Farhan Abdi Hazraja (under arbete)

Efter en utredning med flera märkliga inslag, mycket tveksamma språktester och anklagelser om mutbrott återkallade MV Farhans uppehållstillsånd och bestämde att han skulle utvisas  till Kenya eller Tanzania. Tillsammans med två tjänstemän från MV och sin kontaktperson transporterades Farhan till Dar Es Salaam där förhandlingar med tjänstemän från Immigration Boardom om Farhan ägde rum. Efter två timmars utfrågning i ett rum på den internationella flygplatsen meddelade myndigheterna att de beviljade inresetillstånd för Farhan eftersom han enligt myndigheterna var medborgare i Tanzania och han identifierades som Twaha Abduli Tadidi född den 3 juli 1984 och kristen. Beslutet innebar att Farhans tillvaro förändrades i grunden och med ett nytt namn, en ny religion och åtta är äldre förändrades hans trygga tillvaro i Sverige till utmaningen att klara livhanken i ett okänd stad och ett nytt land.

Bakgrund

Farhan fick permanent uppehållstillstånd i Sverige den 25 maj 2009 då endast sjutton år gammal och flyktingstatus grundad på Genevekonventionens regler och efter att ha genomgått ett antal direkt-och språkanalyser. I efterhand konstaterade MV att en språkanalytiker hos Verified tagit emot pengar  för att hjälpa asylsökande från Bajuni i Somalia att få uppehållstillstånd. Samantaget polisanmäldes  ett tjugotal personer personer däribland Farhan för att ha medverkat i mutbrott. Ytterligare ett antal direkt-och språkanalyser genomfördes och den 25 november 2010 beslutade MV återkalla uppehållstillståndet för Farhan.
Beslutet överklagades till Migrationsdomstolen som fastställde MV beslut, Kammarrätten beviljade inte prövningstillstånd och beslutet  vann därför laga kraft 2 september 2011. Farhan gick då första året på EL-programmet efter att ha läst in grundskolans kursplan  på 2 år.


Polisanmälningarna om mutbrott ledde inte till något åtal varken för Farhan, övriga somalier eller språkanalytikern men MV bestämde ändå att återkalla hans pemanenta uppehållstillstånd och trots att varken Kenyas eller Tanzanias ambassader vid personliga besök meddelade att de inte tänkte bevilja Farhan inresetillstånd i dessa länder genomfördes ändå en förhandlingsresa.
Kronologi

MV polisanmälanUtvisning av Farhan Abdi Hazraja
 

Flera länder inom EU 27 anser att vid utvisningar skall en objektiv representant medfölja för att se till att allt går rätt till. Sverige delar inte den uppfattningen men genom att företaget som driver det boende där Farhan bodde bekostade resan kunde Eva Emenius som arbetar som kurator och under lång tid var Farhans kontaktperson följa honom til Tanzania.

På flyget Stockholm-Amsterdam-Nairobi satt Farhan längst bak mellan de två tjänstemännen. I Amsterdam blev vi hämtade och körda till ett rum där vi fick vänta till nästa avgång.                                                          På flyget Nairobi - Dar Es Salaam satt Farhan och jag bredvid varandra. Farhan var  väldigt orolig, men också säker på att han inte skulle släppas in i Tanzania.

I Dar Es Salaam möttes vi av en man från Immigration Board och en kvinna från svenska ambassaden. Farhan togs in för förhör, han ville att jag skulle följa med , men vi fick besked  att Tanzanias regler gäller och att bara mannen från migrationsverket fick följa med in. Mannen kom ut efter ca 15 minuter. Ytterligare 2 timmar senare kom en man från Immigration ut och sade att Farhan erkänt att han kom från Tanzania.

De som flyr från Somalia har inga identitetshandlingar utan reser på falska pass. Farhans pass kom från Tanzania, vilket Migrationsverket misstänkte.

Jag fick träffa Farhan och visade honom namnet vi fått och frågade om det var hans namn. Farhan blev arg och upprörd.  Sade att Immigration tvingat honom säga att han kom från Tanzania, men att ingen sagt något om något namn och ålder. Enligt passat var Farhan en 28- årig kristen bondson.
Farhan, som gått i Koranskola, tog mycket illa vid sig, då de sade att han var kristen.

Jag pratade med personalen från Migrationsverket och kvinnan från ambassaden och ville få hjälp, men fick återigen höra att ”det är deras regler som gäller” och att ”jag inte skulle lägga mig det skulle bara bli värre för Farhan”. De ansåg också att deras uppdrag var slut och gick därifrån.

Då Farhan vidhöll att han hette Farhan, tog de med honom till kontoret inne i Dar Es Salaam och jag återvände till Sverige, utan Farhan.

I januari 2013 har Farhan ännu inte fått någon identitet.   Farhan bor med andra Somalier, i samma situation, i ett litet rum.  Arbetar ibland på en restaurant. Mår dåligt.     

Varför kontrollerades inte om bondsonen, som troligen sålde sitt pass, fortfarande var medborgare i Tanzania.

Ewa Emenius


 

 

Sök på god man akuten