Gatumiljö Dar Es Salaam

 

 

Om Farhan Abdi Hazraja (2011-08-05)

Efter en utredning med flera märkliga inslag, mycket tveksamma språktester och anklagelser om mutbrott återkallade MV Farhans uppehållstillsånd och bestämde att han skulle utvisas  till Kenya eller Tanzania. Tillsammans med två tjänstemän från MV och sin kontaktperson transporterades Farhan till Dar Es Salaam där förhandlingar med tjänstemän från Immigration Boardom om Farhan ägde rum. Efter två timmars utfrågning i ett rum på den internationella flygplatsen meddelade myndigheterna att de beviljade inresetillstånd för Farhan eftersom han enligt myndigheterna var medborgare i Tanzania och han identifierades som Twaha Abduli Tadidi född den 3 juli 1984 och kristen. Beslutet innebar att Farhans tillvaro förändrades i grunden och med ett nytt namn, en ny religion och åtta är äldre förändrades hans trygga tillvaro i Sverige till utmaningen att klara livhanken i ett okänd stad och ett nytt land. 

Bakgrund

Farhan fick permanent uppehållstillstånd i Sverige den 25 maj 2009 då endast sjutton år gammal och flyktingstatus grundad på Genevekonventionens regler och efter att ha genomgått ett antal direkt-och språkanalyser. I efterhand konstaterade MV att en språkanalytiker hos Verified tagit emot pengar  för att hjälpa asylsökande från Bajuni i Somalia att få uppehållstillstånd. Samantaget polisanmäldes  ett tjugotal personer personer däribland Farhan för att ha medverkat i mutbrott. Ytterligare ett antal direkt-och språkanalyser genomfördes och den 25 november 2010 beslutade MV återkalla uppehållstillståndet för Farhan. 
Beslutet överklagades till Migrationsdomstolen som fastställde MV beslut, Kammarrätten beviljade inte prövningstillstånd och beslutet  vann därför laga kraft 2 september 2011. Farhan gick då första året på EL-programmet efter att ha läst in grundskolans kursplan  på 2 år. 


Polisanmälningarna om mutbrott ledde inte till något åtal varken för Farhan, övriga somalier eller språkanalytikern men MV bestämde ändå att återkalla hans pemanenta uppehållstillstånd och trots att varken Kenyas eller Tanzanias ambassader vid personliga besök meddelade att de inte tänkte bevilja Farhan inresetillstånd i dessa länder genomfördes ändå en förhandlingsresa. 


Utvisning av Farhan Abdi Hazraja

Flera länder inom EU 27 anser att vid utvisningar skall en objektiv representant medfölja för att se till att allt går rätt till. Sverige delar inte den uppfattningen men genom att företaget som driver det boende där Farhan bodde bekostade resan kunde jag som arbetar som kurator och under lång tid var Farhans kontaktperson följa honom till Tanzania.

På flyget Stockholm-Amsterdam-Nairobi satt Farhan längst bak mellan de två tjänstemännen från Migratiomsverket . I Amsterdam blev vi hämtade och körda till ett rum där vi fick vänta till nästa avgång.                                                          
På flyget Nairobi - Dar Es Salaam satt Farhan och jag bredvid varandra. Farhan var  väldigt orolig, men också säker på att han inte skulle släppas in i Tanzania.

I Dar Es Salaam möttes vi av en man från Immigration Board och en kvinna från svenska ambassaden. Farhan togs in för förhör, han ville att jag skulle följa med , men vi fick besked  att Tanzanias regler gäller och att bara mannen från migrationsverket fick följa med in. Mannen kom ut efter ca 15 minuter. Ytterligare 2 timmar senare kom en man från Immigration ut och sade att Farhan erkänt att han kom från Tanzania.

De som flyr från Somalia har inga identitetshandlingar utan reser på falska pass. Farhans pass kom från Tanzania, vilket Migrationsverket misstänkte.

Jag fick träffa Farhan och visade honom namnet vi fått och frågade om det var hans namn. Farhan blev arg och upprörd.  Sade att Immigration tvingat honom säga att han kom från Tanzania, men att ingen sagt något om något namn och ålder. Enligt passat var Farhan en 28- årig kristen bondson. 
Farhan, som gått i Koranskola, tog mycket illa vid sig, då de sade att han var kristen.

Jag pratade med personalen från Migrationsverket och kvinnan från ambassaden och ville få hjälp, men fick återigen höra att ”det är deras regler som gäller” och att ”jag inte skulle lägga mig det skulle bara bli värre för Farhan”. De ansåg också att deras uppdrag var slut och gick därifrån.

Då Farhan vidhöll att han hette Farhan, tog de med honom till kontoret inne i Dar Es Salaam och jag återvände till Sverige, utan Farhan.

I januari 2013 har Farhan ännu inte fått någon identitet.   Farhan bor med andra Somalier, i samma situation, i ett litet rum.  Arbetar ibland på en restaurant. Mår dåligt.     

Varför kontrollerades inte om bondsonen, som troligen sålde sitt pass, fortfarande var medborgare i Tanzania.

Ewa Emenius

 


 

Brev till  Vasastansjuristerna/Joakim Johansson

 

Angående Farhan Abdi Hazraja, 920711-4977

 

Farhan flyttade den 21 juli 2010 in på Youth and Care, ett stödboende för ungdomar i Fisksätra. 

 

Undertecknad hjälpte Farhan att flytta från sitt tidigare boende och har därefter träffat Farhan minst 1gång i veckan.

 

Den 17 augusti var Farhan och jag på Nacka Gymnasium för att skriva in honom på IV (individuella programmet). Samtidigt som vi är på NG får Farhan ett meddelande om att han kommit in på Thorildsplans gymnasium PRIVN, där Farhan började den 23 augusti.

Redan från skolstart önskade Farhan få hemspråksundervisning, i Bajuni, vilket tyvärr visade sig svårt, då elevunderlaget var otillräckligt för Bajuni. 

Farhan blev erbjuden hemspråksundervisning i Swahili och  då Farhan även kan prata Swahili tackade han ja, det var bättre än ingenting enligt Farhan.

 

Jag har lärt känna Farhan som en lugn, ärlig och ambitiös ung man, som vill klara skolan bra, få ett yrke (drömmen är revisor) , få bostad och klara sig ekonomiskt utan hjälp från samhället.

 

Undertecknad har även kontakt med Farhans lärare på Thorildsplans gymnasium och även enligt honom är Farhan en ambitiös elev och mycket seriös i sina studier. Han måste studera extra hårt då han inte har så många skolår i Somalia.

 

Då jag undrade varför Farhan blev kallad till Migrationsverket i december fick jag till svar att han inte fick prata med någon om orsaken till besöket. Migrationsverket hade sagt detta!?

 

Nu har jag fått information om att Migrationsverket ämnar återkalla PUT från Farhan, vilket jag personligen finner mycket märkligt. Detta har naturligtvis påverkat Farhan och han mår nu mycket dåligt och vill ha hjälp att få prata med en psykolog.

 

Jag anser att Farhan är mycket trovärdig i sin berättelse och att han är noga med att allt ska vara rätt. Det är av synnerligen vikt att Farhan inte får sitt PUT återkallat utan att han kan fortsätta den positiva väg han påbörjat här i Sverige.

 

Önskas ytterligare information går det bra att kontakta undertecknad.

 

 

Med vänlig hälsning

Ewa Emenius

Kurator

 


 

 

Brev  från Farhan 3 november 2011

Hej  Ewa!Jag   har   problem   fortfarande men  jag   forskor   losa  det,det  gick  inte ,jag   har   varit   i   Svenska  ambassador ,jag  har  berratat  allting  hur   gar  ut  om  mina  problem,de  sa  att   de  kan inte  hjalpa  mej   som  flyktingar men   de  sa  att  de  kan  hjalp   pa det  sattes  att  jag  skulle  komma  ditt  som  student.men  de  sa  att  jag  skulle  ha   sponsarship,boende och  skolan  om  du  har  behoringheter  att  forssater  med skolan.men  skolan  de  maste   skicka  mail   till   som  har  allting   handlar  om mig  coh  om  du har  acceptrar  att   forssater  med  skola. om   ni  har   flera   fragor   ni  kan  kontakt  med   chef  dar   i  svenska  ambassador.jag  ber  er  att   jag  behover  er  hjalp om  ni kommer  inte  hjalpa  mig  jag tror  inte  om  jag  kommer  overleva  har  i  tanzania    jag  har  problem  med  mat  allting  men   ingen   nan   kommer  hjalpa  mig  bara  er.farhan  alskar  er   halsa  alla  som  angegerar  om  det..mitt  number  +255657997746

8 december 2011

det   e  ganska  bra   tack   hemsk mycket  for  att  kom  ihag  mig;jag  hoppas   att   jag  kommer  tillbacks   dit  nagon  gang,jag traffades  en  kvinna  som  heter  Lotta  ERKSSON,hon  vill   hjalpa mig oxa men  vi   for ses  jag  kommer  traffa  henne  pa  sondang halsningar Farhan

30 mars 2012

to  sell  water  and   bites   with  differents  things  such   as  cost  like  5000kr  or  7000kr   i should  pay  tax  even   i  i  dont have  permitte  ,i  should  pay  rent  house  were  i  want   save  ma   staff  from Farhan

 

 


 

 

 

2011-08-05

 

 

 

KRONOLOGI


10 november 2009 Asylansökan         
        
6 maj 2009  Direktanalys, analytikern kommer från Bajuniöarna i Somalia och hon talar sökandens modersmål bajuni.

25 maj 2009  Migrationsverket beviljar permanent uppehållstillstånd

30 april 2010  Migrationsverket initierar ett ärende om återkallelse av PUT    

24 maj 2010  Direktanalys, enligt kallelsen är en tolk som talar bajuni bokad. Vid mötet påpekar sökanden att tolken talar swahili istället. Enligt rapporten är tolken ursprungligen från Kenya och analyserar swahili (bajuni). Analytikern konstaterar att sökanden talar swahili hemmahörande i Kenya.

16 juni 2010  Muntligt sammanträde på Migrationsverkettolken talar swahili och både hon och sökanden uppger att de inte förstår varandra. Senare förklarar sökanden att tolken talade swahili som den talas vid inlandet, inte vid kusten, vilket var anledningen till att de inte förstod varandra.

16 juni 2010  Språkanalys bandet kan inte analyseras på grund av dålig kvalité

1 juli 2010  Språkanalysden sakkunniga kommer ursprungligen från Tanzania och talar swahili, ngoni och engelska. Enligt hennes bedömning kan sökanden vara hemmahörande i Tanzania, Kenya och Chula.

29 juli 2010  Muntligt sammanträde. Sökanden förstår tolken. Tolken uppger i slutet av mötet att samtalet fördes på swahili blandat med bajuni.

2 september 2010     Direktanalys
Rapporten har sammanställts av fyra analytiker. Den första sakkunnige kommer från Kenya och har bott på Bajuniöarna. Den andra är född i Mogadishu och har bott på Kismaju. Den tredje är född i Tanzania och har bott i Kenya. Den fjärde är från södra Somalia och har bott en längre tid i Mogadishu. Enligt analytikerna är sökanden hemmahörande i Kenya eller Tanzania.

25 november 2010 Migrationsverket beslutar att återkalla PUT.

8 juli 2011   Migrationsdomstolen avslår Farhans överklagande.

 

 

 

 

Sök på god man akuten