar sig nödvändig kunskap om allemansrätten och genomför skydds- och försiktighetsåtgärder för att undvika skador och andra besvär både på person och natur samt att denne samråder med berörd markägare. Det är arrangören som står skadeståndsskyldig om allemansrätten inte följs och aktiviteten åsamkar skador. En organiserad verksamhet som kan förändra eller på något sätt kan skada naturmiljön kräver samråd med länsstyrelsen eller kommunen.

  Motiven till att vara ute i naturen har förändrats och antalet utövare av friluftsliv har ökat på senare tid. Vår natur fungerar mer och mer som en arena och det behöver finnas tillräckligt med mark tillgänglig för allmänheten även i framtiden. Naturvårdsverket anser därför att det är viktigt att värna om allemansrätten så att vi alla kan fortsätta att röra oss fritt i naturen." (Juridik på Internet)

  Naturvårdsverket sammanfattar allemansrätten i orden ”Inte störa – inte förstöra”

  Läs i miljöbalken här


  24 juni

  Medaljregn i riksdagen härom dagen då riksdagsledamöter avtackades för gjorda insatser, lång och trogen tjänst och belönades men medaljer. Att riksdagen belönar sig själva är synnerligen olämpligt i en tid då landet befinner sig i en allvarlig kris och då politikerföraktet nått nya höjder. 
  Finns det verkligen någon som inte anser att vi behöver en ny regeringsform?

  Som vanligt blir midsommarfirandet i Borrby. Strax före 13.00 beger mig till kyrkparken för att tillsammans med hundratals andra se Österlens folkdansgille där några bekanta deltar och lyssna på den fina musiken. Brantevik var lite frestande men jag håller mig till Borrby men avstår att medverka till att klä midsommarstången då jag är rent ut sagt är jäkligt trött på växter just nu beroende på tillståndet i min trädgård. 
  Hur som helst hoppas jag att midsommarfirande blir en vändpunkt och att en bättre tid väntar med fred i världen och att jag får ordning i trädgården.

  Sverige ställer sig utanför flyktinguppgörelsen i EU gällande omfördelning av flyktingar och till att bidra finansiellt. Verkar rimligt då Sverige behöver tid att återställa landet till det välfärdssamhälle det var före inströmningen 2015 av asylsökande och för att kunna garantera asylsökande skydd i olika avseenden. Klokt.

    

  Tvångsäktenskap och könsstympning  Amineh Kakabaveh Järn & Fritid

  22 juni

  Gode mån och vårdnadshavare har anledning att vara vaksamma för att  förhindra att flickor  förs utomlands för att giftas bort eller bli könsstympad nu i sommar.För rådgivning i frågan kan Länsstyrelsen eller det  Nationella kompetensteamet kontaktas: 010-223 57 60 09.00-16.00 Det finns även en UD-jour som är bemannad dygnet runt, årets alla dagar och hanterar akuta ärenden utanför ambassadernas kontorstid. Hit kan en person vända sig i akuta konsulära nödsituationer: 08-405 50 05.

  Hur kommer den partilösa riksdagsedamoten Amineh Kakabaveh rösta idag? Röstar hon enligt regeringens förslag är det slut på uppmärksamheten.Röstar hon med oppositionen eller lägger ner sin röst blir hon kvar i rampljuset ett tag till.
  (Det visade sig under eftermiddagen att hon stödde regeringens ändringsbudget som röstades igenom med röstsiffrorna 
   174–173.)

  Järn & Fritid Simrishamn AB kan enligt min mening vara den mest serviceinriktade och trevligaste affären i Skåne eller kanske hela Sverige. Tack för hjälpen idag, snabbt och till en ringa kostnad. 

   
   
  Bravo Torget Äntligen Reinfeldt Medaljregn  Midsommarfirande Klokt
   
  21 juni
   
  Bravo Norrtälje som startat ett ungdomsråd för att öka barn och ungas inflytande. Ungdomarna kan både komma med egna förslag och fungera som remissinstans. Så borde det självklart vara även I Simrishamn och för den delen i alla 290 kommuner.  
   
  På torget har det blivit lite lugnare och mindre bullar sedan grävskoporna är mer eller mindre klara med grävandet och numera ägnar sig åt att jämna till de blivande två körbanorna och övriga ytor. Det är bra liksom att arbetet med att sätta upp bänkar fortsätter liksom åtgärder för torghandeln.

  Äntligen ser det ut som IP Only kommer att dyka upp under dagen för att lag den avslitna fiberkabeln till mitt hus. Bra, men det har tagit alldeles för lång tid.

  -Sverige ska inte köpa bilden av att man är ett misslyckat exempel när det gäller invandring. Det säger den tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt (M) till DN.  Märkligt uttalande kan jag tycka eftersom vi har facit på att vi misslyckats. Den förre statsministerns uttalande ska nog ses som ett sätt att rättfärdiga  ”öppna era hjärtan”-talet 2014. 
   
   
   
   
  Ett hårt liv Riksdagsledamöter tar semester 
   
  19 juni
   
  Såg fram emot en vacker dag, en cykeltur till stranden och ett  dopp i havet men i stället har det regnat i stort sätt hela dagen. Såg också fram emot att det nyanlagde taket där jag med mycket möda och besvär lagt glas skulle vara tätt men det var det inte. Hade det inte regnat idag hade motgångarna åtminstone tillfälligt begränsats till hälften vilket varit tillräckligt illa.  Det är ett hårt liv här i norra Europa, kan man tycka.

  Aldrig har väl förtroendet för de folkvalda varit så lågt som idag. Som barn fick jag lära mig att stå för mina handlingar och ta ansvar. Det har uppenbarligen inte 349 riksdagsledamöter fått lära sig som nu går på semester trots att samhället krackelerar på olika områden och det nog kan sägas att det är kris i Sverige.
  Drygt 70.000 i arvode i månaden, bra pensions-och avgångs vederlag m.m är tydligen inte skäl nog att ställa in semestern för att i stället lägga all kraft på att lösa frågor som 
  plats-och personalbristen på sjukhus oh vårdcentraler i sommar, kaoset på Arlanda, långa köer till BUP, eskalerande kriminaltet etc. som man förorsakat och bär ansvar för. Att ta semester när det är kris i landet är arrogant, en skymf mot folket och uppdraget som förtroendevald.
   
   
   

  Dagens gnäll Första badet

   18 juni

  Lördagar är generellt sett ledig dagar på de flesta arbetsplatser i Sverige sedan 1960 talet vilket jag tidigare tyckt var bra. Men efter att i snart fyra månader levt intill en byggplats på Måns Nils torg i Borrby med bostaden omgiven av staket, grävmaskiner som kör fram och tillbaka, vältrar som packar material som får huset att vibrera och en avriven fiberkabel är jag numera helt emot ledighet på lördagar. Söndagar också för den delen eftersom ledigheten och overksamheten förskjuter färdigställandet och tystnaden på helgerna  invaggar mig i en tro mot bättre vetande att arbetet är klart.

  Men skämt åt sida unnar jag de duktiga jobbarna all ledighet men ibland finns ett behov av att gnälla lite för att lätta på trycket då det inte hjälper att bara se fram emot den dag när Borrby förhoppningsvis får ett av Sveriges bästa torg. Det kommer att glädja mig och troligen den för länge sedan hädangångne lantbrukaren Måns Nilsson i sin himmel som donerat marken för över hundra år sedan för att platsen skulle bli ett levande torg där handel kan bedrivas.

  Cyklade till havet i sällskap med ett holländskt par som berättade om sin vistelse här. Trevligt folk liksom det tyska äldre paret som tittade misstroget på mig när jag sa att jag skulle bada. Men bada blev det och sedan ett cykeltur utefter havet till Mälarhusen. Ganska mycket folk på stranden och även badande. Temperaturen i det något grumliga vattnet? Uppskattningsvis minst 15.

    

  Hälsosamma liv och välbefinnande för alla i alla åldrar Agenda 30 Kris IP Only Torget

  16 juni

  God hälsa, tillgänglighet, delaktighet trivsel och trygghet  är grundläggande förutsättningar för alla barn, tonåringar, vuxna. äldre, att nå sin fulla potential och kunna bidra till samhällsbyggnaden, kan man sammanfattningsvis säga om mål och syften i Agenda -30.
  Där framgår vidare, att "i
  nvesteringar i hälsa genom till exempel hälso- och sjukvårdssystem är en återinvestering i samhällets utveckling i stort. Bästa möjliga hälsa, inklusive nödvändig hälso- och sjukvård, mat, vatten, ren luft, sanitet, hygien och läkemedel är grundläggande rättigheter." 

  Men det är skillnad på mål och syften. Det framgick tydligt när jag ringde de stora sjukhuset i grannkommunen för att höra vad den röntgen jag gjorde för en månad sedan visade. Efter ett antal knapptryckningar och kopplingar hit och dit  fick jag ett meddelande, att det var så många som ringde att de inte kunde ta emot mitt samtal. Försöket även kontakta det mindre sjukhuset i kommunen och efter sedvanlig omkopplingar bad de om mitt tfn. nr och lovade att ringa upp. Sitter nu och väntar på det samtalet och har verkligen svårt att dela Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på SKR, uppfattning att krisen inom sjukvården ska ses som något positivt  då vi kan lära av krisen och bli bättre.  Med sånt folk på ledande poster är det inte konstigt att det är kris i landet.

  Konstaterar att företaget IP Only som installerade fiber i mitt hus för många år sedan och som företaget som jobbar på torget oturligt hade sönder inte är det minsta intresserad av att åtgärda felet. Deras kundservice kännetecknas av långa väntetider som abrupt avslutas innan jag hunnit anmäla felet ännu mindre få besked om tid för reparation.Löfte om att de ska ringa mig infrias inte.Har nu varit utan fiber i fyra dagar och utan att ha fått kontakt med deras kundtjänst.Dom inte heller bekräftat mottagandet av den felanmälan jag skickade in för fyra dagar sedan. Försöker nu ännu en gång få kontakt med deras kundtjänst men efter 15 minuter i telefon har jag inte lyckats och kommer troligtvis inte göra det, tyvärr.Ett typexempel på företag som inte behöver finnas, som jag ser det.

   
  Konstaterade nu på morgonen att man grävt upp en nästan två meter djup grop utanför huset och drog slutsatsen att planerna ändrats och att man nu skulle anlägga en mindre pool på torget. Även om jag hade betänkligheter om lämpligheten med en liten pool såg jag möjligheten att varje morgon öppnade grinden, gå fem-sex  steg och hoppade i vattnet.
  Men jag togs snabbt ur villfarelsen då en av jobbarna upplyste mig om att där skulle planteras växter i gropen. En besvikelse liksom att aktivitetsytan krymper ytterligare. Att torget blir estetiskt tilltalande är bra och viktigt men ett torg ska också inbjuda till gemenskap och aktiviter. 
   
   
  Tillgängligt&Säkert 

  12 juni
   
  Eventet om tillgänglighet och säkerhet vid vid Simrishamns havsbadplatser genomfördes planenligt  i torsdags. Alla inbjudna organisationer och politiker var inte där. Men det var SÖRF, Sjöräddningssällskapet, RBU, Livräddare, tjänstemän från Ängelholms och  Simrishamns kommuner,  två politiker, några medborgare och så YA och P4 Kristianstad.
  (Tack JPW Sport för hjälp med tryck och kepsar.)

         

      

   

  Alla ska kunna bada i havet Aldrig och alltid


  9 juni

   

   
  Aldrig har det varit säkrare att bada i havet än idag på eftermiddagen 13.00-15.00 då SÖRF, Sjöräddningssällskapet, Svenska Livräddningssällskapet och dessutom två havslivräddare från Ängelholm är på plats vid stranden intill Strandpaviljongen i Simrishamn för att informera om säkerhet vid stränderna.
   
  -Aldrig har det varit lättare för barn, tonåringar, vuxna med funktionsvariationer och äldre med rörelsesvårigheter i kommunen att komma till stranden och bada tack vare den strandmatta Samhällsbyggnadsförvaltningen rullat ut och den Hippocampe som kan köras på stranden utan att sjunka ner i sanden och som står alla fritt att prova liksom vanliga rullstolar.
  -Aldrig eller sällan har det varit möjligt att få så mycket information om tillgänglighet och säkerhet vid stränderna som idag.
  -Men alltid roligt om du kommer en stund idag
   
  Välkommen!
  Tack JPW Sport för hjälp med tryck och kepsar.

    

  Om tillgänglighet för barn, unga och vuxna med funktionsvariationer
  samt äldre med rörelsehinder och säkerhet för alla vid kommunens havsbadplatser.

  Idag Torsdag 9 juni 2022 Plats Strandpaviljongen, Badstigen 8, Simrishamn Tid 13.00-15.00

   
   
  page1image52976960 page1image52981328 page1image52981120

  Alla ska kunna bada i havet

  Om tillgänglighet för barn, unga och vuxna med funktionsvariationer
  samt äldre med rörelsehinder och säkerhet för alla vid kommunens havsbadplatser.

  Varför

  Syftet med eventet är att informera och visa, att med tämligen enkla åtgärder och hjälpmedel som fungerar för många kan stränderna göras tillgängliga och säkra för alla.

  Medverkande
  Samhällsbyggnadsförv., Simrishamn
  Pelle Sköldbäck, Aktivitetssamordnare samt Mattias Thulin och livräddare från Ängelholms kommun.
  SÖRF
  Sjöräddningssällskapet,Skillinge
  RBU,Skåne
  Svenska livräddningssällskapet
  DHR

  Välkommen att prova

  Simrishamns kommun har anskaffat en strandmatta som ligger utrullad på stranden vid Strandpaviljongen och möjliggör för dig med rullstol, gåstol eller har svårt att gå i sand att nå havet.Dessutom finns möjlighet att prova en speciell strandrullstol.

  När: Torsdag 9 juni 2022

  Plats: Strandpaviljongen, Badstigen 8, Simrishamn

  Tid: 13.00-15.00

  Kontakt: Johny Samuelsson Mobil 0704 820410

  Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  OBS

  Ställs in vid ihållande regn.

  Välkommen!

  Bild

  Havslivräddare Svenska Livräddningssällskapet, övriga J Samuelsson

   
   
  Nationaldagen 
   
  6 juni
   

  Nationaldagen firades i trevliga Brantevik och inleddes med en marsch från södra hamnen till norra tillsammans med Simrishamns musikkår och ett hundratal medborgare. Kloka arrangörer startade firandet 16.00 efter att ha kollat väderutsikterna antar jag och mycket riktigt blev det uppehåll och till och med solsken. Sång. musik och tal, en trevlig eftermiddag och en påminnelse om att vi kanske borde tänka lite mer på oss själva.

   

   

   
  Event

  4 juni

  Alla ska kunna bada i havet. 
  Om tillgänglighet för barn, unga och vuxna med funktionsvariationer samt äldre med rörelsehinder och säkerhet för alla vid kommunens havsbadplatser

  Varför
  Syftet med eventet är att informera och visa, att det med tämligen enkla åtgärder och hjälpmedel som fungerar för många kan stränderna göras tillgängliga och säkra för alla.

  Medverkande
  Samhällsbyggnadsförv., Simrishamn

  Pelle Sköldbäck, Aktivitetssamordnare på Ängelholms kommun
  Mattias Thulin och livräddare från Ängelholms kommun
  SÖRF
  Sjöräddningssällskapet,Skillinge
  RBU,Skåne
  Svenska livräddningssällskapet

  Välkommen att prova
  Kommunen har anskaffat en strandmatta som ligger utrullad på stranden och möjliggör för dig med rullstol, gåstol eller har svårt att gå i sand att nå havet.Dessutom finns möjlighet att prova en speciell strandrullstol.

  När
  Torsdag 9 juni 2022 
  Plats Strandpaviljongen, Badstigen 8, Simrishamn 
  Tid 13.00-15.00

  Kontakt
  Johny Samuelsson

  Epost: aej@telia.com

  OBS
  Vid ihållande regn ställs eventet in

  Välkommen! 

   

  Djur på landet Gräsmattan blev en äng Bin Torget

  30 maj

        

  Djur är ett naturligt inslag i den lantliga miljön och att får, hästar och kor ibland tar sig ut från hagar och inhägnader är visserligen oönskat men ändå något som kan förekomma i samband med  djurhållningen och ett bekymmer för främst djurhållaren. 
  Men för vissa personer ger det förhållandet anledning till ilska och uppmaningar att anmäla en djurhållare i Östra Hoby till Länsstyrelsen för att dennes får ibland tar sig ut från inhägnaden och upp på vägen och  därmed utgör en trafikfara menar man. 

  Får kan inte anses vara en trafikfara. Det är däremot bilister som inte anpassar hastigheten till vad trafiksäkerheten kräver och rådande förhållanden i övrigt, som tex att det kan finnas djur på vägen.

  Trist med en så negativ inställning när man i stället borde uppskatta alla djurhållare som trots mycket arbete och höga kostnader håller kor, grisar, får och hästar m.fl och därmed håller landskapet och Österlen levande. 

   

     

  I år liksom förra året lät jag gräsmattan bli en äng av hänsyn till bin och humlor och för två år sedan ungefär vid den här tiden hölls föredrag om bin och byggdes bihotell trädgården. 

  Efter en lugn helg utan båller och bång från maskiner återupptogs idag arbetet med att färdigställa torget som i bästa fall, gissar, man blir klart  slutet av augusti nu i sommar. Nu monteras bänkar och i  juli börjar man lägga gatsten och kullersten. Ser bra ut men livet i en bur börjar kännas påfrestande.

   

  28 maj

  De senaste dagarna har varit framgångsrika för lag från Skåne. MFF och Rosengårds FC är nu svenska cupmästare i fotboll och Ystad IF blev svenska mästare i handboll. Grattis. Men för Tre kronor, Hammarby IF och Österlen FF blev det förluster.

  Åkte iväg för att köpa bits men tog en sväng förbi den trevliga loppisen i Smedby och köpte mot alla föresatser en bokhylla och en packe böcker. Körde sedan vidare mot Bolist i Löderup och hamnade på en loppis i Hanna och kunde inte motstå att köpa ett unikt fiolfodral i trä för en mindre summa. Men nästa köp blev verkligen de bits jag behövde så målet uppnåddes trots en del mellanlandningar här och där. Det är inte alltid man kan säga det så jag var nöjd med hur dagen började vilket man för övrigt inte heller alltid kan säga.

  För över15 år sedan uppmärksammade media och även  Sveriges riksdag, att flera unga flickor  tagit sina liv efter att ha blivit pådrivna av sina familjer och släktingar. Flickorna har tvingats kasta sig ut från balkonger efter att ha anklagats för att ha  brutit mot ett rådande föräktenskapligt kärleksförbud och oskuldskrav. 
  "Kärnan i vardagsheder är att barn och unga förväntas följa normer som krockar med majoritetssamhällets normer. Det kan förklaras som inskränkningar i livsutrymmet med ett tydligt inslag av ett föräktenskapligt kärleksförbud och oskuldskrav. Det omfattar oftast en tyst förväntan från familj och nätverk att barn och unga ska kontrollera varandras uppförande och rapportera hem olämpligt beteende. Ryktesspridning mellan unga är vanligt förekommande inslag." (Källa Tris) 
   

   

  Despoter Utsatta barn och ungdomar Minska byråkratin
  Hedersrelaterat våld och förtryck

  24 maj

  Adolf Hitler, Nazityskland. Benito Mussolini, fascistiska Italien, Bashar al-Assad, Syrien  Muammar al-Khaddafi, Libyen, Idi Amin, Uganda , Pol Pot, Kambodja,  Saddam Hussein, Irak, Josef Stalin, Sovjetunionen, Augusto Pinochet, Chile, Kim Il-sung, Kim Jong Il, Kim Jong Un, Nordkorea, Mao Zedong, Folkrepubliken Kina, Mengistu Haile Mariam, Etiopien, Charles Taylor, Liberia, Francisco Franco, Spanien, Francois Duvalier, Haiti, Jean-Bédel Bokassa, Centralafrikanska republiken m.fl. och så Vladimir Putin, Vilken värld.

  Med hot om våld mot dem själva eller anhöriga tvingas ensamkommande barn/unga redan vid ankomsten in i kriminella nätverk.Även de som inte blivit behöriga till gymnasiestudier eller fått avslag på sin asylansökan är utsatta.Beskydd  och en ändamålsenlig utbildning kan hjälpa dom liksom en engagerad och rättrådig god man.

  De förtroendevalda har under lång tid har låtit byråkratin växa på bekostnad av viktiga samhällsfunktioner. Det finns anledning att minska byråkratin som kostar mycket men varken är produktiv eller effektiv och "tar" pengar från skola, vård, omsorg och polis.

  Hedersrelaterat våld och förtryck "De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli utfrysta, hotade, misshandlade eller dödade.(Jämställdhetsmyndigheten)
  http://hedersfortryck.se/hedersfortryck/vad-ar-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/

    

  Alla ska kunna bada i havet Katten tillbaka Välfärdssamhälle Framtidstro Helomvändning Fred i världen  

   

          

  18 maj

  Idag demonstrerade Samhällsbyggnadsförvaltningen den anskaffade strandmattan.Jag var där liksom fem andra intresserade varav av några prövade på strandmattan. Jodå, mattan fungerade men det var lite för brant sista biten mot vattnet.

   

  Den trevliga katten är tillbaka igen och letar som vanligt efter solen som värmer hans pälslösa kropp. Hittar han inte en solig plats  visar han sitt missnöje med ett intensivt bölande likaså om kaminen inte enligt honom ger tillräcklig med värme. Men mestadels är han lugn och söker ibland spinnande mitt sällskap. För övrigt fördriver han dagarna som många andra med att sova, äta och då och då blicka ut över omgivningen men just inget mer.
   
  Varken folkhem eller paradis numera utan ett land i kris. Ansvariga statsråd och myndighetschefer som inte klarat jobbet bör avgå för att möjliggöra förändringar som tar oss tillbaka till ett välfärdssamhälle. Sjukvården är bara ett exempel

  Den psykiatriska vården för unga en annan. Alltför många barn och ungdomar mår så dåligt att de inte går till skolan, tar antidepressiv medicin, har sömnsvårigheter och saknar framtidshopp. Men hjälpen är avlägsen och köerna till den psykiatriska vården är långa och har vart det i många år. Inom svensk sjukvård står varken unga, vuxna eller äldre  patienter i centrum utan på en väntelista.

  Statsminister Magdalena Andersson och försvarsminister Peter Hultqvist gjorde en helomvändning i frågan om medlemskap i NATO och hyllas nu för förmågan att kunna byta åsikt.J a, så kan man också se på saken och antar att förmågan även kan tillämpas när det gäller tex. vallöften.
  Kanske är det rätt att Sverige går med i NATO, jag vet inte. Men det verkar rimligt om man vill ha fred i världen, att i sådana fall  även verka för en lag som förbjuder krig i stället  för en lag som reglerar vad som är förbjudet och tillåtet i krig samt global nedrustning och förbud mot kärnvapen.

   

  Dåligt förberedda Katten har åkt Nato

  10 maj

  Sverige är dåligt förberett om det blir krig rapporterar Myndigheten för samhällsskydd, MSB och för ett kärnkraftshaveri konstaterar Riksrevisionen i en utredning. 349 riksdagsledamöter är ansvariga för det förhållandet liksom att sjukvården och barn/och ungdomsomsorgen inte fungerar. Därtill kommer en utbredd kriminalitet och en minst sagt svajig mottagning av asylsökande. Vi kan knappast se oss som ett välfärdssamhälle längre och jag undrar varför  riksdagsmännen inte vidtagit de åtgärder som behövs. 

  Efter några dagars vistelse hos mig har katten nu åkt hem och jag är åter herre i mitt hus. Det sägs att katten spinnande har en gynnsam effekt på hälsan vilket jag tvivlar på eftersom jag inte blivit bättre. Däremot tor jag att en hunds morrande kan leda till ökat intresse för motion.

  En anslutning till NATO skulle bl.a innebära att vi ansluter oss till en världsordning där det utformats lagar för vad som är förbjudet/tillåtet  i ett krig men ingen lag som förbjuder krig. För vapen industrin är det inget hinder då det kan leda till ekonomiska fördelar för tex. SAAB och Bofors att gå med i NATO. Trots mina invändningar verkar det som att vi kommer att ansluta oss, men det gör  inte världen bättre!.    Kvinnor och ensamkommande barn/unga utsatta Ulf Kristersson (M) och demokrati  Integrering

  5 maj

  Kvinnor är särskilt utsatta när de flyr kriget liksom ensamkommande barn/unga som också riskerar att utnyttjas av skrupellösa personer och kriminella nätverk för prostitution och droghandel.Dom måste skyddas! 
  En god man kan bidra till det och bevaka deras intressen.

  Ulf Kristersson (M)  sa i SVT 1 att han inte tror på en folkomröstning om en eventuell anslutning till  NATO.
  -Det är krångligt  och dessutom tar det för lång tid att ordna, anser han. Ja, så är det med demokratin, krångligt och tidskrävande men värt att jobba för.
  De senaste senaste 31 åren har moderaterna innehaft regeringsmakten i 11 år. Det lär inte upprepas under överskådlig tid med nuvarande  partiledare men kanske varit möjligt med Anna Kinberg Batra. 

  Integrering är en ömsesidig process mellan samhället och asylsökande som förutsätter att samhället skapar förutsättningar vad avser arbete och utbildning och att asylsökande vill integreras och tar tillvara på dessa möjligheter och accepterar förekommande kulturella och religiösa skillnader jämfört med hemlandet. Att arbetet med integrering inte går så bra kan möjligen förklaras av att all asylsökande inte vill integreras.

    

  Idag  läkarbesök  Växthustak Alla ska kunna bada i havet 

  29 april

  Arbetet på torget framskrider, solen skiner, himlen är blå, det är varmt och jag planerar att demontera taket på växthuset mot bättre vetande. Anmälde mig nu på morgonen till en skrivworkshop på Simrishamns bibliotek i början av maj. Fick snabbt besked att jag var en av tio som var välkommen att delta, trevligt.

  Den här veckan blev det två läkarbesök varav ett på det stora sjukhuset där läkaren gav mig ca åtta minuter av sin tid men ordnade med en magnetröntgen. Den andra läkaren på vårdcentralen var hans motsats. Han tog sig tid att samtala, undersökte, var engagerad och ordnade dessutom en remiss till kirurgen på Ystads lasarett. Två remisser och hopp om framtiden.

  Mot bättre vetande planerar jag att under dagen montera ner ett slitet växthustak vilket inte är helt ofarligt med tanke fallhöjden och vasst glas. Men jag vill komma igång och göra i ordning men orkar inte vänta på att den trevliga personalen på Nisses Glas som lovat komma i nästa vecka för att ta ner taket.  

  Havet ska vara tillgängligt för alla oavsett ålder och funktionshinder. Lagar och förordningar är mycket tydliga om detta men trots det är möjligheterna mycket begränsade för små barn, tonåringar, vuxna och äldre med funktionshinder att kunna komma tillstranden och kanske bada. Det var anledningen till att jag förra året kom att engagera mig och tillsammans med andra genomförde en till aktiviter i kommunen. Nu är det dags att börja agera igen bara orken räcker till.

   

  Torget och kyrkan Musöron

  23 april

  Om arbetet på torget kan sägas att tempot är högt och ofta är tre stora grävmaskiner samtidigt igång med att gräva upp gatorna och efter montering av nya rör återställa.
  När det gäller återställandet av Sankta Maria kyrka i Borrby har tempot inte varit högt och det har väl gott sådär fem år sedan en storm skadade kyrkan tills att man nu i vår fått den stora spiran på plats och i kommande vecka de återstående små spirorna.
  Det hade varit trevligt om dessa händelser uppmärksammats mer och gett Borrby publicitet som gynnat byns företagare och inte bara notiser som Gärsnäs församling lagt ut på Facebook och någon enstaka  artikel i YA. När kyrkan öppnas på nytt ser jag fram emot en  folkfest med inbjudna gäster, en musikkår, parader m.m Men det är bara vad jag tycker och vad vet jag.  

  Trots en viss osäkerhet om björkarna fått musöron eller inte gav sig äldsta dottern idag på rosorna och ansade dem efter konstens alla regler. Ser bra ut nu.

   

   

  Torget

  21 april

  Byig nordostlig vind, 8 grader varm, soligt och på torget har arbetet kommit igång. I trädgården blommor sedan en tid påskliljorna och tulpanerna är på gång vilket är glädjande men jag väntar otåligt på Pionvallmon som de senaste åren förskönat trädgården.
  Arbetet med att renovera växthuset pågår och efter komplettering av regler och målning är det nu dags att göra något åt taket som blivit hårt angripet av väder och vind. Det blir inte lätt.

   

   

  Konstrunda,loppis och högmassa Morgan Johansson och AndersThornberg
  För övrigt Kris i landet Ukrainska barn/unga

   20 april 
  Visst väcker konstrundan forfarande intresse men är inte riktigt sig lik. Loppisen i Smedstorp lockade betydligt fler  besökare än högmässan i Vallby det kan i ett större perspektiv vara värt att fundera på. Upploppen i flera städer tydliggjorde polismyndighetens oförmåga och att integrering av folk från andra länder i det svenska samhället  bara kan bli framgångsrik om de som berörs vill bli vill bli integrerade vilket uppenbarligen i inte  alltid är fallet.

  Justitieminister Morgan Johansson har haft över sju år på sig att komma till rätta med kriminaliteten och har lagt fram en uppsjö av åtgärder och lagförslag men ändå har brottsligheten ökat och då tänker jag inte bara på gängkriminaliteten  som det oftast pratas om utan också den ekonomiska kriminalitet som är betydligt allvarligare.
  Han bör avgå, det bör också Rikspolischef Anders Thornberg göra som haft tre år på sig att vända utvecklingen men misslyckats och som idag efter upploppen i flera städer uttalar sig på samma sätt som han gjorde när han tillträdde som Rikspolischef 2018. Det vill säga i svepande formuleringar, att brottsligheten ska bekämpas med alla medel.
  Som jag ser det behöver Sverige en särskild Finanspolis, som Italiens Guardia di Finanza då Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket eller nuvarande polisorganisation inte klarar av att bekämpa den ekonomiska brottsligheten, attacker mot vårt välfärdssystem eller smuggling av narkotika och en militär polisstyrka som Frankrikes gendarmeri för att bemöta upplopp och attacker mot polisen åstadkomma de förändringar som tar oss tillbaka till ett välfärdssamhälle. 

  Upploppen visar en förnedrande bild av en stat som har förlorat kontrollen. En polismyndighet som inte klarar sina uppgifter vilket man  tyvärr även säga om flertalet av närmare 500 myndigheter varav ca 350 under regeringen. 
  Sverige är inte längre en välfärdsstat. Det är kris  i landet  och därför behövs en samlingsregering med politiker med  Sveriges bästa för ögonen är beredda att ompröva otidsenliga strukturer, inser värdet av medborgarnas erfarenheter och delaktighet i samhällsbyggnaden och respekterar vad som sägs i regeringsformen.
   
  För övrigt tror jag att en halvering av antalet ledamöter i riksdagen är gynnsamt för landet, liksom val var tredje år och skilda valdagar för riksdagsval och kommunalval samt att länsstyrelserna tar över regionernas uppgifter. 

  Ukrainska barn/unga omfattas av Massflyktsdirektivet och därför förordnas inte en god man.Migrationsverket och socialnämnden kan gör en anmälan till Överförmyndaren/nämnd. Om så inte sker är det möjligt för privatpersoner att uppmärksamma socialnämnden på behovet av en god man.

   
  God man 

  11 april

  Ensamkommande barn/unga som registreras som asylsökande i Sverige har rätt till en god man som bevakar deras intressen.För barn/ungas bästa är det viktigt att Överförmyndaren bara förordnar personer som är rättrådiga, kompetenta och i övrigt lämpliga.  Nyamko Sabuni avgår
   
  8 april

  Jag har tidigare pläderat för att hela Liberalernas styrelse ska avgå eftersom de splittrat partiet och inte haft medlemmarnas förtroende. Att nu bara Nyamko Sabuni avgår och inte hela styrelsen är olyckligt då kritiken  aldrig handlat om Nyamko Sabuni som person utan den politik och strategi som partiet drivit och partiledningen stått bakom.  Fegt och av Juni Blom och de övriga i styrelsen som är ansvariga för Liberalernas prekära situation och olycksbådande för framtiden.
  Allt gott, Nyamko.

   
   
   
  Carl Bidt - Regeringen föreslår inte höjda subventioner

  6 april

  Strax efter sju startade grävmaskinerna på torget och på TV svarade Carl Bildt tidigare moderat partiledare, utrikesminister och   statsminister, på frågor om utvisningar av ryska diplomater. Oavsett om man delar hans politiska uppfattning eller inte så framstår han som en gigant inom politiken. 
  De senaste senaste 31 åren har moderaterna innehaft regeringsmakten i 11 år det lär inte upprepas under överskådlig tid med nuvarande  partiledare men kanske varit möjligt med Anna Kinberg Batra.

  Regeringen vill snabba på utbyggnaden av elnätet och öka elproduktionen. Men föreslår inte höjda subventioner som skulle underlätta för 2 miljoner husägare att skaffa solceller som ger el till det egna hushållet och ett överskott som bidrar till Sveriges elproduktion.
  Annika Strandhäll klimat- och miljöminister har till sin hjälp  på departementet ca 160 medarbetare och 40 personer anställda i utredningar. Jag undrar hur det kommer sig att ingen av dem inser att höjda subventioner för att skaffa solceller kan leda till att Sveriges elproduktionen ökar med minst 20%.

   

  Talman från  Schweiz på officiellt besök  - Torget

  4 april

  Irène Kälin, talman i Schweiz nationalråd besöker Sverige för ett officiellt besök den 4-6 april och träffar talman Andreas Norlén och förste vice talman Åsa Lindestam (S) som står värd för en lunch på temat jämställdhetsfrågor och kvinnor i politiken.
  Besök hos kung Carl XVI Gustaf, blir det också liksom möten med utrikesminister Ann Linde (S), miljöminister Annika Strandhäll (S) och kommunfullmäktiges ordförande i Stockholms stad Cecilia Brinck, meddelar Riksdagen. 

  Den Schweiziska delegationen kommer även att besöka Forsmark. Intresset beror  kanske på att Schweiz har fem reaktorer som för övrigt får drivas så länge de är säkra, men inte får ersättas. 

  Till skillnad från i Sverige är Liberalerna mer framgångsrika i Schweiz och vid valet 2019 såg det ut så här:
  Schweiziska folkpartiet 53, Socialdemokraterna 39, FDP Liberalerna 29, De gröna 28, Kristdemokraterna 25, Gröna liberaler 16, Borgerliga demokratiska partiet 3.

  Schweiz är en federal republik som alltid leds av en samlingsregering där de stora partierna ingår och där centralmakten är ovanligt svag. Det gäller dels i förhållande till de 26 kantonerna (delstaterna), dels i förhållande till medborgarna som kan riva upp regeringsbeslut genom folkomröstningar.
  Intressant med direktdemokrati, folkomröstningar och samlingsregering.Tänk om svenska politiker ville verka för en sådan ordning i stället för att avskärma sig från befolkningen och mer och mer blir inbäddade i sin från folket avskilda sfär. 

  Arbetet på torget fortgår och en grävmaskin en river upp asfalt och gamla rör och en annan fyller igen när rörbyten gjorts. Den västra sida är snart klar och i morgon eller kanske på onsdag påbörjas arbetet på min sida av torget det vill säga den östra. Det går framåt! 

   

  En dag så här långt Okända ombud Vem kan man lita på? 0-2


  30 mars

  Ostlig vind, några plusgrader, ett ymnigt snöfall som gav associationer till februari förra året, se bild. SMHI varnar för gräsbränder vilket verkar vara opåkallat. Vädret påverkade dock inte arbetet på torget som fortgår i hög takt och professionellt, som jag ser det. Hade tillfälle att ge dem beröm idag och samtidigt uppmana dem att utföra arbetet lite tystare.
  Tack vare en eldsjäl har Ajax loppis i gamla skolan på onsdagar vilket gör det motiverat att då och då åka dit och köpa något för att indirekt stödja idrottsverksamheten. Men idag åkte främst dit för att betala en skuld på tio kronor som visserligen inte orsakat några sömnproblem men ändå varit störande.
  Fick under eftermiddagen en förfrågan om jag ville upptas på partiets lista till kommunfullmäktige. Det ville jag inte men för att vara till hjälp jag med på det och förutsatt att det inte fanns någon som helst risk för att jag skulle bli vald, vilket jag garanterades föll jag till föga.

  I Sverige är de personer/politiker som står upptagna på partiets listor och som kan väljas till ombud  i riksdagen, region- och kommunfullmäktige tämligen eller helt okända hos väljarna och representerar dessutom snarare partiet än de väljare som de valts av.
  Olle Wästberg, skriver i sin blogg, att "tidigare ansågs riksdagsledamöter representera sin bygd och driva dess frågor. Nu är det tydligt att ledamöterna representerar sitt parti, ingenting annat. I riksdagen styr partidisciplinen när de valda ska rösta".

  Riksdagsledamöter är således inte  självständiga företrädare för sina väljare. Det förhållandet kan inte anses vara i överensstämmelse med vad som sägs i Regeringsformens 1 kap 1§.

  Hälso- och sjukvårdslagen slår fast att ”målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.” Men den undersökning Uppdrag Granskning låtit göra visar att ” att ingen av Sveriges 21 regioner klarar av att leva upp till de krav om tillgänglighet som lagen ställer – och skillnaderna mellan regionerna är stora.” Men SKR anser med hänvisning till den Nationell Patientenkät, NPE, som genomfördes under våren 2021 inom sjukhusvården och öppenvården att patienterna i stor utsträckning varit nöjda. 
  Vem kan man lita på?  Min egen erfarenhet är att regeringen krav inte uppfylls och förutom att svarsfrekvensen var under 50% och att NPE undersökningen visar på stora variationer mellan olika vårdcentraler är det högst sannolikt att sådana olikheter även finns mellan regionerna som Uppdrag Granskning hävdar.

  Trist med 0-2 mot Polen men vi är i gott sällskap med Italien som inte heller får åka till Qatar och herrarnas världs mästerskap i fotboll 2022. Men grattis till afrikanska mästarna Senegal.

   

  Torget Sämst i klassen 

   


  26 mars

  Molnigt, nordostlig vind och lugnt på torget till skillnad från igår då intensiteten var hög med maskiner som grävde och andra som lastade av material på torget som nu är belamrat av rör, sandhögar  och  annat material.
  Det går framåt vilket är glädjande men det är sällan man har anledning att säga det om det ena och andra i dagens samhälle. 

  Som till exempel sjukvården. - Sverige är sämst i klassen när det gäller att erbjuda läkarna korta patientlistor och invånarna en fast läkarkontakt, står att läsa i SvD. Med tanke på att Sjukvårdens andel av BNP är 11.4 % eller 580 miljarder och att det dessutom skjuts till flera miljoner är det förvånansvärt att så få patienterna inkluderas i regeringens mål, att "befolkningen ska erbjudas en behovs anpassad och effektiv hälso- och sjukvård av god kvalitet. En sådan vård ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig"

   

  Gränslös empati

  Min beundran för det ukrainska folket är stor och min empati gränslös.Jag hoppas att media som nu ensidigt ger militärer möjlighet att i TV spekulera om händelseutvecklingen i Ukraina, politiker att argumentera för ett ökat militärt engagemang och anslutning till NATO även låter röster som är för en världsordning där krig inte står på dagordningen lika stort utrymme i TV, på radio och tidningar.

   

  Måns Nils Torg -  23 mars

  Soligt, svag nordostlig vind och på torget fortsätter arbetet planenligt antar jag. Den stora grävmaskinen  manövreras skickligt fram och tillbaka på det trånga utrymmet med att ta bort uttjänta rör för att ge plats för nya. Det går framåt i mestadels tjänligt väder.

   

  Ukrainsk läroplan - Anna Ekström (S) -Politiskt käbbel - Jag längtar till Italien och  Schweiz.

  21 mars

  Strömmen av flyktingar från Ukraina till Sverige ökar och de råder delade meningar om de bör lära sig svenska. I stället för att samverka för ukrainarnas bästa fortsätter politikerna att käbbla. De lever i sin sfär och gissar jag över 10 miljoner svenskar i en annan.

  Vi vet inte hur länge kriget varar säger Anna Ekström (S) och avvisar möjligheten för ukrainare att få delta i SFI med hänvisning till Massflyktsdirektivet. En minister som inte är beredd att pröva alla möjligheter för ukrainska flyktingars bästa är inte vad Sverige behöver

  Enligt Migrationsverket kan ca 30000 ukrainska barn/ungdomar behöva plats på förskola, grundskola och gymnasium.
  Jag delar Nyamko Sabunis (L) uppfattning att de snabbt under sin tillfälliga och ofrivilliga vistelse här ska kunna fortsätta sin skolgång enligt ukrainsk läroplan.

  Jag längtar till Italien men även till Schweiz. 

  Aruba - Marina Ovsiannikovas - Överfallet på Ukraina 

  15 mars

  Fick ett vykort från Aruba där det lite oväntat finns en staty med Anne Franks. Oväntat var det också att det inte förkom något arbete på torget idag och att jag fick en choklad tårta för att ha tipsat en dam om några böcker hon ville ha. 
  I övrigt var det dimmigt i morse, ja ute alltså och jag och andra kring torget fick brevledes bra information av landskapsarkitekten Anna Bartels om arbetet på torget framöver. Buller och vibrationer liksom avstängningar av vattnet är att vänta men vad gör det när Borrby får ett av Sveriges bästa torg.

  Heder åt den Ryska tv-redaktören och två barns mammanMarina Ovsiannikovas som i direktsänd rysk stats-tv höll upp en skylt där det stod ”stoppa kriget” och ”tro inte på propagandan”. Hon ska nu ha gripits och förts  till en polisstation rapporterade bland andra The Guardian. Nu har en domstol dömt henne till 2800 kr i böter men hon riskerar framledes 15 års fängelse. 
  Vilket beundransvärt mod!


  Kriget eller överfallet fortgår och mina vänner från Petersburg som hade välgrundad anledning att fly från Ryssland för över tio år sedan är uppgivna och ledsna. Historien upprepar sig, Hitler för 60 år sedan och nu Putin.

   

   

  Riksmötesfika - Statligt huvudmannaskap för skolan - visar på en oförståelse 

   
  14 mars 2022
   
  Riksrådet på lördag 19 mars är avgörande för partiets framtid. Om partiledningen förlitar sig på missnöjda väljare och före detta medlemmars stöd i valet och hoppas på sympatiröster från andra partier är man illa ute. Då kan man inte bara förlora valet utan blir ansvariga för att ha sänkt liberalismen inom den politiska sfären. 
  Men det ser inte bra ut. Några ändringar i strategin är inte aviserade och en av programpunkterna under dagen är vad man kallar "riksmötesfika" med  Ulf Kristersson Moderaternas partiledare och Tove Lifvendahl politisk chefredaktör SvD. 

  Efter att ha splittrat partiet och med ett ett väljarstöd under 2,5 % med 6 månader till valet lär det inte hjälpa att fika med moderatledaren. Partiledningen bör för Liberalismens bästa meddela sin avgång på lördag och har inte rätt chansa.
  Trist javisst,men jag hoppas att ”riksrådsfikat” med moderatledaren blir trevligt.
   
  Finansminister Mikael Damberg presenterar under måndagen ett stödpaket som bl a innebär att skatten på bensin och disel sänks 1 juni. Bra!
  
Men att det dröjer två och en halv månad innan åtgärderna träder i kraft visar på en oförståelse för bilägare och företagares situation.

  Utredningen om ett statligt huvudmannaskap för skolan får fler uppdrag meddelar regeringen som nu vill  att utredningen även ska undersöka hur statens ansvar för skolväsendet kan stärkas på andra sätt än genom ett förstatligande och hur statens ansvar för komvux kan stärkas. Uppdraget ska redovisas senast  21 oktober 2022 (Källa Regeringskansliet)

   

  Zaporizjzja - Capio - 76 000 personer från Ukraina kan komma - Bra idé -

  11 mars 2022
  Strålsäkerhets myndighetens krisorganisation håller ett extra möte med anledning av händelserna vid kärnkraftverket i Zaporizjzja i sydöstra Ukraina. Det borde också M,KD,SD och L göra för att diskutera lämpligheten med minikärn kraftverk i hela landet med tanke på riskerna

  Men enligt Strålskyddsmyndigheten behöver vi inte oro oss för ett utsläpp av radioaktiva ämnen i Ukraina då det späds ut i atmosfären och koncentrationen av radioaktiva ämnen blir därför låg på stora avstånd. Vid en kärnkraftsolycka i Ukraina begränsas konsekvenserna i Sverige och kan ske i i första hand på livsmedelsproduktion. (källa SSM) 
  (Ukraina har totalt 15 kärnkraftsreaktorer vid fyra kärnkraftverk och kärnkraften står för cirka hälften av landets elproduktion.)

  Besökte det stora Capio sjukhuset för en vecka sedan för att få tid hos en specialistläkare och anmodades då att skriva en egenremiss för första gången i mitt liv vilket jag gjorde. Idag kom ett brev från Capio närsjukhus som meddelade att jag skulle kallas för ett besök om cirka 3 månader. 

  Enligt uppskattningar från Migrationsverket  kan under perioden mars till juni cirka 76 000 personer från Ukraina komma att söka skydd i Sverige. Migrationsverket som de senaste åren dragit ner kraftigt på antalet anställda och bostäder till följd av förändringar i migrationen och en minskad budget är lika oförberedda idag som12015 då det kom 162877 asylsökande till Sverige. Nu vädjar Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik till Kommuner, frivilligorganisationer och civilsamhället att hjälpa till med boenden.
  (De som kommer från Ukraina och har ett biometriskt pass så behöverinte uppsöka Migrationsverket direkt vid ankomsten om  boende är ordnat. Ukrainska medborgare med pass är viseringsfria i Sverige i 90 dagar.)

  Att föreningar, organisationer och privatpersoner uppmanas hjälpa till med mottagningen är en alldeles utmärkt idé som borde tillämpats redan 2015. Att medborgare efter kontroll blir delaktiga genom att ställa boende till förfogande är bra för alla parter och en nödvändig avlastning för Migrationsverket och andra involverade myndigheter. Inte minst med tanke på att Migrationsverkets boenden inte har det bästa anseendet då det förkommit, övergrepp, misshandel och drogmissbruk. 

   

  Välfärd 

  9 mars 2022
  Skatten på bränsle och el behövs för välfärden, sa Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar i en intervju på SVT. Ja visst, Men när skatterna är så höga att de undergräver välfärden och folk får det sämre duger det inte att prata om att regeringen diskuterar olika scenarier.
  Sänk omedelbart skatten på el och bränsle!

   

  Simrishamnsförslaget 

  7 mars 2022
  I
  YA står att läsa, att det nu under demokratiåret inte går så bra för Simrishamnsförslaget som för snart 2 år infördes för att öka delaktigheten och som av 
  Kommunstyrelsens trevliga ordförande Jeanette Ovesson (M) då beskrev som en succé. Men enligt YA hamnar majoriteten av förslagen i papperskorgen för att de inte uppfyller kraven eller inte får det antal röster som krävs. 
  Jeanette Ovesson ropade nog hej lite för tidigt och nu är det väl snarare dags att säga adjö till Simrishamnsförslaget och hej till mer konstruktiva tillvägagångssätt som gör  medborgarna påtagligt delaktiga i samhällsbyggnaden vilket en digital brevlåda uppenbarligen inte gör.

   

  Militära lösningar på mänskliga problem 


  5 mars 2022

  Kriget i Ukraina har inte någon militär lösning utan ett slut på kriget handlar om att det ryska folket, som under andra världskriget  utsattes för Hitlers vansinne, reser sig mot despoten Putin som nu utsätter det ukrainska folket för samma sak. Putin, de 450 i Duman, höga militärer bör åtalas, dömas och straffas av Krigsförbrytardomstolen ICC för krigs- och brott mot mänskligheten i Ukraina
  Militära lösningar på mänskliga problem som kännetecknade medeltida konfliktlösningar borde inte höra hemma i vår tid. Det behövs en världsordning som förhindrar krig och kanske funderingar på militärens roll som skyddar såväl demokratier som diktaturer.

   

  Ser bra ut 

  4 mars 2022

  Arbetet på Måns Nils Torg har nu kommit i gång.Det är ett stort arbete som kräver noggranna förberedelser och samverkan mellan ett flertal företag och med kommunen. Varför inte passa på att  ha ett planeringsmöte på torget i solskenet.
  I stort sätt ska hela torget ska grävas upp, gamla avlopps-och vatten rör tas bort för att ersättas med nya. Därefter ska rören täckas, ny asfalt och på vissa platser kullersten läggas. Därefter påbörjas den egentliga ombyggnaden av torget till en marknads-och mötesplats plats med möjligheter till aktiviteter av olika slag till gagn för Borrby bor, företagare och besökare.
  Idag begränsar man nog torget för biltrafik och jag får vänja jag mig vid buller och bång när arbetet kommer i gång vilket jag gärna gör i väntan på att kanske i augusti kunna titta ut från vardagsrummet och se ett myllrande torgliv.

   

  3,2 - Inte lätt att vara patient  

  3 mars 2022

  Dagen började med en inte särskilt rolig information att både Miljöpartiet och Liberalerna hamnar under riksdagsspärren i Novus partisympati undersökning 31 januari-27 februari med 3,2 respektive 2, 1 procent. Men det finns väl ingen som längre anser att MP är ett miljöparti vilket möjligen tillsammans med en ogenomtänkt asylpolitik kan förklara att partiet riskerar att åka ur riksdagen efter valet i september.
  Det gäller även Liberalerna där politisk taktik, nonchalans mot medlemmar och distanserande från en liberal värdegrund sänker partiet. Om partiet för första gången på 100 år inte blir representerade i riksdagen är det styrelsens ansvar men om partiet efter riksmötet nu i mars kommer att ledas av en ny styrelse och strategi finns goda chanser att partiet blir framgångsrikt i valet, vilket finns anledning att hoppas på.

  Besökte det stora Capio sjukhuset för att få tid hos en specialistläkare då läkaren på vårdcentralen inte ville skriva en remiss då jag i stället som hon sa "borde invänta våren och hoppas bli bra då".
  Eftersom jag ansåg mig ha en välgrundad anledning att träffa en specialistläkare och en önskan att bli frisk såg jag ingen annan råd än att ta saken i egna händer.  
  Men i receptionen upplystes  jag av en trevlig kvinna att det inte gick att boka tid utan jag måste skriva en sk egenremiss där jag förväntades beskriva mina problem och utifrån vad jag skrivit skulle läkaren bedöma, utan att ha träffat mig, om jag skulle få en tid eller inte.
  Kom i samtal med en äldre dam som också tvingades skriva en egenremiss och vi var rörande överens om, att egenremiss är ett påhitt som  gagnar vårdkoncernen men inte patienten. 

   

  Det var bättre förr - Vaccinationsbevis  2 mars 2022

  Förr i tiden fanns i varje samhälle en respekterad byäldste, en byfogde, en sträng präst och en byfåne med ett lite udda beteende. Så är det inte längre trodde jag men vad det gäller byfånar finns det elaka tungor som påstår, att det idag finns fler byfånar än tidigare. Det vet jag emellertid ingenting om. 
  Däremot tror jag mig veta efter att ha forskat i ämnet,  att det troligtvis i 200-300 år funnits byalag som invånarna i byarna organiserat och en byordning som reglerade skyldigheter och rättigheter för dem som bodde i byn som avsåg gemensam egendom, skötsel av boskap, fattigvård, underhåll av staket, grindar, dikesgrävning, gödsling m.m.

  Byalaget hade i äldre tider också en mer juridisk funktion, då man utsåg sändebud till  sockenstämman, den tidens kommunfullmäktige, som förmedlade byalagets uppfattning och önskemål i olika frågor och sockenstämman fick därmed ett beslutsunderlag grundat på vad byinnevånarna ansåg. 
  Idag är byalagets funktionen ofta social med till exempel arrangemang som midsommarfirande, valborgsfirande, julmarknad, hemsida och trivselkvällar på programmet men tänk om vi i vårt moderna samhälle kunde tillvarata erfarenheter och levnadsförhållanden från tidigare perioder som  gemenskap, ansvar och delaktighet och tillämpa dem i dagens samhälle.  
  Vi fått det bättre materiellt men men mindre att säga till om. Det gör att jag kan hålla med dem som hävdar att det var bättre förr, alltså för  200-300 år på landsbygden i byar med fungerande byalag.
  Fungerande byalag ska vara remissinstanser men även kunna utse ombud till kommunfullmäktige. Den ordningen skulle göra medborgare delaktiga i beslutsprocesser och samhällsbyggnaden.

  Region Dalarnas beslut att kräva uppvisande av vaccinationsbevis från såväl befintlig personal som för de som ska anställas strider inte mot lagen. Det konstaterar förvaltningsrätten och avslår överklagandena av regionens beslut. (Dagens Juridik) Bra, tycker jag.

   

  Om man inte ökar farten

  1 mars 2022


  Arbetet på Måns Nils torg är nu igång till glädje för salig Måns Nilsson som för över hundra år sedan donerade marken för att man där skulle kunna bedriva torghandel. Med tanke på att det tagit så lång tid att infria hans önskan hade jag förväntat mig, förmodligen också Måns Nilsson, att tempot skulle vara högre än det jag då och då la märke till. I bästa fall blir torget klart i augusti enligt uppgifter från källa på kommunen men jag är långt från säker på den saken om man inte ökar farten. Fint lär det bli i alla fall.

   
   
  Vilket otroligt mod! - Öppet spår - Twittrade 

  27 februari

  Heder åt ryska oppositionsledaren Aleksej Navalnyj och de kanske tusentals ryska medborgare som är fängslade i Ryssland på grund av sina politiska åsikter och alla de som demonstrerar på gatorna i Moskva mot regimen och kriget trots att de vet följderna. Vilket otroligt mod!

  Ser på appen att yngsta dottern startat och just nu åkt 21 minuter i fädrens spår och har en bra bit kvar till målet i Mora. Följde henne under dagen och gläds med henne att hon klarade av det och korsade mållinjen i Mora strax efter 18.00. Själv hängde jag ut tvätt och kände mig nöjd med det.

  Twittrade om protesterna mot kriget i Ukraina vilket intresserade över 4400 personer och resulterade i över 100 gillanden och ett antal delningar. Roligt, jag måste ha gjort något rätt.

   


  Loppis och apelsiner - Meteorologisk vår - Ukraina - FN:s säkerhetsråd

  26 februari 2022

  I vanlig ordning men föga överraskande sprack alla mina föresatser att inte köpa något på loppisen i Skillinge och jag kom således hem med ett skrivord som dessutom äri behov av renovering. Enligt planerna gick det emellertid när jag besökte  Olivoljebutiken  i Hagestad. Jag hade bestämt mig för att köpa apelsiner från Sicilien och så blev det också men närmare Sicilien än så har det tyvärr inte blivit på två år på grund av pandemin.

     

  Satt  en stund i trädgården där blommorna sedan en tid blommar och nöjer sig med att det är meteorologisk vår. Det gör inte jag så vistelsen i trädgården blev kortvarig trots en strålande sol men även en narig vind. 


  I
  vardagen går det inte att komma undan Rysslands invasion av Ukraina. Tankarna på människorna i Ukraina finns där hela tiden och att ägna sig åt vanliga saker som att titta på TV eller påta i trädgården känns inte riktigt rätt utan snarare som ett svek, en otillåten normalisering av tillvaron trots kriget och en flykt från verkligheten.  
  I stället borde jag kanske bedrövad skrika ut min förtvivlan, maktlöshet  och förbannelse över de ryssar som är skyldiga för ondskan, som Putin, 450 ledamöter i duman, oligarker, höga militärer men också var och en av dem som griper demonstranter, avfyrar robotar, släpper bomber och skjuter med kpistar. 

  H
  eder åt ryska oppositionsledaren Aleksej Navalnyj och de kanske tusentals ryska medborgare som är fängslade i Ryssland på grund av sina politiska åsikter och alla de som demonstrerar på gatorna i Moskva mot regimen och kriget trots att de vet följderna. Vilket otroligt mod!

  Vid ett möte i FN:s säkerhetsråd här om dagen använde Ryssland sig av sin veto-rätt för att stoppa resolutionen som fördömde Rysslands agerande i Ukraina och uppmanade landet att dra tillbaka sina grupper. 11 av de 15 medlemmarna i säkerhetsrådet röstade för resolutionen medan Kina, Indien och Förenade Arabemiraten lade ner sina röster. Behovet av en ny världsordning känns angelägen liksom att frånta ett land som är krigförande vetorätten,
    

  Trevligt bemötande - mot bättre vetande - Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt - Heder åt Nils van der Poel - Måns Nils Torg

   24 februari 2022
  Trevligt bemötande, översvallande vänlighet och på gränsen till osannolik hjälpsamhet präglade det bemötande jag fick när jag besökte Apple Emporia och Glasögonhuset i Simrishamn. Såsom man är själv bli man bemött sägs det därför blev jag förvånad över att dom jag träffade var så trevliga men kanske har jag utvecklats. Hur som helst kom jag i alla händelser hem med en ny telefon och i början på nästa vecka får jaj nya glasögon och dessutom till bra pris.   

  Kanske mot bättre vetande och trots mindre önskade effekter av en långtids covid som ställer till med en del oönskade och ogenomtänkta uttalanden bestämde jag mig för att ännu en gång engagera mig i ett lokalt politiskt parti. Viljan att arbeta för  att fler får möjlighet att delta i samhällsbyggnaden och forma framtiden är tydligen i mitt fall starkare än förnuftet, eller vad det nu kan vara. För att det ska bli möjligt anser jag bl.a,
  att medborgarnas synpunkter, åsikter och intressen ska inhämtas före beslut, remisslistor i kommunen upprättas och samråd eftersträvas och genomförs
  att all information om frågor som ska handläggas eller redogörelse för vad som beslutas, muntligt eller skriftligt, ska vara koncis och begriplig

  Vad är det med före detta moderata statsministrar? Fredrik Reinfeldt uppmanade för snart tio år sedan svenskarna att ”öppna era hjärtan" och Carl Bildt twittrade här om dagen att Sverige ”måste generöst ta emot ukrainska flyktingar”. Sverige klarade inte av mottagningen av flyktingar/migranter 2015 och idag är förutsättningarna att göra det faktiskt ännu sämre. Att Migra­tions­verket till­fäl­ligt stoppar utvis­ningar till Ukraina och har beredskap om antalet asylsökande från Ukraina skulle öka är naturligtvis bra men Sverige kan inte idag vara lika generösa som 2015. Rättmätiga krav måste ställas på andra länder att ta emot flyktingar från Ukraina och Sverige beakta att det faktiskt är kris i vårt land och helt enkelt inte kan vara generösa eftersom vi inte klarar av det.

  Den 24 februari lämnade den svenska OS-guldmedaljören Nils van der Poel över en av sina guldmedaljer till Angela Gui.
  — Jag talar inte för alla olympier, men jag och mina vänner inom idrotten har ägnat hela livet åt att sträva mot mot toppen och den kinesiska regeringen utnyttjar våra drömmar som ett politiskt vapen för att legitimera sin regim. Det blev personligt för mig och jag kände mig utnyttjad. Jag önskar att människorättskränkningar i Kina minskar och att Gui Minhai friges. Det är mycket begärt, men det är det enda rimliga att önska sig, säger Nils van der Poel. (Källa Amnesty International Sverige)

         
  M
  åndagen den 28 februari påbörjas ombyggnaden av Måns Nils Torg i Borrby med besiktning av torget och därefter en sprickbesiktning av husen runt torget. Därefter påbörjar entreprenören arbetena med torget. Trevligt, efterlängtat och något att se fram mot.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   


   

   

   

   


   

   

   

   


   

   

   

   

      

   

   

   

   

   

   

   

  Skriv ut